Документ z0521-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2007, підстава - z0145-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2004 N 124/27/244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2004 р.
за N 521/9120
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 88/10/187 ( z0145-07 ) від 13.02.2007 }
Про затвердження Порядку використання коштів
Державного бюджету України на виконання програм
селекції у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового комплексу і
в науково-дослідних господарствах
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 282/64/503 ( z1012-04 ) від 04.08.2004
N 593/101/745 ( z1353-05 ) від 01.11.2005
N 705/116/873 ( z1520-05 ) від 15.12.2005 )

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), з метою раціонального й ефективного
використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
відповідний рік, на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) Міністерства
аграрної політики України, Управлінню фінансів Української
академії аграрних наук (Козлова Н.М.) у встановленому порядку:
2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних та
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської держадміністрацій та Української академії
аграрних наук.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Мельника Ю.Ф., заступника Міністра
фінансів Мярковського А.І. і першого віце-президента Української
академії аграрних наук Ситника В.П.
Міністр аграрної
політики України В.Слаута
Президент Української
академії аграрних наук М.Зубець
Перший заступник
Міністра фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Української академії
аграрних наук та
Міністерства фінансів
України
06.04.2004 N 124/27/244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2004 р.
за N 521/9120

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України
на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і в науково-дослідних господарствах

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та Державного
бюджету України на відповідний рік, застосовується до прийняття
відповідного Закону України відповідно до частини 3 статті 16
Господарського кодексу України ( 436-15 ).
1.2. Порядок визначає механізм використання коштів державного
бюджету за бюджетними програмами "Селекція у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" (КПКВ -
2801190) та "Селекція у тваринництві та птахівництві в
науково-дослідних господарствах" (КПКВ - 6591080) (далі -
Програми), які спрямовуються для здійснення доплат, часткового або
повного відшкодування сільськогосподарським підприємствам,
науково-дослідним установам, дослідним та навчально-дослідним
господарствам, іншим юридичним особам усіх організаційно-правових
форм господарювання, які мають атестат на присвоєння їм статусів
племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного
птахорепродуктора, племінної пасіки, племінного бджолорозплідника,
селекційного центру, іподрому, трендепо, заводської конюшні,
підприємства (об'єднання) з племінної справи, племінної станції з
шовківництва, гренажного заводу, контрольно-випробувальної
станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва,
підприємства (лабораторії) генетичного контролю та підприємства
(лабораторії) з трансплантації ембріонів (далі - атестовані
підприємства), зазнаних витрат за придбані або реалізовані
(вироблені) ними племінні (генетичні) ресурси - тварини (велика
рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли,
шовкопряди, хутрові звірі /далі - тварини/), сперму, ембріони,
яйцеклітини, інкубаційні яйця, які мають племінну (генетичну)
цінність, а також витрат на проведення робіт із селекції у
тваринництві в розмірах згідно з додатком 1 до цього Порядку.
1.3. Визначені в цьому Порядку терміни вживаються у такому
значенні: виробництво племінних (генетичних) ресурсів - діяльність
(комплекс робіт), спрямована на одержання (відтворення) племінних
(генетичних) ресурсів для використання в селекційному процесі
відповідно до діючих програм селекції; утримання племінних тварин - діяльність (комплекс робіт),
спрямована на забезпечення стабільної чисельності та відтворення
племінних тварин основного стада в племінних (кінних) заводах та
репродукторах і ефективного їх використання в селекційному
процесі; збереження племінних (генетичних) ресурсів - діяльність
(комплекс робіт), спрямована на забезпечення збереження генофонду
існуючих, локальних і зникаючих порід; розширення власної племінної бази - збільшення за рахунок
власного відтворення чисельності племінних тварин основного стада
в атестованих підприємствах з обов'язковим збереженням збільшеної
чисельності до кінця поточного року; реалізація племінних (генетичних) ресурсів - торгівля
племінними (генетичними) ресурсами, яка включає будь-які операції,
що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та
іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу
прав власності на племінні (генетичні) ресурси; використана спермопродукція - спермопродукція плідників
сільськогосподарських тварин, одержана безпосередньо в
господарстві або придбана без попередньої виплати доплат з
державного бюджету і витрачена для проведення штучного осіменіння
маточного поголів'я.
1.4. Головними розпорядниками коштів державного бюджету, що
виділяються на виконання Програм, є Міністерство аграрної політики
України (далі - Мінагрополітики) за КПКВ 2801190 та Українська
академія аграрних наук (далі - УААН) за КПКВ 6591080, які
здійснюють розподіл коштів за напрямками діяльності та видами
робіт атестованим підприємствам.
1.5. Виконавці Програм визначаються на конкурсній основі
Мінагрополітики та УААН. Конкурсні комісії при прийнятті рішень щодо переможців
конкурсів повинні враховувати, що кошти, передбачені державним
бюджетом на відповідний рік, повинні розподілятися за галузями та
напрямками селекційно-племінної роботи у тваринництві в таких
пропорціях: - молочне і м'ясне скотарство - 34-45%; ( Абзац третій пункту
1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 705/116/873 ( z1520-05 ) від 15.12.2005 ) - свинарство - 10-20%; - конярство (з урахуванням здійснення одноразових винагород -
чемпіонам порід коней) - 10-15%; - птахівництво (у тому числі відшкодування придбання яєчних,
комбінованих та м'ясних порід і кросів птиці зарубіжної
селекції) - 25-35%; - вівчарство - 5-7%; - звірівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво та
роботи, зазначені в пункті 3.1.2 цього Порядку - до 8%. При цьому конкурсні комісії не мають права приймати рішень
щодо визначення переможців конкурсів понад бюджетні призначення,
установлені законом про державний бюджет на відповідний рік.
1.6. У разі потреби розміри часткового або повного
відшкодування зазнаних витрат та здійснення доплат з державного
бюджету на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах, визначені додатком 1, та
пропорційний розподіл за галузями і напрямками
селекційно-племінної роботи можуть бути переглянуті та змінені
Мінагрополітики, УААН та Міністерством фінансів в установленому
порядку за погодженням з Державним казначейством України.
2. Умови виділення коштів державного бюджету
2.1. Здійснення видатків на виконання Програм у передбачених
цим Порядком розмірах (додаток 1) проводиться на основі відомостей
про обсяги робіт (додатки 2-8), затверджених: у частині КПКВ 2801190 - відповідно до переліку виконавців
Програм, затвердженого Мінагрополітики (начальником Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головдержплемінспекцією
Мінагрополітики, керівниками установ (організацій), уповноважених
Мінагрополітики, Міністром агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, начальниками головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних та Управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державних
адміністрацій); у частині КПКВ 6591080 - віце-президентом УААН. До відомостей додаються копії відповідних документів
(рахунки, рахунки-фактури, накладні, товаро-транспортні накладні,
платіжні доручення, договори про виконання робіт, реєстри,
кошториси та акти виконаних робіт) та, у разі потреби, копії
племінних свідоцтв (сертифікатів), виданих згідно з Положенням про
племінне свідоцтво (сертифікат), затвердженим наказом
Мінагрополітики від 29.12.2002 N 416 ( z0055-03 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 24.01.2003 за N 55/7376, та
паспортів великої рогатої худоби, виданих згідно з Положенням про
паспорт великої рогатої худоби, затвердженим наказом
Мінагрополітики від 17.09.2003 N 342 ( z0910-03 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за N 910/8231.
2.2. Виділення коштів виконавцям Програм, які за іншими
бюджетними програмами на зазначену мету не отримують коштів
Державного бюджету, здійснюється за такими основними напрямками
діяльності: збереження та утримання генофонду існуючих, локальних та
зникаючих порід у стадах, спермобанках, ембріобанках та
генофондному банку шовкопрядів; розширення власної племінної бази атестованих підприємств за
рахунок власного відтворення тварин; здешевлення реалізації атестованими підприємствами племінних
(генетичних) ресурсів вітчизняного походження; здешевлення придбання племінних (генетичних) ресурсів
атестованими підприємствами в атестованих підприємств або за
імпортом; ведення державних книг племінних тварин та Державного
племінного реєстру; розроблення та видання нормативної документації, проведення
загальнодержавних конкурсу та виставок-ярмарок.
3. Здійснення видатків за напрямами та видами робіт
3.1. У повному обсязі виділяються кошти державного бюджету
для виконання таких видів робіт і напрямків діяльності з племінної
справи, що мають загальнодержавний характер: 3.1.1. Мінагрополітики та УААН: проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин; придбання (без права на перепродаж) племінних (генетичних)
ресурсів особливо високої племінної цінності за імпортом (за
погодженням з Мінагрополітики або УААН) або вітчизняного
походження з метою розвитку племінної бази провідних порід (типів,
кросів), а також придбання племінних (генетичних) ресурсів
локальних і зникаючих порід тварин з метою формування генофондних
стад, спермобанків, ембріобанків та генофондного банку
шовкопрядів, придбання племінних тварин та інкубаційних яєць для
оцінки за власною продуктивністю та/або якістю потомства,
проведення породовипробування державними підприємствами, що не
підлягають приватизації згідно із Законом України "Про перелік
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"
( 847-14 ). 3.1.2. Мінагрополітики (за окремими кошторисами): розробка та виконання державних програм селекції за породами; розроблення і видання нормативно-правової документації та
спеціальної літератури з ведення племінної справи у тваринництві,
а також форм племінного обліку та звітності; експертна оцінка племінних (генетичних) ресурсів; витрати на збереження племінних (генетичних) ресурсів
локальних та зникаючих порід у спермобанках, ембріобанках та
генофондному банку шовкопрядів; витрати на утримання племінного виставкового поголів'я
сільськогосподарських тварин і птиці в період проведення
загальнодержавних виставок-ярмарок; проведення породовипробування, оцінки тварин за власною
продуктивністю та/або якістю потомства; витрати на проведення загальнодержавного конкурсу техніків
(операторів) з відтворення сільськогосподарських тварин; ведення державних книг племінних тварин та Державного
племінного реєстру, розробка програмного забезпечення та придбання
комп'ютерної техніки для їх упровадження; проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у
тваринництві. ( Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 доповнено абзацом десятим
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 593/101/745
( z1353-05 ) від 01.11.2005 )
3.2. Частково здійснюються видатки за такими видами робіт та
напрямками діяльності з племінної справи - атестованим
підприємствам: здешевлення придбання (реалізації, у тому числі неатестованим
підприємствам) племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного
походження, у тому числі на аукціонах (без права на перепродаж
протягом продуктивного циклу) - у розмірах, визначених підпунктом
2.1 пункту 2 додатка 1 до цього Порядку; придбання (без права на перепродаж) племінних (генетичних)
ресурсів особливо високої племінної цінності за імпортом за
погодженням з Мінагрополітики або УААН.
3.3. Виплати доплат проводяться за виконання таких видів
робіт з племінної справи: утримання (збереження) племінних тварин існуючих, локальних
та зникаючих порід; випробування коней верхових, рисистих та ваговозних порід - у
селекційних центрах, іподромах, трендепо, кінних заводах та
племінних репродукторах; розширення власної племінної бази; одноразова виплата - чемпіонам порід коней; реалізація (використання) спермопродукції допущених для
відтворення плідників (бугаїв, жеребців, кнурів, баранів, цапів)
атестованих підприємств - селекційних центрів, підприємств
(об'єднань) з племінної справи; проведення трансплантації ембріонів; проведення штучного осіменіння корів і телиць, свиноматок і
свинок, вівцематок, кіз і ярок, парування (штучне осіменіння)
кобил в особистих селянських господарствах населення, без
попередньої виплати доплат з державного бюджету; проведення парування (штучного осіменіння) кобил у кінних
заводах.
3.4. Установлена сума доплат за використання і реалізацію для
відтворення спермопродукції плідників, визначених абзацом 6 пункту
3.3 цього Порядку, розподіляється між атестованими
підприємствами - селекційними центрами, підприємствами
(об'єднаннями) з племінної справи: за реалізацію виробленої спермопродукції суб'єктам
господарської діяльності, без попередньої виплати доплат з
державного бюджету - 100% суми доплат; за використання підприємством одержаної спермопродукції, без
попередньої виплати доплат з державного бюджету - 100% суми
доплат; за реалізацію виробленої (одержаної) спермопродукції
підприємству (об'єднанню) з племінної справи, без попередньої
виплати доплат з державного бюджету - 75% суми доплати; за реалізацію спермопродукції, придбаної на умовах абзацу 4
цього пункту суб'єктам господарської діяльності - 25% суми
доплати.
3.5. Видатки на виконання Програм здійснюються за розподілами
Мінагрополітики та УААН відповідно до Порядку виконання державного
бюджету за видатками.
3.6. Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку.
3.7. Кожен виконавець Програм протягом місяця, з дати
визначення річних обсягів асигнувань, подає на затвердження
Мінагрополітики (у частині КПКВ 2801190) та УААН (у частині КПКВ
6591080) програму робіт на поточний рік. Програма робіт на поточний рік, що подається виконавцем до
Мінагрополітики та УААН, обов'язково погоджується Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними
управліннями сільського господарства і продовольства обласних та
Управлінням сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій або керівниками
установ (організацій), уповноважених Мінагрополітики.
3.8. Виконавці Програм несуть відповідальність за
правильність оформлення розрахункових і звітних документів та їх
достовірність.
3.9. Кошти державного бюджету, отримані атестованими
підприємствами на виконання заходів, зазначених в абзаці 2 пункту
3.2. цього Порядку, спрямовуються на здешевлення реалізації
племінних (генетичних) ресурсів.
3.10. Виконавці Програм до 25-го числа місяця, наступного за
звітним (після одержання коштів державного бюджету), подають до
Мінагрополітики та УААН звіт про використання коштів (додаток 9)
та фінансову звітність згідно з чинним законодавством.
3.11. Атестовані підприємства - виконавці Програм, які
отримали кошти державного бюджету на утримання, збереження,
придбання тварин та розширення власної племінної бази і за станом
на 1 січня року, наступного за відповідним, мають кількість тварин
основного стада меншу, ніж зазначену в затвердженій програмі
робіт, повертають до державного бюджету одержані кошти за
незбережене поголів'я.
3.12. Відповідальними за нецільове використання бюджетних
коштів, що виділені на виконання робіт із селекції в тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах, достовірність звітності і поданих
до Мінагрополітики та УААН розрахунків є керівники та головні
бухгалтери підприємств і організацій, які одержали кошти з
державного бюджету.
3.13. Мінагрополітики та УААН у місячний термін після
закінчення бюджетного року подають Міністерству фінансів
інформацію про ефективність використання бюджетних коштів,
виділених на виконання Програм.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Міністерства аграрної політики
України Д.М.Микитюк
Директор Департаменту
зведеного бюджету
Міністерства фінансів України С.О.Рибак
Академік-секретар відділення
зоотехнії Української академії
аграрних наук В.П.Буркат

Додаток 1
до пункту 1.2 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

РОЗМІРИ
часткового або повного відшкодування зазнаних витрат
та здійснення доплат з державного бюджету на виконання
програм селекції у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового комплексу
і в науково-дослідних господарствах

------------------------------------------------------------------ | Назва видів робіт та напрямків діяльності | Розмір | | з племінної справи |відшкодування | | | з державного | | | бюджету | | |--------------| | |відсо-|але не | | |тків |більше,| | | від | грн. | | |варто-| | | | сті | | |-------------------------------------------------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Повне відшкодування зазнаних витрат | |----------------------------------------------------------------| |1.1. Придбання державними підприємствами | | | |племінних тварин та інкубаційних яєць для | | | |проведення породовипробування, оцінки за власною | | | |продуктивністю та/або якістю потомства: | | | | | | | |бугайці молочних, комбінованих та м'ясних порід -| 100 |2000,0 | |за 1 голову | | | | | | | |молодняк свиней до 3-місячного віку - за 1 голову| 100 | 300,0 | | | | | |телиці - за 1 голову | 100 |3500,0 | | | | | |нетелі молочних та комбінованих порід - за 1 | 100 |5000,0 | |голову | | | | | | | |інкубаційні яйця яєчних курей - за 1 яйце | 100 | 0,80 | |-------------------------------------------------+------+-------| |1.2. Генетична експертиза походження та аномалій | | | |тварин (за 1 дослідження) | | | | | | | |імуногенетична експертиза | 100 | 60,0 | | | | | |цитогенетична експертиза | 100 | 100,0 | | | | | |ДНК-експертиза | 100 | 300,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |1.3. Придбання державними підприємствами за | | | |імпортом племінних (генетичних) ресурсів особливо| | | |високої племінної цінності | | | | | | | |Молочне скотарство: | | | | | | | |бугаї-плідники, оцінені за якістю потомства як | 100 |100000,| |поліпшувачі, - за 1 голову за умови відповідності| | | |вимогам для включення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я | | | | | | | |бугайці, оцінені за походженням, - за 1 голову за| 100 |25000,0| |умови відповідності вимогам для включення до | | | | | | | |Каталогу бугаїв для відтворення маточного | | | |поголів'я | | | | | | | |нетелі - за 1 голову | 100 |7000,0 | | | | | |спермопродукція - за 1 спермодозу | 100 | 175,0 | | | | | |ембріони - за 1 штуку | 100 |4000,0 | | | | | |корови - за 1 голову | 100 | 7000,0| |-------------------------------------------------+------+-------| |М'ясне скотарство: | | | | | | | |бугаї та бугайці (оцінені за якістю потомства або| 100 |28500,0| |походженням) - за 1 голову | | | | | | | |спермопродукція - за 1 спермодозу | 100 | 150,0 | | | | | |ембріони - за 1 штуку | 100 |3000,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Свинарство (за 1 голову): | | | | | | | |кнурці | 100 |9700,0 | | | | | |свинки | 100 |2700,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Вівчарство (за 1 голову): | | | | | | | |барани | 100 |5700,0 | | | | | |ярки | 100 |1400,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Козівництво (за 1 голову): | | | | | | | |козлики | 100 |1200,0 | | | | | |кізки | 100 |1800,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Конярство: | | | | | | | |жеребці-плідники - за 1 голову | 100 |3000000,0| | | | | |кобили - за 1 голову | 100 |1000000,0| | | | | |спермопродукція - за 1 спермодозу | 100 |2700,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Звірівництво (за 1 голову): | | | | | | | |норки: самці | 100 | 400,0 | | | | | |самки | 100 | 200,0 | | | | | |кролі: самці | 100 | 120,0 | | | | | |самки | 100 | 80,0 | | | | | |нутрії: самці | 100 | 300,0 | | | | | |самки | 100 | 200,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Птахівництво | | | | | | | |Придбання добового молодняку вихідних ліній, | 100 | | |прабатьківських та батьківських стад курей яєчних| | | |і м'ясних порід і кросів, індиків, качок, гусей і| | | |страусів здійснюється на умовах та за цінами, | | | |визначеними за тендерною процедурою згідно з | | | |чинним законодавством | | | |-------------------------------------------------+------+-------| |1.4. Придбання державними підприємствами | | | |племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного | | | |походження особливо високої племінної цінності з | | | |метою розвитку племінної бази провідних порід | | | |(типів, кросів), а також придбання племінних | | | |(генетичних) ресурсів локальних і зникаючих порід| | | |сільськогосподарських тварин | | | | | | | |Молочне скотарство: | | | | | | | |телиці (нетелі) - за 1 голову за умови наявності | 100 |6000,0 | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | | | | | |бугайці - за 1 голову за умови відповідності | 100 |4000,0 | |вимогам для включення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я та наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | | | | | |ембріони - за 1 штуку | 100 | 500,0 | | | | | |корови - за 1 голову за умови наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | 100 |5000,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |М'ясне скотарство: | | | | | | | |телиці (нетелі) - за 1 голову за умови наявності | 100 |6000,0 | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | | | | | |бугайці - за 1 голову за умови відповідності | 100 |4000,0 | |вимогам для включення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я та наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | | | | | |ембріони - за 1 штуку | 100 | 400,0 | | | | | |корови - за 1 голову за умови наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | 100 |4000,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Свинарство: | | | | | | | |кнурці - за 1 голову за умови оцінки за власною | 100 |1400,0 | |продуктивністю | | | | | | | |свинки - за 1 голову за умови оцінки за власною | 100 |1200,0 | |продуктивністю | | | | | | | |свиноматки - за 1 голову за умови оцінки | | | |за якістю нащадків | 100 |2000,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Вівчарство і козівництво: | | | | | | | |вівцематки або кози - за 1 голову за умови | | | |оцінки за власною продуктивністю | 100 |800,0 | | | | | |барани-плідники або цапи - за 1 голову за умови | 100 |1500,0 | |оцінки за якістю нащадків | | | | | | | |ярки (кізки) - за 1 голову | 100 | 800,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Конярство: | | | | | | | |жеребчики - за 1 голову | 100 |6000,0 | | | | | |кобилки - за 1 голову | 100 |4000,0 | | | | | |кобили (класу еліта) | 100 |10000,0| | | | | |жеребці-плідники - за 1 голову за умови | | | |включення до Каталогу | 100 |25000,0| |-------------------------------------------------+------+-------| |Птахівництво: | | | | | | | |племінні інкубаційні яйця - за 1 яйце: | | | | | | | |птиці вихідних ліній: | | | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 100 | 0,80 | | | | | |кури м'ясні | 100 | 1,00 | | | | | |качки | 100 | 2,00 | | | | | |гуси | 100 | 4,40 | | | | | |індики | 100 | 5,40 | |-------------------------------------------------+------+-------| |птиці прабатьківських стад: | | | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 100 | 0,50 | | | | | |кури м'ясні | 100 | 0,80 | | | | | |качки | 100 | 1,60 | | | | | |гуси | 100 | 3,40 | | | | | |індики | 100 | 4,00 | | | | | |перепілки | 100 | 0,40 | |-------------------------------------------------+------+-------| |птиці батьківських стад: | | | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 100 | 0,40 | | | | | |кури м'ясні | 100 | 0,50 | | | | | |качки | 100 | 1,00 | | | | | |гуси | 100 | 2,70 | | | | | |індики | 100 | 2,40 | | | | | |перепілки | 100 | 0,20 | | | | | |африканські страуси | 100 |300,00 | | | | | |австралійські страуси | 100 |100,00 | |-------------------------------------------------+------+-------| |племінний молодняк добовий - за 1 голову: | | | | | | | |кури яєчні і комбіновані | 100 | 2,50 | | | | | |кури м'ясні | 100 | 2,60 | | | | | |індики | 100 | 6,20 | | | | | |качки | 100 | 3,00 | | | | | |гуси | 100 | 5,00 | | | | | |перепілки | 100 | 0,80 | | | | | |африканські страуси | 100 |560,00 | | | | | |австралійські страуси | 100 |200,00 | |-------------------------------------------------+------+-------| |племінний молодняк кондиційний ремонтний - за 1 | | | |голову: | | | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 100 | 15,00 | | | | | |кури м'ясні | 100 | 17,00 | | | | | |індики | 100 | 37,00 | | | | | |качки | 100 | 25,00 | | | | | |гуси | 100 | 30,00 | | | | | |перепілки | 100 | 3,50 | | | | | |африканські страуси | 100 |800,00 | | | | | |австралійські страуси | 100 |260,00 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Звірівництво - за 1 голову: | | | | | | | |норки: самці | 100 | 400,0 | | | | | |матки | 100 | 200,0 | | | | | |кролі: самці | 100 | 120,0 | | | | | |матки | 100 | 80,0 | | | | | |нутрії: самці | 100 | 200,0 | | | | | |матки | 100 | 120,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |Бджільництво: | | | | | | | |бджолині матки - за 1 матку | 100 | 30,0 | | | | | |нуклеуси - за 1 нуклеус | 100 | 100,0 | | | | | |бджолопакети - за 1 бджолопакет | 100 | 150,0 | | | | | |батьківські і материнські бджолосім'ї - за 1 | 100 | 300,0 | |бджолосім'ю | | | |-------------------------------------------------+------+-------| |Рибництво (науково-дослідні господарства УААН): | | | | | | | |племінний ремонтний молодняк - за 1 голову | 100 | 76,0 | | | | | |рибопосадковий племінний матеріал, однорічки - за| 100 | 20,0 | |1 кг | | | |-------------------------------------------------+------+-------| |Шовківництво: | | | | | | | |грени породи-донора- за 0,8 кг | 100 |1000,0 | | | | | |грени тутового шовкопряда - за 1 кг | 100 |1600,0 | | | | | |кокони тутового шовкопряда - за 1 кг | 100 | 80,0 | |-------------------------------------------------+------+-------| |1.5. Згідно з кошторисами, затвердженими | 100 | | |Мінагрополітики: | | | | | | | |розробка та виконання державних програм селекції | | | |за породами; | | | | | | | |ведення державних книг племінних тварин та | | | |Державного племінного реєстру, розробка | | | |програмного забезпечення та придбання | | | |комп'ютерної техніки для їх упровадження; | | | | | | | |витрати на збереження племінних (генетичних) | | | |ресурсів локальних та зникаючих порід у | | | |спермобанках, ембріобанках та генофондному банку | | | |шовкопрядів; | | | | | | | |розроблення і видання нормативно-правової | | | |документації та спеціальної літератури з ведення | | | |племінної справи у тваринництві, а також форм | | | |племінного обліку та звітності; | | | | | | | |витрати на утримання виставкового племінного | | | |поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці в | | | |період проведення загальнодержавних | | | |виставок-ярмарок; | | | | | | | |витрати на проведення загальнодержавного конкурсу| | | |техніків (операторів) з відтворення | | | |сільськогосподарських тварин; | | | | | | | |експертна оцінка племінних (генетичних) ресурсів;| | | | | | | |проведення породовипробування, оцінки тварин за | | | |власною продуктивністю та/або якістю потомства; | | | | | | | |витрати на придбання обладнання для банків | | | |сперми та ембріонів, лабораторій із штучного | | | |осіменіння сільськогосподарських тварин; | | | | | | | |проведення державної атестації суб'єктів | | | |племінної справи у тваринництві | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Часткове відшкодування зазнаних витрат | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Здешевлення реалізації (придбання) племінних| | | |(генетичних) ресурсів вітчизняного походження, у | | | |тому числі на аукціонах | | | | | | | |Здешевлення реалізації (придбання) здійснюється у| | | |розмірі 50 % визначених у підпункті 1.4 пункту 1 | | | |цих Розмірів | | | |-------------------------------------------------+------+-------| |2.2. Придбання племінних (генетичних) ресурсів | | | |особливо високої племінної цінності атестованими | | | |підприємствами за імпортом | | | | | | | |Придбання здійснюється у розмірі 50 % визначених | | | |у підпункті 1.3 пункту 1 цих Розмірів | | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ |Назва видів робіт та напрямків діяльності з |Розмір доплат| |племінної справи |з державного | | |бюджету, грн.| |--------------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------+-------------| | 3. Виплата доплат | | |--------------------------------------------------+-------------| |3.1. Утримання (збереження) племінних тварин, | | |випробування коней, одноразова виплата - чемпіонам| | |порід коней та проведення парування (штучного | | |осіменіння) кобил у кінних заводах: | | | | | |науково-дослідним інститутам-селекційним центрам, | | |селекційним центрам, підприємствам (об'єднанням) з| | |племінної справи, племінним (кінним) заводам та | | |репродукторам, іншим підприємствам, де утримується| | |племінне поголів'я існуючих, локальних та | | |зникаючих порід сільськогосподарських тварин | | |зарубіжного та вітчизняного походження: | | | | | |утримання в племінному заводі 1 голови маточного | 1100,0 | |поголів'я великої рогатої худоби голштинської, | | |української червоно-рябої молочної, української | | |чорно-рябої молочної, української бурої молочної | | |породи, що створюється, - за умови досягнення | | |продуктивності за стадом за минулий рік на рівні | | |130% і вище до стандарту породи за молочним жиром | | |за другу лактацію, затвердженого наказом | | |Мінагрополітики України від 30.12.2003 N 474 | | |( z0095-04 ), та наявності копії паспортів великої| | |рогатої худоби | | | | | |збереження 1 голови маточного поголів'я великої | 1200,0 | |рогатої худоби локальних та зникаючих молочних і | | |комбінованих порід: | | | | | |білоголової української, червоної польської, | | |пінцгау, лебединської, швіцької, бурої | | |карпатської, симентальської, червоної степової, | | |української червоної молочної породи, що | | |створюється, айрширської та сірої української - за| | |умови досягнення продуктивності за стадом за | | |минулий рік на рівні і вище стандарту породи за | | |молочним жиром за другу лактацію, затвердженого | | |наказом Мінагрополітики України від 30.12.2003 | | |N 474 ( z0095-04 ), та наявності копії паспортів | | |великої рогатої худоби | | | | | |збереження 1 голови основних свиноматок і кнурів | 460,0 | |миргородської, дюрок, п'єтрен, ландрас, уельської,| | |українських степових білої і рябої, української та| | |полтавської м'ясних порід, червоно-поясної | | |спеціалізованої лінії | | | | | |утримання в племінних заводах 1 голови основних | 460,0 | |свиноматок і кнурів великої білої породи при умові| | |отримання за попередній рік 1,8 опоросу та 18 | | |поросят на основну свиноматку | | | | | |збереження та утримання в селекційних центрах, | 1400,0 | |кінних заводах та племінних репродукторах 1 голови| | |племінних кобил та жеребців-плідників | | | | | |плідне парування (штучне осіменіння) 1 голови | 100,0 | |кобил кінного заводу жеребцями-плідниками, | | |включеними до Каталогу жеребців-плідників, | | |допущених до відтворення, затвердженого наказом | | |Мінагрополітики | | | | | |випробування коней верхових, рисистих та | 15, але не | |ваговозних порід у селекційних центрах, на | більше | |іподромах, трендепо, кінних заводах та племінних | фактичних | |репродукторах - за 1 конедень | витрат | |--------------------------------------------------+-------------| |вирощування коней - чемпіонів порід, визначених | | |на Всеукраїнських кінноспортивних змаганнях, - за | | |1 голову: | | | | | |орловської рисистої | 10000,0 | | | | |російської рисистої | 10000,0 | | | | |чистокровної верхової | 15000,0 | | | | |української верхової | 20000,0 | | | | |новоолександрівської ваговозної | 10000,0 | | | | |збереження та утримання 1 голови племінних | 126,0 | |вівцематок та ярок старше 1 року | | |--------------------------------------------------+-------------| |утримання 1 голови племінної птиці вихідних | | |ліній: | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 40,0 | | | | |кури м'ясні | 45,0 | | | | |качки | 50,0 | | | | |гуси | 50,0 | | | | |індики | 60,0 | |--------------------------------------------------+-------------| |утримання 1 голови племінної птиці | | |прабатьківських стад: | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 25,0 | | | | |кури м'ясні | 30,0 | | | | |качки | 40,0 | | | | |гуси | 45,0 | | | | |індики | 55,0 | |--------------------------------------------------+-------------| |утримання (вирощування) 1 голови кондиційного | | |племінного ремонтного молодняку батьківського | | |стада: | | | | | |кури яєчні і комбіновані | 20,0 | | | | |кури м'ясні | 20,0 | | | | |качки | 20,0 | | | | |гуси | 20,0 | | | | |індики | 30,0 | | | | |перепілки | 4,50 | | | | |африканські страуси | 300,0 | | | | |австралійські страуси | 100,0 | |--------------------------------------------------+-------------| |утримання 1 голови племінних кролів | 25,0 | | | | |утримання 1 голови норок | 60,0 | | | | |утримання 1 голови племінних нутрій | 40,0 | | | | |утримання 1 голови племінних лисиць | 180,0 | | | | |утримання селекційного поголів'я 1 основної | 70,0 | |бджолосім'ї | | | | | |утримання селекційного поголів'я 1 нуклеусу бджіл | 15,0 | | | | |утримання генофондного гнізда риби | 180,0 | |(науково-дослідні господарства УААН) | | | | | |утримання генофонду шовковичного шовкопряда грени | 200,0 | |однієї породи - за 0,8 кг | | |--------------------------------------------------+-------------| |3.2. За кожну дозу реалізованої (використаної) | | |спермопродукції плідників атестованих підприємств | | |- селекційних центрів, підприємств (об'єднань) з | | |племінної справи: | | | | | |особливо цінних бугаїв-плідників, включених до | 17,50 | |Каталогу бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід | | |для відтворення маточного поголів'я, оцінених за | | |якістю потомства в країнах, що входять до | | |міжнародної системи Інтербул, селекційний індекс | | |(СІ) яких становить СІ + 600 і вище | | | | | |особливо цінних бугаїв-плідників, включених до | | |Каталогу бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід | | |для відтворення маточного поголів'я, оцінених за | | |якістю потомства в Україні, селекційний індекс | | |(СІ) яких відповідно | | | | | |становить: | | | | | |голштинська порода СІ - +1200 і | 17,50 | | вище | | | | | | СІ - +800-1199| 15,50 | | | | | СІ - +600-799 | 9,00 | | | | | СІ - +500-599 | 4,50 | | | | |українські чорно-ряба та СІ - +1000 і | 17,50 | |червоно-ряба молочні, вище | | |симентальська та червоні породи | | | СІ - +700-999| 15,50 | | | | | СІ - +500-699| 9,00 | | | | | СІ - +400-499| 4,50 | | | | |бурі та локальні породи СІ - +500 і | 17,50 | | вище | | | | | | СІ - +300-499| 15,50 | | | | | СІ - +200-299| 9,00 | | | | | СІ - +100-199| 4,50 | | | | |відібраних для проведення оцінки за якістю | 7,30 | |потомства та включених до Каталогу бугаїв | | |молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення | | |маточного поголів'я ремонтних бугаїв, придбаних | | |за імпортом з країн, що входять до міжнародної | | |системи Інтербул, селекційний індекс за | | |походженням (ПІ) яких становить ПІ + 600 і вище | | | | | |відібраних для проведення оцінки за якістю | 7,30 | |потомства та включених до Каталогу бугаїв | | |молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення | | |маточного поголів'я ремонтних бугаїв, селекційний | | |індекс за походженням (ПІ) яких становить: | | | | | |голштинська порода ПІ + 1000 і | | | вище | | | | | |українські чорно-ряба та червоно-ряба ПІ + 800 і | | |молочні, симентальська та червоні вище | | |породи | | | | | |бурі та локальні породи ПІ + 600 і | | | вище | | |--------------------------------------------------+-------------| |чистопорідних бугаїв-плідників спеціалізованих | | |м'ясних порід і типів, включених до Каталогу | | |бугаїв м'ясних порід та типів для відтворення | | |маточного поголів'я, оцінених: | | | | | |за якістю потомства | 9,00 | | | | |за власною продуктивністю | 7,30 | |--------------------------------------------------+-------------| |чистопорідних кнурів-плідників, оцінених за | 16,30 | |якістю потомства чи за власною продуктивністю | | | | | |чистопорідних баранів, оцінених за якістю | 5,00 | |потомства чи за власною продуктивністю, і | | |цапів-плідників | | |--------------------------------------------------+-------------| |3.3. Проведення штучного осіменіння корів і | | |телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок, | | |парування кобил в особистих селянських | | |господарствах населення та проведення | | |трансплантації ембріонів: | | | | | |штучне осіменіння маточного поголів'я худоби за | 18,50 | |умови використання сперми, оцінених за якістю | | |потомків бугаїв-плідників, уключених до Каталогу | | |бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для | | |відтворення маточного поголів'я, - за 1 тільність | | | | | |штучне осіменіння маточного поголів'я худоби за | 16,50 | |умови використання сперми чистопородних | | |бугаїв-плідників спеціалізованих м'ясних порід та | | |типів, уключених до Каталогу бугаїв м'ясних порід | | |та типів для відтворення маточного поголів'я, - | | |за 1 тільність | | | | | |штучне осіменіння свиноматок спермою | 28,00 | |чистопорідних кнурів-плідників, оцінених за | | |якістю потомства чи за власною продуктивністю, - | | |за 1 поросність | | | | | |штучне осіменіння маточного поголів'я овець | 5,00 | |спермою чистопорідних баранів, оцінених за якістю | | |потомства чи за власною продуктивністю, або кіз - | | |спермою цапів-плідників, - за 1 кітність | | | | | |плідне парування (штучне осіменіння) конематок | 50,00 | |жеребцями-плідниками, уключеними до Каталогу | | |жеребців-плідників, допущених до відтворення, | | |затвердженого наказом Мінагрополітики, - за 1 | | |жеребність | | | | | |проведення робіт з трансплантації ембріонів | 480,0 | |великої рогатої худоби - за 1 плідну пересадку | | |ембріонів | | |--------------------------------------------------+-------------| |3.4. Розширення власної племінної бази | | |підприємств за рахунок вирощування (відтворення) | | |племінних тварин - за 1 голову | | | | | |Молочне скотарство: | | | | | |бугаї - селекційним центрам за умови | 4000,0 | |відповідності вимогам для включення до Каталогу | | |бугаїв для відтворення маточного поголів'я та | | |наявності копії паспорта великої рогатої худоби | | | | | |нетелі (корови) - за умови наявності копії | 2500,0 | |паспорта великої рогатої худоби | | |--------------------------------------------------+-------------| |М'ясне скотарство: | | | | | |бугаї - селекційним центрам та племінним заводам | 4000,0 | |за умови відповідності вимогам для включення до | | |Каталогу бугаїв для відтворення маточного | | |поголів'я та наявності копії паспорта великої | | |рогатої худоби | | | | | |нетелі (корови) - за умови наявності копії | 2500,0 | |паспорта великої рогатої худоби | | |--------------------------------------------------+-------------| |Свинарство: | | | | | |основні кнурі - за умови оцінки за власною | 700,0 | |продуктивністю | | | | | |основні свиноматки - за умови оцінки за власною | 600,0 | |продуктивністю | | |--------------------------------------------------+-------------| |Вівчарство і козівництво: | | | | | |плідники - за умови оцінки за власною | 500,0 | |продуктивністю | | | | | |матки і ярки | 400,0 | |--------------------------------------------------+-------------| |Конярство: | | | | | |жеребці - за умови відповідності вимогам для | 25000,0 | |включення до Каталогу жеребців-плідників, | | |допущених до відтворення | | | | | |кобили | 4500,0 | |--------------------------------------------------+-------------| |Птахівництво: | | |племінний молодняк кондиційний ремонтний - за 1 | | |голову | | | | | |кури яєчні та комбіновані | 7,50 | | | | |кури м'ясні | 8,50 | | | | |індики | 18,50 | | | | |качки | 12,50 | | | | |гуси | 15,00 | | | | |перепілки | 1,75 | | | | |африканські страуси | 400,00 | | | | |австралійські страуси | 130,00 | |--------------------------------------------------+-------------| |Звірівництво - за 1 голову: | | | | | |норки: самці | 200 | | | | |матки | 100 | | | | |кролі: самці | 60 | | | | |матки | 40 | | | | |нутрії: самці | 100 | | | | |матки | 60 | |--------------------------------------------------+-------------| |Бджільництво: | | |нуклеуси - за 1 нуклеус | 75 | | | | |батьківські і материнські бджолосім'ї - за 1 | 150 | |бджолосім'ю | | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики N 282/64/503 ( z1012-04 ) від 04.08.2004,
N 593/101/745 ( z1353-05 ) від 01.11.2005 )

Додаток 2
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України на виконання
програм селекції у
тваринництві та птахівництві
на підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
реалізованої (використаної) спермопродукції бугаїв
і жеребців, допущених до відтворення маточного поголів'я
у поточному році, та кнурів, баранів і цапів, оцінених
за власною продуктивністю або якістю нащадків
(за умови 100% виплати доплат з державного бюджету),
за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Назва | Вид | Кличка та | Селекційний |Кількість| Доплата, грн. | |з/п| підприємства- | підприємства- |тварин|ідентифікаційний|(племінний) індекс|реалізо- | | | | продавця, його | покупця, його | |номер плідника, |або інші дані, що |ваних доз|---------------| | | статус та | статус та | | сперма якого | характеризують | | за 1 |усього| | |місцезнаходження|місцезнаходження| | реалізується |племінну цінність | | дозу | | | |(район, область)|(район, область)| | | плідника | | | | |---+----------------+----------------+------+----------------+------------------+---------+--------+------| | | | | | | | | | | |---+----------------+----------------+------+----------------+------------------+---------+--------+------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 3
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
реалізованої (використаної) спермопродукції бугаїв
і жеребців, допущених до відтворення маточного поголів'я
у поточному році, та кнурів, баранів і цапів, оцінених
за власною продуктивністю або якістю нащадків
(за умови 25% або 75% виплати доплат з державного
бюджету),
за ________________________ 20___ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Назва | Назва | Вид | Кличка та | Селекційний |Кількість| Доплата | |з/п| підприємства- | підприємства- |підприємства-|тварин|ідентифіка- | (племінний) |реалізо- | | | | продавця, що | продавця, що |покупця, його| |ційний номер|індекс або інші|ваних доз| | | |одержав доплату,|одержує доплату,| статус та | | плідника, | дані, що | |----------------------| | | його статус та | його статус та | місце- | |сперма якого|характеризують | | за 1 | за 1 |усього,| | |місцезнаходження|місцезнаходження| знаходження | |реалізується| племінну | |дозу, %|дозу, | грн. | | |(район, область)|(район, область)| (район, | | | цінність | | суми | грн. | | | | | | область) | | | плідника | |доплат | | | |---+----------------+----------------+-------------+------+------------+---------------+---------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | |---+----------------+----------------+-------------+------+------------+---------------+---------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП -------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 4
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів
за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Назва | Номер і дата |Вид тварин та| Кількість | Фінансування, | |з/п| підприємства- |підприємства-покупця,| акта-рахунку | племінних |реалізованих| грн. | | | продавця, його | його статус та |про реалізацію| (генетичних)|(придбаних) |---------------| | | статус та | місцезнаходження | племінних | ресурсів | племінних | за 1 |усього| | |місцезнаходження| (район, область) | (генетичних) | |(генетичних)|голову | | | |(район, область)| | ресурсів | | ресурсів, |(штуку) | | | | | | | |голів (штук)| | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------------------+--------------+-------------+------------+--------+------| | | | | | | | | | |---+----------------+---------------------+--------------+-------------+------------+--------+------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 5
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
щодо збереження та утримання генофондних стад
за ________________________ 20___ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва підприємства - власника |Вид та порода|Кількість голів основного стада за| Доплата, грн. | |з/п|племінних тварин, його статус та| тварин | станом на | | | | місцезнаходження | | | | | | (район, область) | |----------------------------------+------------------| | | | | 01.01. 20___ | 01._____ 20__|за 1 голову|усього| |---+--------------------------------+-------------+------------------+---------------+-----------+------| | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------------+------------------+---------------+-----------+------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 6
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
проведення штучного осіменіння (парування) маточного
поголів'я в особистих підсобних господарствах населення,
трансплантації ембріонів
за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва підприємства, що проводить | Населений пункт, район, | Вид | Кількість | Доплата, грн. | |з/п| штучне осіменіння (парування) | область, де проводяться |тварин|запліднених| | | | маточного поголів'я в особистих | штучне осіменіння | | голів |-----------------| | |підсобних господарствах населення,| (парування) маточного | | | за 1 |усього| | | трансплантацію ембріонів, його | поголів'я в особистих | | |запліднену| | | | статус та місцезнаходження | підсобних господарствах | | | голову | | | | (район, область) |населення, трансплантація| | | | | | | | ембріонів | | | | | |---+----------------------------------+-------------------------+------+-----------+----------+------| | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------------------+------+-----------+----------+------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 7
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
розширення власної племінної бази
за ________________________ 20___ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва підприємства - власника |Вид та порода|Кількість голів основного стада за| Доплата, грн. | |з/п|племінних тварин, його статус та| тварин | станом на | | | | місцезнаходження | | | | | | (район, область) | |----------------------------------+------------------| | | | | 01.01. 20___ | 01._____ 20__|за 1 голову|усього| |---+--------------------------------+-------------+------------------+---------------+-----------+------| | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------------+------------------+---------------+-----------+------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 8
до пункту 2.1 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ВІДОМІСТЬ
випробування коней в селекційних центрах, на іподромах,
трендепо, кінних заводах та племінних репродукторах
за ________________________ 20___ року

----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва підприємства, |Порода|Кількість коней,| Усього | Доплата, грн. | |з/п|що проводить випробування|коней |що поставлені на|конеднів на |--------------------| | | коней, його статус та | | випробування, |випробуванні|за 1 конедень|усього| | | місцезнаходження | | голів | | | | | | (район, область) | | | | | | |---+-------------------------+------+----------------+------------+-------------+------| | | | | | | | | |---+-------------------------+------+----------------+------------+-------------+------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080

Додаток 9
до пункту 3.10 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ: ______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України або керівник організації
(установи), уповноваженої Мінагрополітики, Міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління сільського господарства
і продовольства обласної державної адміністрації,
начальник Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації *
Віце-президент Української академії аграрних наук** ____________________________________________________
(назва установи, організації)
МП

ЗВІТ
підприємства про спрямування коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і науково-дослідних господарствах
за станом на _____________________ 20__ року ___________________________________________
(назва та місцезнаходження підприємства)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування показників | За видами племінних тварин | |з/п| |--------------------------------| | | |ВРХ|свині|вівці|коні| інше | | | | | | | |(зазначити)| |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| |1 |Надійшло коштів усього, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| |2 |Надійшло коштів за звітний місяць усього, | | | | | | | |тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| |3 |Використано коштів усього, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| | |в тому числі | | | | | | | |за видами робіт та напрямками діяльності: | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+---+-----+-----+----+-----------| |3.1|на вироблену і реалізовану (використану) |тис. грн. | | | | | | | |спермопродукцію |------------------+---+-----+-----+----+-----------| | | |тис. доз | | | | | | |---+------------------------------------------+------------------+---+-----+-----+----+-----------| |3.2|на реалізацію (придбання) племінних |тис. грн. | | | | | | | |(генетичних) ресурсів |------------------+---+-----+-----+----+-----------| | | |обсяги реалізації | | | | | | | | |(придбання), голів| | | | | | |---+------------------------------------------+------------------+---+-----+-----+----+-----------| |3.3|на збереження й утримання генофондних стад|тис. грн. | | | | | | | | |------------------+---+-----+-----+----+-----------| | | |голів | | | | | | |---+------------------------------------------+------------------+---+-----+-----+----+-----------| |3.4|на розширення власної племінної бази |тис. грн. | | | | | | | | |------------------+---+-----+-----+----+-----------| | | |голів | | | | | | |---+------------------------------------------+------------------+---+-----+-----+----+-----------| | |інші (зазначити) |тис. грн. | | | | | | | | |------------------+---+-----+-----+----+-----------| | | |обсяги | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
МП
-------------- * У частині КПВК 2801190 ** У частині КПВК 6591080вгору