Документ z0520-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2017  № 262/141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2017 р.
за № 520/30388

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державного агентства України з управління зоною відчуження під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з Державним агентством України з управління зоною відчуження забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях Державної служби України з надзвичайних ситуацій і диспетчерською службою оперативного управління та забезпечення контрольно-перепускного режиму Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» відповідно до вимог Інструкції.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. та Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Петрука В.В.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр екології
та природних ресурсів України


О.М. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства екології
та природних ресурсів України
27.03.2017  № 262/141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2017 р.
за № 520/30388

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС і ДАЗВ у разі загрози виникнення або виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - зона відчуження).

2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації, що можуть виникнути у зоні відчуження, згідно із Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572.

3. Обмін інформацією організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і диспетчерською службою оперативного управління та забезпечення контрольно-перепускного режиму Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат».

ІІ. Щоденний обмін інформацією

1. Обмін інформацією здійснюється:

у режимі повсякденної діяльності шляхом повсякденного обміну інформацією про оперативну обстановку у зоні відчуження;

у режимі надзвичайної ситуації (у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації) шляхом оперативного взаємного оповіщення та подальшого періодичного інформування про хід ліквідації її наслідків.

2. Повсякденний обмін інформацією проводиться оперативним черговим служби оперативного управління та забезпечення контрольно-перепускного режиму Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» (далі - оперативний черговий ДАЗВ) щодня з 06:00 до 06:30 та з 17:00 до 17:30 шляхом інформування телефоном оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про гідрологічний, радіаційний стан на території зони відчуження з подальшим письмовим підтвердженням (додаток 1).

За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС оперативний черговий ДАЗВ надає необхідні роз'яснення щодо переданої інформації.

3. Оперативне оповіщення здійснюється у разі отримання оперативно-черговою службою ДАЗВ інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС), пожеж, небезпечних подій (у тому числі пов'язаних з терористичними актами) у зоні відчуження шляхом інформування оперативним черговим ДАЗВ протягом 10 хвилин телефоном оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

Усне інформування протягом 30 хвилин підтверджується письмово повідомленням на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або факсом стандартним повідомленням (додаток 2).

У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу або виникнення небезпечної події (НС) у зоні відчуження начальник чергової зміни ДСНС протягом 10 хвилин інформує телефоном оперативного чергового ДАЗВ.

У разі необхідності за запитом оперативного чергового ДАЗВ інформація про оперативну обстановку в районі виникнення небезпечної події (НС) надається оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС факсимільним зв’язком або електронною поштою до диспетчерської служби оперативного управління та забезпечення контрольно-перепускного режиму Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат».

4. Періодичне оперативне інформування про хід ліквідації наслідків небезпечної події (НС) у зоні відчуження здійснюється оперативним черговим ДАЗВ оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС двічі на добу - до 07:00 станом на 05:00 та до 20:00 станом на 18:00 - повідомленням про виникнення надзвичайної ситуації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій».

За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС оперативний черговий ДАЗВ надає необхідні роз’яснення щодо переданої інформації.

5. Обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і оперативно-черговою службою ДАЗВ здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба ДСНС - тел. (044) 247-30-50, тел./факс (044) 247-32-11, електронна пошта oper@mns.gov.ua;

диспетчерська служба оперативного управління та забезпечення контрольно-перепускного режиму Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» - тел. (045-93) 5-29-62, (044) 235-30-58 (з 19 до 08 години), тел./факс (045-93) 5-22-00.

Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та ДАЗВ негайно інформують один одного.

ІІІ. Інші заходи з інформаційної взаємодії

1. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) або міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ) залежно від їх рівня періодичність та форми інформування про хід ліквідації наслідків небезпечної події (НС) визначають керівники Штабу або МОШ.

2. У разі прийняття рішення про розгортання у державному центрі управління у надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу або МОШ за запитом начальника чергової зміни державного центру управління у надзвичайних ситуаціях ДСНС оперативний черговий ДАЗВ здійснює оповіщення представників ДАЗВ, які входять до складу цих органів управління.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу
представництва інтересів
міністерства в судових
та правоохоронних органах
Юридичного департаментуС.М. Губа


Додаток 1
до Інструкції про порядок обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державним агентством України
з управління зоною відчуження
(пункт 2 розділу ІІ)


Начальнику чергової зміни оперативно-чергової
служби державного центру управління
в надзвичайних ситуаціях ДСНС

ПОВІДОМЛЕННЯ
про гідрологічний та радіаційний стан на території зони відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов’язкового) відселення
станом на «___» ___________201_ року

№ з/п

Назва річки

Водомірний пункт

Критичні рівні (БС), м

Фактичні рівні, м

Витрати води, куб. м/с

1

2

3

4

5

6

1

р. Прип’ять

ПМД (правобережна намивна дамба)
метеопост м. Чорнобиль
2

Київське водосховище

с. Страхолісся
3

р. Уж

с. Черевач
Година

Одиниця виміру

Проммайданчик

р. Прип’ять

м. Чорнобиль

06:00

нЗв/год
12:00

нЗв/год
15:00

нЗв/год
Оперативний черговий служби
оперативного управління
та забезпечення контрольно-перепускного
режиму Державного спеціалізованого
підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»

________________________________


_____ «____» _____________ 20___ р.
  (час)Додаток 2
до Інструкції про порядок обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державним агентством України
з управління зоною відчуження
(пункт 3 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ № __
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації
станом на «___» ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/225722

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)4

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (дата, час)5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належать ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень12

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу____________________________
(посада особи, яка склала повідомлення)

_________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

____________ «___» _________ 20____ року.
(час подання інформації)


__________
Примітка.


Позиції 4-14 заповнюються у разі отримання необхідної інформації.вгору