Document z0520-11, valid, current version — Adoption on March 28, 2011
( Last event — Entry into force, gone May 16, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2011 N 284/423/173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2011 р.
за N 520/19258

Про встановлення граничного розміру плати
за проживання в студентських гуртожитках
вищих навчальних закладів державної
та комунальної форм власності

Відповідно до пункту 6 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", постанови
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 ( 796-2010-п )
"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",
пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226
( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування" Н А К А З У Є М О:
1. Встановити, що граничний розмір плати за проживання в
студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та
комунальної форм власності, що належать до сфери управління
МОНмолодьспорту та МОЗ (далі - гуртожитки), з урахуванням ПДВ,
встановленого згідно із законом, виходячи з нормативу
6 кв.м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків -
8 кв.м житлової площі), не може перевищувати: для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації - 40 відсотків розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних
закладів відповідного рівня акредитації; для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів -
40 відсотків їх академічної стипендії; для курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів
цивільної авіації, морського і річкового транспорту,
Севастопольського національного інституту ядерної енергії та
промисловості (далі - курсанти), які перебувають на державному
утриманні та отримують безоплатне харчування, - 20 відсотків
розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації; для студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за програмами
підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються
безоплатним триразовим харчуванням, - 20 відсотків розміру
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих
навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а для осіб,
які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, -
30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації. Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і
курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у
підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, можуть
встановлювати граничні розміри плати за проживання у студентських
гуртожитках відповідно до вимог пункту 1 цього наказу.
2. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках
встановлюється керівником вищого навчального закладу за
погодженням з профспілковим комітетом студентів і розраховується
відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та
комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010
N 736/902/758 ( z1196-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.11.2010 за N 1196/18491, виходячи з нормативу житлової
площі на кожного мешканця, встановленого згідно з проектною
документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового
коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця
гуртожитку.
3. Відповідно до Порядку надання інших платних послуг
державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010
N 736/902/758 ( z1196-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.11.2010 за N 1196/18491, встановлюється вартість інших
платних послуг, зокрема надання на вимогу особи поліпшених умов
проживання та встановлення в кімнаті додаткового обладнання
(аудіо-, відеотехніка, холодильник тощо).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України та Міністра
охорони здоров'я України згідно з розподілом функціональних
обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України Д.В.Табачник
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр охорони здоров'я України І.М.Ємець
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова Центрального комітету
профспілки працівників освіти
і науки України Г.Ф.Трухановon top