Документ z0520-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.05.2009 N 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2009 р.
за N 520/16536

Про затвердження форми заявки,
яку подає суб'єкт господарювання
для отримання дозволу на ввезення
на митну територію України
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для проведення
державних випробувань і наукових досліджень,
а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу

Відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) та пункту 4 Порядку надання дозволу на ввезення на
митну територію України незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 288 ( 288-96-п ) (зі
змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму заявки, яку подає суб'єкт господарювання
для отримання дозволу на ввезення на митну територію України
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються
для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а
також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
(додається).
2. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макаренка І.Д.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Г.Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
18.05.2009 N 234

ЗАЯВКА
для отримання дозволу
на ввезення на митну територію України
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для проведення державних випробувань
і наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу

Заявник _________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
Місцезнаходження (місце проживання), телефон, факс, e-mail ______ _________________________________________________________________
Виробник, країна ________________________________________________
Постачальник, країна ____________________________________________
Назва незареєстрованого пестициду або агрохімікату (далі -
препарат), насіннєвого (посадкового) матеріалу __________________ _________________________________________________________________
Назва та вміст діючої речовини __________________________________
Код згідно з УКТЗЕД _____________________________________________
Сфера застосування ______________________________________________
Кількість препарату, насіннєвого (посадкового) матеріалу ________ _________________________________________________________________
(г, кг, тонн, штук, літрів)
Місце використання препарату, насіннєвого (посадкового) матеріалу _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце зберігання препарату, насіннєвого (посадкового) матеріалу _________________________________________________________________
Пункт пропуску через державний кордон ___________________________
Митниця призначення _____________________________________________
Термін ввезення _________________________________________________
________________________
(підпис заявника)
"____" __________ 20__ року
Директор Департаменту
екологічної безпеки О.Соколоввгору