Документ z0519-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2015  № 247


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2015 р.
за № 519/26964

Про визнання такими що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Комітету по нагляду за охороною праці

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15 серпня 1997 року № 221 «Про затвердження Порядку проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1997 року за № 515/2319 (із змінами);

2) наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15 серпня 1997 року № 223 «Про затвердження Порядку визнання Центрів навчання Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1997 року за № 517/2321;

3) наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 02 листопада 1998 року № 213 «Про затвердження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 лютого 1999 року за № 77/3370 (із змінами).

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Демчишинвгору