Про внесення змін до наказу Фонду від 25.11.2003 N 2100
Фонд державного майна; Наказ, Форма типового документа, Заява від 17.05.2008560
Документ z0515-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.09.2011, підстава - z1096-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 560
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2008 р.
за N 515/15206
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1270 ( z1096-11 ) від 29.08.2011 }
Про внесення змін до наказу Фонду
від 25.11.2003 N 2100

Відповідно до Законів України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
"Про оцінку земель" ( 1378-15 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 22.02.2008 N 110 ( 110-2008-п ) "Про затвердження
Порядку продажу у 2008 році державними органами приватизації
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від
25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) "Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із
змінами) (далі - наказ):
1.1 заголовок наказу викласти в такій редакції: "Про
затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців робіт із землеустрою";
1.2 пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою (додається)".
2. Затвердити Зміни до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності ( z1194-03 ), затвердженого
наказом, що додаються.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
конкурсний відбір розробників документації із землеустрою для
підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у 2007 році,
затверджене наказом Фонду державного майна України від 31.05.2007
N 855 ( z0860-07 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
30.07.2007 за N 860/14127.
4. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності
(В.Гайдук): забезпечити в установленому законодавством порядку подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України; у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу
підготувати накази про затвердження нового персонального складу
комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою, а також нового персонального
складу робочої групи.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Потімкова.
Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Голова Державного комітету
України із земельних ресурсів В.В.Воєводін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
17.05.2008 N 560
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2008 р.
за N 515/15206

ЗМІНИ
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
( z1194-03 )

1. Назву Положення викласти в такій редакції: "Положення про
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців
робіт із землеустрою".
2. Пункт 1 Положення викласти в такій редакції: "1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а також
суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали
ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі - суб'єкти
оціночної діяльності), та виконавців робіт із землеустрою, що
отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Ця процедура застосовується Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями та Фондом майна Автономної
Республіки Крим, якщо вони виступають замовниками незалежної
оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт
із землеустрою або здійснюють конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності чи виконавців робіт із землеустрою у
випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість
виконання послуг з оцінки майна менша 100 тис.грн, землеоціночних
робіт - менша 300 тис.грн та робіт із землеустрою - менша
300 тис.грн".
3. Абзац другий пункту 2 Положення викласти в такій редакції: "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), а також суб'єкти
оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії
на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
4. Абзац третій пункту 2 Положення викласти в такій редакції: "претендент - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець
робіт із землеустрою, який виявив бажання взяти участь у конкурсі
та подав до Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України або Фонду майна
Автономної Республіки Крим) необхідні документи, передбачені
умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про
проведення конкурсу".
5. Абзац четвертий пункту 2 Положення викласти в такій
редакції: "учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності або
виконавець робіт із землеустрою, який подав документи, що
відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в
конкурсі".
6. Абзац п'ятий пункту 2 Положення викласти в такій редакції: "робоча група - група фахівців Фонду державного майна
України, регіонального відділення Фонду державного майна України
або Фонду майна Автономної Республіки Крим (у кількості 3-х осіб),
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
або його територіального органу (одна особа), утворена для
розгляду підтвердних документів претендентів та виконання
повноважень, визначених цим Положенням".
7. Абзац восьмий пункту 2 Положення викласти в такій
редакції: "підтвердні документи - документи, які визначають юридичний
статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів або
фахівців із землеустрою, які безпосередньо будуть надавати послуги
з оцінки майна, виконувати землеоціночні роботи та роботи із
землеустрою, їх практичний досвід, а також відповідні документи,
що підтверджують право на проведення таких робіт".
8. Доповнити пункт 2 Положення абзацом такого змісту: "виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання,
які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
9. Пункт 3 Положення викласти в такій редакції: "3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією
(далі - комісія), утвореною Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями або Фондом майна Автономної Республіки
Крим. Конкурсна комісія Фонду державного майна України утворюється
у складі 10 осіб. Конкурсна комісія регіонального відділення Фонду
державного майна України або Фонду майна Автономної Республіки
Крим утворюється у складі 6-ти осіб. Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців Фонду
державного майна України (9 осіб), його регіонального відділення
(5 осіб) або Фонду майна Автономної Республіки Крим (5 осіб) та
представника центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів або його територіального органу (1 особа). Зі
складу членів комісії обираються голова комісії та секретар
комісії".
10. Абзац восьмий пункту 7 Положення викласти в такій
редакції: "У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь
у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
зазначаються:".
11. Доповнити пункт 7 Положення абзацами такого змісту: "У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,
зазначаються: наявність у претендента ліцензії на проведення робіт із
землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ); досвід роботи з виконання робіт із землеустрою; наявність дозволу або відповідних допусків на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби)".
12. Пункт 8 Положення викласти в такій редакції: "8. До участі в конкурсі можуть бути допущені: суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), якими передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту
оцінки; суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на
виконання землеоціночних робіт, і суб'єкти господарювання, які
мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отримані
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
13. Абзац перший пункту 9 Положення викласти в такій
редакції: "9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:".
14. Доповнити пункт 9 Положення абзацами такого змісту: "Вимогами до претендентів для участі у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою передбачено наявність: ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отриманої
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ); досвіду в проведенні робіт із землеустрою; фахівців у сфері землеустрою, які будуть залучені до
виконання робіт із землеустрою; спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, виданого виконавцю робіт із землеустрою, або
відповідних допусків до державної таємниці виконавців робіт із
землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою
(у разі потреби)".
15. Абзац перший пункту 10 Положення викласти в такій
редакції: "10. З метою опублікування умов конкурсу інформацію про
об'єкти оцінки та земельні ділянки за встановленими формами,
наведеними у додатках 1, 2, 5, до комісії подають відповідні
відділи регіональних відділень Фонду державного майна України та
підрозділи Фонду майна Автономної Республіки Крим (якщо конкурс
відбувається в регіональному відділенні Фонду державного майна
України або у Фонді майна Автономної Республіки Крим) чи
структурні підрозділи Фонду державного майна України (якщо конкурс
відбувається у Фонді державного майна України)".
16. Перший абзац пункту 11 Положення викласти в такій
редакції: "11. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності має містити:".
17. Доповнити пункт 11 Положення абзацами такого змісту: "Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою має містити: дату, час і місце проведення конкурсу; завдання на виконання робіт із землеустрою; основні характеристики земельної ділянки згідно з додатком 5
до цього Положення; строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби); перелік документів, які подаються у складі конкурсної
документації на розгляд комісії; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо
практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою); останній день подання конкурсної документації; місцезнаходження комісії, контактні телефони".
18. Другий абзац пункту 13 Положення викласти в такій
редакції: "До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору
суб'єктів оціночної діяльності, належать:".
19. Дев'ятий абзац пункту 13 Положення виключити.
20. Доповнити пункт 13 Положення абзацами такого змісту: "До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою, належать: заява про участь у конкурсі (додаток 6); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи); копія установчого документа претендента (для претендента -
юридичної особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти
відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які
залучаються до виконання робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи претендента,
кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до
виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу".
21. Пункт 17 Положення викласти в такій редакції: "17. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно
укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник
конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19 цього
Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не
перевищує звичайну ціну, установлену для відповідної групи
об'єктів в порядку, визначеному пунктом 28 цього Положення. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення стосовно
укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою у разі,
якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19
цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не
перевищує суму, розраховану згідно з Порядком виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ),
та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг,
затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України,
Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
N 579/5770".
22. Перший абзац пункту 19 Положення викласти в такій
редакції: "19. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності враховуються:".
23. Доповнити пункт 19 Положення абзацами такого змісту: "Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою враховуються: кількість та кваліфікація фахівців, які залучаються ним для
проведення робіт із землеустрою; досвід учасника конкурсу з проведення робіт із землеустрою; запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт
порівняно з вартістю, розрахованою згідно з Порядком виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ),
та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг,
затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України,
Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
N 579/5770, а також термін виконання робіт; наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу,
зроблених під час державної експертизи виконаних претендентом
робіт; дотримання претендентом термінів виконання робіт із
землеустрою".
24. П'ятий абзац пункту 20 Положення викласти в такій
редакції: "Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість
підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки відповідно до
додатків 4 та 7 до цього Положення".
25. Пункт 28 Положення доповнити абзацом такого змісту: "У разі потреби у повторному проведенні робіт із землеустрою
які вже виконувалися із залученням виконавця робіт із землеустрою,
обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення щодо
оголошення повторного конкурсу або залучити розробника, який вже
здійснював зазначені роботи, та укласти з ним договір. При
прийнятті рішення в цьому випадку комісія має виходити з того, що
вартість робіт не повинна перевищувати відповідний показник,
розрахований згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових
робіт та надання послуг на платній основі державними органами
земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ), та Розмірами оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом
Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від
15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 579/5770".
26. Доповнити Положення додатками 5, 6, 7 (додаються).
Директор Департаменту оцінки
майна та оціночної діяльності В.Гайдук

Додаток 5
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

ВІДОМОСТІ
про земельну ділянку

1. Виконувана робота (завдання) _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Підстава для виконання роботи ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою _________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Форма власності ______________________________________________
5. Цільове призначення __________________________________________ __________________________________________________________________
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний
регламент її поліпшення __________________________________________ __________________________________________________________________
7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Розмір земельної ділянки _______________ гектарів (кв. метрів)
9. Наявні обмеження _____________________________________________ __________________________________________________________________
10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної оборони тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Об'єкт (об'єкти), розташований (розташовані) на земельній
ділянці __________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Інші матеріали (за наявності) _______________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа за подання
інформації _____________ ____________________
підпис (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

Реєстраційний N________ До Фонду державного майна "___" ___________ 200 р. України (регіонального (дата реєстрації заяви) відділення Фонду державного
майна України або Фонду
майна Автономної Республіки
Крим)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою

Заявник _________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи)
Керівник ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів) ___________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної
особи) __________________________________________________________________
Телефон ___________ Телефакс ___________ е-mail: _______________
Просимо допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців
робіт із землеустрою земельної ділянки державної власності, на
якій розташований ________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)
"____" _______________ 200_ р. ___________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.

Додаток 7
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування конкурсної комісії

________________________________________
(найменування органу приватизації)
________________________________________
(найменування об'єкта приватизації)
Земельна ділянка ________________________________________________
(кадастровий номер, місце розташування
земельної ділянки)
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Учасник конкурсу | Кількість |Підсумки таємного| | | | голосів | голосування | |------+-----------------------+---------------+-----------------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар комісії _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вгору