Документ z0514-00, поточна редакція — Редакція від 18.08.2017, підстава - z0849-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 № 188
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29.07.2010 № 634)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за № 514/4735


Таблиця 3

ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

{В редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 685 від 21.06.2017}

Назва прекурсору

Великі розміри

Особливо великі розміри

1

2

3

Антранілова кислота

від 2,5 до 25,0 кг

25,0 кг і більше

Ангідрид оцтової кислоти

від 0,002 до 0,02 кг

0,02 кг і більше

N-ацетилантранілова кислота

від 0,3 до 3,0 кг

3,0 кг і більше

Ацетон

від 50,0 до 200,0 л

200,0 л і більше

Ергометрин

від 0,0003 до 0,003 кг

0,003 кг і більше

Ерготамін

від 0,0003 до 0,003 кг

0,003 кг і більше

Етиловий ефір

від 20,0 до 200,0 л

200,0 л і більше

Ефедрин

від 0,0006 до 0,006 кг

0,006 кг і більше

Ізосафрол

від 0,5 до 5,0 кг

5,0 кг і більше

Калію перманганат

від 1,0 до 3,0 кг

3,0 кг і більше

Лізергінова кислота

від 0,0001 до 0,001 кг

0,001 кг і більше

3,4- метилендіоксифеніл- 2-пропанон

від 0,25 до 2,5 л

2,5 л і більше

Метилетилкетон

від 20,0 до 200,0 л

200,0 л і більше

Норефедрин (Фенілпропаноламін, ФПА)

від 0,0003 до 0,03 кг

0,03 кг і більше

Піперидин

від 0,02 до 0,2 кг

0,2 кг і більше

Піперональ

від 0,02 до 0,2 кг

0,2 кг і більше

Псевдоефедрин

від 0,0006 до 0,006 кг

0,006 кг і більше

Сафрол

від 1,0 до 10,0 кг

10,0 кг і більше

Сірчана кислота

від 20,0 до 100,0 л

100,0 л і більше

Соляна кислота

від 20,0 до 100,0 л

100,0 л і більше

Толуол

від 20,0 до 200,0 л

200,0 л і більше

Фенілацетон

від 0,04 до 0,4 л

0,4 л і більше

Фенілнітропропен

від 2 до 20 г

20 г і більше

Фенілоцтова кислота

від 1,0 до 10,0 кг

10,0 кг і більше

Розчинники, що містять у сукупності не менш як 50% ацетону, етилового ефіру, метилетилкетону та толуолу*

від 50,0 до 200,0 л

200,0 л і більше

Розміри прекурсорів визначені згідно з даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН у кількостях, які використовуються для виготовлення середніх доз наркотичного засобу, що нелегально реалізується у роздріб.

До таблиці включені прекурсори, що використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин.

__________
* З метою однозначного підходу до розуміння розмірності відсотків, в яких має бути визначений кількісний вміст прекурсорів: ацетону, толуолу, етилового ефіру та метилетилкетону, та з урахуванням використовуваних для цього методик досліджень слід користуватись масовими відсотками.

{Таблиця 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 685 від 21.06.2017}

Голова Комітету
з контролю за наркотиками
при МОЗ УкраїниВ.Г. Бєлявськийвгору