Документ z0513-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2016, підстава - z0270-16

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.03.2011 N 9-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2011 р.
за N 513/19251
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Пенсійного
фонду
N 2-1 ( z0270-16 ) від 04.02.2016 }
Про затвердження Переліку питань для здійснення
планових перевірок органами Пенсійного фонду України
та форми Акта, що складається за їх результатами

Відповідно до статті 13 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ), статей 5 та 7 Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), пункту 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2011 N 233 ( 233-2011-п ) "Про затвердження
Порядку проведення Пенсійним фондом України та його
територіальними органами планових та позапланових перевірок
платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування", правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових
перевірок органами Пенсійного фонду України та форму Акта, що
складається органами Пенсійного фонду України за їх результатами,
що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління
Пенсійного фонду України від 01.12.2008 N 21-1 ( z1226-08 ) "Про
порядок оформлення результатів перевірок, що здійснюються органами
Пенсійного фонду України", зареєстровану у Міністерстві юстиції
України 24.12.2008 за N 1226/15917.
3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для
державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління В.М.Короневського.
5. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.Осовий
Голова Комісії з питань
проведення реорганізації,
перший заступник Міністра
праці та соціальної політики
України Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.03.2011 N 9-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2011 р.
за N 513/19251

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових перевірок
органами Пенсійного фонду України

1. Ведення бухгалтерських документів про нарахування,
обчислення та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) або внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(далі - страхові внески), у тому числі правильність відображення в
бухгалтерських документах сум єдиного внеску, штрафів, пені та
інших платежів до Пенсійного фонду України на підставі документів
органів Пенсійного фонду України (повідомлень про перерозподіл
коштів відповідно до календарної черговості виникнення боргу,
рішень про застосування штрафів та пені, розрахунків фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій).
2. Правильність нарахування та сплати єдиного внеску:
2.1. Повнота відображення у звітності сум нарахованої
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ).
2.2. Повнота відображення у звітності сум грошового
забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців
строкової військової служби), осіб рядового і начальницького
складу.
2.3. Повнота відображення у звітності сум винагород,
нараховані фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами.
2.4. Повнота відображення у звітності сум допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
2.5. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум заробітної плати: 2.5.1. Нарахування єдиного внеску. 2.5.2. Утримання єдиного внеску.
2.6. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і
начальницького складу.
2.7. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами.
2.8. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум допомоги по тимчасовій непрацездатності.
2.9. Правильність нарахування єдиного внеску за окремі
категорії застрахованих осіб: 2.9.1. Правильність нарахування єдиного внеску на суми
грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове
забезпечення відповідно до законодавства. 2.9.2. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. 2.9.3. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які
фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. 2.9.4. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та
отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. 2.9.5. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства. 2.9.6. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які
проходять строкову військову службу у Збройних Силах України,
інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях,
Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ
України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
2.10. Сплата суми єдиного внеску (авансових платежів)
одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок.
2.11. Своєчасність перерахування або зарахування банками на
рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових
санкцій.
3. Правильність нарахування та сплати страхових внесків:
3.1. Повнота відображення у звітності сум фактичних витрат на
оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), виплата винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на
суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
3.2. Повнота відображення у звітності сум доходу у вигляді
заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих
(виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що
включається до складу загального оподатковуваного доходу.
3.3. Правильність нарахування та утримання страхових внесків.
3.4. Сплата авансових платежів у вигляді сум страхових
внесків, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної
плати (доходу) (відображаються випадки порушення платником
пропорційної сплати страхових внесків при отриманні коштів на
виплату заробітної плати (доходу)).
3.5. Своєчасність перерахування або зарахування банками на
рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових
санкцій.
4. Правильність нарахування страхових внесків за окремі
категорії застрахованих осіб.
5. Правильність нарахування збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
6. Перевірка достовірності формування та подання відомостей
про застраховану особу, що використовуються в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування:
6.1. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб: 6.1.1. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період
з 01.01.2011. 6.1.2. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період
з 01.01.2010 по 01.01.2011. 6.1.3. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період
до 01.01.2010.
6.2. Правильність формування відомостей про осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних
батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих
працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або
за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо
такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного
внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу,
прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства.
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.03.2011 N 9-1

АКТ

____________ N _________ ____________________________
(дата) (місце складання акта)
Про результати _______________ перевірки ________________________
(тип перевірки) (найменування платника
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку у паспорті))
щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі - єдиний внесок) та інших платежів, контроль за
нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України,
а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування за
період з ___.___.____ до ___.___.____ .
I. Вступна частина
На підставі направлення від ___.___.____ N ___, виданого ____ __________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
спеціалісти якого здійснювали перевірку)
__________________________________________________________________
(прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які здійснювали
перевірку, назва структурного підрозділу)
_________________________________________________________________,
на підставі статті 13 та абзацу шостого пункту 7 розділу VIII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (далі - Закон) та відповідно до плану проведення
перевірок платників єдиного внеску (наказ ________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)
від ___.___.201_ N ___) проведена планова перевірка.
_________________________________________________ повідомлений про
(найменування платника або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця)
проведення планової перевірки повідомленням від ________ N ___, що
надано посадовим особам (направлено платнику з повідомленням про
вручення).
Підстава для проведення перевірки ___________________________ __________________________________________________________________
Перевірку проведено в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(посада керівника (заступника керівника) платника
або уповноваженої особи, його прізвище, ім'я та по батькові)
та в присутності головного бухгалтера ___________________________.
(прізвище, ім'я
та по батькові)
У журналі реєстрації перевірок суб'єкта господарювання
вчинено запис ___.___.____ року за N ____. Перевірка проводилась з __.__.20__ до ___.___.20__. У період, за який проводилась перевірка, відповідальними за
фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були
(є):
керівник __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
за період з ___.___.____ до ___.___.____ (до дня підписання акта
перевірки, наказ, інший документ про призначення від ___.___._____
N __, наказ, інший документ про звільнення від ___.___.____ N __);
головний бухгалтер ______________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
за період з ___.___.____ до ___.___.____ (до дня підписання акта
перевірки, наказ керівника про призначення від ___.___.___ N ____,
наказ керівника про звільнення від ___.___.____ N ____).
__________________________________________________________________
(скорочене найменування платника)
__.__.____ року зареєстрований __________________________________.
(повна назва органу
державної реєстрації)
Свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ року N __, код
основного виду економічної діяльності __________________________,
клас професійного ризику виробництва ____________________________,
ознака платника (бюджетна установа; підприємство, організація
всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ,
УТОС; підприємство, організація громадської організації інвалідів ______________________________________________________________, що
(необхідне зазначити)
підтверджується _________________________________________________,
(перелік документів)
підпорядкування (для державних підприємств) _____________________,
місцезнаходження (або місце проживання) платника: _________________________________________________________________.
Взято на облік ___.___.____ в ____________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування органу Пенсійного фонду України)
реєстраційний N ____________.
Протягом періоду, що перевірявся, платник перебував ________.
(система
оподаткування)
Дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових
установах за період, що перевірявся, та на дату складання акта ___ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Інформація про попередню перевірку: _________________________ _________________________________________________________________.
При перевірці використано ___________________________________ _________________________________________________________________.
Протягом періоду, що перевірявся, платник (не) використовував
працю найманих працівників - інвалідів, що підтверджено
документально: _________________________________________________________________.
Станом на ___.___.20__ загальна чисельність працівників
становить ___________________________________________ осіб, у тому
(на початок періоду, що перевірявся)
числі за сумісництвом ______________ осіб.
Станом на ___.___.20__ загальна чисельність працівників
становить __________________________________________________ осіб,
(на кінець періоду, що перевірявся)
у тому числі за сумісництвом ______ осіб.
II. Питання, що підлягають перевірці
---------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Питання з дотримання вимог |Так|Ні|НВ|НП| Нормативне | | | законодавства щодо нарахування, | | | | | обґрунтування | | | обчислення та сплати єдиного | | | | | | | | внеску на загальнообов'язкове | | | | | | | |державне соціальне страхування та | | | | | | | |надання достовірних відомостей до | | | | | | | | органів Пенсійного фонду | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |1 |Ведення бухгалтерських документів | | | | |стаття 9 ЗУ N 2464,| | |про нарахування, обчислення та | | | | |стаття 20 ЗУ N 1058| | |сплату єдиного внеску або внесків | | | | | | | |на загальнообов'язкове державне | | | | | | | |пенсійне страхування | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2 |Нарахування та сплата єдиного | | | | |ЗУ N 2464 | | |внеску здійснюються відповідно до | | | | | | | |вимог ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.1 |Суми нарахованої заробітної плати | | | | |статті 4 та 7 | | |за видами виплат, які включають | | | | |ЗУ N 2464 | | |основну та додаткову заробітну | | | | | | | |плату, інші заохочувальні та | | | | | | | |компенсаційні виплати, у тому | | | | | | | |числі в натуральній формі, що | | | | | | | |визначаються відповідно до Закону | | | | | | | |України "Про оплату праці", | | | | | | | |відображаються у звітності в | | | | | | | |повному обсязі згідно з даними | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.2 |Суми грошового забезпечення | | | | |статті 4 та 7 | | |військовослужбовців (крім | | | | |ЗУ N 2464 | | |військовослужбовців строкової | | | | | | | |військової служби), осіб рядового | | | | | | | |і начальницького складу | | | | | | | |відображаються у звітності в | | | | | | | |повному обсязі згідно з даними | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.3 |Суми винагород, нараховані | | | | |статті 4 та 7 | | |фізичним особам за виконання робіт| | | | |ЗУ N 2464 | | |(надання послуг) за цивільно- | | | | | | | |правовими договорами, | | | | | | | |відображаються у звітності в | | | | | | | |повному обсязі згідно з даними | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.4 |Суми допомоги по тимчасовій | | | | |статті 4 та 7 | | |непрацездатності відображаються у | | | | |ЗУ N 2464 | | |звітності в повному обсязі згідно | | | | | | | |з даними бухгалтерського обліку | | | | | | | |платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.5 |Нарахування та утримання єдиного | | | | |статті 4, 7-9 | | |внеску із сум заробітної плати | | | | |ЗУ N 2464 | | |здійснюються відповідно до вимог | | | | | | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.5.1 |Нарахування єдиного внеску | | | | |статті 4, 7-9 | | |здійснюється відповідно до вимог | | | | |ЗУ N 2464 | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.5.2.|Утримання єдиного внеску | | | | |статті 4, 7-9 | | |здійснюється відповідно до вимог | | | | |ЗУ N 2464 | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.6 |Нарахування та утримання єдиного | | | | |статті 4, 7-9 | | |внеску із сум грошового | | | | |ЗУ N 2464 | | |забезпечення військовослужбовців | | | | | | | |(крім військовослужбовців | | | | | | | |строкової військової служби), осіб| | | | | | | |рядового і начальницького складу | | | | | | | |здійснюються відповідно до вимог | | | | | | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.7 |Нарахування та утримання єдиного | | | | |статті 4, 7-9 | | |внеску із сум винагород за | | | | |ЗУ N 2464 | | |виконані роботи (надані послуги) | | | | | | | |за цивільно-правовими договорами | | | | | | | |здійснюються відповідно до вимог | | | | | | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.8 |Нарахування та утримання єдиного | | | | |статті 4, 7-9 | | |внеску із сум допомоги по | | | | |ЗУ N 2464 | | |тимчасовій непрацездатності | | | | | | | |здійснюються відповідно до вимог | | | | | | | |ЗУ N 2464 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9 |Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |окремі категорії застрахованих | | | | |ЗУ N 2464; | | |осіб здійснюється відповідно до | | | | |ПКМУ N 178 | | |вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.1.|Нарахування єдиного внеску на | | | | |статті 4, 7-9 | | |суми грошового забезпечення | | | | |ЗУ N 2464; | | |батьків-вихователів дитячих | | | | |ПКМУ N 178 | | |будинків сімейного типу та | | | | | | | |прийомних батьків, що отримують | | | | | | | |грошове забезпечення відповідно до| | | | | | | |законодавства, здійснюється | | | | | | | |відповідно до вимог ЗУ N 2464 та | | | | | | | |ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.2.|Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |осіб, які отримують допомогу по | | | | |ЗУ N 2464; | | |догляду за дитиною до досягнення | | | | |ПКМУ N 178 | | |нею трирічного віку, здійснюється | | | | | | | |відповідно до вимог ЗУ N 2464 та | | | | | | | |ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.3.|Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |непрацюючих працездатних батьків, | | | | |ЗУ N 2464; | | |усиновителів, опікунів, | | | | |ПКМУ N 178 | | |піклувальників, які фактично | | | | | | | |здійснюють догляд за дитиною- | | | | | | | |інвалідом та отримують допомогу | | | | | | | |або компенсацію відповідно до | | | | | | | |законодавства, здійснюється | | | | | | | |відповідно до вимог ЗУ N 2464 та | | | | | | | |ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.4.|Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |непрацюючих працездатних осіб, що | | | | |ЗУ N 2464; | | |здійснюють догляд за інвалідом | | | | |ПКМУ N 178 | | |I групи та отримують допомогу або | | | | | | | |компенсацію відповідно до | | | | | | | |законодавства, здійснюється | | | | | | | |відповідно до вимог ЗУ N 2464 та | | | | | | | |ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.5.|Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |непрацюючих працездатних осіб, які| | | | |ЗУ N 2464; | | |здійснюють догляд за престарілим, | | | | |ПКМУ N 178 | | |який за висновком медичного | | | | | | | |закладу потребує постійного | | | | | | | |стороннього догляду або досяг | | | | | | | |80-річного віку, та отримують | | | | | | | |допомогу або компенсацію | | | | | | | |відповідно до законодавства, | | | | | | | |здійснюється відповідно до вимог | | | | | | | |ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.9.6.|Нарахування єдиного внеску за | | | | |статті 4, 7-9 | | |осіб, які проходять строкову | | | | |ЗУ N 2464; | | |військову службу у Збройних Силах | | | | |ПКМУ N 178 | | |України, інших, утворених | | | | | | | |відповідно до закону, військових | | | | | | | |формуваннях, Службі безпеки | | | | | | | |України, органах Міністерства | | | | | | | |внутрішніх справ України та службу| | | | | | | |в органах і підрозділах цивільного| | | | | | | |захисту, здійснюється відповідно | | | | | | | |до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.10 |Суми єдиного внеску (авансових | | | | |частина восьма | | |платежів), сплачені одночасно з | | | | |статті 9 ЗУ N 2464 | | |виплатою сум заробітної плати | | | | | | | |(доходу, грошового забезпечення), | | | | | | | |на суми якої (якого) | | | | | | | |нараховується єдиний внесок | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |2.11 |Перерахування або зарахування | | | | |частина десята | | |банками на рахунки органів | | | | |статті 9 ЗУ N 2464 | | |Пенсійного фонду сум єдиного | | | | | | | |внеску, фінансових санкцій | | | | | | | |здійснюється своєчасно | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3. |Нарахування та сплата внесків на | | | | |ЗУ N 1058 | | |загальнообов'язкове державне | | | | | | | |пенсійне страхування здійснюється | | | | | | | |відповідно до вимог ЗУ N 1058 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3.1 |Суми фактичних витрат на оплату | | | | |ЗУ N 1058 | | |праці (грошового забезпечення) | | | | | | | |працівників, що включають витрати | | | | | | | |на виплату основної і додаткової | | | | | | | |заробітної плати та інших | | | | | | | |заохочувальних та компенсаційних | | | | | | | |виплат, у тому числі в натуральній| | | | | | | |формі, які визначаються згідно з | | | | | | | |нормативно-правовими актами, | | | | | | | |прийнятими відповідно до Закону | | | | | | | |України "Про оплату праці", | | | | | | | |виплата винагород фізичним особам | | | | | | | |за виконання робіт (послуг) за | | | | | | | |угодами цивільно-правового | | | | | | | |характеру, що підлягають | | | | | | | |обкладенню податком на доходи | | | | | | | |фізичних осіб, а також на суми | | | | | | | |оплати перших п'яти днів | | | | | | | |тимчасової непрацездатності, яка | | | | | | | |здійснюється за рахунок коштів | | | | | | | |роботодавця, та допомоги по | | | | | | | |тимчасовій непрацездатності | | | | | | | |відображаються у звітності в | | | | | | | |повному обсязі згідно з даними | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3.2 |Суми доходу у вигляді заробітної | | | | |ЗУ N 1058 | | |плати, інших виплат та винагород, | | | | | | | |нарахованих (виплачених) платнику | | | | | | | |відповідно до умов трудового або | | | | | | | |цивільно-правового договору, сум | | | | | | | |грошового забезпечення, що | | | | | | | |включається до складу загального | | | | | | | |оподатковуваного доходу, | | | | | | | |відображаються у звітності в | | | | | | | |повному обсязі згідно з даними | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3.3 |Нарахування та утримання страхових| | | | |ЗУ N 1058; | | |внесків здійснюються відповідно до| | | | |стаття 4 ЗУ N 400 | | |вимог ЗУ N 1058 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3.4 |Авансові платежі у вигляді сум | | | | |частина шоста | | |страхових внесків, сплачені | | | | |статті 20 ЗУ N 1058| | |одночасно з виплатою заробітної | | | | | | | |плати (доходу) | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |3.5 |Перерахування або зарахування | | | | |частина дев'ята | | |банками на рахунки органів | | | | |статті 20 ЗУ N 1058| | |Пенсійного фонду сум страхових | | | | | | | |внесків, фінансових санкцій | | | | | | | |здійснюється своєчасно | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |4 |Нарахування страхових внесків за | | | | |ЗУ N 1058 | | |окремі категорії застрахованих | | | | | | | |осіб здійснюється відповідно до | | | | | | | |вимог ЗУ N 1058 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |5 |Нарахування збору на обов'язкове | | | | |ЗУ N 400; | | |державне пенсійне страхування з | | | | |ПКМУ N 1740 | | |окремих видів господарських | | | | | | | |операцій здійснюється відповідно | | | | | | | |до вимог ЗУ N 400 та ПКМУ N 1740 | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6 |Відомості про застраховану особу, | | | | |ЗУ N 2464; | | |що використовуються в системі | | | | |ЗУ N 1058; | | |загальнообов'язкового державного | | | | |ПППФУ N 22-2 | | |соціального страхування, | | | | | | | |відповідають даним | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6.1 |Відомості про нарахування | | | | |ЗУ N 2464; | | |заробітної плати (доходу) | | | | |ЗУ N 1058; | | |застрахованих осіб відповідають | | | | |ПППФУ N 22-2 | | |даним бухгалтерського обліку | | | | | | | |платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6.1.1.|Відомості про нарахування | | | | |ЗУ N 2464; | | |заробітної плати (доходу) | | | | |ПППФУ N 22-2 | | |застрахованих осіб за період з | | | | | | | |01.01.2011 відповідають даним | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6.1.2.|Відомості про нарахування | | | | |ЗУ N 1058 | | |заробітної плати (доходу) | | | | | | | |застрахованих осіб за період з | | | | | | | |01.01.2010 по 01.01.2011 | | | | | | | |відповідають даним бухгалтерського| | | | | | | |обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6.1.3.|Відомості про нарахування | | | | |ЗУ N 1058 | | |заробітної плати (доходу) | | | | | | | |застрахованих осіб за період до | | | | | | | |01.01.2010 відповідають даним | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | |------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------| |6.2 |Відомості про осіб, які отримують | | | | |ЗУ N 2464; | | |допомогу по догляду за дитиною до | | | | |ЗУ N 1058; | | |досягнення нею трирічного віку, та| | | | |ПППФУ N 22-2 | | |осіб із числа непрацюючих | | | | | | | |працездатних батьків, | | | | | | | |усиновителів, опікунів, | | | | | | | |піклувальників, які фактично | | | | | | | |здійснюють догляд за дитиною- | | | | | | | |інвалідом, а також непрацюючих | | | | | | | |працездатних осіб, які здійснюють | | | | | | | |догляд за інвалідом І групи або | | | | | | | |за престарілим, який за висновком | | | | | | | |медичного закладу потребує | | | | | | | |постійного стороннього догляду або| | | | | | | |досяг 80-річного віку, якщо такі | | | | | | | |непрацюючі працездатні особи | | | | | | | |отримують допомогу або | | | | | | | |компенсацію, відповідно до | | | | | | | |законодавства та нарахування сум | | | | | | | |єдиного внеску за батьків- | | | | | | | |вихователів дитячих будинків | | | | | | | |сімейного типу, прийомних батьків,| | | | | | | |якщо вони отримують грошове | | | | | | | |забезпечення відповідно до | | | | | | | |законодавства, відповідають даним | | | | | | | |бухгалтерського обліку платника | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від платника, що перевіряється. "НП" - не перевірялось у цього платника.
III. Описова частина
1. Ведення бухгалтерських документів про нарахування,
обчислення та сплату єдиного внеску або страхових внесків ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Правильність нарахування та сплати єдиного внеску:
2.1. Повнота відображення у звітності сум нарахованої
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України "Про оплату праці":
----------------------------------------------------------------------------- |Період| Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, | | | нараховані | | |--------------------------------------------------------------------| | | особам, які працюють | працівникам із числа | працюючим інвалідам | | | на умовах трудового |осіб льотних екіпажів | у розмірі ___ % | | |договору (контракту), | повітряних суден | | | | у розмірі ___ % | цивільної авіації | | | | | (пілоти, штурмани, | | | | | бортінженери, | | | | | бортмеханіки, | | | | | бортрадисти, | | | | |льотчики-наглядачі) і | | | | | бортоператорів, які | | | | | виконують спеціальні | | | | | роботи в польотах, | | | | | у розмірі ___ % | | | |----------------------+----------------------+----------------------| | | за даними |відхи-| за даними |відхи-| за даними |Відхи-| | |---------------|лення |---------------|лення |---------------|лення | | |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| | |------+-----+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, та для
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
(заповнюється при перевірці зазначених платників):
--------------------------------------------------------------------------------- |Період| Загальна |Кількість |Питома вага| Сума витрат | Фонд | Питома вага | | |кількість |працюючих |інвалідів у| на оплату | оплати |фонду оплати | | |працюючих,|інвалідів,| загальній | праці | праці | праці | | | осіб | осіб |чисельності|підприємства,|інвалідів,| інвалідів у | | | | |працюючих, | грн. | грн. | загальній | | | | | % | | | сумі витрат | | | | | | | | на оплату | | | | | | | | праці | | | | | | | |підприємства,| | | | | | | | % | |------+----------+----------+-----------+-------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
----------------------------------------------------------------------------- |Період|Суми заробітної плати, з яких утримується єдиний внесок, нараховані | | |--------------------------------------------------------------------| | | особам, які працюють | працівникам, які | інвалідам, | | | на умовах трудового | працюють на посадах, | які працюють на | | |договору (контракту), | робота на яких | підприємствах УТОГ, | | | у розмірі ___ % | зараховується |УТОС, у розмірі ___ % | | | |до стажу, що дає право| | | | | на одержання пенсії | | | | |відповідно до окремих | | | | | законів України, | | | | | у розмірі ___ % | | | |----------------------+----------------------+----------------------| | | за даними |відхи-| за даними |відхи-| за даними |Відхи-| | |---------------|лення |---------------|лення |---------------|лення | | |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| | |------+-----+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.2. Повнота відображення у звітності сум грошового
забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців
строкової військової служби), осіб рядового і начальницького
складу:
------------------------------------------------------------------ | Період |Суми грошового забезпечення, на які нараховується| | | та з яких утримується єдиний внесок | | |-------------------------------------------------| | | за даними | відхилення | | |-------------------------------| | | | звіту | перевірки | | |--------------+-------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.3. Повнота відображення у звітності сум винагород,
нарахованих фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами:
------------------------------------------------------------------ | Період |Суми винагород фізичним особам за виконання робіт| | | (надання послуг) за цивільно-правовими | | | договорами, на які нараховується та з яких | | | утримується єдиний внесок | | |-------------------------------------------------| | | за даними | відхилення | | |-------------------------------| | | | звіту | перевірки | | |--------------+-------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.4. Повнота відображення у звітності сум допомоги по
тимчасовій непрацездатності:
------------------------------------------------------------------ | Період |Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, на | | | які нараховується та з яких утримується єдиний | | | внесок | | |-------------------------------------------------| | | за даними | відхилення | | |-------------------------------| | | | звіту | перевірки | | |--------------+-------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.5. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум заробітної плати: 2.5.1. Нарахування єдиного внеску:
------------------------------------------------------------------------------------ |Період| Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний | Донараховано | | | внесок, нараховані |(зменшено) єдиного| | |--------------------------------------------------------|внеску в наслідок | | | особам, які | працівникам із | працюючим | збільшення | | |працюють на умовах|числа осіб льотних| інвалідам |(зменшення) класу | | |трудового договору| екіпажів | у розмірі ___ % | професійного | | | (контракту), у | повітряних суден | |ризику виробництва| | | розмірі ___ %, |цивільної авіації | | | | | з __.__.__. у |(пілоти, штурмани,| | | | | розмірі ___ %* | бортінженери, | | | | | (згідно з | бортмеханіки, | | | | | повідомленням | бортрадисти, | | | | | робочого органу | льотчики- | | | | | виконавчої | наглядачі) і | | | | | дирекції Фонду | бортоператорів, | | | | | соціального | які виконують | | | | | страхування від |спеціальні роботи | | | | |нещасних випадків | в польотах, | | | | |на виробництві та | у розмірі __ % | | | | | професійних | | | | | | захворювань | | | | | | України | | | | | |від __.__.__. N__)| | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | за даними |відхи-| за даними |відхи-| за даними |відхи-| за даними |відхи-| | |-----------|лення |-----------|лення |-----------|лення |-----------|лення | | |звіту|пере-| |звіту|пере-| |звіту|пере-| |звіту|пере-| | | | |вірки| | |вірки| | |вірки| | |вірки| | |------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається у разі зміни класу професійного ризику
виробництва платника згідно з повідомленням робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.5.2. Утримання єдиного внеску:
----------------------------------------------------------------------------- |Період| Із сум заробітної плати нарахованих | | |--------------------------------------------------------------------| | | особам, які працюють | працівникам, які | інвалідам, | | | на умовах трудового | працюють на посадах, | які працюють на | | |договору (контракту), | робота на яких | підприємствах УТОГ, | | | у розмірі ___ % | зараховується |УТОС, у розмірі ___ % | | | |до стажу, що дає право| | | | | на одержання пенсії | | | | |відповідно до окремих | | | | | законів України, | | | | | у розмірі ___ % | | | |----------------------+----------------------+----------------------| | | за даними |відхи-| за даними |відхи-| за даними |Відхи-| | |---------------|лення |---------------|лення |---------------|лення | | |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| | |------+-----+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.6. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і
начальницького складу:
------------------------------------------------------------------ |Період | Нараховано єдиного внеску, | Утримано єдиного внеску, | | | ___ % | ____ % | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.7. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами:
------------------------------------------------------------------ |Період | Нараховано єдиного внеску, | Утримано єдиного внеску, | | | ___ % | ____ % | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.8. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із
сум допомоги по тимчасовій непрацездатності:
------------------------------------------------------------------ |Період | Нараховано єдиного внеску, | Утримано єдиного внеску, | | | ___ % | ____ % | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9. Правильність нарахування єдиного внеску за окремі
категорії застрахованих осіб: 2.9.1. Правильність нарахування єдиного внеску на суми
грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове
забезпечення відповідно до законодавства:
------------------------------------------------------------------ |Період |Сума грошового забезпечення, |Нараховано єдиного внеску | | | на яку нараховується єдиний | у розмірі ____ %, грн. | | | внесок, грн. | | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9.2. Правильність нарахування єдиного внеску на суми
грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове
забезпечення відповідно до законодавства:
------------------------------------------------------------------ |Період | Кількість осіб, яким |Нараховано єдиного внеску | | | нарахована допомога | у розмірі ____ %, грн. | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9.3. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які
фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства:
------------------------------------------------------------------ |Період | Кількість осіб, яким |Нараховано єдиного внеску | | | нарахована допомога або | у розмірі ___ %, грн. | | | компенсація | | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9.4. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та
отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства:
------------------------------------------------------------------ |Період | Кількість осіб, яким |Нараховано єдиного внеску | | | нарахована допомога або | у розмірі | | | компенсація | ____%, грн. | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9.5. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих
працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства:
------------------------------------------------------------------ |Період | Кількість осіб, яким |Нараховано єдиного внеску | | | нарахована допомога або | у розмірі ___ %, грн. | | | компенсація | | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.9.6. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які
проходять строкову військову службу у Збройних Силах України,
інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях,
Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ
України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту:
------------------------------------------------------------------ |Період | Кількість осіб, яким |Нараховано єдиного внеску | | | нараховано грошове | у розмірі ___ %, грн. | | | забезпечення | | | |-----------------------------+--------------------------| | | за даними |відхилення | за даними |відхилення| | |-----------------| |---------------| | | |звіту |перевірки | |звіту|перевірки| | |-------+------+----------+-----------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.10. Щодо сплати суми єдиного внеску (авансових платежів)
одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок,
відображаються випадки порушення платником пропорційної сплати
єдиного внеску при отриманні коштів на виплату заробітної плати
(доходу) (додаток до акта). Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2.11. Своєчасність перерахування або зарахування банками на
рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових
санкцій (відображаються випадки порушення):
-------------------------------------------------------------------- |Найменування| Номер | Дата | Дата | Дата | Кількість | | банку |документу|складання|списання|зарахування| днів | | | |документу| з |на рахунок |прострочення| | | | |рахунку | органу | платежу | | | | |платника|Пенсійного | | | | | | | фонду | | |------------+---------+---------+--------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3. Правильність нарахування та сплати страхових внесків:
3.1. Повнота відображення у звітності сум фактичних витрат на
оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату
праці", виплата винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності:
------------------------------------------------------------------ | Період | Загальна сума виплат, на які нараховуються | | | страхові внески, у розмірі ___ %, грн. | | |-------------------------------------------------| | | за даними | відхилення | | |-------------------------------| | | | звіту | перевірки | | |--------------+-------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3.2. Повнота відображення у звітності сум доходу у вигляді
заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих
(виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що
включається до складу загального оподатковуваного доходу:
------------------------------------------------------------------ | Період |Загальна сума виплат, з яких утримуються страхові| | | внески, у розмірі ___ %, грн. | | |-------------------------------------------------| | | за даними | відхилення | | |-------------------------------| | | | звіту | перевірки | | |--------------+-------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3.3. Правильність нарахування та утримання страхових внесків:
--------------------------------------------------------------------- |Період| Нараховано страхових |Утримано страхових внесків|Відхи-| | | внесків у розмірі ___ %, | у розмірі ___ %, грн. |лення | | | грн. | | | | |--------------------------+--------------------------| | | | за даними |відхилення| за даними |відхилення| | | |---------------| |---------------| | | | |звіту|перевірки| |звіту|перевірки| | | |------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3.4. Сплата авансових платежів у вигляді сум страхових
внесків, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної
плати (доходу) (відображаються випадки порушення платником
пропорційної сплати страхових внесків при отриманні коштів на
виплату заробітної плати (доходу)):
----------------------------------------------------------------------- | Дата | Сума |Місяць та|Нараховано|Сплачено |Недоїмка (-) або| | виплати |виплаченої| рік, за |авансових |авансових|переплата (+) на| |заробітної|заробітної| який | платежів |платежів,|дату, що передує| | плати | плати, |виплачено| до | грн. | виплаті | | | грн. |заробітну|Пенсійного| | заробітної | | | | плату | фонду, | | плати, грн | | | | | грн. | | | |----------+----------+---------+----------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3.5. Своєчасність перерахування або зарахування банками на
рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових
санкцій:
-------------------------------------------------------------------- |Найменування| Номер | Дата | Дата | Дата | Кількість | | банку |документа|складання|списання|зарахування| днів | | | |документа| з |на рахунок |прострочення| | | | |рахунку | органу | платежу | | | | |платника|Пенсійного | | | | | | | фонду | | |------------+---------+---------+--------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
4. Правильність нарахування страхових внесків за
окремі категорії застрахованих осіб за звітні періоди до
01.01.2011 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 N 1092.
5. Правильність нарахування збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
6. Перевірка достовірності формування та подання відомостей
про застраховану особу, що використовуються в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування
(відображаються випадки подання недостовірних відомостей, що
використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового
державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей,
передбачених Законами України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
6.1. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб: 6.1.1. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з
01.01.2011 згідно з таблицею 6 "Відомості про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованим особам" додатка 4 Звіту
про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України до
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 08.10.2010 N 22-2, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за N 1014/18309
(далі - Порядок):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |За даними бухгалтерських документів|Звітний| За даними звіту | За даними бухгалтерських документів | |з/п| страхувальника |місяць | | страхувальника | | |-----------------------------------| |---------------------------------------+---------------------------------------| | | реєстраційний номер |прізвище,| | місяць та | сума |сума єдиного | місяць та | сума | сума єдиного| | |облікової картки платника|ім'я, по | | рік, за | нарахованої | внеску за | рік, за | нарахованої | внеску / | | | податків з Державного |батькові | | який | заробітної | звітний | який | заробітної | страхових | | | реєстру фізичних осіб - | | | проведено |плати/доходу,| місяць (із | проведено |плати/доходу,| внесків за | | | платників податків або | | |нарахування| у межах | заробітної |нарахування| у межах | звітний | | | номер та серія паспорта | | | |максимальної |плати/доходу)| |максимальної | період (із | | | (для фізичних осіб, які | | | | величини | | | величини | заробітку / | | | через свої релігійні або| | | | | | | |доходу) ___ %| | | інші переконання | | | | | | | | | | | відмовляються від | | | | | | | | | | | прийняття реєстраційного| | | | | | | | | | | номера облікової картки | | | | | | | | | | | платника податків, | | | | | | | | | | | офіційно повідомили про | | | | | | | | | | | це відповідні органи | | | | | | | | | | | державної влади та мають| | | | | | | | | | | відмітку у паспорті) | | | | | | | | | |---+-------------------------+---------+-------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з
01.01.2010 по 01.01.2011 згідно з таблицею 6 "Відомості про
нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам", таблицею 7
"Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та
додаткові відпустки, та суми, нараховані у минулих періодах"
додатка 4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового
забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до
органів Пенсійного фонду України" до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 05.11.2009 N 26-1, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за N 1136/17152):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |За даними бухгалтерських документів|Звітний| За даними звіту | За даними бухгалтерських документів | |з/п| страхувальника |місяць | | страхувальника | | |-----------------------------------| |---------------------------------------+---------------------------------------| | | реєстраційний номер |прізвище,| | місяць та | сума | сума | місяць та | сума | сума | | |облікової картки платника|ім'я, по | | рік, за | нарахованої | страхових | рік, за | нарахованої | страхових | | | податків з Державного |батькові | | який | заробітної | внесків за | який | заробітної | внесків за | | | реєстру фізичних осіб - | | | проведено |плати/доходу,| відповідний | проведено |плати/доходу,| відповідний | | | платників податків або | | |нарахування| у межах | місяць (із |нарахування| у межах | місяць (із | | | номер та серія паспорта | | | |максимальної | заробітної | |максимальної | заробітної | | | (для фізичних осіб, які | | | | величини |плати/доходу)| | величини |плати/доходу)| | | через свої релігійні або| | | | | | | | | | | інші переконання | | | | | | | | | | | відмовляються від | | | | | | | | | | | прийняття реєстраційного| | | | | | | | | | | номера облікової картки | | | | | | | | | | | платника податків, | | | | | | | | | | | офіційно повідомили про | | | | | | | | | | | це відповідні органи | | | | | | | | | | | державної влади та мають| | | | | | | | | | | відмітку у паспорті) | | | | | | | | | |---+-------------------------+---------+-------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.3. Правильність формування відомостей про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період
до 01.01.2010:
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | За даними бухгалтерських |Звітний| За даними звіту | За даними | |з/п| документів страхувальника | рік | | бухгалтерських | | | | | | документів | | | | | | страхувальника | | |---------------------------------| |-------------------+-------------------| | | реєстраційний номер |прізвище,| |усього|врахо- |1-5%|усього|врахо- |1-5%| | | облікової картки |ім'я, по | | |вується| | |вується| | | | платника податків з |батькові | | | для | | | для | | | | Державного реєстру | | | |пенсії | | |пенсії | | | | фізичних осіб - | | | | | | | | | | | платників податків або| | | | | | | | | | |номер та серія паспорта| | | | | | | | | | |(для фізичних осіб, які| | | | | | | | | | | через свої релігійні | | | | | | | | | | | або інші переконання | | | | | | | | | | | відмовляються від | | | | | | | | | | | прийняття | | | | | | | | | | | реєстраційного номера | | | | | | | | | | | облікової картки | | | | | | | | | | | платника податків, | | | | | | | | | | |офіційно повідомили про| | | | | | | | | | | це відповідні органи | | | | | | | | | | | державної влади та | | | | | | | | | | | мають відмітку у | | | | | | | | | | | паспорті) | | | | | | | | | |---+-----------------------+---------+-------+------+-------+----+------+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Правильність формування відомостей про осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних
батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих
працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або
за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо
такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного
внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу,
прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства. Перевіркою (не) встановлено _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
IV. Висновок
Перевіркою пунктів ______, ____ плану перевірки порушень не
встановлено. Перевіркою правильності нарахування та сплати єдиного внеску
встановлено порушення: __________________________________________________________________
(нормативно-правові акти)
_________________________________________________________________,
в результаті чого донараховано (зменшено) ________________________
(назва показника)
__________________________________________________________________
за ____ рік на суму _____ грн ____________________________, у тому
числі за періодами: _____________________________________________. Перевіркою правильності нарахування та сплати страхових
внесків встановлено порушення: __________________________________________________________________
(нормативно-правові акти)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
в результаті чого донараховано (зменшено) ________________________
(назва показника)
__________________________________________________________________
за ____ рік на суму _____ грн ____________________________, у тому
числі за періодами: ______________________________________________ _________________________________________________________________.
Перевіркою достовірності формування та подання відомостей про
застраховану особу встановлено порушення: ________________________ _________________________________________________________________.
У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними,
викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до
органу Пенсійного фонду України зауваження, заперечення до акта
перевірки.
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією)
заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами
підприємства!
------------------------------------------------------------------------------ | V. Перелік питань для контролю дій осіб, які здійснювали | |перевірку | | | |----------------------------------------------------------------------------| ||N з/п | Питання, що підлягають контролю |Так|Ні|НВ|НП| Нормативне || || | з боку підприємства | | | | | обґрунтування || ||------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------|| || 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта || || |підприємство письмово попереджено | | | | |статті 5 ЗУ N 877 || || |не менше ніж за 10 календарних | | | | | || || |днів до її початку | | | | | || ||------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------|| || 2 |Направлення на перевірку та | | | | |частина п'ята || || |службові посвідчення, що | | | | |статті 7, абзац || || |засвідчують осіб, які здійснювали | | | | |третій статті 10 || || |перевірку, пред'явлено | | | | |ЗУ N 877 || ||------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------|| || 3 |Копію направлення на перевірку | | | | |Частина п'ята || || |надано | | | | |статті 7, абзаци || || | | | | | |третій та шостий || || | | | | | |статті 10 ЗУ N 877 || ||------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------|| || 4 |Перед початком здійснення | | | | |Частина дванадцята || || |перевірки особами, які її | | | | |статті 4 ЗУ N 877 || || |здійснювали, внесено запис про | | | | | || || |перевірку до відповідного журналу | | | | | || || |суб'єкта господарювання | | | | | || || |(за його наявності) | | | | | || ||------+----------------------------------+---+--+--+--+-------------------|| || 5 |Під час позапланової перевірки | | | | |частина перша || || |з'ясовувалися лише ті питання, | | | | |статті 6 ЗУ N 877 || || |необхідність перевірки яких стала | | | | | || || |підставою для її здійснення. У | | | | | || || |направленні на здійснення | | | | | || || |позапланової перевірки зазначено | | | | | || || |питання, що є підставою для | | | | | || || |здійснення такої перевірки | | | | | || |----------------------------------------------------------------------------| | | | Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу | |та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства | | | |------------------------------------------------------------------ | || N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень | | ||---------------+------------------------------------------------| | || | | | ||---------------+------------------------------------------------| | || | | | ||---------------+------------------------------------------------| | || | | | |------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------
VI. Підписи осіб, які брали участь у перевірці
______________________________ _________ ______________________
(посади осіб, які здійснювали (підписи) (прізвища, ініціали)
перевірку органу Пенсійного
фонду України)
Підтверджуємо, що первинні документи, використані при
проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а
додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність платника
за період, що перевіряється, немає.
Керівник __________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Акт складено у двох примірниках.
З обов'язками, правами платників єдиного внеску та порядком
оскарження рішень і дій посадових осіб органів Пенсійного фонду
України ознайомлений, один примірник акта з додатками
на ____ аркушах отримав ___.___.201_.
Керівник (головний бухгалтер)
платника _________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
VII. Нормативно-правові акти (далі - НПА),
на підставі яких складено та яким відповідають
питання, передбачені цим Актом перевірки
------------------------------------------------------------------- | N | Позначення | Назва НПА | Затверджено | |з/п| НПА | |---------------------------| | | | | Вид НПА та |Дата та номер | | | | |назва органу| НПА | |---+-------------------------------------------------------------| |1 |Закони України | |---+-------------------------------------------------------------| |1.1|ЗУ N 2464 |Закон України "Про |Закон |від | | | |збір та облік |України |08.07.2010 | | | |єдиного внеску на | |N 2464-VI | | | |загальнообов'язкове| |( 2464-17 ) | | | |державне соціальне | | | | | |страхування" | | | | | |( 2464-17 ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |1.2|ЗУ N 1058 |Закон України "Про |Закон |від | | | |загальнообов'язкове|України |09.07.2003 | | | |державне пенсійне | |N 1058-IV | | | |страхування" | |( 1058-15 ) | | | |( 1058-15 ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |1.3|ЗУ N 400 |Закон України "Про |Закон |від 26.06.97 | | | |збір на обов'язкове|України |N 400/97 | | | |державне пенсійне | |( 400/97-ВР ) | | | |страхування" | | | | | |( 400/97-ВР ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |1.4|ЗУ N 877 |Закон України "Про |Закон |від | | | |основні засади |України |05.04.2007 | | | |державного нагляду | |N 877-V | | | |(контролю) у сфері | |( 877-16 ) | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 877-16 ) | | | |---+-------------------------------------------------------------| |2. |Постанови Кабінету Міністрів України та Пенсійного фонду | | |України | |---+-------------------------------------------------------------| |2.1|ПКМУ N 178 |Постанова Кабінету |постанова |від 02.03.2011| | | |Міністрів України |Кабінету |N 178 | | | |"Про затвердження |Міністрів |( 178-2011-п )| | | |Порядку нарахування|України | | | | |та сплати єдиного | | | | | |внеску на | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | |державне соціальне | | | | | |страхування за | | | | | |деякі категорії | | | | | |застрахованих осіб"| | | | | |( 178-2011-п ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |2.2|ПКМУ N 1740 |Постанова Кабінету |постанова |від 03.11.98 | | | |Міністрів України |Кабінету |N 1740 | | | |"Про затвердження |Міністрів |( 1740-98-п ) | | | |Порядку сплати |України | | | | |збору на | | | | | |обов'язкове | | | | | |державне пенсійне | | | | | |страхування з | | | | | |окремих видів | | | | | |господарських | | | | | |операцій" | | | | | |( 1740-98-п ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |2.3|ПКМУ N 233 |Постанова Кабінету |постанова |від | | | |Міністрів України |Кабінету |09.03.2011 | | | |"Про затвердження |Міністрів |N 233 | | | |Порядку проведення |України |( 233-2011-п )| | | |Пенсійним фондом | | | | | |України та його | | | | | |територіальними | | | | | |органами планових | | | | | |та позапланових | | | | | |перевірок | | | | | |платників єдиного | | | | | |внеску на | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | |державне соціальне | | | | | |страхування" | | | | | |( 233-2011-п ) | | | |---+-------------+-------------------+------------+--------------| |2.4|ПППФУ N 22-2 |Постанова правління|постанова |від | | | |Пенсійного фонду |правління |08.10.2010 | | | |України "Про |Пенсійного |N 22-2 | | | |порядок формування |фонду |( z1014-10 ), | | | |та подання |України |зареєстрована | | | |страхувальниками | |в Міністерстві| | | |звіту щодо сум | |юстиції | | | |нарахованого | |України | | | |єдиного внеску на | |01.11.2010 за | | | |загальнообов'язкове| |N 1014/18309 | | | |державне соціальне | | | | | |страхування" | | | | | |( z1014-10 ) | | | -------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток
до Акта перевірки
щодо правильності
нарахування, обчислення
та сплати єдиного внеску
та інших платежів, контроль
за нарахуванням та сплатою
за якими покладено
на Пенсійний фонд України,
а також достовірності
відомостей, поданих
до Державного реєстру
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування затвердженого
постановою правління
Пенсійного фонду України
31.03.2011 N 9-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Загальна| У тому числі | Місяць | Розрахунки платника за авансовими платежами | | виплати | сума |-------------------------------------| та рік, |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |заробітної| виплат |заро- |заробітна| суми | суми |за який | єдиний внесок, відповідно до класу | 8,41% | 34,70% | 33,20% | всього | | плати | |бітна | плата |винагород |допомоги |виплачено| ризику у розмірі ___ % | | | | | | | |плата |працюючих| за | по |заробітну|---------------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------| | | |(крім |інвалідів|цивільно- |тимча- |плату |нараховано|сплачено | пере- |недоотри-|нарахо-|спла- | пере- |недоотри-|нараховано|спла- |переплата|недоотри-|нараховано|спла- |переплата|недоотри-| нарахо- |спла- |недоотри-| | | |інва- | |правовими |совій | | авансових|авансових| плата | мано | вано | чено | плата | мано | авансових| чено | на дату,| мано |авансових | чено | на дату,| мано | вано | чено | мано | | | |лідів)| |договорами|непрацез-| |платежів |платежів |на дату,|авансових|авансо-|аван- |на дату,|авансових|платежів |аван- | що |авансових|платежів |аван- | що |авансових|авансових|аван- |авансових| | | | | | |датності | | | | що |платежів | вих |сових | що | платежів| |сових | передує |платежів | |сових | передує |платежів |платежів |сових |платежів | | | | | | | | | | |передує | |плате- |плате-|передує | | |плате-| виплаті | | |плате-| виплаті | | |плате-| | | | | | | | | | | |виплаті | |жів |жів |виплаті | | |жів | заробі- | | |жів | заробі- | | |жів | | | | | | | | | | | |заробіт-| | | |заробіт-| | | | тної | | | | тної | | | | | | | | | | | | | | |ної | | | |ної | | | | плати | | | | плати | | | | | | | | | | | | | | |плати | | | |плати | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+-------+------+--------+---------+----------+------+---------+---------+----------+------+---------+---------+---------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |----------+--------+------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+-------+------+--------+---------+----------+------+---------+---------+----------+------+---------+---------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+-------+------+--------+---------+----------+------+---------+---------+----------+------+---------+---------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+-------+------+--------+---------+----------+------+---------+---------+----------+------+---------+---------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненковгору