Документ z0511-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2014  № 486


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2014 р.
за № 511/25288

Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 12 червня 2007 року № 164

Відповідно до Закону України “Про державну статистику” та постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 842 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 749”, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28 листопада 2005 року № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 року за № 1509/11789, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 12 червня 2007 року № 164 “Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 року за № 674/13941.

3. Департаменту макроекономічного прогнозування (Дуда М.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби статистики України Осауленка О.Г.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


П.М. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.04.2014 № 486


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2014 р.
за № 511/25288

ЗМІНИ
до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

1. У пункті 3 слова “на одержання інформації” замінити словами “про надання відомостей з Реєстру”.

2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Відомості з Реєстру надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

класифікаторів;

базових та розширених даних з Реєстру.

До складу базових даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище та телефон керівника;

дані щодо видів економічної діяльності;

інституційний сектор економіки;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

До складу розширених даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

адреса електронної пошти;

дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

інституційний сектор економіки;

орган державної реєстрації;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.”.

3. У пункті 6 слова “Таблиці та витяг” замінити словами “Відомості з Реєстру”.

4. Пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-17 вважати відповідно пунктами 7-16 та у відмітці до додатка до пункту 17 Положення цифри “17” замінити цифрами “16”.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. У запиті щодо надання відомостей зазначаються критерії відбору даних з Реєстру, термін та спосіб одержання відомостей. Критеріями відбору можуть бути показник або сукупність показників, за якими здійснюються пошук і формування аналітичних таблиць.”.

6. У пункті 11 слово “одержаної” замінити словом “одержаних”.

7. У пункті 12 слово “Держкомстатом” замінити словами “Держстатом України”.

8. У пункті 16 Положення та в додатку до пункту 16 Положення слово “наданої” замінити словом “наданих”.

9. У тексті Положення та в додатку до пункту 16 Положення:

слово “інформація” у всіх відмінках замінити словом “відомості” у відповідному відмінку;

слово “надається” замінити словом “надаються”.

Заступник директора
департаменту
макроекономічного
прогнозування
М.О. Дудавгору