Документ z0511-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2010, підстава - z0488-10

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.05.2008 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2008 р.
за N 511/15202
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової
адміністрації
N 82 ( z0488-10 ) від 17.06.2010 }
Про внесення змін та доповнень до форми
звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду
місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ" та Інструкції
щодо її заповнення і подання

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), Положення про Державну судову адміністрацію України,
затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182
( 182/2003 ) (із змінами), на вимогу Верховного Суду України та з
метою вдосконалення звітності апеляційних та місцевих
судів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до форми звітності N 1-ОП "Звіт про
оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової
адміністрації України від 20.02.2007 N 15 ( z0188-07 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за
N 188/13455, що додається.
2. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції щодо
заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про
оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової
адміністрації України від 20.02.2007 N 15 ( z0188-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за
N 188/13455, що додається.
3. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року та за
наступні звітні періоди, причини та факти відкладення розгляду
справ відображатимуться з урахуванням змін, унесених пунктами 1, 2
цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 липня 2008 року.
5. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до
відома начальників територіальних управлінь державної судової
адміністрації (далі - територіальних управлінь ДСА), голів
апеляційних загальних судів, голів військових судів гарнізонів.
6. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим
наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних,
районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також
працівників їх апарату.
7. Головам апеляційних загальних судів і військових судів
гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДСА України Булку О.А.
В.о. Голови О.Гашицький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Перший заступник Голови
Верховного Суду України П.П.Пилипчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
16.05.2008 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2008 р.
за N 511/15202

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції щодо заповнення і подання
форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ", затвердженої наказом Державної
судової адміністрації України
від 20.02.2007 N 15
( z0188-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 05.03.2007 за N 188/13455

Унести до Інструкції щодо заповнення і подання форми
звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та
апеляційними загальними судами кримінальних справ" ( z0188-07 )
такі зміни та доповнення:
1. Пункт 1.9 Інструкції ( z0188-07 ) викласти в такій
редакції: "1.9. Організації - складачі інформації, у звітних даних яких
виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у
звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та
інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в
електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються
звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення,
іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При
цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну
примітку щодо зміни даних та її причини".
2. Пункт 2.3 Інструкції ( z0188-07 ) викласти в такій
редакції: "2.3. Порядок заповнення розділу 2. Причини та факти
відкладення розгляду справ 2.3.1. У графі 1 у рядку 1 наростаючим підсумком
відображається загальна кількість причин відкладення розгляду
кримінальних справ. 2.3.2. У графі 1 у рядках 2-14 наростаючим підсумком
відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних
справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою:
підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 "Причини
та факти відкладення розгляду справ" будуть заповнюватися рядки 3,
5 та 7. 2.3.3. У графі 2 у рядку 1 наростаючим підсумком
відображається загальна кількість фактів відкладення розгляду
кримінальних справ. 2.3.4. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку
фактів у рядках 2-14 необхідно визначитись, яка з перелічених
причин зумовила затримку в розгляді справи, та відобразити цей
факт у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку
причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у
зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який перебуває під
вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в
рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного,
який перебуває під вартою). Факт відкладення розгляду справ у зв'язку із зміною
прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10
незалежно від інших причин відкладення розгляду справ. У разі, якщо під час розгляду справи було дано судове
доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно
від інших причин відкладення (окрім зміни прокурором
обвинувачення) слід відображати в графі 2 у рядку 11 наростаючим
підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений
судом строк - у рядку 12 цього розділу. 2.3.5. У графі 3 у рядку 1 зазначається загальна кількість
справ, розгляд яких було відкладено на кінець звітного періоду. 2.3.6. У графі 3 у рядках 2-14 відображаються справи, розгляд
яких було відкладено протягом поточного року і які станом на
кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті.
Наприклад, якщо розгляд справи було відкладено в червні 2008 року
і за станом на 1 вересня 2008 року ця кримінальна справа
залишається нерозглянутою, то вона буде відображатись у графі 3
розділу 2 звіту за формою N 1-ОП за 8 місяців 2008 року. При заповненні графи 3 рядків 2-14 слід дотримуватись правил,
зазначених у підпункті 2.3.4 цієї Інструкції".
3. У пункті 3.4 Інструкції ( z0188-07 ):
3.1. Абзац перший доповнити реченням "Звіти на паперових
носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути
формату А4".
3.2. Доповнити пункт новим абзацом: "Працівники,
відповідальні за заповнення форм звітів, забезпечують повну
відповідність даних паперових варіантів звітів електронним".
Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства
та архіву судів Державної
судової адміністрації України Л.Є.Букіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
16.05.2008 N 39

ЗМІНИ
до форми звітності N 1-ОП
"Звіт про оперативність розгляду
місцевими та апеляційними загальними
судами кримінальних справ", затвердженої наказом
Державної судової адміністрації України
від 20.02.2007 N 15
( z0188-07 ) ,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 05.03.2007 за N 188/13455

1. Розділ 2 форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних
справ" ( z0188-07 ) викласти в такій редакції:
"Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ
-------------------------------------------------------------------------------- |Причини та факти відкладення|Номер| Кількість | Кількість |Кількість справ, | | розгляду справ |рядка| причин | фактів | розгляд яких на | | | |відкладення |відкладення | кінець звітного | | | | розгляду | розгляду | періоду | | | | справ | справ | відкладено | | | |(наростаючим|(наростаючим| | | | | підсумком) | підсумком) | | |----------------------------+-----+------------+------------+-----------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |----------------------------+-----+------------+------------+-----------------| |Усього відкладено розгляд | 1 | | | | |справ | | | | | |----------------------------+-----+------------+------------+-----------------| | Причини |Не здійснення | 2 | | | | |відкладення|доставки до суду| | | | | | розгляду |підсудного, який| | | | | | справ |перебуває під | | | | | | |вартою | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неявка | 3 | | | | | |підсудного | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Хвороба | 4 | | | | | |підсудного | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неявка прокурора| 5 | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неявка захисника| 6 | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неявка свідків, | 7 | | | | | |потерпілих | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неявка інших | 8 | | | | | |учасників | | | | | | |процесу | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Призначення | 9 | | | | | |експертизи | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |У зв'язку зі | 10 | | | | | |зміною | | | | | | |прокурором | | | | | | |обвинувачення | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Доручено | 11 | | | | | |виконати певні | | | | | | |слідчі дії | | | | | | |(ст. 315-1 КПК | | | | | | |України) | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |у |судові | 12 | | | | | |тому |доручення | | | | | | |числі|не були | | | | | | | |виконані у| | | | | | | |визначений| | | | | | | |судом | | | | | | | |строк | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Неналежне або | 13 | | | | | |несвоєчасне | | | | | | |повідомлення | | | | | | |учасників | | | | | | |процесу про час | | | | | | |і місце розгляду| | | | | | |справ | | | | | | |----------------+-----+------------+------------+-----------------| | |Інші підстави | 14 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- "
Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства
та архіву судів Державної
судової адміністрації України Л.Є.Букінавгору