Документ z0509-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - z0233-13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 217


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2012 р.
за № 509/20822

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 38 від 18.01.2013}

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до розділу III Закону України „Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” та Указів Президента України від 18 листопада 1996 року № 1094 „Про відомчі заохочувальні відзнаки”, від 13 лютого 1997 року № 134 „Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки”, з метою вдосконалення організації роботи із заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ та цивільних працівників системи МВС, запобігання суб'єктивності при прийнятті рішень про заохочення, установлення належного порядку в практиці інституту заохочення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

4. Наказ оголосити працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова профспілкової спілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України
Г.В. ОсовийО. МірошниченкоА.С. Онищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
21.03.2012 № 217


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2012 р.
за № 509/20822

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України (далі - відзнаки):

нагрудний знак „Почесний працівник МВС України”;

нагрудний знак „Лицар Закону”;

нагрудний знак „Хрест Слави”;

нагрудний знак „За безпеку народу”;

нагрудний знак „Закон і честь”;

нагрудний знак „Почесний знак МВС України”;

нагрудний знак „За відзнаку в службі” І та ІІ ступенів;

медаль „За міжнародне співробітництво в правоохоронній діяльності”;

медаль „За сприяння органам внутрішніх справ України”;

медаль „За сумлінну службу” І, ІІ та ІІІ ступенів.

Вищою відзнакою Міністерства внутрішніх справ України є нагрудний знак „Почесний працівник МВС України”.

1.2. Нагородження відзнаками здійснюється, як правило, послідовно відповідно до їх значущості в такому порядку:

„За відзнаку в службі” ІІ ступеня;

„За відзнаку в службі” І ступеня;

„Почесний знак МВС України;

„Закон і честь”;

„За безпеку народу”;

„Хрест Слави”;

„Лицар Закону”;

„Почесний працівник МВС України”.

1.3. Нагрудним знаком „Почесний працівник МВС України” нагороджуються особи вищого і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ та командного складу внутрішніх військ МВС України, які мають вислугу 25 років і більше (у календарному обчисленні), за багаторічну бездоганну службу, підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ, військових частин і з’єднань внутрішніх військ МВС України, високий рівень організації оперативно-службової діяльності підлеглих працівників, вагомі особисті здобутки в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку, умілу організацію ефективної діяльності підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ, військових частин та з’єднань внутрішніх військ МВС України.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

1.4. Нагрудним знаком „Лицар Закону” нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, цивільні працівники системи МВС, працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, та громадяни України, які мають вислугу (стаж роботи) понад 20 років (у календарному обчисленні), за вмілу організацію діяльності підпорядкованих органів або підрозділів, досягнення високих результатів у службовій діяльності, значний особистий внесок у справу зміцнення законності та правопорядку, конституційного ладу в державі, сприяння розбудові партнерських відносин між міліцією та населенням.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

1.5. Нагрудним знаком „Хрест Слави” нагороджуються особи  рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, а також цивільні працівники системи МВС, які мають вислугу (стаж роботи) понад 20 років (у календарному обчисленні), за значні заслуги в боротьбі зі злочинністю, організацію ефективної роботи підлеглих із забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

1.6. Нагрудним знаком „За безпеку народу” нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, цивільні працівники системи МВС, працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, та громадяни України, які мають вислугу (стаж роботи) понад 15 років (у календарному обчисленні), за досягнення високих показників у службовій діяльності, особисту мужність, сміливі й самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового обов’язку.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

1.7. Нагрудним знаком „Закон і честь” нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, цивільні працівники системи МВС, працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, та громадяни України, які мають вислугу (стаж роботи) понад 15 років (у календарному обчисленні), за заслуги в боротьбі зі злочинністю, зміцнення законності й правопорядку, захист інтересів держави, прав і свобод громадян, зразкове виконання службового або військового обов’язку, виявлені при цьому особисту мужність і відвагу.

Нагородження відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

1.8. Нагрудним знаком „Почесний знак МВС України” нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, та громадяни України, які мають вислугу (стаж роботи) понад 10 років (у календарному обчисленні), за вмілу організацію роботи і високі результати в службовій діяльності, зразкове виконання службового та військового обов’язку і виявлені при цьому ініціативу, особисту мужність і самовідданість.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

1.9. Нагрудним знаком „За відзнаку в службі” нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України за досягнення високих показників у службі, бойовій підготовці, особисту мужність, сміливі й самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового обов’язку.

Ця відзнака має два ступені, вищим з яких є І ступінь.

Нагородження нагрудним знаком „За відзнаку в службі” здійснюється послідовно, починаючи з II ступеня.

Нагородження нагрудним знаком „За відзнаку в службі” I ступеня здійснюється не раніше ніж через 5 років після нагородження нагрудним знаком II ступеня.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

1.10. Медаллю ”За міжнародне співробітництво в правоохоронній діяльності” нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України і цивільні працівники системи МВС України працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, громадяни України, громадяни інших держав за заслуги в боротьбі з міжнародною злочинністю, вагомий особистий внесок у роботу з налагодження взаємодії з правоохоронними органами інших держав, активну участь у миротворчих операціях щодо підтримання миру, а також громадяни іноземних держав, які надають матеріально-технічну, гуманітарну, освітню (підготовка та підвищення кваліфікації кадрів), медичну та іншу допомогу органам внутрішніх справ України.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

1.11. Медаллю „За сприяння органам внутрішніх справ України” нагороджуються цивільні працівники системи МВС України, громадяни України та громадяни інших держав за надання дієвої допомоги, у тому числі матеріально-технічної, органам внутрішніх справ України у роботі зі зміцнення законності, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, у профілактиці й запобіганні правопорушенням, активній протидії злочинності та підготовці кваліфікованих кадрів.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

1.12. Медаллю „За сумлінну службу” нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які сумлінно ставляться до виконання службових обов’язків і мають вислугу станом на 20 грудня поточного року:

10 років - відзнакою „За сумлінну службу” ІІІ ступеня;

15 років - відзнакою „За сумлінну службу” ІІ ступеня;

20 років - відзнакою „За сумлінну службу” І ступеня.

Нагородження відзнакою здійснюється з нагоди відзначення Дня міліції.

Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

До нагородження відзнакою представляються особи, які мають позитивну характеристику і сумлінно виконують службові обов’язки.

Повторне нагородження медалями одного й того самого ступеня не здійснюється.

До вислуги років зараховуються періоди, які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

До нагородження відзнакою відповідного ступеня подаються особи начальницького складу, які станом на 20 грудня мають відповідну вислугу років.

Особи рядового і начальницького складу, які заслуговують нагородження відзнакою в році направлення їх на навчання до навчального закладу, представляються до нагородження за місцем проходження служби до навчання.

Слухачі й курсанти, які заслуговують нагородження відзнакою під час навчання та в році закінчення ними навчальних закладів, представляються до нагородження керівництвом навчальних закладів у порядку, установленому цим Положенням.

При нагородженні відзнакою „За сумлінну службу” ІІІ ступеня разом з відзнакою нагородженому вручається відповідне посвідчення. Надалі до зазначеного посвідчення вносяться записи про нагородження відзнаками наступних ступенів.

II. Порядок представлення до нагородження відзнаками

2.1. Висунення кандидатур (має розглядатися не менше трьох кандидатів) повинно здійснюватися в органі або підрозділі внутрішніх справ, де проходять службу (працюють) особи, які висуваються на заохочення.

При розгляді кандидатів на заохочення повинні враховуватися рішення із зазначених питань колегій або кадрових комісій головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, Головного управління внутрішніх військ МВС України, учених рад вищих навчальних закладів системи МВС України та науково-дослідних установ МВС України.

2.2. На особу, яка висувається на нагородження відомчою заохочувальною відзнакою, складається нагородний лист (додаток 1).

Нагородний лист підписується посадовою особою, яка ініціювала нагородження, скріплюється гербовою печаткою, у разі необхідності погоджується керівником вищого рівня.

Стосовно осіб, які висуваються на нагородження відомчими заохочувальними відзнаками, подається біографічна довідка.

2.3. При підготовці матеріалів про заохочення необхідно зазначати особисту участь особи в розкритті тяжких, групових та інших злочинів, у звільненні заручників та знешкодженні злочинців, в охороні громадського порядку, сміливі та рішучі дії при затриманні правопорушників, членів злочинних угруповань, кількість розслідуваних та завершених особливо важливих і резонансних кримінальних справ, інші результати службової діяльності, досягнення яких є підставою для нагородження.

2.4. При підготовці матеріалів стосовно керівників органів і підрозділів внутрішніх справ (від начальника відділення й вище) вказуються відомості про стан дисципліни та законності в очолюваному органі чи підрозділі, роль підлеглих у співпраці з органами виконавчої влади та взаємодії із засобами масової інформації, ступінь довіри і поваги населення до них особисто і керівництва підрозділів у цілому, рівень їх авторитету як керівників служб або органів чи підрозділів серед підлеглих.

2.5. Нагородні матеріали, що надсилаються до МВС України, підписуються керівником органу чи підрозділу внутрішніх справ або особою, яка виконує його обов'язки.

2.6. Нагородні документи виконуються у друкованому вигляді, виправлення в них не допускаються.

2.7. За достовірність відомостей, зазначених у нагородних матеріалах, дотримання порядку, форми і терміну подання відповідає керівник, який ініціював висунення кандидатури до нагородження та підписав відповідний нагородний лист.

2.8. Пропозиції до проектів наказів МВС України про заохочення кожного року подаються:


до 15 лютого

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав;


до 8 березня

-

стосовно жінок, які працюють в органах та підрозділах внутрішніх справ;


до 26 квітня

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ,  які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;


до 28 червня

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ;


до 24 серпня

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ;


до 20 грудня

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ;


незалежно від терміну за ініціативи Міністра внутрішніх справУкраїни або особи, яка виконує його обов’язки

-

стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх справ.

2.9. Особи, які брали безпосередню участь у розкритті злочинів, виявили мужність, сміливість під час затримання небезпечних злочинців, самовіддано діяли в стані ризику для життя, висуваються позачергово на відзначення відомчими заохочувальними відзнаками керівниками органу та підрозділу внутрішніх справ.

2.10. Відповідно до Указу Президента України від 02 грудня 1995 року № 1116 „Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”:

2.10.1. Забороняється видання наказів про заохочення осіб за результатами підбиття підсумків роботи за певний період, разових оперативних та громадських заходів, відпрацювань та операцій, проведення спортивних змагань і розважальних та культурно-масових заходів.

2.10.2. Заохочення відомчими відзнаками з нагоди ювілейного дня народження осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, а також працівників системи МВС України уперше здійснюється з нагоди п’ятдесятиріччя від дня народження, надалі не раніше ніж через 10 років.

2.11. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України забороняється допускати підготовку проектів наказів у своїх підрозділах. Погоджені з керівництвом МВС України пропозиції щодо заохочення працівників органів та підрозділів внутрішніх справ подаються до Департаменту кадрового забезпечення МВС України для підготовки їх на розгляд Нагородної комісії Міністерства внутрішніх справ України.

2.12. Начальникам органів та підрозділів внутрішніх справ дотримуватися вимог рознарядки щодо кількості осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх військ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та цивільних працівників системи МВС України.

2.13. У разі невиконання зазначених вище вимог матеріали щодо заохочення МВС України не розглядаються.

2.14. З метою виховання особового складу та зміцнення авторитету МВС України у засобах масової інформації широко висвітлюються заходи вшанування кращих осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, які виявили особисту мужність і відвагу в боротьбі зі злочинністю, відданість Присязі працівника органів внутрішніх справ України, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість у розкритті тяжких резонансних злочинів або отримали поранення під час охорони громадського порядку чи затримання небезпечних злочинців.

2.15. Накази по особовому складу спеціальних підрозділів оформлюються в порядку, установленому для ведення таємного діловодства, і подаються окремо.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ України або за його дорученням членами колегії.

Нагородженому разом з відзнакою вручається відповідне посвідчення.

Про факт нагородження робиться відповідний запис в особовій справі.

3.2. У разі нагородження особи посмертно відзнака та документ, що посвідчує нагородження нею, передаються сім’ї нагородженої особи.

3.3. Працівники органів та підрозділів внутрішніх справ протягом поточного року з дня отримання попередньої нагороди можуть бути заохочені, як правило, не більше двох разів, у тому числі один раз - відомчою відзнакою (без урахування нагородження відзнакою МВС України - медаллю ”За сумлінну службу”).

3.4. У разі втрати відзнаки або посвідчення до неї дублікати не видаються.

Нагородженому можуть бути видані дублікати відзнаки або посвідчення до неї, якщо буде визнано, що втрата відзнаки або посвідчення сталася з причин, що не залежать від нагородженого.

3.5. Про вручення нагородженій особі відзнаки складається протокол вручення (передачі) відомчих заохочувальних відзнак МВС України (додаток 2). Зазначений протокол підписується особою, яка вручила відзнаку, та скріплюється гербовою печаткою органу. Протокол надсилається до Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України не пізніш ніж через тиждень після вручення відзнаки і зберігається у відповідних справах.

3.6. Відзнаки і посвідчення до них після смерті нагородженого залишаються в його родині для зберігання як пам’ять.

3.7. Позбавлення відзнаки здійснюється наказом керівника, якому надано право нагороджувати цією відзнакою, у разі засудження нагородженого за скоєння злочину згідно з вироком суду, за відповідним поданням.

3.8. На повсякденній формі одягу розміщується тільки остання відомча заохочувальна відзнака, яка носиться з правого боку грудей, усі попередні відомчі заохочувальні відзнаки носяться у вигляді орденських стрічок та стрічок медалей на планках з лівого боку грудей.
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ


Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

ПРОТОКОЛ
вручення (передачі) відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ Українивгору