Документ z0507-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО
МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
18.05.2009 N 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2009 р.
за N 507/16523

Про встановлення відпускних цін
на матеріальні цінності мобілізаційного
резерву медичного призначення

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), постанови Кабінету Міністрів
України від 29.01.1998 N 100-03 "Особливості формування,
розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями
мобілізаційного резерву" та Порядку реалізації матеріальних
цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 N 1078 ( 1078-2004-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N
284) ( 284-2008-п ), з метою об'єктивного встановлення відпускних
цін на матеріальні цінності мобілізаційного резерву медичного
призначення, що підлягають освіженню з перервою у часі,
Н А К А З У Ю:
1. Відпуск матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
медичного призначення для закладів охорони здоров'я та підприємств
медичної промисловості при зверненні міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим проводити за ринковими цінами,
визначеними суб'єктами оціночної діяльності відповідно до Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ) "Про затвердження
Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав".
2. Начальнику Управління ціноутворення та правового
забезпечення проведення процедур придбання та реалізації
матеріальних цінностей Тараненко О.П. та начальнику Юридичного
управління Медвецькому А.Т. забезпечити подання цього наказу на
погодження до Міністерства економіки України та державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
3. Директору Департаменту забезпечення діяльності Комітету
Гвоздеву Г.Г. довести цей наказ до відома заступників Голови
Комітету, керівників самостійних структурних підрозділів
Державного комітету України з державного матеріального резерву.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації у Мін'юсті.
Голова Держкомрезерву С.В.Ганжа
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України Б.М.Данилишинвгору