Документ z0505-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2018  № 285


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 505/31957

Про затвердження Змін до Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві

Відповідно до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (із змінами), у зв’язку з організаційно-штатними змінами в Національній поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 січня 2016 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 216/28346, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04.04.2018 № 285


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 505/31957

ЗМІНИ
до Типового положення  про управління організаційно-аналітичного забезпечення  та оперативного реагування головних управлінь  Національної поліції України в Автономній Республіці Крим  та м. Севастополі, областях, м. Києві

1. У розділі ІІ:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:

«організація діяльності чергових частин, ситуаційних центрів/відділів, підрозділів «102» ГУ;»;

2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«організація діяльності з прийому повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення або події за скороченим номером екстреної допомоги поліції «102» та оперативного реагування на них;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим.

2. У розділі ІІІ:

1) підпункт 3 пункту 1 після слів «оперативних штабів,» доповнити словами «ситуаційних центрів/відділів,»;

2) у пункті 4:

абзац перший після слів «чергових частин» доповнити словами «, ситуаційних центрів/відділів, підрозділів «102»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«управління силами та засобами реагування патрульної поліції, інших підрозділів, задіяних для підтримання публічної безпеки і порядку;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. Боднарвгору