Документ z0505-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.08.2004, підстава - z0885-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 203 від 28.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 червня 2001 р.
за N 505/5696
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 270 ( z0885-04 ) від 17.06.2004 )
Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації
договорів, які передбачають виконання резидентами
боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 218 ( z0564-02 ) від 17.06.2002 )

Відповідно до Указу Президента України від 20.03.2001
N 183/2001 ( 183/2001 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 25.01.2001 "Про заходи щодо детінізації
економіки" та на виконання Основних засад грошового обігу,
затверджених зазначеним Указом, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Розділ 1 Положення про порядок реєстрації договорів, які
передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед
нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в
іноземній валюті, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 22.12.99 N 602 ( z0015-00 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за
N 15/4236 (зі змінами), доповнити пунктом 1.8 такого змісту: "1.8. Національний банк України здійснює реєстрацію укладених
резидентами договорів, що передбачають залучення від нерезидентів,
у тому числі нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах,
кредитів в іноземній валюті (незалежно від валюти кредиту),
процентна ставка за якими не перевищує розмір середньозваженої
процентної ставки, за якою комерційні банки України надають
суб'єктам господарювання кредити в іноземній валюті на
внутрішньому кредитному ринку". 2. Під час реєстрації вищезазначених договорів за основу
береться розмір середньозваженої процентної ставки за кредитами
комерційних банків України. Департамент валютного регулювання
регулярно доводить розмір цієї процентної ставки до відома
територіальних управлінь Національного банку України та
комерційних банків. 3. Розмір середньозваженої процентної ставки за кредитами
комерційних банків України визначається на підставі даних форми
N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами (за галузями
економіки)". 4. Установити, що з дати набрання чинності цією постановою і
до відповідної вказівки Національного банку України реєстрація
Національним банком України укладених резидентами договорів, що
передбачають залучення від нерезидентів, у тому числі
нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, кредитів в
іноземній валюті, здійснюється за умови, коли розмір процентної
ставки не перевищує 17 відсотків річних. Якщо в кредитній угоді
передбачена щомісячна чи щоквартальна сплата резидентом відсотків
за кредитом, то розрахована річна відсоткова ставка не може
перевищувати вищезазначений показник. Вимога щодо цього показника не поширюється на розмір
процентної ставки за простроченими платежами за отриманими
кредитами в іноземній валюті, що передбачений відповідним
договором. ( Пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
Національного банку N 218 ( z0564-02 ) від 17.06.2002 ) 5. Видача Національним банком України додатків до наданих
реєстраційних свідоцтв чи індивідуальних ліцензій на одержання
резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів за
кредитними договорами, у яких установлена процентна ставка, що
перевищує розмір середньозваженої процентної ставки, за якою банки
України надають суб'єктам господарювання кредити в іноземній
валюті на внутрішньому кредитному ринку, не дозволяється в разі: пролонгації строків погашення кредитів за умови, якщо на
період відстрочення погашення передбачена сплата позичальником
відсотків за користування кредитом у розмірі, який перевищує
розмір вищезазначеної процентної ставки; збільшення загальної суми кредиту. ( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою Національного
банку N 218 ( z0564-02 ) від 17.06.2002 )
6. Офіційний перелік офшорних зон визначається відповідним
рішенням Кабінету Міністрів України. 7. Комерційним банкам довести зміст цієї постанови до відома
клієнтів банку. 8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко) та Економічний
департамент (Л.В.Воронова). 9. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмахвгору