Про затвердження Правил спортивних змагань з військово-спортивних багатоборств
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Вимоги [...] від 22.04.20141283
Документ z0504-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2014. Подивитися в історії? )


7. Стартер

1. Стартер зобов’язаний:

1) переконатися в готовності суддів-секундометристів і учасників до старту;

2) визначити правильність старту.

2. Рішення стартера може бути відмінено лише головним суддею або його заступником за умови присутності їх у районі старту.

3. Стартер має право не допускати до старту учасників, форма одягу, спорядження або номер яких не відповідає цим Правилам.

8. Старший суддя на фініші та його помічники (судді на фініші)

Старший суддя на фініші та його помічники (судді на фініші) повинні визначати:

точність визначення результатів;

черговість приходу на фініш кожного учасника.

9. Старший суддя-секундометрист

1. Старший суддя-секундометрист до початку змагань повинен:

1) перевірити справність, точність та синхронність роботи секундомірів або спеціальної апаратури;

2) перевірити готовність секундометристів і розподілити між ними обов’язки.

2. Суддя-секундометрист запускає секундоміри за сигналом судді-стартера і зупиняє їх після закінчення дистанції учасником відповідно до цих Правил. Час на секундомірі скидається суддями з дозволу старшого судді-секундометриста.

10. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор призначається для забезпечення кваліфікованою інформацією учасників, глядачів, представників преси, радіо і телебачення про умови, хід, результати змагань і повинен сприяти чіткій організації та проведенню змагань.

2. До початку змагань суддя-інформатор вивчає ці Правила та Положення, програму змагань, готує дані, що характеризують учасників і команди.

3. Суддя-інформатор отримує інформацію від головного секретаря, секретарів із видів спорту, яку затверджує головний суддя змагань.

4. Суддя-інформатор зобов’язаний:

1) використовувати засоби наочної інформації (таблиці, графіки, щити тощо);

2) під час змагань стежити за їх своєчасним заповненням;

3) надавати оперативну інформацію про учасників та їх результати;

4) своєчасно доводити інформацію до оргкомітету і суддівської колегії;

5) брати участь в організації відкриття та закриття змагань.

11. Суддя при учасниках

Суддя при учасниках зобов’язаний:

забезпечити комплектування чергових забігів (змін тощо) згідно зі стартовими протоколами;

перевірити відповідність прізвищ учасників їхнім нагрудним номерам, форму одягу, спорядження тощо;

перевіряти документи учасників, що посвідчують особу (за необхідності).

12. Суддя на поворотах

Суддя на поворотах зобов’язаний:

контролювати правильність виконання повороту учасником змагань;

повідомляти старшому судді з плавання про будь-яке порушення, вказуючи заплив, номер доріжки та суть порушення.

13. Суддя в секторі для метання гранати

Суддя в секторі для метання гранати зобов’язаний:

стежити за правильністю відмітки падіння гранати в секторі;

контролювати виконання техніки безпеки в секторі;

давати дозвіл на виконання наступної спроби.

14. Начальник траси (дистанції)

1. Начальник траси (дистанції) підпорядковується головному судді змагань або одному з його заступників.

2. Начальник траси (дистанції) зобов’язаний:

1) вибрати трасу, точно її виміряти, скласти схему та акт на обладнану трасу і подати їх на затвердження головному судді;

2) перед початком змагань провести розмітку траси, розставити на ній суддів-контролерів;

3) за погодженням із головним суддею забезпечити ознайомлення учасників з трасою;

4) перед стартом доповісти головному судді про готовність траси до змагань.

15. Судді-контролери

1. Судді-контролери підпорядковуються начальнику траси.

2. Судді-контролери зобов’язані:

1) стежити за точним дотриманням учасниками маршруту руху та фіксувати випадки порушень і доповідати про їх виявлення старшому судді;

2) у разі нещасного випадку на трасі негайно вжити заходів для надання допомоги потерпілому і повідомити про це старшого суддю.

3. Невідлучно перебувати на вказаному начальником траси місці до особистих його розпоряджень.

16. Суддя-вимірювач

Суддя-вимірювач стежить за правильністю виконання спроби, позначає місце падіння гранати.

17. Старший суддя зі стрільби

1. Старший суддя зі стрільби зобов’язаний:

1) до початку змагань разом з комендантом та представником організації, що проводить змагання, перевірити стан стрільбища (тиру), його відповідність вимогам цих Правил та заходів безпеки, місця розміщення учасників та суддів, місця зберігання зброї та боєприпасів, про виявлені недоліки повідомити головного суддю змагань;

2) до початку змагань провести нараду суддів та розподілити їх по місцях змагань;

3) під час змагання керувати роботою суддівської бригади;

4) вносити на розгляд головній суддівській колегії протести учасників та представників команд;

5) на підсумковій нараді суддівської колегії оголосити суддям оцінку їх роботи;

6) після закінчення змагань подати звіт головному судді змагань.

2. Старший суддя зі стрільби має право:

1) за погодженням з головним суддею змагань вносити зміни до графіка змагань;

2) відсторонити учасника від змагань або від виконання вправи у випадках, передбачених цими Правилами.

18. Суддя лінії вогню

1. Суддя лінії вогню організовує роботу суддів та контролерів, стежить за дотриманням учасниками цих Правил та заходів безпеки при поводженні зі зброєю та патронами, організовує взаємодію суддів лінії вогню із суддями лінії мішеней.

2. Суддя лінії вогню зобов’язаний:

1) разом з головним секретарем змагань провести в установлений час жеребкування учасників для розподілу їх по стрілецьких місцях;

2) до початку виконання стрільцями вправ перевірити відповідність лінії вогню вимогам цих Правил та заходів безпеки і в разі необхідності подати коменданту заявку на її дообладнання;

3) провести інструктаж і розстановку суддів, контролерів та забезпечити їх необхідною документацією;

4) викликати учасників на стрілецькі місця для виконання вправи черговою зміною;

5) чітко подавати передбачені цими Правилами команди, фіксувати час, визначений для приготування та виконання вправи;

6) виносити рішення про причини несправностей (затримок) при стрільбі;

7) разом із суддями лінії вогню, контролерами з’ясовувати через суддю лінії мішеней результат пробоїн та кількість пострілів, помилково здійснених по чужих мішенях;

8) у разі прийняття рішень зі спірних питань погоджувати їх зі старшим суддею зі стрільби;

9) відсторонювати від виконання вправи учасників змагань за недотримання ними заходів безпеки при поводженні зі зброєю та інші грубі порушення цих Правил при виконанні вправ, оголошувати учасникам чи представникам команд зауваження;

10) у будь-який момент зупинити стрільбу, подавши команду "Відбій", якщо в секторі стрільби з’явились люди, тварини або виникла інша необхідність для цього.

19. Контролер

1. Контролер відповідає за точний облік зроблених стрільцем пострілів і фіксацію його дій та несправностей при стрільбі.

2. Контролер зобов’язаний:

1) розміститися у визначеному місці і робити відмітку про кожен зроблений постріл;

2) після закінчення серії пострілів, визначеної умовами виконання вправи, інформувати про це суддю лінії вогню.

20. Суддя лінії мішеней

1. Суддя лінії мішеней відповідає за збереження отриманих ним мішеней.

2. Суддя лінії мішеней зобов’язаний:

1) до початку змагань перевірити стан мішеней, їх відповідність цим Правилам, умовам безпеки, засобам зв’язку;

2) особисто перевірити відсутність людей або тварин у районі лінії мішеней поза укриттям, після чого подати сигнал, що дозволяє стрільбу;

3) стежити за правильним установленням мішеней, їх відповідністю цим Правилам та стартовому протоколу;

4) не допускати до мішеней сторонніх осіб;

5) на прохання судді лінії вогню оглядати разом з підпорядкованими суддями мішені з метою виявлення промахів, здвоєних пробоїн, а також пробоїн, утворених від пострілів учасників, які стріляли не по своїх мішенях;

6) записувати рішення із спірних питань безпосередньо на мішенях до зняття їх зі щитів, підписувати їх своїм підписом і підписом секторного судді лінії мішеней;

7) здавати до комісії визначення результатів простріляних мішеней.

21. Старший суддя комісії визначення результатів

1. Старший суддя комісії визначення результатів працює під керівництвом старшого судді зі стрільби, організовує роботу суддів, включених до складу комісії, відповідає за правильність визначення результатів стрільб.

2. До складу комісії визначення результатів входять: головний суддя, його заступники, головний секретар, суддя-інформатор та представник організатора змагання.

3. Старший суддя комісії визначення результатів зобов’язаний:

1) не допускати до роботи комісії осіб, що не входять до її складу;

2) разом з членами комісії визначати результат спірних пробоїн, фіксувати прийняте рішення на мішені і підписувати його своїм підписом;

3) перевіряти роботу суддів комісії визначення результатів підрахунку очок на мішенях, відповідність результатів підрахунку записам секретаря;

4) визначати місця учасників змагань;

5) надавати судді-інформатору матеріали з результатами стрільб для підготовки інформації про хід і результати змагань;

6) забезпечити можливість огляду мішеней представниками команд (без втручання в роботу комісії визначення результатів) до їх заміни (заклеювання);

7) пред’являти будь-яку спірну пробоїну, мішень або результат стрільби учасників змагань будь-кому з представників команд у випадку їх звернення.

22. Суддя комісії з визначення результатів

1. Суддя комісії з визначення результатів працює під керівництвом старшого судді комісії визначення результатів.

2. Суддя комісії з визначення результатів зобов’язаний:

1) визначати кількість та результат пробоїн, які знаходяться в залікових мішенях;

2) демонструвати і оголошувати їх стрільцю та глядачам під час виконання вправ;

3) підраховувати суми очок, записувати результати в особисті картки стрільців, завіряти написане своїм підписом;

4) запрошувати старшого суддю комісії з визначення результатів для визначення кількості та результату спірних пробоїн за допомогою спеціальних приладів.

23. Суддя зі зброї

Суддя зі зброї зобов’язаний:

до початку виконання вправи перевірити відповідність документів, що посвідчують особу, зброї, спорядження та одягу учасників вимогам цих Правил та Положення і зробити відповідні записи про модифікацію та номер допущеної до змагань зброї;

за погодженням зі старшим суддею лінії вогню вибірково перевіряти на лінії вогню зброю учасника після закінчення ним прицілювання і виконання пострілу (за відсутності термінової необхідності - після закінчення виконання вправи чи в перервах між серіями) навіть без його дозволу, але в його присутності, повідомивши про це учасника;

вести протокол перевірки зброї.

24. Секретар зі стрільби

1. Секретар зі стрільби підпорядковується головному секретарю змагань та старшому судді зі стрільби.

2. Секретар зі стрільби зобов’язаний:

1) планувати проведення залікових стрільб;

2) отримати від головного секретаря мішені, інвентар, необхідний для проведення змагань, та забезпечити ними суддівську бригаду;

3) контролювати нанесення на мішень необхідних поміток (шифровки) та організувати підготовку технічної документації для проведення залікових стрільб;

4) приймати заявки від голови мандатної комісії на участь команд у змаганнях;

5) провести жеребкування разом з представниками команд і за його результатами скласти списки змін, довести їх до відома представників та учасників змагань;

6) забезпечити своєчасне оформлення суддівської документації, протоколів засідань суддівської бригади, матеріалів за скаргами, протоколів результатів особистої та командної першості;

7) видати копії протоколів змагань представникам команд у день закінчення змагань;

8) разом зі старшим суддею зі стрільби підготувати звіт суддівської бригади про змагання, зафіксувати оцінки роботи суддів.

25. Комісія із забезпечення стрільб

1. Начальник оточення комісії із забезпечення стрільб зобов’язаний:

1) до початку змагань забезпечити проходження інструктажу нарядом оточення у начальника стрільбища та головного судді;

2) виставити наряд оточення у визначені місця;

3) організувати зв’язок і взаємодію між постами оточення;

4) отримавши сигнали з постів оточення, терміново доповісти про це старшому судді зі стрільби.

2. Наряд оточення комісії із забезпечення стрільб зобов’язаний:

1) перебувати у визначених місцях і вести спостереження у відведених секторах;

2) своєчасно доповідати про появу в небезпечних секторах людей, машин, тварин, літаючих апаратів, що летять низько, і вживати всіх заходів щодо попередження потрапляння вищевказаних об’єктів у небезпечні сектори;

3) не залишати визначені місця без дозволу начальника оточення.

3. Роздавач боєприпасів зобов’язаний:

1) знати правила поводження з боєприпасами;

2) стежити за правильним оглядом боєприпасів спортсменами, підготовкою їх до стрільби і дотриманням ними заходів безпеки;

3) видавати боєприпаси за відомістю і приймати невикористані боєприпаси і гільзи за обліком (поштучно);

4) після закінчення стрільби доповісти старшому судді зі стрільби про кількість боєприпасів, що залишились;

5) видавати боєприпаси тільки з дозволу судді з цього виду змагань.

26. Апеляційна комісія

1. Апеляційна комісія складається з найбільш підготовлених суддів, що присутні на змаганнях, до складу якої входять не менше трьох осіб;

1) голова комісії - представник відповідної організації з виду спорту;

2) визначені головою комісії заздалегідь найбільш підготовлені судді не нижче першої категорії.

2. Апеляційна комісія зобов’язана:

1) здійснювати загальний нагляд за ходом змагань, контроль за послідовністю та об’єктивністю їх проведення, а також сприяти забезпеченню високого організаційного рівня змагань;

2) вирішувати спірні питання, пов’язані з цими Правилами та Положенням;

3) розглядати протести, у тому числі на рішення головної суддівської колегії.

3. Під час розгляду спірних питань чи протестів апеляційна комісія з метою отримання необхідної інформації має право залучати для проведення консультацій відповідних фахівців.

4. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів, підписується її членами і передається до секретаріату змагань, а також доводиться до відома головного судді змагань та керівника відповідної організації з виду спорту.

5. Голова апеляційної комісії має право скасовувати рішення суддівської колегії щодо поданого протесту, якщо воно не відповідає вимогам цих Правил та Положення.

27. Лікар

1. Лікар підпорядковується головному судді.

2. Лікар зобов’язаний:

1) перевіряти правильність заповнення медичних документів, наявність у заявках лікарських віз, що дозволяють спортсмену брати участь у цих змаганнях;

2) у сумнівних випадках проводити контрольні медичні обстеження;

3) перевіряти санітарний стан місць змагань і спортивного інвентарю;

4) приймати рішення про можливість проведення змагань за наявних гідрометеорологічних умов, у разі їх змін давати висновки щодо можливості подальшого продовження змагань;

5) розміщувати медичні пункти в місцях розташування учасників змагань і в головних місцях проведення змагань;

6) забезпечувати медичні пункти необхідним майном і санітарним транспортом для надання медичної допомоги постраждалим (хворим);

7) проводити необхідні медичні заходи в місцях перебування учасників змагань, забезпечувати санітарний нагляд за умовами розміщення, харчуванням спортсменів та станом їдальні;

8) організовувати надання медичної допомоги спортсменам, які її потребують;

9) доповідати про травми і захворювання учасників спортивних змагань головному судді, вживати термінових заходів для усунення причин, що викликали травми чи інші порушення стану здоров’я учасників змагань;

10) на вимогу головного судді або за зверненням начальника команди давати висновок про можливість продовження постраждалими спортсменами участі у змаганнях;

11) перевіряти вживання необхідних заходів з індивідуального (колективного) захисту учасників змагань від впливу несприятливих факторів різних видів спорту або умов зовнішнього середовища на організм спортсменів;

12) узагальнювати підсумки медичного забезпечення змагань і доповідати про них на засіданні суддівської колегії або представляти за запитом старшому начальнику медичної служби.

28. Комендант

1. Комендант відповідає за обладнання та підготовку місць проведення змагань.

2. Комендант підпорядковується головному судді.

3. Комендант зобов’язаний:

1) забезпечувати підготовку майна та обладнання;

2) перевірити комплектацію місць проведення змагань, організувати їх охорону;

3) організувати своєчасний ремонт обладнання, мішеней, майна та зброї в ході змагань;

4) забезпечити необхідний порядок та безпеку в місцях проведення змагань;

5) організувати радіозв’язок у місцях проведення змагань та між суддями за вказівкою головного судді або його заступників;

6) керувати обслуговувальним персоналом, який йому підпорядкований.

ХIX. Правила змагань з окремих видів прикладного семиборства

1. Підтягування на перекладині

1. Змагання з підтягування на перекладині проводяться у спортивних залах або на відкритих майданчиках.

2. Снаряд для виконання вправи:

1) стандартна гімнастична перекладина;

2) гриф діаметром 28±1 мм;

3) висота перекладини 2750±250 мм;

3. Контрольний час для виконання вправи - 4 хв.

4. Підтягування на перекладині виконується з початкового положення вис хватом зверху. Торкання підлоги (землі) ногами не дозволяється.

5. При підтягуванні з початкового положення учасник повинен підборіддям піднятися вище перекладини, опуститися у вис, зафіксувати непорушне положення (не менше 1 с) і продовжувати вправу.

6. При підтягуванні забороняється:

1) відштовхуватися від підлоги (землі);

2) починати підтягування з розмаху;

3) наносити на долоні або гриф клейові речовини;

4) робити "ривки", "змахи", "хвилі" ногами та тулубом;

5) робити перехвати рук уздовж грифа перекладини;

6) відпускати хват, розкривати долоню;

7) торкатися підборіддям перекладини.

Під час підтягування дозволяється незначне повільне відхилення прямих ніг уперед до 30° (якщо це не призводить до порушення правил виконання вправи).

7. Протягом 1 хв. після виклику до снаряда учасник повинен прийняти початкове положення і після команди "До снаряда" приступити до виконання вправи.

8. Кожне правильно виконане підтягування відмічається після фіксації учасником початкового положення (далі - ПП) на 1 с з оголошенням рахунку. Оголошення рахунку одночасно є дозволом на продовження виконання вправи. У випадку порушення правил виконання вправи суддя замість чергового рахунку подає команду "Не рахувати", коротко називає помилку, а після чергового зайняття ПП оголошує попередній рахунок. Якщо команда "Не рахувати" повторюється тричі підряд, учасник припиняє виконання вправи. В останню хвилину контрольного часу суддя-хронометрист інформує: "Залишилась 1 хвилина", "Залишилось 10 секунд. Час". Суддя-хронометрист виключає хронометр.

Якщо учасник у контрольний час не зафіксував до початку чергового рахунку останній правильно виконаний рух, цей рух йому не зараховується.

Схема виконання підтягувань

Вірно

Помилки

9. Помилки:

1) "немає фіксації" - учасник не прийняв ПП на 1 с, підборіддя не підняте вище перекладини;

2) "ривок" - різкий рух в одну сторону;

3) "змах гомілками" - маятниковий рух із зупинкою;

4) "змах стегнами" - маятниковий рух із зупинкою;

5) "хвиля" - по черзі різке порушення прямої лінії ногами.

Інші помилки:

згинання рук по черзі - явне видиме почергове згинання рук;

руки зігнуті - при прийнятті ПП руки зігнуті в ліктьовому суглобі;

перехоплення - учасник розкрив долоню.

10. Форма одягу для підтягування - майка, шорти або одяг, визначений відповідно до Положення.

2. Біг на 100 м

1. Змагання з бігу на 100 м проводяться на біговій доріжці стадіону або на рівній місцевості з будь-яким покриттям. Між стартом і фінішем розмічаються доріжки шириною 1,25 м для бігу кожного учасника. В цю відстань включається ширина ліній, що знаходяться праворуч по напряму бігу. Останні 5 м перед фінішем через кожен метр розмічаються упоперек усієї доріжки лініями. Уся розмітка для бігу проводиться білими лініями шириною 5 см Ширина стартової лінії входить у загальну довжину дистанції.

2. Доріжки, якими біжать учасники, визначаються жеребкуванням напередодні змагань або безпосередньо перед початком бігу.

3. Старт проводиться з високої стійки.

4. За командою "На старт" учасники займають вихідне положення для бігу. Після команди "Увага" і до команди "Руш" учасники повинні прийняти нерухоме положення.

5. Сигналом для початку бігу може бути команда "Руш" або постріл із стартового пістолета.

6. Вважається, що учасник (група учасників) стартувала неправильно (фальстарт), якщо він (вона) розпочав (розпочала) біг до сигналу стартера "Руш". У цьому випадку учасник, який до сигналу стартера першим почав біг, вважається таким, що стартував неправильно (допустив фальстарт). У цьому разі учасників забігу стартер повертає на старт командою "Стій - назад" або пострілом із стартового пістолета. Учасникові, що допустив фальстарт, робиться попередження. Той, хто отримав попередження, повинен підняти руку. Якщо цей учасник, а також будь-який учасник вдруге порушив Правила, він знімається зі змагань, незалежно від того, порушував він раніше правила старту з цього забігу чи ні.

7. Якщо учасник під час бігу перейшов на іншу доріжку, перешкодивши при цьому бігу іншого учасника, він знімається із змагань. Лідирування (супроводження під час бігу) забороняється.

8. Закінчення дистанції фіксується в момент, коли учасник доторкнеться тулубом уявної площини фінішу.

9. Результат кожного учасника, який закінчив дистанцію, визначається за окремим секундоміром з точністю до 0,01 с. Результат першого на фініші фіксується трьома секундомірами. У разі розходження показань секундомірів беруться показання двох секундомірів, що зафіксували однаковий час, а в разі розходження всіх трьох - середнє показання (наприклад, при показанні 12,08 с, 12,20 с, 12,18 с враховується результат 12,18 с).

10. Форма одягу для бігу - спортивне взуття, майка, труси або інше відповідно до Положення.

3. Смуга перешкод

1. Смуга перешкод - 400 м. Змагання проводяться на одній або декількох смугах перешкод, якщо вони однакові.

2. До смуги перешкод входять:

1) лінія початку смуги;

2) ділянка швидкісного бігу довжиною 20 м;

3) рів шириною вгорі 2, 2,5, 3 м, глибиною 1 м;

4) лабіринт довжиною 6 м, шириною 2 м, висотою 1,1 м (кількість проходів - 10, ширина проходу - 0,5 м);

5) паркан висотою 2 м, товщиною 0,25 м, з похилою дошкою довжиною 3,2 м, шириною 0,25-0,3 м;

6) зруйнований міст висотою 2 м, що складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2х0,2): перший довжиною 2 м, другий - 3,8 м зі згином 135° (довжина від початку до згину - 1 м), третій - 3,8 м зі згином 135° (довжина від початку до згину - 2,8 м), розриви між відрізками балок - 1 м на початку другого і третього відрізків балок і в кінці перешкоди - вертикальні драбини з трьома східцями;

7) зруйнована драбина шириною 2 м (висота східців - 0,8 м, 1,2 м, 1,5 м і 1,8 м, відстань між ними 1,2 м;

8) нахилена драбина довжиною 2,3 м з чотирма східцями;

9) стінка висотою 1,1 м, шириною 2,6 м і товщиною 0,4 м з двома проломами (нижній - розміром 1х0,4 м, розташований на рівні землі, верхній розміром 0,5х0,6 м - на висоті 0,35 м від землі з прилягаючою до неї площиною 1х2,6 м);

10) колодязь і хід сполучення (глибина колодязя - 1,5 м, площа перетину вгорі - 1х1 м, у задній стінці колодязя щілина розміром 1х0,5 м, довжиною 8 м з одним згином);

11) траншея глибиною 1,5 м;

12) бігова доріжка шириною 2 м.

3. За командою судді-стартера "На старт" учасники чергового забігу займають початкове положення відповідно до умов даної вправи. За командою "Увага" і до команди "Руш" учасники повинні припинити будь-який рух. Команда "Руш" проводиться пострілом із стартового пістолета або голосом і супроводжується різким опусканням прапорця. Учасник, який до сигналу стартера першим почав виконувати вправу, вважається таким, що зробив неправильний старт (фальстарт). У цьому випадку учасники забігу повертаються повторним пострілом або командою "Назад". Стартер робить попередження учаснику, що порушив правила старту. Учасник, що отримав попередження, повинен підняти вгору руку на підтвердження того, що він чув зроблене йому попередження. Будь-який учасник, що допустив таке порушення цих Правил, незалежно від того, порушував він правила старту у цьому забігу чи ні, знімається зі змагань.

4. Учаснику дозволяється бігти тільки по своїй доріжці (ділянці смуги) перешкод. За порушення цього правила учасник знімається із змагань. Якщо учасник пробіг будь-який відрізок чужої доріжки (ділянки смуги) і при цьому перешкодив іншому учаснику, він знімається зі змагань, останньому з дозволу головного судді може бути наданий повторний старт цього самого дня. У цьому випадку учаснику зараховується кращий з двох показаних ним результатів.

Для подолання кожної перешкоди учаснику надається не більше трьох спроб. У разі порушення правил подолання перешкод учасник знімається зі змагань.

У разі проведення змагань забороняється будь-яке лідирування учасника (супровід попереду або збоку) і надання йому будь-якої сторонньої допомоги. У разі порушення цього правила учасник знімається із змагань.

5. Порядок подолання смуги перешкод:

1) форма одягу спортивна (футболка, куртка з довгим рукавом) або спеціальна з головним убором, шиповане взуття не допускається;

2) вихідне положення - стоячи у траншеї;

3) порядок виконання вправи:

вискочити із траншеї і пробігти 100 м по доріжці в напрямку до лінії початку смуги;

оббігти прапорець і перестрибнути рів шириною 2,5 м;

пробігти проходами лабіринту;

подолати паркан;

залізти по вертикальній драбині на другий (зігнутий) відрізок зруйнованого моста;

пробігти по балках, перестрибнути через розрив і зіскочити на землю із положення стоячи з кінця останнього відрізка балки;

подолати три щаблі зруйнованої драбини і обов’язково торкнутись обома ногами землі між щаблями, пробігти під четвертим щаблем;

пролізти у пролом стінки;

зіскочити в траншею;

пройти по ходу сполучення;

вискочити із колодязя;

стрибком подолати цегляну стінку;

вибігти по похилій драбині на четвертий щабель і збігти по щаблях зруйнованої драбини;

залізти по вертикальній драбині на балку зруйнованого моста;

пробігти по балці, перестрибнути через розриви і збігти по нахиленій дошці;

перестрибнути рів шириною 2 м, пробігти 20 м, оббігти прапорець і пробігти у зворотному напрямку 100 м по доріжці.

6. Учасник змагань, що втратив обмундирування або будь-яке спорядження, зобов'язаний повернутися назад і підняти загублене, після чого продовжувати виконувати вправу.

7. Під час проведення змагань забороняється будь-яке лідирування учасника (супровід попереду або збоку) і надання йому будь-якої сторонньої допомоги. У разі порушення цього правила учасник знімається зі змагань.

8. У разі поломки перешкод, що відбулася не з вини учасника, йому дозволяється повторний старт цього самого дня.

9. Закінчення дистанції фіксується в момент, коли учасник торкнеться своїм тулубом уявної площини фінішу. Результати фіксуються з точністю до 0,1 с.

10. Особиста першість визначається за результатами кожного учасника (з урахуванням штрафного часу). У разі однакових результатів двох або більше учасників краще місце присуджується тому з учасників, хто стартував раніше. Якщо два учасники показали однакові результати в одному забігу, їм присуджується одне місце, на яке вони претендують, а подальші місця при цьому не зміщуються.

4. Біг на 3 км

1. Змагання з бігу на 3 км проводиться на біговій доріжці стадіону або на будь-якій рівній місцевості в напрямку проти годинникової стрілки загального старту.

2. Кількість учасників у забігах - до 20 осіб.

3. Під час бігу учасники не повинні заважати один одному. Учасник, який біжить попереду, повинен не перешкоджати тим, хто його обганяє. За порушення цього правила учасник знімається із змагань. Лідирування (супроводження під час бігу) забороняється.

4. Закінчення дистанції фіксується в момент, коли учасник торкнеться своїм тулубом уявної площини фінішу.

5. У забігах час першого учасника визначається трьома секундомірами, а час інших фіксується без зупинки секундоміра (за "ковзною" стрілкою) з точністю до 1 с.

6. Форма одягу для бігу на витривалість: туфлі з шипами (тапочки, кеди), труси, майка (тренувальний костюм) або відповідно до Положення.

5. Стрільба

1. Змагання зі стрільби проводяться на відкритих стрільбищах або в тирах, обладнаних і підготовлених відповідно до цих Правил.

2. Умови виконання вправи з малокаліберною гвинтівкою (далі - МГ): стрільба лежачи на 25 м з упору по мішені № 6 - 3 пробних постріли та 10 залікових.

Умови виконання вправи з пневматичною гвинтівкою (далі - ПГ): стрільба лежачи на 10 м з упору по мішені № 8 - 3 пробних постріли та 10 залікових.

3. Стрільба МГ проводиться з малокаліберних гвинтівок. Натяг спуска курка довільний. Приціл - будь-який, крім оптичного. Переміщення затильника допускається в межах не більше 30 мм від нейтрального положення. Наявність запобіжної скоби у спускового гачка - обов’язкова. Дозволяється використовувати ремінь. Стрілець може лежати на землі або використовувати мат, наданий організаторами змагань.

На змаганнях дозволяється користуватись лише справною зброєю, однаковою для всіх спортсменів, що унеможливлює довільні постріли.

Учасник змагань під час виконання вправи повинен користуватися однією і тією самою зброєю. Зброя, призначена для виконання стрільби, у встановлений час повинна бути пред’явлена судді зі зброї. У випадку поломки зброї за дозволом старшого судді вона може бути замінена іншою зброєю того самого типу й калібру за умови, що вона перевірена суддею зі зброї.

4. Порядок виконання вправи зі стрільби:

1) перед початком стрільби проводиться пристрілювання, на яке дається 3 постріли протягом 3 хв.;

2) залікова стрільба - 10 пострілів за 10 хв. Стрільба ведеться одночасно всіма стрільцями зміни;

3) напрямок стрільби визначається жеребом напередодні змагань. За даними жеребкування секретар змагань складає зміни та формує протокол;

4) чергова зміна під керівництвом старшого судді лінії вогню шикується на вихідному положенні та інструктується. Усі команди під час виконання вправи подає старший суддя лінії вогню;

5) за командою "Зміно, на вогневий рубіж кроком руш" учасники змагань виходять на вогневий рубіж та зупиняються біля своїх вогневих позицій. За командою "Час на підготовку - 2 хвилини" учасники займають положення для стрільби лежачи. Після закінчення часу на підготовку старший суддя лінії вогню оголошує "Увага. Вправа МГ (ПГ), пробна (залікова) серія, 3(10) постріли, час - 3(10) хвилини", подає команду: "Заряджай" і через 2-3 с: "Вогонь". Після виконання пробної і залікових серій подаються команди: "Відбій", "Розряджай", "Зброю до огляду". За відсутності засобів візуального спостереження пробні мішені представляються для огляду;

6) замість команд "Вогонь" та "Стоп" може застосовуватись короткий свисток;

7) судді-контролери розміщуються за кожним із стрільців і ведуть підрахунок здійснених пострілів, попадань у мішень, а також стежать за тим, щоб постріли не проводились до сигналу початку стрільби і після сигналу закінчення стрільби;

8) відповідає за затримку, осічку, пошкодження зброї тощо, що відбулися з вини стрільця, сам спортсмен. При цьому додатковий час на виконання вправ не надається;

9) у випадку несправностей, таких як поломка зброї, дефект боєприпасів, що відбулися не з вини стрільця, старший суддя з виду може надати додатковий час для виконання вправи з розрахунку 1 хв. на постріл.

5. Підрахунок очок на мішенях здійснюється комісією визначення результатів.

6. Після кожної серії пострілів мішені передаються до комісії визначення результатів.

Під час проведення стрільби за кожний постріл до команди відкриття вогню або після закінчення стрільби анулюються кращі результати у заліковій серії. Заліковий постріл, здійснений стрільцем по мішені іншого спортсмена, вважається як промах. Якщо в мішені виявиться більше десяти пробоїн, зараховуються кращі результати. Якщо стрілець виконає більше десяти пострілів у серії, анулюються його кращі показання.

7. Спірні попадання перевіряються за допомогою шаблона (еталона) діаметром 5,6 мм (для МГ) та діаметром 4,5 мм (для ПГ), який вставляється не більше одного разу в кожний з отворів на мішені. Протести після застосування цього способу не приймаються, оскільки він є остаточним. Мішені після кожної серії пострілів виставляються для огляду на 10 хв. після того, як по них будуть підраховані результати. Протягом цього часу результати пострілів і підрахунку очок можуть бути опротестовані.

8. Порядок визначення технічних результатів учасників і зайнятих ними місць у змаганнях:

1) технічний результат спортсмена виражається сумою очок, нарахованих йому за пробоїни в мішені (мішенях) від виконаних ним вправ;

2) до визначення кількості пробоїн суддями комісії визначення результатів заборонено будь-кому торкатись до пробоїн у мішені;

3) старший суддя лінії мішеней повинен забезпечити збереження відстріляних мішеней та негайне їх отримання комісією визначення результатів;

4) пробоїна на мішені зараховується в більшу сторону, якщо калібр кулі накрив або торкнувся зовнішньої сторони габаритної лінії, вищої за оцінкою зони;

5) наявність сумісної (здвоєної) пробоїни (влучення кулі в пробоїну від попереднього пострілу) в мішені визначається, не знімаючи мішень зі щита, і зараховується лише в тому випадку, коли видно слід іншої кулі на мішені чи щиті, на якому кріпиться мішень, або на екрані за мішенню;

6) якщо при склеюванні складових частин мішені лінії габаритів повністю не збігаються, пробоїна на стику не суміщених ліній відноситься до тієї частини мішені, в котрій розташована більша частина цієї пробоїни;

7) оцінка спірної пробоїни визначається за допомогою калібру з фланцем, що вставляється в пробоїну, або за допомогою шаблона з прозорого матеріалу з нанесеними в його центрі колами. Одне з кіл шаблона контрольне, а інше (зовнішнє) повинно мати діаметр, рівний калібру кулі. Діаметр фланця і зовнішнього кола на шаблоні повинен бути для пробоїни від пострілу 5,6 мм малокаліберної гвинтівки чи 4,5 мм пневматичної гвинтівки;

8) калібр вставляється в пробоїну при горизонтальному розташуванні мішені лише один раз. Про це судді комісії визначення результатів роблять на мішені відмітку, завірену своїми підписами. У випадку розбіжності в оцінці вартості пробоїни рішення приймається голосуванням більшістю з трьох суддів;

9) якщо межі однієї пробоїни розірвані іншою пробоїною, визначення їх вартості проводиться лише шаблоном.

9. Місця спортсменів у змаганнях в окремих вправах визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі рівності суми очок у двох і більше стрільців перевага визначається.

1) за кращим результатом, показаним у стрільбі;

2) за найбільшою кількістю пробоїн з результатом 10, 9, 8 тощо очок у вправі;

3) за найбільшою кількістю "внутрішніх" (тих, які повністю розташовані в цій оціночній зоні).

У випадку рівності вказаних показників учасникам зараховуються однакові місця і в протоколі вони розташовуються в алфавітному порядку.

6. Плавання на 50 метрів

1. Змагання з плавання проводяться у відкритому або закритому 25-50 м плавальному басейні (на водній станції).

2. Спортсмену дозволяється плисти вільним стилем. Фінішуючи, плавець може торкнутися фінішної стінки басейну будь-якою частиною свого тіла.

Торкання рукою не обов'язкове.

3. Спортсмени мають бути одягнені у плавки з непрозорої тканини. Дозволяється використання окулярів і шапочок.

4. Номери доріжок для учасників визначаються жеребкуванням та заносяться до стартового протоколу. Запливи комплектуються в місці збору учасників і під командою судді при учасниках виводяться на старт.

5. Правила старту:

1) старт здійснюється стрибком зі стартового містка (тумбочки). Висота стартової тумбочки повинна бути не більше 0,75 м від рівня води;

2) стартер, перевіривши готовність суддів-секундометристів, віддає попередню команду "Учасникам зайняти місця" або дає протяжливий свисток. За цією командою учасники встають на дальній край стартових тумбочок. За командою "На старт" учасники повинні ретельно підготуватися до взяття старту, прийнявши нерухоме положення. Переконавшись, що учасники готові до старту, стартер командує свистком або голосом дає команду "Руш", одночасно опускаючи піднятий над головою прапорець;

3) старт вважається правильним, якщо до команди "Руш" або до пострілу всі учасники зберігали нерухоме положення. Якщо один або декілька учасників до сигналу (команди) про старт почнуть рух або стрибнуть у воду, то старт вважається не взятим (фальстарт). Усі учасники повертаються, і старт повторюється. Для зупинення спортсменів у разі фальстарту застосовується шнур, що опускається у воду поперек басейну;

4) під час кожного наступного фальстарту будь-який учасник змагань дискваліфікується незалежно від того, порушив він правила вперше чи вдруге. Старти повторюються необмежену кількість разів, доки всі учасники запливу не виконають його без порушення правил.

6. Проходження дистанції:

1) учасник повинен пропливти всю дистанцію по поверхні води. Під час стартового стрибка й повороту допускається занурення під воду. У запливах вільним стилем під час виконання поворотів та на фініші учасник повинен торкнутися поворотного щита рукою або будь-якою іншою частиною тіла;

2) учасник, який опинився на чужій доріжці і завадив іншому учаснику, може бути дискваліфікований. Головний суддя має право надати учаснику, якому завадили, нову спробу виконання вправи цього самого дня. У цьому разі зараховується кращий час із двох запливів.

Під час проходження дистанції учасникам забороняється підтягуватися, хапатися за доріжки, поручні сходів та інші предмети, а також відштовхуватися від них або від дна. Випадкове торкання предметів за порушення правил не вважається. Випадок, коли учасник став на дно, але не йде по ньому, не є порушенням цих Правил.

Забороняється супроводжувати спортсмена по бортику басейну, давати вказівки під час проходження дистанції.

За порушення правил поворотів, фінішу та проходження дистанції учасники знімаються зі змагань.

7. На кожній доріжці час вимірюється трьома секундомірами або електронним обладнанням (годинниками), які дублюються секундомірами. Результат фіксується з точністю до 0,1 с. Якщо на двох секундомірах з трьох однакові результати, зараховується час, указаний на двох секундомірах. У разі різних показань на трьох секундомірах береться середній результат. Наприклад: 30,1 с, 29,6 с, 30,0 с, підсумок - 30,0 с. Час 31,5 с за таблицею дорівнює 1000 очкам. Кожна 0,1 секунди нижче або вище цього результату збільшує або зменшує результат на 2,4 очка.

8. Визначення переможця та зайнятих особистих місць здійснюється за показаними результатами. У разі якщо два чи декілька учасників закінчать дистанцію з однаковим часом, їм даються однакові місця, на які вони претендують, а наступні місця при цьому не зміщуються. За призові місця призначається повторний заплив.

7. Метання гранати Ф-1 на дальність

1. Змагання з метання гранат на дальність проводяться на стадіоні або іншому рівному майданчику завдовжки 100-110 м і шириною 30-40 м.

2. Метання гранати на дальність проводиться з розбігу або з місця навчальними гранатами Ф-1. Маса гранати - 600 г (для жінок - 500 г).

3. Форма одягу - спортивна.

4. Кожний учасник має право на три кидки, які він проводить підряд.

5. Черговість виступу учасників визначається жеребкуванням.

6. Метання проводиться від планки або лінії завдовжки 4 м і шириною 7 см у коридорі шириною 10 м. Планка закріплюється на землі, не виступаючи над ґрунтом на доріжці для розбігу, і фарбується в білий колір. На її кінцях встановлюються кольорові прапорці або покажчики.

7. Коридор розмічається паралельними білими лініями, які проводяться через 5 м (починаючи з 30 м). По обох кінцях ліній встановлюються покажчики з цифрами, що показують відстань лінії від планки. Ширина бокових ліній не входить у межі коридору.

8. Доріжка для розбігу повинна бути цільною. Її ширина - не менше 1,25 м, довжина - 25-30 м. На останніх 6-8 м перед планкою доріжка має розширення до 4 м.

9. Кидок зараховується після команди старшого судді “Є!”, яку він подає в тому разі, коли граната упала в межах коридору та учасник не порушив правил метання і після кидка зафіксував стійке положення. Команду "Є!" суддя супроводжує підняттям прапорця вгору, що є сигналом для суддів-контролерів і дає їм право виміряти результат.

У разі порушення правил метання старший суддя подає команду "Ні!" і одночасно робить відмашку прапорцем, опущеним униз.

10. Спроба вважається невдалою, якщо учасник:

1) під час кидка або після нього торкнеться будь-якою частиною тіла, обмундирування чи автомата землі за планкою;

2) наступить на планку або зачепить її зверху;

3) випустить (навіть випадково) під час розбігу (розмахування) гранату, що впаде попереду планки, при цьому випадкове падіння гранати в секторі для метання (до планки) помилкою не вважається;

4) ступить за планку або вийде з коридору для метання після кидка до команди "Є";

5) якщо граната упала поза коридором.

11. Слід, залишений гранатою на землі в разі її падіння в коридорі, відмічається кілочком із номером. Кілочок ставиться в найближчу з боку планки точку сліду.

12. Вимірювання проводиться від прапорця по лінії, перпендикулярній лінії метання. Під час вимірювання нульова відмітка прикладається до прапорця.

13. Результат визначається з точністю до 1 см:

1) вимірювання проводиться після виконання всіх трьох кидків;

2) результати всіх кидків вимірюються та записуються у протокол;

3) зараховується краща спроба.

14. У разі якщо результати однакові у двох і більше учасників, краще місце присуджується учаснику, в якого кращий другий результат.

Порядок визначення командної першості повинен бути визначений у Положенні.

ХX. Визначення результатів змагань

1. Особиста першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних учасником у всіх видах багатоборства. Бали за окремий вид з військово-прикладного семиборства нараховуються за таблицями оцінки результатів (додаток 13). У випадку рівності суми балів у двох або більше учасників перевага надається тому, хто має кращий результат з подолання смуги перешкод, а у випадку рівності й цього результату - тому, хто має кращий результат з кросу.

2. Командна першість визначається за найменшою сумою місць, за найбільшою сумою балів, набраною всіма спортсменами.

Директор
департаменту фізичної
культури та неолімпійських
видів спорту
О.К. Артем'єв
Додаток 1
до Правил спортивних змагань
з військово-спортивних багатоборств
(пункт 5 глави 1 розділу ІІ)

ВИМОГИ
щодо устаткування місць проведення змагань

1. Змагання з розділу "Всестильовий бій" проводяться у спортивному залі з м'яким покриттям (бійцівський килим або татамі). Розміри майданчика для проведення двобоїв - 8х8 м, межі майданчика, а також вихідні місця учасників змагань позначаються відповідними лініями. Відстань від краю майданчика до стін повинна бути не менше 5 м, до суддівських столів - не менше 4 м. Із протилежної сторони від суддівських столів повинно бути місце для лікаря змагань.вгору