Про затвердження Правил спортивних змагань з військово-спортивних багатоборств
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Вимоги [...] від 22.04.20141283
Документ z0504-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2014. Подивитися в історії? )


12) швидкість, чіткість, сила, рівновага;

13) етикет.

5. Оцінка технічних дій при проведенні змагань
у версії Б-6 - різностильовий напрям

1. Оцінювання виступу здійснюється за принципом віднімання балів з вихідної оцінки відповідно до рівня допущених помилок, притаманних усім стилям.

2. Підрахунок балів ведеться в межах діапазону оцінок, визначеного цими Правилами.

3. Перед початком виступу учасник має вихідну оцінку, рівну середній оцінці діапазону; якщо для спортсмена встановлений діапазон 2,0 - 4,0, то його вихідною оцінкою буде 3,0.

4. Під час виступу вихідна оцінка може зменшуватися за кожну допущену помилку, при цьому віднімання вихідної оцінки проводитися з кроком 0,1, або 0,5, або 1,0 бала.

5. Поточними помилками, за які віднімається 0,1 бала, є:

1) відсутність привітання (поклону);

2) відсутність чіткості рухів при виході;

3) відсутність оголошення комплексу (не стосується осіб, які мають мовні дефекти);

4) відсутність чіткості міміки, звуку і постановки тіла при поданні комплексу (не стосується осіб, які мають мовні дефекти);

5) пересування по майданчику при демонстрації комплексу спиною до суддів.

6. Технічними помилками, за які віднімається 0,1 бала, є:

1) невиконання повороту голови або корпуса в напрямку атаки, захисту;

2) розсіяний, не сконцентрований погляд, неконтрольованість дій поглядом;

3) відсутність стиснення кулака;

4) надмірне випрямлення руки в ліктьовому суглобі при нанесенні ударів і блоків;

5) завал корпуса;

6) відсутність напруги;

7) відсутність жорсткого упору ступнями;

8) відсутність напруги і розслаблення при виконанні ударів і блоків у кінцевих фазах;

9) затримка і збій дихання;

10) відсутність бойового вигуку, викиду енергії;

11) втрата рівноваги;

12) недостатня концентрація у виконанні ударів та блоків руками і ногами;

13) втрата синхронності (у груповому виконанні);

14) інші технічні помилки, що мають обґрунтування.

7. Грубими помилками, за які віднімаються 0,5 чи 1,0 бала або виставляється 0,0 бала, є:

1) помилки, пов'язані із зупинкою і заминкою в рухах зі швидким реагуванням (мінус 0,5 бала);

2) помилки, пов'язані із зупинкою і заминкою в рухах з уповільненим реагуванням (мінус 1,0 бала);

3) помилки, пов'язані із зупинкою і заминкою в рухах без подальшого реагування (оцінка знижується до 0,0 бала);

4) помилки, пов'язані з падінням спортсмена зі швидким реагуванням (мінус 0,5 бала);

5) помилки, пов'язані з падінням спортсмена з уповільненим реагуванням (мінус 1,0 бала);

6) помилки, пов'язані з падінням спортсмена без подальшого реагування (оцінка знижується до 0,0 бала);

7) вихід за межі килима, якщо про це не було попереджено (мінус 0,5 бала);

8) відсутність виходу за межі килима, якщо про вихід було попереджено (мінус 0,5 бала).

Швидке реагування - реакція на технічну помилку, внаслідок якої не порушуються цілісність і динаміка рухів, а зберігається логічне завершення технічних дій або сукупності технічних дій.

Уповільнене реагування - реакція на технічну помилку, внаслідок якої порушується цілісність дії, знижуються динаміка, швидкість і ритм рухів, але при цьому зберігається логічне завершення технічних дій або сукупності технічних дій.

Без подальшого реагування - відсутність будь-якого реагування і реакції на технічну помилку, внаслідок чого спортсмен припиняє демонстрацію, порушивши логічне завершення технічних дій комплексу.

Виходом за майданчик вважається вихід спортсмена обома ногами за межі майданчика.

8. Мінімальна оцінка може бути виставлена за сумою помилок або за:

1) низький технічний рівень виконання комплексу;

2) комплекс, максимально спрощений за технікою і часом;

3) відсутність бойового духу.

9. Формальний технічний комплекс з різностильового напряму версії Б-6 повинен відповідати вимогам певного виду єдиноборства або програмі довільного стилю.

ХII. Правила проведення змагань з розділу "Стрільба"

1. Організація проведення

1. Змагання зі стрільби проводяться в тирі, обладнання якого дозволяє виконувати передбачені вправи стрільб з урахуванням заходів безпеки. Форма одягу спортсменів повинна бути спортивною.

2. Перед початком змагань повинні бути виконані такі заходи:

1) проведено інструктаж суддівської бригади, представників команд і спортсменів про порядок проведення стрільби та забезпечення заходів безпеки;

2) перевірені й зібрані заявки на участь команд у стрільбі;

3) перевірено зброю, з якої буде виконуватися вправа.

2. Заходи безпеки при проведенні стрільб

1. З метою забезпечення безпеки при організації та проведенні змагань зі стрільби необхідно суворо дотримуватися вимог відповідних нормативно-правових актів, при цьому не дозволяється в одному тирі одночасно проводити змагання і тренування, а також змагання з різних вправ.

2. Забороняється вносити в конструкцію зброї будь-які зміни, в тому числі:

1) форми і розміри прицільних пристосувань;

2) спускового гачка, зусилля натискання на спусковий гачок (для всіх видів зброї) має бути не менше двох кілограмів;

3) деталей і механізмів;

4) використовувати оптичні пристрої.

При проведенні змагань боєприпаси повинні бути одного типу.

3. Вправа з пневматичної гвинтівки ПГ-1 та правила її виконання

1. Пневматична гвинтівка - ручна зброя, в якій для викидання кулі використовується сила тиску стисненого повітря або іншого газу.

2. Стрільба на 7 м по мішені MSAC-1 здійснюється трьома пострілами лежачи з упору. Відведений час на стрільбу - 5 хв.

3. Вправа ПГ-1 виконується з однакових моделей пневматичних гвинтівок, марка яких визначається Положенням.

4. Чергова зміна шикується у вихідному положенні. За командою судді кожному стрілку видаються по 3 кульки. За командою "Зміно, на вогневий рубіж кроком руш" учасники змагань виходять на вогневий рубіж і займають місця на своїх вогневих позиціях (напрямках стрільби). За командою "Приготуватися" стрілки готуються до стрільби з положення лежачи з упору. Після команд судді на вогневому рубежі: "Лежачи, заряджай", через 2-3 с "Вогонь" - виконують вправу.

5. Після виконання вправи всіма стрілками зміни подаються команди: "Відбій", "Розряджай", "Зброю до огляду". Після огляду зброї - команди: "Зміно, встати", "Кругом", "Кроком руш" (зміна йде з вогневого рубежу), "Технічний суддя, до мішеней". Після огляду мішеней враховуються і записуються результати.

XІII. Визначення результатів змагань з розділів

1. Визначення результатів поєдинку в змаганнях з розділів
"Всестильовий бій" за версіями Б-1, Б-2, Б-3, Б-4

1. Чиста перемога присуджується учаснику за:

1) виконання дій, які оцінюються як чиста перемога;

2) якщо після закінчення часу поєдинку кількість балів різниться удвічі і більше, при цьому спортсмену-переможцю зараховано більше 12 балів;

3) при неявці або знятті зі змагань лікарем суперника, а також дискваліфікації суперника.

2. Перемога за балами присуджується, якщо після закінчення часу поєдинку кількість балів різниться менше ніж удвічі або жоден з учасників не набирає 12 балів. Перемога присуджується учаснику, який набрав більшу кількість балів з різницею більше ніж 1 бал.

3. Перемога з незначною перевагою присуджується, якщо після закінчення часу поєдинку перевага в рахунку не більше 1 бала, а також якщо в результаті підрахунку балів у версіях Б-1 та Б-2 або в результаті голосування суддівських записок у версіях Б-3 і Б-4 після закінчення основного та додаткового часу поєдинку нічия і бій проводився до першої ефективної дії.

4. При проведенні змагань в повному контакті (версії Б-3, Б-4), якщо в суддівських записках бокових суддів є розбіжності щодо якості перемоги, арбітру надається право винести остаточне рішення.

2. Визначення результатів поєдинку в змаганнях з розділу
"Всестильовий бій" за версіями Б-5, Б-6

1. Після закінчення кожного виступу боковi судді оцінюють учасників шляхом:

1) віднімання балів з вихідної оцінки відповідно до рівня допущених помилок (для Б-6 стильового спрямування);

2) віднімання балів з вихідної оцінки відповідно до рівня допущених помилок з одночасним додаванням балів за переважні якості для версій Б-5 та для Б-6 різностильового напряму.

2. Підрахунок балів ведеться в межах діапазону оцінок, визначеного цими Правилами.

Оцінки демонструються боковими суддями за допомогою бальних табличок. Усі оцінки фіксуються у протоколі змагань, при цьому вищий і нижчий бали виключаються, а сума інших оцінок визначає результат виступу, при цьому у версії Б-6 до результату виступу за виконання формально технічного комплексу інструкторського рівня додається 0,2 бала і 0,4 бала - за виконання формально технічного комплексу майстерського рівня.

3. У разі рівної суми балів у 2 спортсменів або груп (крім пар версії Б-5) розіграш місць проводиться після повторного виступу шляхом загального голосування бокових суддів на підставі порівняльної оцінки без підрахунку балів і без застосування табличок, вказавши простягнутою правою рукою на спортсмена, який переміг. У цьому випадку результат визначається за мажоритарним принципом.

4. У разі рівної суми балів у 3 і більше спортсменів або груп (крім версії Б-5) розігрування місць напочатку проводиться без повторного виступу спортсменів шляхом додавання виключених нижчих балів.

Якщо це не вирішує ситуацію, додаються виключені вищі бали. У разі можливого подальшого не вирішення ситуації рішення приймається суддями колегіально з подвійною перевагою голосу арбітра.

5. Рішення про виставлення 0,0 бала за допущену грубу помилку або через дискваліфікацію спортсмена приймається усіма суддями колегіально з подвійною перевагою голосу арбітра.

6. За результатом виступу спортсменів у парній програмі версії Б-5 спортсменам визначаються місця як в особистому заліку, так і серед пар, що змагаються.

7. У разі рівних особистих результатів у версії Б-5 спір вирішується з урахуванням вищого парного результату. А при рівних можливостях пар місця присуджуються з урахуванням наявності найвищого результату спортсменів, що входять до складу цих пар.

8. Нарахування штрафних очок за результатом поєдинку (крім версій Б-5 та Б-6) відбувається таким чином:

1) учасник, який здобув чисту перемогу, отримує 0 штрафних очок, а переможений - 5 штрафних очок;

2) учасник, який здобув перемогу за очками, отримує 1 штрафне очко, переможений - 4 штрафних очки;

3) учасник, який здобув перемогу з незначною перевагою, отримує 2 штрафних очки, переможений - 3 штрафні очки.

3. Визначення результатів у змаганнях зі стрільби

1. Результати стрільби кожного учасника змагань визначаються кількістю пробоїн у залікових мішенях. Якщо пробоїна знаходиться на лінії кола (мішень з кругами), то зараховується кращий результат пострілу, при цьому перевірку результатів стрільби проводять технічний суддя та заступник головного судді.

2. У разі якщо спортсмени мають однаковий результат стрільби, то перемогу отримує той, хто має кращу кучність. При однаковій кучності стрільби або у випадку, коли визначення кучності не є можливим, переможець визначається за наявності кращої пробоїни (пробоїни, розташованої ближче до центру мішені).

4. Зауваження, попередження і дискваліфікація
при проведенні змагань з розділу "Всестильовий бій"

1. Зауваження, попередження і дискваліфікація (крім версій Б-5 і Б-6) оголошуються за:

1) виходи за межі майданчика;

2) пасивне ведення бою;

3) дії, які завдають шкоди бойовому двоборству;

4) порушення цих Правил.

2. Виходом за межі майданчика вважаються:

1) у положенні стоячи, якщо обидві ступні учасника перетинають зовнішню лінію (межу майданчика);

2) у положенні лежачи, якщо пояс і сідниця або пояс і лопатка спортсмена перебувають за межами майданчика.

3. Виходом за межі майданчика не вважаються:

1) вихід після команди "Стоп";

2) вихід за межі майданчика в результаті інерції від отриманого удару, поштовху суперника або в результаті виконаного суперником кидка;

3) вихід атакуючого за межі майданчика під час проведення або одразу після ефективної атаки.

4. Ефективні атакуючі дії, проведені за межами майданчика, не оцінюються.

5. Покарання за вихід за межі майданчика оголошуються за схемою:

1) за перший, другий і третій вихід за межі майданчика оголошуються зауваження;

2) за четвертий - перше попередження, суперник отримує 2 бали;

3) за п'ятий - друге попередження, суперник отримує 3 бали;

4) за шостий - дискваліфікація на один бій, суперник отримує чисту перемогу.

6. Ознаками ведення пасивного бою є:

1) постійний відступ, який не дає супернику провести атакуючі дії;

2) відсутність спроб проведення атакуючих або контратакуючих дій;

3) надмірне зловживання часом підготовки до проведення атаки;

4) припинення бою без команди рефері.

Небажання боротися в партері не є ознакою пасивного ведення бою.

Покарання за пасивне ведення бою оголошується за схемою:

перший раз - зауваження;

другий раз - перше попередження, суперник отримує 2 бали;

третій раз - друге попередження, суперник отримує 3 бали;

четвертий раз - дискваліфікація на один бій, суперник отримує чисту перемогу.

7. Дії, які завдають шкоди бойовому двоборству:

1) симуляція отримання травми (будь-яким способом) або спроба перебільшити ступінь тяжкості травми з метою отримання переваги над суперником - за ці дії учасник (спортсмен) дискваліфікується, а суперник отримує чисту перемогу;

2) груба і недисциплінована поведінка.

8. Учасник (спортсмен) може бути покараний, якщо він, представник його команди, його секундант або його вболівальники:

1) намагається якимось чином вплинути на рішення суддів щодо оцінок дій або результату поєдинку;

2) вступає у суперечки із суддями або погрожує їм;

3) ображає особистими діями суддів, учасників, глядачів та інших присутніх;

4) будь-яким чином заважає проведенню змагань (поєдинку);

5) якщо учасник (спортсмен) навмисне завдає або намагається завдати травму супернику, залишає майданчик без дозволу рефері (арбітра) або навмисно порушує ці Правила.

9. У разі таких порушень арбітр повинен зупинити бій і повідомити про це головного суддю. За ці порушення учаснику за рішенням головного судді можуть бути оголошені:

1) зауваження;

2) перше попередження, суперник отримує 2 бали;

3) друге попередження, суперник отримує 3 бали;

4) дискваліфікація на один поєдинок або на весь період змагань.

10. Нехтування захистом:

1) нехтування захистом - невміння чи небажання блокувати удари, виконувати прийоми самостраховки при падінні і неправильні визволення із захватів при проведенні больових і задушливих прийомів, які можуть призвести до травми;

2) покарання за нехтування захистом оголошуються за схемою:

за перше порушення - зауваження;

за друге порушення - перше попередження, суперник отримує 2 бали;

за третє порушення - друге попередження, суперник отримує 3 бали;

за четверте порушення - дискваліфікація на один бій, суперник отримує чисту перемогу.

11. Порушеннями цих Правил вважаються:

1) проведення технічних дій, заборонених цими Правилами;

2) запізнення з виходом на майданчик;

3) навмисне порушення встановленої цими Правилами екіпіровки.

12. За порушення цих Правил застосовуються такі покарання:

1) за перше порушення цих Правил або запізнення з виходом на майданчик на 1 хв. - зауваження;

2) за друге порушення цих Правил або запізнення з виходом на майданчик на 2 хв. - перше попередження, суперник отримує 2 бали;

3) за третє порушення цих Правил або запізнення з виходом на майданчик на 3 хв. - друге попередження, суперник отримує 3 бали;

4) за четверте порушення цих Правил або запізнення з виходом на майданчик на 4 хв. - дискваліфікація на один бій, суперник отримує чисту перемогу.

Облік порушень спортсмена фіксується у протоколі з версії окремо по кожному з чотирьох видів порушень.

Рішенням головного судді змагань (за клопотанням арбітра) учасник може бути дискваліфікований на один виступ (бій), якщо:

умисно порушує ці Правила;

постійно нехтує захистом, створюючи умови для одержання травми;

запізнюється з виходом на майданчик на 4 хв.;

пасивно веде бій та ухиляється від бою;

шостий раз виходить за межі татамі (версії Б-1, Б-2, Б-3, Б-4);

не виходить на татамі;

демонструє не той комплекс, який оголошений (версія Б-6);

припиняє демонстрацію незакінченого комплексу (версія Б-6);

порушує послідовність виконання техніки (версія Б-6);

допускає поломку зброї (версії Б-5 та Б-6);

не дотримується вимог до зовнішнього вигляду і форми одягу спортсмена;

отримав у сумі три попередження за будь-які порушення цих Правил;

перевищив установлений ступінь контакту;

демонструє не встановлену кількість прийомів;

якщо у випадку порушення цих Правил один із спортсменів отримав травму, яка не дає йому можливості продовжувати бій протягом одного поєдинку.

13. Згідно з рішенням головного судді учасник може бути дискваліфікований на весь час проведення цих змагань, якщо він, його тренер, члени команди або представник команди:

1) допускає грубу і недисципліновану поведінку;

2) намагається (будь-яким способом) вплинути на прийняття суддями рішення щодо оцінки дій або результату бою;

3) вступає у суперечку із суддями, погрожує їм;

4) ображає особистою поведінкою суддів, учасників, глядачів тощо;

5) навмисно завдає або намагається завдати травм супернику;

6) симулює отримання травми (будь-яким способом) або намагається перебільшити ступінь тяжкості травми з метою отримання переваги над суперником;

7) залишає майданчик без дозволу рефері чи арбітра (за винятком надання медичної допомоги);

8) порушує заходи безпеки при стрільбі;

9) допускає переплутування мішеней при стрільбі (стріляє по чужій мішені);

10) здійснює проступок, що дискредитує бойове двоборство;

11) якщо у разі порушення цих Правил один із спортсменів отримав травму, яка не дає йому можливості продовжувати змагання.

14. Залежно від серйозності порушення учаснику може бути оголошено відразу перше або друге попередження або відразу дискваліфікацію на один поєдинок або на весь період змагань. Учаснику, який дискваліфікований на весь період змагань, місце не визначається.

15. Факт дискваліфікації учасника на весь період змагань заноситься із зазначенням причини до протоколу змагань з версії та до звіту головного судді змагань. Рішення про дискваліфікацію учасника приймає суддівська колегія змагань. Про це також повідомляються організатор змагань і організація, яка направила учасника на змагання.

5. Порядок визначення загального результату виступу
спортсмена за розділом "Бойове двоборство"

1. Місце з кожного розділу "Бойового двоборства" визначається за сумою набраних балів згідно з таблицею підрахунку балів "Бойове двоборство" (додаток 9).

2. Місце спортсмена у розділах змагань, за якими проводяться поєдинки, визначається таким чином:

1) до 4 місця включно визначається положенням спортсмена у турнірній схемі проведення боїв (додаток 10);

2) серед учасників змагань, між якими поєдинки не проводились або проводилися за коловою системою відповідно до таблиці складання пар, місця визначаються за сумою штрафних очок (чим менше штрафних очок, тим вище місце), при цьому за кожне пропущене коло змагань, крім випадку "Вільний", спортсмен отримує 5 штрафних очок;

3) у разі однакової суми набраних штрафних очок вище місце отримує (посідає) той, у кого більше проведених поєдинків;

4) при однаковій кількості проведених поєдинків та штрафних очок враховується сума набраних балів за всі проведені поєдинки.

Таблиця складання пар за коловою системою

Кількість учасників (команд)

Кола

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1-2
0-3

1-3
2-0

1-0
3-24

1-2
4-3

1-3
2-4

1-4
3-25

1-2
0-3
5-4

1-3
2-4
0-5

1-4
3-5
2-0

1-5
4-0
3-2

1-0
5-2
4-3

6

1-2
6-3
5-4

1-3
2-4
6-5

1-4
3-5
2-6

1-5
4-6
3-2

1-6
5-2
4-3

3. Відповідно до зайнятого місця у кожній вправі за таблицею підрахунку балів "Всестильовий бій" визначається загальний результат виступу як сума балів, нарахованих по кожному з розділів змагань.

4. Якщо спортсмени мають однакову загальну суму балів, то більш високе загальне місце займає (посідає) той, у кого кращий результат з розділу "Всестильовий бій".

XIV. Військово-спортивні багатоборства (військово-прикладне семиборство). Характер та програма змагань

1. Характер змагань

1. За характером змагання поділяються на: особисті, командні і особисто-командні.

2. До особистих належать змагання, в яких визначаються результати кожного учасника з визначенням зайнятого ним місця.

3. До командних належать змагання, в яких результати окремих учасників даної команди підсумовуються в загальний результат з подальшим визначенням зайнятих командами місць.

4. Характер змагань, а також умови заліку в кожному окремому випадку визначаються Положенням, яке розробляється організатором змагань.

5. Результати учасників змагань визнаються дійсними в тому разі, якщо вони були показані на офіційних змаганнях.

2. Програма змагань

До програми змагань з військово-прикладного семиборства входять:

підтягування на перекладині;

біг на 100 м;

плавання на 50 м;

метання гранати Ф-1 на дальність;

подолання смуги перешкод, загальна контрольна вправа (ЗКВ);

стрільба з малокаліберної (МГ) або пневматичної (ПГ) гвинтівки;

біг на 3 км.

XV. Вимоги до Положення про змагання

1. Положення про змагання повинно містити такі розділи:

1) цілі та завдання;

2) строки і місце проведення;

3) організація та керівництво;

4) учасники змагань;

5) характер заходу;

6) програма змагань;

7) безпека та підготовка місць під час проведення змагань;

8) умови визначення першості та нагородження переможців;

9) умови фінансування змагання та матеріального забезпечення учасників;

10) порядок і строки подання заявок;

11) вікові групи та вагові категорії;

12) моделі пневматичних гвинтівок, що дозволяється використовувати;

13) умови прийому іногородніх учасників і суддів;

14) порядок визначення результатів особистого й командного заліків;

15) порядок нагородження переможців (команд).

2. Зміст Положення не повинен суперечити цим Правилам.

XVI. Учасники змагань та представники, заяви та протести

1. Допуск учасників до змагань

1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які пройшли відповідну підготовку і мають дозвіл лікаря.

2. У змаганнях беруть участь юнаки 14-17 років. Допуск здійснюється відповідно до цих Правил та Положення, а також іменної заявки (додаток 11), яка подається до мандатної комісії.

2. Права та обов’язки учасників змагань

1. Учасники змагань мають право:

1) звертатися безпосередньо до суддів тільки з невідкладних питань, що стосуються виконання вправ; у всіх інших випадках, пов’язаних із проведенням змагань, - до представника команди, тренера або капітана команди;

2) проводити розминку і тренуватися у відведених для цього місцях у дні і години, визначені суддівською колегією.

2. Учасники змагань зобов’язані:

1) знати і виконувати ці Правила та Положення;

2) мати при собі документи, що посвідчують особу, а також інші документи, передбачені пунктом 1 глави 4 розділу ІІІ цих Правил та Положенням, і пред’являти їх на першу вимогу організатора змагань;

3) мати охайний зовнішній вигляд та форму одягу, що відповідає виду спорту і визначена цими Правилами та Положенням;

4) беззаперечно виконувати вказівки суддів, дотримуватися встановленого для змагань розпорядку, знаходитись у відведених для учасників місцях;

5) дотримуватися правил поводження зі зброєю.

3. Права та обов’язки представників команд

1. Представник команди має право:

1) звертатися до суддів з питань, що належать до їх компетенції;

2) подавати до суддівської колегії заяви (протести);

3) брати участь у жеребкуванні учасників змагання.

2. Представник команди зобов’язаний:

1) здати до головного суддівського складу відомість про проведення інструктажу з учасниками змагань;

2) забезпечити своєчасну явку учасників до місць змагань, дотримуватися виконання ними цих Правил та Положення;

3) бути присутнім на засіданнях спільних із суддями нарад, брати участь у жеребкуванні, інформувати учасників своєї команди про вимоги суддівської колегії та її рішення, про зміни у програмі змагань;

4) знати результати, показані учасниками команди, своєчасно підбивати їх підсумки;

5) вирішувати питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням команди;

6) підтримувати дисципліну в команді.

3. Представнику команди забороняється:

1) відміняти рішення суддів або втручатися в їх дії;

2) надавати учасникам допомогу під час виконання вправ;

3) відлучатися з місць змагань чи розташування учасників.

4. Заяви та протести

1. Представникам команд дозволяється під час проведення змагань звертатися до головної суддівської колегії із зауваженнями або протестами, якщо ними зафіксовані певні порушення порядку та умов проведення змагань або виникли питання щодо об’єктивності рішень, прийнятих окремими суддями.

2. Зауваження надається в усній формі безпосередньо під час змагань, але не пізніше ніж через 15 хв. з моменту фіксації певного порушення. Якщо на зауваження не було своєчасно відреаговано або воно потребує додаткової перевірки, представник команди повинен викласти його письмово у формі протесту (додаток 12) з обов’язковим посиланням на відповідні пункти цих Правил та Положення, які були порушені.

3. Головна суддівська колегія може не розглядати протест, у якому відсутнє посилання на відповідні пункти цих Правил та Положення, що були порушені.

4. Протест подається представником команди старшому судді з виду не пізніше ніж через 30 хв. після виявленого порушення і має бути розглянутий негайно чи до закінчення змагань з цього виду багатоборства та підбиття підсумків.

5. Старший суддя з виду, отримавши протест, повинен вказати на ньому час його подання та негайно доповісти головному судді змагань.

6. Якщо протест, поданий на учасника або команду до старту, не може бути розглянутий негайно, суддівська колегія допускає учасника або команду до змагань умовно, про що представник команди і учасники повинні бути попереджені. У разі підтвердження наявності порушень, зазначених у протесті, результат учасника або команди анулюється.

7. Рішення головної суддівської колегії щодо розгляду протесту оформляється письмово, доводиться до відома представника команди, що надав протест, і разом з протестом додається до звіту про змагання.

8. Якщо зауваження або протест не підтверджується, а представник команди заважає нормальному проведенню змагань, головний суддя має право зробити йому попередження або дискваліфікувати команду.

9. Якщо головна суддівська колегія змагань з будь-яких причин не може прийти до певного рішення, остаточне рішення за результатами розгляду протесту приймає апеляційна комісія змагань.

ХVII. Організація проведення змагань з військово-спортивних багатоборств
(військово-прикладне семиборство)

1. Організація змагань

1. Організатор змагань зобов’язаний:

1) розробити й затвердити Положення про проведення змагань;

2) створити організаційний комітет із підготовки та проведення змагань;

3) сформувати і затвердити склад головної суддівської колегії;

4) підготувати місце проведення змагань та вирішити питання матеріально-технічного, транспортного і медичного забезпечення змагань;

5) організувати розміщення і харчування учасників змагань, представників команд і суддів;

6) забезпечити зберігання зброї та боєприпасів;

7) забезпечити учасників змагань єдиними двосторонніми нагрудними номерами розміром 25 х 20 см.

2. Змагання можуть бути відмінені лише організаторами цих змагань.

3. Змагання можуть бути відкладені або перервані рішенням головного судді у разі, якщо:

1) не підготовлене місце змагань;

2) обладнання не відповідає вимогам цих Правил;

3) несприятливі погодні умови та з інших причин, якщо існує небезпека для учасників змагань або порушуються вимоги цих Правил;

4) відсутнє медичне забезпечення змагань.

4. Учасникам, які вже виконали вправу (у разі перенесення змагань або після перерви), повторна можливість виконати вправу, що вже була виконана, не надається.

5. Члени організаційного комітету не мають права втручатися у процес прийняття рішення суддівською колегією або іншим чином впливати на прийняття рішення.

XVIII. Суддівська колегія змагань та її обов’язки

1. Склад суддівської колегії

1. Склад суддівської колегії затверджується організацією, яка проводить змагання. Суддівська колегія включає головну суддівську колегію і суддівські бригади з окремих видів багатоборства.

2. На головну суддівську колегію покладаються добір та підготовка судді, а також проведення змагань відповідно до цих Правил та Положення, визначення результатів та підбиття підсумків змагань.

3. До складу головної суддівської колегії входять:

1) головний суддя;

2) заступники головного судді;

3) головний секретар;

4) лікар.

2. Склад суддівських бригад з окремих видів багатоборства

1. До складу суддівської бригади з легкої атлетики входять:

1) старший суддя з виду;

2) начальник траси (дистанції) та його помічники;

3) старший суддя на старті;

4) стартер та його помічники;

5) старший суддя на фініші;

6) судді на фініші;

7) суддя при учасниках;

8) старший суддя-секундометрист;

9) судді-секундометристи;

10) суддя-інформатор;

11) судді-контролери на дистанції;

12) судді-вимірювачі;

13) секретар.

2. До складу суддівської бригади з подолання смуги перешкод входять:

1) старший суддя з виду;

2) начальник дистанції та його помічник;

3) старший суддя на старті;

4) стартер та його помічники;

5) старший суддя на фініші;

6) судді-секундометристи;

7) судді-контролери;

8) суддя-інформатор;

9) суддя при учасниках;

10) секретар.

3. До складу суддівської бригади з підтягування на перекладині входять:

1) старший суддя з виду;

2) судді-обліковці біля снаряда (не менше 2 на кожний снаряд);

3) суддя при учасниках;

4) секретар;

5) старший суддя з виду;

6) суддя на старті;

7) суддя в секторі для метання;

8) судді-вимірювачі;

9) суддя-інформатор;

10) суддя при учасниках.

4. До складу суддівської бригади зі стрільби входять:

1) старший суддя з виду;

2) секретар;

3) суддя лінії вогню;

4) контролери;

5) суддя лінії мішеней;

6) старший суддя комісії визначення результатів;

7) судді комісії визначення результатів;

8) суддя по зброї;

9) комісія із забезпечення стрільб.

5. До складу суддівської бригади з плавання входять:

1) старший суддя з виду;

2) старший суддя на старті;

3) старший суддя на фініші;

4) судді-секундометристи;

5) судді на поворотах;

6) суддя-інформатор;

7) секретар;

8) суддя при учасниках.

6. Залежно від виду змагань та кількості учасників суддівські бригади з окремих видів можуть комплектуватися повністю або частково, при цьому допускається виконання одним суддею декількох обов’язків.

3. Загальні обов’язки суддів

1. Суддя зобов'язаний:

1) під час суддівства керуватися вимогами цих Правил;

2) перебуваючи на місцях проведення змагань, мати відповідну форму одягу з вказівкою суддівської категорії;

3) негайно повідомляти головного суддю про кожний випадок порушення цих Правил.

2. Судді забороняється:

1) залишати місце змагань без дозволу старшого судді з виду, до якого він входить;

2) надавати допомогу учасникам, за винятком медичної;

3) бути одночасно представником команди.

3. Головний суддя зобов’язаний:

1) заздалегідь перевіряти підготовку місць змагань, обладнання та інвентар, їх придатність і відповідність цим Правилам;

2) брати участь у доборі суддів, призначати керівників суддівських бригад, визначати склад цих бригад і проводити їх інструктаж;

3) керувати роботою суддівської колегії;

4) стежити за правильністю проведення змагань, організацією інформації та роботою обслуговувального персоналу спортивних споруд;

5) проводити засідання суддівської колегії перед початком змагань для підбиття підсумків, а також у тих випадках, коли це вимагається у процесі змагань;

6) розглядати заяви (протести) представників команд і приймати по них рішення;

7) у встановлений строк подавати звіт і протоколи в організацію, що проводила змагання;

8) проводити загальний інструктаж із заходів безпеки з представниками команд на час проведення змагань;

9) за необхідності тимчасово покинути місце проведення змагань доручати одному із своїх заступників виконання обов’язків головного судді.

4. Головний суддя є керівником змагань і зобов’язаний забезпечити їх проведення відповідно до цих Правил та Положення.

5. Головний суддя має право:

1) затримувати початок змагань, якщо до початку їх проведення обладнання або інвентар виявляться непридатними;

2) робити перерву в разі виникнення несприятливих погодних умов, унаслідок чого місця для проведення змагань стали непридатними, а також умов, що загрожують безпеці чи здоров’ю учасників;

3) провести додатковий інструктаж із суддями, які допустили грубі помилки або не виконують свої обов’язки;

4) усувати від участі у змаганнях учасників, які грубо порушили ці Правила, порядок проведення змагань, дисципліну та вимоги заходів безпеки;

5) відміняти рішення судді, що суперечать цим Правилам.

6. Заступники головного судді:

1) відповідають за якісне проведення змагань у доручених їм розділах;

2) організовують підготовку місць проведення змагань та здійснюють комплектування необхідними технічними засобами;

3) проводять необхідну підготовку та інструктаж суддівських бригад;

4) доповідають головному судді про готовність до змагань.

4. Головний секретар змагань

1. Головний секретар змагань керує роботою секретаріату, який забезпечує підготовку та оформлення всієї документації змагань. За його дорученням або у разі його відсутності функції головного секретаря виконує його заступник.

2. Обов’язки головного секретаря змагань:

1) приймати заявки від команд;

2) брати участь у роботі мандатної комісії;

3) готувати протоколи змагань;

4) проводити жеребкування учасників змагань;

5) забезпечувати суддівську колегію необхідною документацією;

6) готувати матеріали для інформації про підсумки змагань;

7) вести протоколи засідань суддівської колегії;

8) вести облік особистих та командних результатів;

9) готувати звіт про змагання.

5. Судді-секретарі

1. Судді-секретарі працюють під керівництвом головного секретаря.

2. Судді-секретарі зобов’язані:

1) оперативно збирати інформацію щодо проведення змагань;

2) своєчасно опрацьовувати отриману інформацію та подавати її на розгляд (затвердження) головному секретарю.

6. Старші судді з окремих видів багатоборства

1. Старші судді з окремих видів багатоборства несуть відповідальність за організацію, правильність суддівства та своєчасне підбиття підсумків змагань зі свого виду.

2. Старші судді з окремих видів багатоборства зобов’язані:

1) провести інструктаж з суддями;

2) перевірити стан місць проведення змагань;

3) перевірити обладнання та інвентар;

4) здійснити заходи для усунення виявлених недоліків під час змагань;

5) керувати роботою своїх суддівських бригад;

6) стежити за чітким виконанням цих Правил учасниками і суддями.

3. Старший суддя на старті забезпечує своєчасний старт учасників.вгору