Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 380 від 26.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 вересня 1996 р.
vd960826 vn380 за N 503/1528
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 640 ( z1317-04 ) від 30.08.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок пересування
військовослужбовців у Прикордонних військах України

Відповідно до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. N 2232-12,
Тимчасового статуту внутрішньої служби Збройних сил України,
затвердженого Указом Президента України від 7 жовтня 1993 р.
( 431/93 ), з метою визначення чіткої системи пересування
військовослужбовців Прикордонних військ України та підвищення
якості роботи по контролю за їх переміщенням і відрядженням,-
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок пересування
військовослужбовців у Прикордонних військах України (додається). 2. Наказ розіслати до кожної військової частини. 3. Наказ командуючого Прикордонними військами України від
31.03.1993 р. N 77 "Про оголошення Інструкції "Про порядок
пересування військовослужбовців у Прикордонних військах України" -
вважати таким, що втратив чинність.
Голова Державного комітету
командуючий Прикордонними
військами України
генерал-полковник В.Банних
Затверджено
наказом Голови Державного комітету
у справах охорони державного кордону
України - командуючого Прикордонними
військами України від
26 серпня 1996 р. N 380
Інструкція
про порядок пересування військовослужбовців
у Прикордонних військах України
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до законодавства України, що регламентує
порядок проходження військової служби, допускається пересування
військовослужбовців Прикордонних військ України (далі ПВУ) із
однієї військової частини до іншої тільки за службовою
необхідністю, станом здоров`я (відповідно до постанови
військово-лікарської комісії - далі ВЛК) або сімейними
обставинами. Пересування військовослужбовців у ПВУ провадиться, як
правило, залізничним транспортом у складі команд. Одиночне
пересування (крім пересування офіцерів, прапорщиків, мічманів,
солдатів, матросів, сержантів і старшин за контрактом)
допускається тільки у виняткових випадках з дозволу штабів
напрямів військ або організаційно-мобілізаційного управління (далі
ОМУ) штабу Держкомкордону. 1.2. Обгрунтовані пропозиції з необхідними розрахунками на
переміщення команд, груп* або військовослужбовців, які прямують
поодинці, готуються тими посадовими особами управлінь, служб,
самостійних відділів Держкомкордону (напрямів ПВУ), у чиїх
інтересах воно буде здійснене (або по лінії кураторства за
службовим напрямком). ___________________
* Команди, групи, колони (інженерні, зв`язку, будівельні) та
інші військові угруповання далі іменуються "команди"
1.3. Перед прийняттям рішення про переміщення команд,
військовослужбовців, що прямують поодинці, це питання в
обов`язковому порядку погоджується: - в Держкомкордоні - з управлінням кадрів, ОМУ штабу; - в напрямах - з відділами кадрів,
організаційно-мобілізаційними відділами (далі ОМВ) штабів; - в частинах - з начальниками відділень кадрів і стройових
відділень штабів (або з посадовими особами, на яких покладено
ведення обліку особового складу). 1.4. Відрядження команд, військовослужбовців, що прямують
поодинці, у тому числі і хворих, здійснювати тільки в будні дні
тижня (понеділок-п`ятниця), у кожному разі з розрахунком прибуття
до пункту призначення не пізніше 18 години п`ятниці. 1.5. Для супроводження команд призначається начальник
команди, який добирається з числа вольових, дисциплінованих
офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин за
контрактом. Начальник команди несе персональну відповідальність за
військову дисципліну особового складу, підтримання порядку,
своєчасне виконання завдання, схоронність зброї, боєприпасів та
майна. Йому забороняється під час прямування змінювати встановлений
маршрут руху, перебувати окремо від команди, залишати особовий
склад у пунктах пересадки, відпускати військовослужбовців для
заїзду в населені пункти, не передбачені завданням. 1.6. Для супроводження військових команд, які прямують
пасажирськими поїздами (повітряними, морськими та річковими
суднами), виділяється особовий склад у такій кількісті:
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Кількість | Хто призначається посадових осіб | особового | | складу | ————————————————————————————————————————————————————————————————— а) на військову команду чисельністю до 5 чоловік:
Начальник військової 1 З числа сержантів
команди (старшин) за контрактом
військових частин та
з'єднань
б) на військову команду чисельністю від 5 до 12 чоловік:
Начальник військової 1 З числа прапорщиків
команди (мічманів) військових
частин та з`єднань
в) на військову команду чисельністю від 13 до 20 чоловік:
Начальник військової 1 З числа офіцерського
команди складу, прапорщиків
(мічманів) військових
частин та з`єднань
Помічник начальника 1 З числа сержантів
військової команди (старшин) військових
частин та з`єднань
г) на військову команду чисельністю від 21 до 40 чоловік:
Начальник військової 1 З числа офіцерського
команди складу військових час-
тин та з`єднань
Помічник начальника 1 З числа прапорщиків
військової команди (мічманів) військових
частин та з`єднань
Старший групи, яка 1 - 2 З числа сержантів
утворюється з числа (старшин) військових
особового складу частин та з`єднань
військової команди
д) на військову команду чисельністю від 41 до 80 чоловік:
Начальник військової 1 З числа офіцерського
команди складу військових час-
тин та з`єднань
Помічник начальника 1 З числа прапорщиків
військової команди (мічманів) військових
частин та з`єднань
Старший групи, яка 1 - 2 З числа сержантів
утворюється з числа (старшин) за контрак-
особового складу том військових частин
військової команди та з`єднань
е) на військову команду чисельністю більш як 80 чоловік, крім
начальника, призначається заступник, а додаткова кількість
офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів та старшин як
строкової служби, так і за контрактом визначається з урахуванням
чисельності військовослужбовців, як зазначено в пунктах а - д. Залежно від характеру і кількості контингенту, що
перевозиться, та умов перевезення (транспортування), кількість
супроводжуючих розпорядженням штабу Держкомкордону може бути
змінена. 1.7. Забороняється: - призначати начальниками команд (їх заступниками,
помічниками та старшими груп) офіцерів, прапорщиків (мічманів),
сержантів та старшин як строкової служби, так і за контрактом, які
відбувають у відпустки, до нового місця служби та в інші
відрядження, не пов`язані з основним завданням по супроводу
команди; - пересування особового складу на попутному транспорті, а
також у передвихідні (вихідні) і передсвяткові (святкові) дні,
крім випадків, пов`язаних з обстановкою на кордоні, або за
невідкладними медичними показаннями; - направлення всіх категорій військовослужбовців для
лікування в цивільні медичні установи без попереднього погодження
з військово-медичними службами (ВМС) військ напрямів або
Держкомкордону (крім випадків, коли потрібна невідкладна і
спеціалізована медична допомога, яка не може бути подана у
найближчих військово-лікувальних установах, з наступним
повідомленням у ВМС військ напрямів або Держкомкордону); - направлення у службові відрядження, у тому числі для
лікування, добору і супроводу молодого поповнення,
військовослужбовців, які мають на маршруті прямування і в кінцевих
пунктах батьків або родичів; - відправка особового складу до місць служби з неправильно
оформленими або недооформленими документами; - призначати начальниками команд жінок - сержантів, старшин
за контрактом, прапорщиків (мічманів), офіцерів. 1.8. Відповідальність за формування команди, її підготовку,
відправку у строк і виконання поставленних завдань покладається
на: а) при переміщенні за межі військ напрямів (частин
центрального підпорядкування) - начальників штабів військ напрямів
(командирів частин центрального підпорядкування); б) при переміщенні в межах військ напряму - командирів
частин, які входять до складу військ напряму; в) при переміщенні усередені військової частини - начальника
штабу частини. 1.9. До роботи, пов`язаної з формуванням і відправкою команд,
залучаються: - для повного і правильного оформлення документів
відряджуваним - начальники стройових відділень або посадові особи,
на яких покладено ведення обліку особового складу; - для повного забезпечення усіма видами постачання та
справністю обмундирування - начальники тилів або посадові особи,
які відповідають за цю ділянку роботи; - для повного забезпечення матеріалами, необхідними для
усунення пошкоджень на лініях зв`язку, ремонту інженерно-технічних
споруд, автотракторної техніки, роботи на будівельних
майданчиках - заступники командирів частин з озброєння та
техніки - начальники технічної частини або інші посадові особи,
які відповідають за цю ділянку роботи; - для перевірки стану здоров`я відряджуваних - начальники ВМС
частин або військові лікарі, на яких покладено ці обов`язки. Зазначені посадові особи зобов`язані перевірити в усіх
військовослужбовців і начальників команд наявність і правильність
оформлення документів, передбачених пунктами 5.1 - 5.5 цієї
Інструкції, а також повноту забезпечення усіма видами постачання,
необхідними матеріалами, справність обмундирування та стан
здоров`я військовослужбовців, які вибувають. 1.10. У посвідченні про відрядження (приписі) начальника
команди (військовослужбовців, які вибувають) робиться запис
"Інструктаж отримав" дата і підпис начальника команди
(військовослужбовців, які вибувають). 1.11. По прибутті до місця призначення начальник команди
(військовослужбовець, який прямує один) зобов`язаний з`явитися з
доповіддю до особи, у розпорядження якої призначений, і здати
документи, які має на руках. Після повернення до частини -
доповісти командиру частини або начальнику штабу про своє прибуття
до частини.
2. Порядок переміщення і відрядження військовослужбовців
2.1. Переміщення і переведення солдатів, матросів, сержантів
і старшин провадиться: - у середині військової частини - після оголошення наказом по
частині; - за межі частини - після отримання розпорядження ОМУ штабу
Держкомкордону або розпорядження штабу військ напряму щодо частин,
які входять до складу військ напряму. 2.2. Переведення солдатів, матросів, сержантів і старшин
Прикордонних військ до частин Збройних сил України та інших
військових формувань провадиться тільки за рішенням
Держкомкордону.
2.3. Частини направляють військовослужбовців: 2.3.1. З дозволу ОМУ штабу Держкомкордону: а) для частин, які входять до складу військ напрямів: - за межі військ напряму - в усіх випадках, коли виникає
службова необхідність для відрядження військовослужбовців; б) для частин центрального підпорядкування; - за межі частини - в усіх випадках, коли виникає службова
необхідність для відрядження військовослужбовців; - в усіх випадках дострокового звільнення військовослужбовців
за сімейними обставинами; - для супроводу до місця проживання осіб, які звільнені у
запас за хворобою і за висновком центральної ВЛК вони потребують
супроводу; - для супроводу військовослужбовців, щодо яких проводяться
слідчі заходи підрозділами Міністерства внутрішніх справ,
прокуратурою і судами; - для конвоювання (супроводу) до виправно-трудових таборів і
дисциплінарних батальйонів осіб, засуджених військовими судами. 2.3.2. З дозволу штабу військ напряму: - в усіх випадках, коли виникає службова необхідність для
відрядження військовослужбовців за межі частин, що входять до
складу військ напрямів але у межах військ напряму; - в усіх випадках дострокового звільнення за сімейними
обставинами. 2.3.3. За погодженням з командуванням госпіталю: - у госпіталь за медичним висновком і рапортом начальника ВМС
частини (додаток N 1 до цієї Інструкції). 2.3.4. Самостійно в частинах: - при відрядженні у всі види відпусток, звільненні за
вислугою строку служби, яка встановлена діючим законодавством, і
за хворобою (за наявністю висновку центральної ВЛК).
2.4. Направлення військовослужбовців до навчальних частин і
Академії ПВУ провадиться організовано командами у супроводі
начальників команд, порядком і в строки, які встановлюються
розпорядженням Держкомкордону. До навчальних частин ЗС України - у
складі команд, до навчальних закладів ЗС України й інших
військових формувань - одиночним порядком, після одержання виклику
з навчального закладу і тільки з дозволу Держкомкордону. 2.5. При підготовці і направленні варт, організації їх служби
на шляху прямування і назад керуватися вимогами Тимчасового
статуту гарнізонної та вартової служб ЗС України. 2.6. Про відрядження щодня зобов`язані доповідати: а) в ОМУ штабу Держкомкордону: - про відрядження за межі військ напрямів - ОМВ штабів військ
напрямів; - про відрядження за межі частин - начальники стройових
відділень штабів (посадові особи, на яких покладено ведення обліку
особового складу) частин центрального підпорядкування. б) в ОМВ штабів військ напрямів: - про відрядження за межі частин - начальники стройових
відділень штабів (посадові особи, на яких покладено ведення обліку
особового складу) частин, які входять до складу військ напряму. 2.7. У повідомленні зазначається: згідно з чиїм
розпорядженням, коли, куди прямують військовослужбовці, вид
транспорту (обов`язково вказуються необхідні дані, що стосуються
транспорту (номер поїзда, вагона і т.ін.), мета відрядження,
військове звання, посада і прізвище начальника команди, коли
повинні прибути в пункт призначення. 2.8. Про військовослужбовців, які запізнилися з відпустки без
поважних причин або самовільно залишили розташування частини на
одну добу, вказані посадові особи доповідають усно, а більш як на
одну добу - доносять письмово.
3. Організація контролю
3.1. Контроль за пересуванням здійснюють: 3.1.1. У Держкомкордоні: а) управління кадрів: стосовно офіцерів, прапорщиків,
мічманів, робітників і службовців; б) організаційно-мобілізаційне управління штабу: стосовно
солдатів, матросів, сержантів і старшин як строкової служби, так і
за контрактом; в) оперативно-чергова служба Держкомкордону: стосовно всіх
категорій військовослужбовців, робітників і службовців - постійно. 3.1.2. В управліннях напрямів ПВУ: а) відділ кадрів: стосовно офіцерів, прапорщиків, мічманів,
робітників і службовців; б) організаційно-мобілізаційний відділ штабу: стосовно
солдатів, матросів, сержантів і старшин як строкової служби так і
за контрактом; в) оперативно-чергова служба напрямів ПВУ: стосовно всіх
категорій військовослужбовців, робітників і службовців - постійно. 3.1.3. У військових частинах: а) командири частин: стосовно всіх категорій
військовослужбовців, робітників і службовців; б) відділення кадрів - стосовно офіцерів, прапорщиків,
мічманів, робітників і службовців, а стройові відділення штабу -
стосовно солдатів, матросів, сержантів і старшин як строкової
служби, так і за контрактом (у частинах, де функції цих служб
об`єднані, контроль здійснюється посадовими особами, на яких
покладено ведення обліку особового складу); в) оперативно-чергова служба: стосовно всіх категорій
військовослужбовців, робітників і службовців - постійно.
3.2. Посадові особи, на яких покладено ведення обліку
особового складу, зобов`язані: - приймати, передавати і доповідати командуванню інформацію
про пересування військовослужбовців у середені і за межами
частини; - вести журнал контролю за переміщенням команд та
військовослужбовців, що прямують поодинці, за встановленою формою
(додаток N 2 до цієї Інструкції); - організувати зустріч, доставку і розміщення
військовослужбовців у підрозділах (гуртожитках), а тих, хто
вибуває, - у пункти відправлення транспортних засобів; - разом з представниками тилових служб перевіряти повноту
забезпечення нормами продовольчого, речового, фінансового та ін.
постачання військовослужбовців строкової служби, які від`їжджають
у відпустку і звільняються у запас; - при вибутті військовослужбовців до інших частин повідомляти
про це служби, на які відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції
покладено функції контролю і частину, куди вони відряджаються. 3.3. Про прибуття військовослужбовців до нового місця служби
(відрядження, госпіталю і т.ін.) командири цих частин (посадові
особи, на яких відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції покладено
функції контролю), оперативно-чергова служба інформують про це
частини, звідки прибули військовослужбовці. 3.4. Відомості про прибуття (вибуття) особового складу
передаються: - у робочий час: в управління кадрів, ОМУ штабу
Держкомкордону, відділи кадрів, ОМВ штабів військ напрямів ПВУ,
командирам зацікавлених частин, оперативно-черговій службі; - у неробочий час - оперативно-черговій службі у порядку
підпорядкованості. 3.5. Командирам частин (начальникам госпіталів) при
направленні військовослужбовців строкової служби на лікування
(після лікування) групувати команди з призначенням начальників
команд з числа офіцерів (прапорщиків, мічманів), сержантів,
старшин за контрактом, які прямують в одних з ними напрямках, по
понеділках і четвергах кожного тижня (за винятком невідкладної
медичної допомоги) з придбанням для них квитків, організувати
супровід на вокзал з посадкою у вагон (зустрічати їх). Дату і час
відправлення (прибуття), прізвища начальників команд, номер поїзда
і вагона повідомляти зацікавленій частині, посадовим особам, на
яких відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції покладено функції
контролю, та оперативно-черговій службі по телефону. По закінченні строку прибуття команд (військовослужбовців,
які прямують поодинці) вживати заходів для з`ясування причин їх
відсутності. 3.6. Розшук команд (військовослужбовців, які прямують
поодинці), що не прибули до місця призначення в установлений
строк, покладається на командирів частин, що направляли їх у
відрядження. Про команди (військовослужбовців), які своєчасно не
прибули, негайно доповідати у порядку підпорядкованості посадовим
особам, на які відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції покладено
функції контролю, та оперативно-черговій службі по телефону. 3.7. В ОМУ штабу Держкомкордону, ОМВ штабів військ напрямів,
стройових відділеннях штабів частин (інших підрозділах або
посадових осіб, на яких покладено ведення обліку особового
складу), ведуться спеціальні журнали контролю за переміщенням
команд (військовослужбовців) за встановленою формою. 3.8. Для розміщення особового складу строкової служби, який
прибуває (вибуває), в частинах потрібно мати спеціальні
приміщення - гуртожитки. У військових частинах, де штатом не
визначені начальники гуртожитків, наказами по частині відповідних
командирів на цю посаду призначаються сержанти. 3.9. Начальник гуртожитку прізвища всіх прибулих заносить до
журналу обліку осіб, які тимчасово прибувають до гуртожитку, і
щодня до 10.00 доповідає у стройове відділення або посадовій
особі, на яку покладено ведення обліку особового складу, про
кількість осіб, що перебувають у гуртожитку. За вказівкою
начальника стройового відділення (посадової особи, на яку
покладено ведення обліку особового складу) начальник гуртожитку
готує особовий склад до відправлення або організує їх використання
за іншим призначенням. 3.10. Для особового складу, який перебуває в гуртожитках,
установлюється розпорядок дня, проводяться заняття з бойової та
гуманітарної підготовки за програмою комендантських підрозділів. 3.11. Після виконання службових завдань команди
(військовослужбовці) негайно направляються до своїх частин у
встановленому порядку. 3.12. Зустріч і розміщення команд (військовослужбовців, які
прямують поодинці), що прибувають у м.Київ (прямують через м.Київ
з пересадкою), а також наступне відправлення їх до місця
призначення здійснює комендант Держкомкордону. 3.13. Він зобов`язаний: - щодня через ОМУ штабу й оперативного чергового ПВУ
уточнювати відомості про кількість прибуваючих до м.Києва команд
(військовослужбовців, які прямують поодинці), організовувати їх
зустріч, розміщення в гуртожитку, вчасно забезпечувати проїзними
квитками; - перед відправленням до місця призначення організовувати
перевірку в усіх військовослужбовців наявності обліково-послужних
документів, забезпеченості належними видами забезпечення,
дотримання форми одягу та проводити інструктаж осіб, які
вибувають; - про вибуття команд (військовослужбовців, які прямують
поодинці) негайно повідомляти зацікавлені управління, служби і
відділи Держкомкордону (у неробочий час оперативно-чергову службу
частин і Держкомкордону із зазначенням дати і часу виїзду, виду
транспорту, військового звання і прізвища начальника команди або
військовослужбовців, які прямують поодинці).
4. Перевірка готовності та інструктаж військовослужбовців,
команд (груп), що вибувають
4.1. Перевірку готовності команд, груп і проведення з ними
виховної роботи, інструктажу про особливості виконуваного завдання
(робіт, що провадяться), дотримання заходів безпеки проводять ті
посадові особи, в інтересах яких виконуватимуться роботи, а також
командири підрозділів, які виділяють особовий склад. 4.2. У повному обсязі інструктаж провадиться: а) командирами підрозділів - при вибутті команд і окремих
військовослужбовців з підрозділу в управління частини або інший
підрозділ; б) командирами частин (начальниками штабів) - при
відправленні команд і окремих військовослужбовців до другої
частини або в тривале відрядження за межі частини; в) інструктаж водіїв і старших машин про перевезення
особового складу додатково проводить заступник командира з
озброєння та техніки - начальник технічної частини. 4.3. Порядок, час і місце інструктажу визначає командир
частини, він несе відповідальність за повноту і якість інструктажу
і своєчасність вибуття команд. Перед проведенням інструктажу командиром частини посадові
особи, які відповідно до пункту 1.8 цієї Інструкції залучаються до
роботи, пов`язаної з формуванням команд, проводять перевірку
наявності у військовослужбовців документів і майна. 4.4. На інструктажі перевіряється готовність команди
(військовослужбовців) до виїзду, після чого зазначається: - склад команди, хто старший; - завдання або мета відрядження (відправлення); - час вибуття з частини, вид траспорту, маршрут руху, а тим,
хто вибуває своїм транспортом у підрозділи кордону або тим, кого
викликали з кордону, окрім того, зазначається швидкість руху,
пункти зупинок для повідомлення, обігрівання та харчування, заходи
безпеки; - до якого часу, куди і в чиє розпорядження прибути, час і
порядок повернення. 4.5. Інструктуючий повинен звернути увагу військовослужбовців
на: - безумовне виконання ними загальних обов`язків
військовослужбовців і правил взаємовідносин між ними, а також
відповідальність за скоєння кримінальних злочинів і проступків на
шляху прямування і в місцях відрядження; - необхідність доповіді командуванню в разі, коли з`явилися
обставини, що заважають виконати завдання або повернутися у строк; - необхідність збереження документів, які є на руках у
військовослужбовців і роз`яснити дії у разі їх загублення; - порядок зберігання зброї і боєприпасів (якщо вони
видаються), збереження речового та іншого майна, виданого
військовослужбовцям.
5. Забезпечення документами
5.1. При відправленні особового складу з однієї військової
частини до іншої у складі команди (з виключенням із списків
частини) на всіх, хто відправляється, мають бути: - припис та поіменний список на тих, хто відправляється - у
старшого команди (групи); - військові перевізні документи (або гроші для придбання
квитків); - військовий квиток, або посвідчення особи - на руках у
кожного військовослужбовця; - обліково-послужна картка (на військовослужбовців строкової
служби), службова картка, службова характеристика, медична
книжка - у старшого команди (групи) в опечатаному пакеті; - продовольчий, речовий і грошовий атестати на кожного
військовослужбовця - у старшого команди (групи) або на руках у
кожного військовослужбовця. 5.2. При відправленні в одиночному порядку (з виключенням зі
списків частини) на руках у тих, хто відправляється, має бути: - припис, військовий квиток або посвідчення особи; - військові перевізні документи (або гроші для придбання
квитків), продовольчий, речовий і грошовий атестати; - обліково-послужна картка (на військовослужбовців строкової
служби), службова картка, службова характеристика, медична
книжка - в опечатаному пакеті. 5.3. При направленні на курси і збори до двох місяців на всіх
відряджуваних мають бути: - припис та поіменний список тих, хто відправляється - у
старшого команди (групи); - військовий квиток, або посвідчення особи - на руках у
кожного військовослужбовця; - військові перевізні документи (або гроші для придбання
квитків); - медична книжка на кожного окремо - у старшого команди
(групи) в опечатаному пакеті; - продовольчий, речовий і грошовий атестати на кожного
військовослужбовця - у старшого команди (групи) або на руках у
кожного військовослужбовця. 5.4. При направленні в школи сержантського складу у
кандидатів мають бути: - приписи та поіменний список тих, хто відряджається - у
старшого команди (групи); - військовий квиток - на руках у кожного військовослужбовця; - військові перевізні документи (або гроші для придбання
квитків); - медична книжка на кожного окремо - у старшого команди
(групи) в опечатаному пакеті; - продовольчий, речовий і грошовий атестати на кожного
військовослужбовця - у старшого команди (групи) або на руках у
кожного військовослужбовця; - обліково-послужна картка (на військовослужбовців строкової
служби, оригінал), службова картка, службова характеристика,
медична книжка - в опечатаному пакеті. 5.5. При направленні до госпіталю (на кожного окремо) мають
бути: - направлення командира (начальника штабу) частини із
зазначенням терміну прибуття; - медична книжка (в опечатаному пакеті); - продовольчий і грошовий атестати; - припис, військовий квиток (посвідчення особи); - військові перевізні документи (або гроші для придбання
квитків) в обидва кінці; - на хворих з розладом нервової системи - службова і медична
характеристики, затверджені командиром частини і засвідчені
печаткою. На осіб, які хворіють епілепсією та нічним нетриманням сечі,
крім того, мати акти, підписані начальником ВМС частини,
командиром підрозділу з описом проявів хвороби - в опечатаному
пакеті на руках у супроводжуючих. 5.6. Форма одягу встанавлюється за сезоном. 5.7. Всю відповідальність за невиконання вимог цієї
Інструкції несе командир частин (начальник), по лінії якого
здійснюється переміщення.
Додаток N 1
До Інструкції про порядок пересування
військовослужбовців в Прикордонних
військах України, затвердженної
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - командуючого Прикордонними
військами України від
26 серпня 1996 р. N 380
Закріплення частин за госпіталями:
в/ч 1465 м.Київ Військові частини: 2451, 1483, 2195,
2193, 2161, 2382, 2575, 2428, 9930, 9933,
9936, 9960, 9937, 9938, 9951, 9953, 2253,
1475, 1470, 1478, 1482, 1479, ОКПП
"Буковина", ОКПП "Київ", ЦВЛК, БВ
"Прикордонник" в/ч 2522 м.Львів Військові частини: 2142, 1468, 2144,
2418, 9507, 2429, 9932, 9971, 9560,
ОКПП "Прикарпаття", "Закарпаття",
школа кухарів, Розплідник сл.собак в/ч 2524 м.Одеса Військові частини: 2196, 2197, 2438,
9799, 9997, 9784, 9935, 1474, 1481, 1472,
1476, 1473, 1469, ЗПК "Чорномор`я", БВ
"Аркадія".
Додаток N 2
До Інструкції про порядок пересування
військовослужбовців в Прикордонних
військах України, затвердженної
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - командуючого Прикордонними
військами України від
26 серпня 1996 р. N 380
Форма журналу контролю за переміщенням:
- з якої частини прямує; - в яку частину прямує; - чиє розпорядження та його номер; - військове звання, посада, прізвище старшого команди (або
військовослужбовця, який прямує поодинці); - кількість особового складу; - мета переміщення; - хто проводив інструктаж на шлях прямування; - дата вибуття, час, вид і номер транспорту, хто доповів; - дата прибуття до місця призначення, хто доповів.