Документ z0503-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
18.04.2018 № 735


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 503/31955

ЗМІНИ
до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

1. Пункт 6  викласти у такій редакції:

«6. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, та/або який містить несумісні лікарські засоби та/або помилки у дозі лікарського засобу, вважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп «Рецепт недійсний» і його повертають хворому. Про недійсність електронного рецепта суб’єкт господарювання, медичний працівник якого виписав рецепт, повідомляється засобами електронного зв’язку або у відповідній інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.».

2. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Про відпуск лікарських засобів за електронними рецептами, а також у разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу уповноважені особи суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу, вносять інформацію щодо повної або часткової кількості відпущеного лікарського засобу до інформаційної (інформаційно-телекомунікаційної) системи, яка засвідчується електронним цифровим підписом, та повідомляють суб’єкта господарювання, медичний працівник якого виписав Рецепт (в тому числі за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування).».

3. Підпункт 2 пункту 15 після слів «зберігаються в аптеках» доповнити словами «, а електронні рецепти - в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі».

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної
продукції
Т.М. Лясковськийвгору