Документ z0503-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.2015. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2015 N 145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2015 р.
за N 503/26948

Про затвердження Змін
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до пункту 3 Порядку обслуговування громадян
залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1997 року N 252 ( 252-97-п ), та
з метою поліпшення обслуговування громадян під час користування
залізничним транспортом Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27 грудня 2006 року N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за N 310/13577,
що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
забезпечити: 1) подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку; 2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шульмейстра В.Ю.
Міністр А.Пивоварський
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії з реорганізації
Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів О. Соколова
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України М.Я. Бараш
Міністр освіти і науки України С. Квіт
Голова Державної
регуляторної служби України К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.04.2015 N 145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2015 р.
за N 503/26948

ЗМІНИ
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України
( z0310-07 )

1. В абзаці сорок третьому пункту 1.7 розділу 1 слова
"пасажирський поїзд" замінити словами "додатковий пасажирський
поїзд".
2. У розділі 2: 1) у пункті 2.29 слова "оригінал документа" замінити словом
"документ"; 2) пункт 2.34 викласти в такій редакції: "2.34. Оформлення проїзних документів, у тому числі
електронних, здійснюється з використанням терміналів
автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями,
електронних каналів обслуговування, у тому числі кіосків, і за
ручною технологією за 45 діб до відправлення поїзда. Продаж
проїзних документів на окремі поїзди може здійснюватися за 90 діб.
Інформація про строки продажу, у тому числі менші за 45 діб,
доводиться до відома пасажирів. Продаж проїзних документів на
регіональні поїзди, які обслуговуються моторвагонним рухомим
складом, здійснюється за 10 діб до відправлення поїзда. Продаж проїзних документів (у тому числі електронних)
здійснюється квитковими касами, а також через електронні канали
обслуговування. Оформлення проїзних документів через електронні канали
обслуговування здійснюється таким чином: при оформленні проїзного документа із відкладеним друком
пасажиру видається роздрук - підтвердження замовлення проїзного
документа, на підставі якого у будь-який час до відправлення
поїзда автоматизованою касою або через автомати самообслуговування
(кіоски) роздруковується проїзний документ на відповідному бланку; при оформленні електронного проїзного документа пасажир
отримує посадочний документ, роздрукований на папері або
збережений на електронному носії (мобільний телефон, компактний
персональний комп'ютер тощо), що підтверджує факт сплати коштів
пасажиром і надає право на проїзд без звернення до квиткової каси.
Інформація про оформлені електронні проїзні документи (посадочні
документи) заноситься до відповідної відомості. QR-код, розміщений
на посадочному документі, зчитується провідником вагона за
допомогою відповідного пристрою. За зверненням пасажира залізниця забезпечує роздруківку
електронного проїзного документа на паперовому носії (бланку).
Роздруківка проїзних документів на бланках встановленого зразка
може здійснюватися також автоматами самообслуговування (кіосками). Посадка до вагона та проїзд пасажира дозволяється за
електронним проїзним документом, що має статус "оплачений".
Електронні проїзні документи, що мають статус "використаний",
"погашений", "повернений", є недійсними для проїзду."; 3) в абзаці п'ятому пункту 2.35 цифри "18" замінити цифрами
"20"; 4) в абзаці другому пункту 2.38 слова і цифру "(до 6 проїзних
документів на один вагон)" виключити; 5) пункт 2.40 викласти в такій редакції: "2.40. Проїзні документи оформляються на проїзд у
безпересадковому сполученні. У разі оформлення окремих проїзних
документів для проїзду з пересадками квитковий касир зобов'язаний
узгодити з пасажиром інтервал між часом прибуття поїзда до пункту
пересадки за розкладом та часом відбуття поїзда з пункту
пересадки. Як правило, поїзди вибирають за розкладом руху таким чином,
щоб строк очікування відправлення поїзда з пункту пересадки після
прибуття у цей пункт був мінімальним, якщо інші умови щодо строку
перебування пасажира в пункті пересадки ним не вказано.".
3. Абзац сьомий пункту 4.6 розділу 4 викласти в такій
редакції: "Заміна списків для групових перевезень можлива в пункті
оформлення проїзних документів за заявою керівника групи один раз,
не пізніше однієї доби до відправлення поїзда.".
4. Пункт 5.7 розділу 5 виключити. У зв'язку з цим пункти 5.8-5.10 вважати відповідно
пунктами 5.7-5.9.
5. У розділі 6: 1) пункт 6.2 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі відсутності прямого поїзда до станції призначення
дозволяється оформлення пільгового чи безплатного проїзного
документа в обмін на талони з однією пересадкою."; 2) у пункті 6.8 слово "пересадками" замінити словами
"з однією пересадкою"; 3) у пункті 6.16: в абзаці першому: слово "пересадкою(ами)" замінити словами "з однією
пересадкою"; слово "пункту(ів)" замінити словом "пункту"; абзац другий викласти в такій редакції: "Для повернення талонів за безкоштовний проїзний документ з
пересадкою на виїзд з пункту першопочаткового відправлення до каси
повернення разом із цим проїзним документом повинен бути
повернений проїзний документ, оформлений на виїзд із пункту
пересадки.".
6. У розділі 7: 1) у пункті 7.2: абзац другий викласти в такій редакції: "Посадка в поїзд дітей віком до 16 років здійснюється за
пред'явленням документів, що посвідчують вік дитини (свідоцтва про
народження дитини, нотаріально завіреної копії свідоцтва про
народження дитини, паспорта одного із батьків, у якому є запис про
дитину, проїзного документа дитини)."; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "Військовослужбовці (у період проходження строкової
військової служби) здійснюють посадку в поїзд за пред'явленням
військового квитка. Для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, при
проїзді їх до місця проживання документом, що засвідчує особу, є
довідка про звільнення."; 2) доповнити пункт 7.3 після абзацу першого новим абзацом
другим такого змісту: "Враховуючи місцеві умови, за письмовою вказівкою
Укрзалізниці перевірка проїзних/перевізних документів та їх
погашення можуть здійснюватися після посадки пасажирів у поїзд.". У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно
абзацами третім-п'ятим; 3) у пункті 7.9: друге речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"Погашення проїзних документів, крім посадочних документів,
здійснюється шляхом відривання шматочка у верхній частині
проїзного документа по лінії складання його впоперек або
компостування проїзного документа пристроєм."; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно
абзацами другим-четвертим; абзац другий викласти в такій редакції: "Погашення посадочних документів здійснюється шляхом
зчитування інформації відповідним пристроєм.".
7. У розділі 8: 1) в абзаці першому пункту 8.4 останнє речення виключити; 2) пункт 8.21 викласти в такій редакції: "8.21. Якщо замість повного проїзного документа помилково
оформлено проїзний документ для дитини, то пасажиру надається
можливість переоформити проїзні документи без зміни прізвища та
імені."; 3) абзац другий пункту 8.22 виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
8. У розділі 10: 1) пункт 10.9 виключити. У зв'язку з цим пункти 10.10-10.18 вважати відповідно
пунктами 10.9-10.17; 2) у пункті 10.14 слово "прямих" замінити словом
"пасажирських".
9. Пункт 12.9 розділу 12 виключити.
10. Абзац другий пункту 15.7 розділу 15 викласти в такій
редакції: "У плацкартних вагонах нічних швидких та пасажирських
поїздів, вагонах 2-го класу поїздів "Регіональний експрес",
Інтерсіті (ІС) та Інтерсіті+ (ІС+) кімнатні тварини не більше двох
особин (малі собаки, коти тощо) перевозяться в ящиках, корзинах,
клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном
(не більше одного місця ручної поклажі), які розміщуються на
місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або
під місцями для сидіння.".
11. Пункт 18.8 розділу 18 викласти в такій редакції: "18.8. Якщо пасажир відмовляється від оплати штрафу та
проїзду, то уповноваженими органами (посадовими особами)
залізничного транспорту відповідно до законодавства складається
протокол про адміністративне правопорушення на бланку
встановленого зразка.".
12. Пункт 19.6 розділу 19 викласти в такій редакції: "19.6. Повернення платежів за проїзні документи, оплачені у
безготівковому порядку юридичними особами, провадиться
управліннями залізниці в претензійному порядку за умови
попереднього погашення проїзних документів у касі повернення
платежів з відміткою про повернення місць для продажу. Повернення платежів за проїзні/перевізні документи, оформлені
через канали самообслуговування, може здійснюватися самостійно
через Інтернет або через квиткові каси пунктів продажу. Кошти
перераховуються на карткові рахунки платників. Повернення коштів за електронні проїзні/перевізні документи,
збережені на електронних носіях (мобільний телефон, компактний
персональний комп'ютер тощо), через квиткові каси виконується
після їх роздруківки на паперовому носії.".
13. У розділі 21: 1) абзац перший пункту 21.5 після слів "в претензійному
порядку" доповнити словами та цифрами "у 30-денний строк"; 2) пункт 21.14 виключити. У зв'язку з цим пункти 21.15-21.17 вважати відповідно
пунктами 21.14-21.16; 3) пункт 21.14 викласти в такій редакції: "21.14. Активація акта про повернення платежів за проїзні
документи, сплачені через РОS-термінали, здійснюється пасажиром
протягом 180 днів з часу повернення місць у будь-якому пункті
продажу проїзних документів на території України.".
14. У додатку 2 до Правил: 1) графу 3 позиції 16 після слів "приміського сполучення"
доповнити словами "у межах області (Автономної Республіки Крим) за
місцем проживання"; 2) позицію 22 виключити. У зв'язку з цим позиції 23-26 вважати відповідно
позиціями 22-25.
Заступник директора
Департаменту державної політики
в галузі залізничного транспорту О.Г.Федоренковгору