Документ z0503-01, поточна редакція — Редакція від 07.12.2001, підстава - z1013-01


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 405 від 25.05.2001         Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
12 червня 2001 р.
за N 503/5694

Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 (із змінами,
унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001
N 264, від 04.04.2001 N 318)
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )

 
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році" (із змінами, унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001 N 264 ( 264-2001-п ), від 04.04.2001 N 318 ( 318-2001-п ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Покласти на Державний департамент інтелектуальної власності здійснення функцій погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році.
     2. Затвердити Положення про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (додається).
     3. Державному департаменту інтелектуальної власності зареєструвати зазначене Положення в Міністерстві юстиції України.
     4. Державному департаменту інтелектуальної власності довести до відома Міністерства економіки України зазначене Положення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                         В.Кремень 
Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України
25.05.2001 N 405
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2001 р.
за N 503/5694
 
Положення
про порядок надання погодження для видачі ліцензії на
товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2001 році
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )

 
     1. Положення про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (далі - Положення) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році" (із змінами, унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001 N 264 ( 264-2001-п ), від 04.04.2001 N 318 ( 318-2001-п ) і застосовується при розгляді питання у прийнятті рішення про надання погодження для видачі ліцензії на товари таких найменувань:
     а) диски для лазерних систем зчитування;
     б) майстер-диски (еталонні скляні або золоті диски, материнські та батьківські матриці), які містять інформацію та призначені для виготовлення дисків для лазерних систем зчитування;
     в) полікарбонат для виготовлення оптичних носіїв інформації. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )
     2. Погодження, яке видає Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент) для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (далі - погодження), - це документ, який є однією з підстав для прийняття рішення щодо видачі Міністерством економіки України ліцензії на експорт імпорт товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ).
     3. Для одержання погодження фізична або юридична особа незалежно від форми власності (далі - суб'єкт підприємницької діяльності), яка має намір отримати ліцензію на експорт імпорт товарів, зазначених у пункті 1 Положення, повинна подати до Держдепартаменту такі документи:
     - заяву про отримання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (додаток 1);
     - копію договору (контракту), специфікації до нього, завірені в установленому порядку;
     - відомості про коди товарів (підтверджені Торгово-промисловою палатою України або регіональними відділами з визначенням коду товару за УКТ ЗЕД ( n0001410-92 ); ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )
     - документ про дотримання авторських і/або суміжних прав при експорті імпорті товару та про дозволені способи використання товару (стосується товарів, зазначених у підпунктах "а", "б" пункту 1 цього Положення). ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )
     Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у документах, поданих для отримання погодження, несе керівник суб'єкта підприємницької діяльності.
     4. Після реєстрації заяви про отримання погодження Держдепартаментом приймається рішення про видачу або відмову у видачі погодження суб'єкту підприємницької діяльності протягом 10 робочих днів.
     5. Рішення про відмову у видачі погодження приймається, якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, виявлено недостовірність даних у документах, передбачених пунктом 3 цього Положення.
     6. У рішенні про відмову у видачі погодження зазначаються підстави такої відмови. Щодо відмови у видачі погодження робиться позначка у заяві, ставиться підпис заявника про ознайомлення з обгрунтованою причиною відмови у видачі погодження.
     7. Погодження для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році видається не пізніше трьох робочих днів після прийняття рішення про видачу (додаток 2). Копія погодження зберігається у Держдепартаменті.
     8. Держдепартамент веде реєстр погоджень, виданих суб'єктам підприємницької діяльності (додаток 3).
     9. Прийняті згідно з пунктом 3 цього Положення документи в разі одержання погодження заявнику не повертаються.
 
 Начальник управління 
авторських і суміжних прав Т.М.Давиденко
Додаток 1
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
 
ЗАЯВА
про отримання погодження для видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
   Заявник _____________________________________________________ 
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; __________________________________________________________________
для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької __________________________________________________________________
діяльності - прізвище, ім'я та по батькові, серія, __________________________________________________________________
номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Договір (контракт) __________________________________________
(номер, дата, загальна сума контракту, __________________________________________________________________
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) __________________________________________________________________
Предмет договору (контракту) ________________________________
(код товару за УКТ ЗЕД, його __________________________________________________________________
повна назва, кількість, одиниця виміру, __________________________________________________________________
ціна за одиницю виміру товару, літерами)
Підпис заявника _______________________________ ___________
(посада, прізвище, ім'я та
по батькові, підпис)
----------------------------------------------------------------- |ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ____________________________________________ | | (дата, номер погодження | |_____________________________________________ _______________ | | ким видане, посада, ім'я та по батькові, підпис) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ___________________ | |______________________________________________________________ | |______________________________________________________________ | |Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений ___ | |______________________________________________________________ | | (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис, дата) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
 
ПОГОДЖЕННЯ N _______
для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
 від "___" _________ 200_ р. 
Видане ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної __________________________________________________________________
особи; _________________________________________________________________
для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності - __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, серія, __________________________________________________________________
номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Договір (контракт) __________________________________________
(номер, дата, загальна сума __________________________________________________________________
контракту, фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) __________________________________________________________________
Предмет договору (контракту) ________________________________
(код товару за УКТ ЗЕД, його __________________________________________________________________
повна назва кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю __________________________________________________________________
виміру товару, літерами)
______________________________ ______________
(посада, (підпис) ______________________________
прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Додаток 3
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
 
РЕЄСТР
погоджень, виданих суб'єктам підприємницької діяльності
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер    |Найменування |Місцезнаходження, |Відмітки про видачу або |Підпис   |
|з/п |погодження, |юридичної  |телефон, факс   |про відмову у видачі  |суб'єкта  |
|  |дата видачі |особи, ПІБ - |         |погодження       |підриємни- |
|  |      |для фізичної |         |            |цької   |
|  |      |особи    |         |            |діяльності |
|----+------------+-------------+------------------+------------------------+-----------|
|  |      |       |         |            |      |
----------------------------------------------------------------------------------------- 

( Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )
 
 Начальник управління 
авторських і суміжних прав Т.М.Давиденковгору