Документ z0502-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2016  № 102


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 502/28632

Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, та підпункту 69 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що додається.

2. Департаменту безпеки на транспорті забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Снітка М.П.

Міністр

А.М. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниІ.С. Руснак

О. Квіташвілі


М. ЧечоткінЛ.О. Євдоченко


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства інфраструктури
України
12.03.2016  102


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 502/28632

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті

1. Це Положення визначає склад, завдання та організацію роботи функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті (далі - функціональна підсистема).

2. Метою створення функціональної підсистеми є захист працівників підприємств, установ, організацій залізничного транспорту згідно з Переліком підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, що входять до складу функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, наведеним у додатку 1 до цього Положення (далі - Підприємства), пасажирів та вантажів під час їх перевезення рухомим складом залізничного транспорту від надзвичайних ситуацій, що можуть статися внаслідок аварій на залізничному транспорті у мирний час та в особливий період (далі - надзвичайні ситуації).

У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України (далі - Кодекс), Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

Дія цього Положення не поширюється на надзвичайні ситуації на відомчому залізничному транспорті та на під’їзних коліях підприємств, установ, організацій, що не входять до складу функціональної підсистеми.

3. Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що можуть статися на залізничному транспорті;

здійснення заходів цивільного захисту, спрямованих на захист від надзвичайних ситуацій працівників залізничного транспорту, а також пасажирів під час їх перевезення рухомим складом залізничного транспорту;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення та розвитку;

своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування Підприємств в особливий період;

інформування пасажирів та інших осіб на об’єктах залізничного транспорту щодо поведінки та дій на місці (у районі) виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо укриття працівників Підприємств та пасажирів у наявних захисних спорудах цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації;

розроблення та забезпечення виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

інші завдання, визначені законодавством.

4. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснюється Міністром інфраструктури України через заступника Міністра інфраструктури України, до повноважень якого належать питання формування та реалізації державної політики у сфері залізничного транспорту.

Управління функціональною підсистемою здійснюють:

1) на державному рівні - заступник Міністра інфраструктури України, до повноважень якого належать питання формування та реалізації державної політики у сфері залізничного транспорту, через структурний підрозділ з питань цивільного захисту Мінінфраструктури;

2) на регіональному рівні:

голова правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - ПАТ «Укрзалізниця») через структурний підрозділ з питань цивільного захисту в складі ПАТ «Укрзалізниця», начальники залізниць та дирекцій залізничних перевезень;

голова правління приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (далі - ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ») через структурні підрозділи (призначену особу) з питань цивільного захисту відповідно до статті 20 Кодексу;

3) на об’єктовому рівні - керівники Підприємств через структурні підрозділи (призначених осіб) з питань цивільного захисту відповідно до статті 20 Кодексу.

5. Для забезпечення координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, організації узагальнення та аналізу інформації про обстановку в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації функціонують:

на державному рівні - Оперативний штаб ПАТ «Укрзалізниця», Оперативний штаб ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» або за рішенням Міністра інфраструктури України - Оперативний штаб Мінінфраструктури з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі;

на регіональному рівні - оперативні штаби залізниць та дирекцій залізничних перевезень, структурних підрозділів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій Підприємств, штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій Підприємств (у разі створення).

Керівник структурного підрозділу (відповідальна особа) з питань цивільного захисту призначається відповідальним секретарем відповідного оперативного штабу.

Структурну схему функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті наведено у додатку 2 до цього Положення.

6. Оперативне чергування і забезпечення збору інформації про надзвичайні ситуації для забезпечення діяльності функціональної підсистеми здійснюються:

1) на державному рівні:

у Мінінфраструктури цілодобово - оперативним черговим;

у ПАТ «Укрзалізниця»:

у неробочий час, вихідні та святкові дні - головним диспетчером оперативно-розпорядчого відділу оперативного управління Департаменту управління рухом;

у робочий час - Департаментом безпеки руху;

у ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»:

у робочий час - головним інженером, ревізором з безпеки ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

у неробочий час - диспетчером ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», його структурного підрозділу;

2) на регіональному рівні:

у ПАТ «Укрзалізниця» цілодобово - черговими по дирекціях залізничних перевезень, старшими диспетчерами оперативно-розпорядчих відділів служби перевезень залізниць;

у ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»:

у робочий час - керівниками структурних підрозділів;

у неробочий час - диспетчерами структурних підрозділів;

3) на об’єктовому рівні цілодобово - черговими по станціях та Підприємствах.

Взаємне інформування оперативного чергового Мінінфраструктури, диспетчерів та чергових ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та Підприємств про виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до Інструкції про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 26 березня 2012 року № 186, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2012 року за № 541/20854.

Між оперативним черговим Мінінфраструктури та оперативно-черговою службою ДСНС відповідно до законодавства організовується взаємне інформування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Між черговими по дирекціях залізничних перевезень, старшими диспетчерами оперативно-розпорядчих відділів служби перевезень залізниці та оперативно-чергових служб територіальних органів ДСНС відповідно до законодавства організовується взаємне інформування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Оперативний черговий Мінінфраструктури після доповіді заступнику Міністра інфраструктури України, до повноважень якого належать питання функціонування залізничного транспорту, інформує оперативно-чергову службу ДСНС. У разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня інформування здійснюється у строк, що не перевищує 10 хвилин з моменту надходження інформації.

7. З метою реалізації заходів, покладених на функціональну підсистему в особливий період, органи управління цієї підсистеми переміщуються на пункти управління відповідно до планів заходів з питань цивільного захисту.

Документи щодо організації управління під час надзвичайних ситуацій в особливий період розробляються та зберігаються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».

8. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державна система урядового зв’язку, до яких належать:

1) для органів управління функціональної підсистеми:

основні канали зв’язку - канали проводового електрозв’язку загального користування і спеціального призначення;

дублюючі канали зв’язку - канали, утворені радіоелектронними засобами, які належать Державній спеціальній службі транспорту (далі - Держспецтрансслужба);

резервні канали зв’язку - телефонні номери рухомого (мобільного) зв’язку, які використовуються посадовими особами, що входять до складу органів управління функціональної підсистеми;

2) для сил функціональної підсистеми:

основні канали зв’язку - канали проводового зв’язку загального користування і спеціального призначення;

дублюючі канали зв’язку - канали, утворені штатними рухомими радіоелектронними засобами, які є на оснащенні підрозділів, що входять до складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також радіоелектронними засобами, які встановлені на автомобільній базі, що належать Держспецтрансслужбі;

резервні канали зв’язку - телефонні номери рухомого (мобільного) зв’язку осіб, які використовуються посадовими особами, що входять до складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми.

Керівники органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми організовують складання та постійне уточнення списків телефонних номерів каналів проводового електрозв’язку загального користування та рухомого (мобільного) зв’язку осіб, що перебувають у їх підпорядкуванні, а також узгоджують питання щодо можливості забезпечення цих органів управління та сил радіоелектронними засобами, які встановлено на автомобільній базі, що належать Держспецтрансслужбі.

9. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми належать підрозділи, працівники та засоби Підприємств та підприємств, установ, організацій, які можуть залучатися для реагування на надзвичайні ситуації або проведення пошуково-рятувальних робіт.

Основними з підприємств, які можуть залучатися для реагування на надзвичайні ситуації або проведення пошуково-рятувальних робіт, є:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об’єктові аварійно-рятувальні служби;

об’єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;

добровільні формування цивільного захисту;

Держспецтрансслужба;

відновлювальні, пожежні та протирозмивні поїзди;

аварійно-польові команди;

райони контактної мережі;

колійні машинні станції;

ремонтно-відновлювальні летючки зв’язку;

підрозділи відомчої пожежної охорони;

інші формування, що можуть залучатися для реагування на надзвичайні ситуації.

Підприємства складають (уточнюють) розрахунки сил цивільного захисту функціональної підсистеми та щороку до 10 січня та 01 червня подають їх до Мінінфраструктури.

10. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, може впроваджуватись один із таких режимів діяльності функціональної підсистеми:

повсякденна діяльність;

підвищена готовність;

надзвичайна ситуація;

надзвичайний стан.

Рішення про переведення функціональної підсистеми у визначений режим діяльності приймається Міністром інфраструктури України.

11. Режими діяльності функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11-15 Кодексу, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

12. Залежно від режиму діяльності основними завданнями, що виконуються функціональною підсистемою, є:

1) у режимі повсякденної діяльності:

забезпечення контролю за станом функціонування залізничного транспорту та небезпечними процесами на ньому, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

планування заходів цивільного захисту функціональної підсистеми;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів відомчої пожежної охорони;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті відповідно до компетенції функціональної підсистеми;

забезпечення підготовки працівників, які входять до складу функціональної підсистеми, до дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті відповідно до компетенції функціональної підсистеми;

2) у режимі підвищеної готовності:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

виявлення причин погіршення обстановки та підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

посилення контролю за станом функціонування залізничного транспорту та небезпечними процесами, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на ньому, а також прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та впровадження запобіжних заходів щодо захисту пасажирів та працівників залізничного транспорту від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних (залучення у разі потреби додаткових) сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми про виникнення надзвичайної ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення об’єктів, які потрапили до зони надзвичайної ситуації;

прогнозування розвитку надзвичайної ситуації та її наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації силами функціональної підсистеми або залучення для цього необхідних сил інших підприємств, установ та організацій за їх згодою;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників від наслідків надзвичайної ситуації, що виникли на Підприємствах;

введення в дію відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації;

4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

13. У період дії надзвичайного стану в разі його введення функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими чинними нормативно-правовими актами.

14. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

Переведення функціональної підсистеми у режим діяльності в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту на особливий період Мінінфраструктури.

15. Функціональна підсистема організовує свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на рік згідно зі статтею 130 Кодексу.

16. Реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах підвищеної небезпеки здійснюється відповідно до планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах, а на інших об’єктах - відповідно до їх планів реагування на надзвичайні ситуації.

17. Інформування населення про зміни графіка руху транспорту в разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до Порядку інформування населення про зміни графіка руху транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 12 листопада 2013 року № 903, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2013 року за № 2025/24557.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

18. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на залізничному транспорті та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, а також інших підприємств, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу і який призначається Міністром інфраструктури України.

19. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, про його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

20. Роботи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконуються силами цивільного захисту Підприємства, де виникла така загроза або ситуація.

Силам цивільного захисту Підприємства надають необхідну допомогу сили цивільного захисту функціональної підсистеми, територіальної підсистеми, на території якої розташоване таке Підприємство, а також відповідні підрозділи ДСНС, Міноборони, МОЗ та інші організації згідно з планом реагування на відповідну надзвичайну ситуацію.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню, в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

21. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з відповідними планами реагування на надзвичайні ситуації (на об'єктах підвищеної небезпеки - згідно з планами локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах).

22. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання і реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, з якими необхідно організувати взаємодію під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

визначення спільних заходів, що здійснюються силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, складу і кількості цих сил (засобів), їх завдань, місць, часу і способів виконання визначених завдань (заходів);

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

усебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємодопомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

23. Залежно від рівня надзвичайної ситуації, обставин, масштабу, характеру та можливого її розвитку організовується взаємодія між штабом з ліквідації надзвичайної ситуації та:

центральними органами виконавчої влади та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на державному рівні;

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, місцевими органами виконавчої влади, створеними ними координуючими органами (комісіями, штабами) та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на регіональному рівні;

підприємствами, установами, організаціями, які надають допомогу під час реагування на надзвичайну ситуацію, створеними ними координуючими органами (комісіями, штабами) - на об’єктовому рівні.

24. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації використовуються матеріальні резерви, які створюються заздалегідь.

У випадку нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації зазначені ресурси можуть бути виділені відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв» на підставі звернення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або Міністра інфраструктури України.

Директор
Департаменту безпеки
на транспортіВ.М. Коськовецький


Додаток 1
до Положення про функціональну
підсистему запобігання і реагування
на загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій
на залізничному транспорті
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, що входять до складу функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті

1. Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».

2. Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту».

3. Приватне акціонерне товариство «Харківський електротехнічний завод «Трансзв'язок».

4. Приватне акціонерне товариство «Київський електротехнічний завод «Транссигнал».Додаток 2
до Положення про функціональну
підсистему запобігання і реагування
на загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій
на залізничному транспорті
(пункт 5)

СТРУКТУРА
функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспортівгору