Документ z0498-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.07.2013, підстава - z1108-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.05.2009 N 86/630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2009 р.
за N 498/16514
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 628/582 ( z1108-13 ) від 12.06.2013 }
Про затвердження Змін до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння; з виготовлення
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі
виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння; зі
збирання, первинної обробки відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Міністерства
фінансів України від 01.08. 2001 N 102/362,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.08.2001 за N 690/5881

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008
року N 909 ( 909-2008-п ) "Про затвердження критеріїв оцінки
ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім
видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним
камінням і періодичності проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; зі
збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерства фінансів України від 01.08.2001
N 102/362 ( z0690-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.08.2001 за N 690/5881, що додаються.
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.)
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. і заступника Міністра фінансів
України Альошина В.Б.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Перший заступник Міністра
фінансів України І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства фінансів
України
05.05.2009 N 86/630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2009 р.
за N 498/16514

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням ліцензійних
умов провадження господарської діяльності
з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі
виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння; із збирання,
первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
( z0690-01 )

1. У тексті цього Порядку ( z0690-01 ) слово
"Держпідприємництва" замінити словом "Держкомпідприємництва".
2. У главі 1:
2.1. Друге речення пункту 1.1 викласти в такій редакції:
"Плани перевірок узгоджуються між Міністерством фінансів України
та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 16.10.2008 N 909 ( 909-2008-п ) "Про затвердження
критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним
камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення,
напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)".
2.2. Пункт 1.2 доповнити новим реченням такого змісту: "Під
час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання
необхідність перевірки яких стала підставою для їх здійснення, з
обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення
перевірки".
2.3. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки письмово не пізніше ніж за десять робочих днів
до дня проведення зазначеної перевірки. Строк здійснення планової перевірки становить не більше
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів. Строк здійснення позапланової перевірки становить не більше
десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів".
3. Абзац п'ятий глави 2 після слів "письмові пояснення"
доповнити словами "довідки, відомості, документальні матеріали".
4. Після глави 4 доповнити новою главою 5 такого змісту: "5. Права та обов'язки ліцензіатів
5.1. Ліцензіат має право: вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог
законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю
службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на
проведення планового або позапланового заходу; надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що
виникають під час проведення перевірки; не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення
перевірки, якщо: перевірка здійснюється з порушенням вимог до періодичності її
проведення; посадова особа органу контролю не надала копії документів,
передбачених цим Порядком, або якщо надані документи не
відповідають вимогам цього Порядку; бути присутнім під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею суб'єкта господарювання; одержувати акти перевірки та знайомитися з ними; подавати скарги до експертно-апеляційної ради при
Держкомпідприємництві; оскаржувати в судовому порядку неправомірні дії та рішення
органів контролю та їх посадових осіб.
5.2. Ліцензіат зобов'язаний: допускати посадових осіб органів контролю до здійснення
перевірки за умови дотримання цього Порядку ( z0690-01 ) та
забезпечувати умови для проведення перевірки; надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним ліцензійних умов; у разі потреби та у випадках передбачених законодавством
надавати на вимогу органів контролю копії (ксерокопії)
вищезазначених документів". У зв'язку з цим глави 5 - 8 уважати відповідно главами 6 - 9.
5. У главі 6:
5.1. Пункт 6.1 доповнити новим реченням такого змісту: "При
цьому суб'єкту господарювання надається копія посвідчення".
5.2. Пункт 6.3 викласти в такій редакції: "6.3. Під час перевірки ліцензіата комісія перевіряє: 6.3.1. Дотримання ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі
виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння; зі збирання, первинної обробки відходів і брухту
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 6.3.2. Спроможність ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської
діяльності, а саме: наявність матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження відповідного виду господарської діяльності (обладнання
пристрої, інструменти, ваговимірювальні засоби необхідної точності
та межі вимірювання, свідоцтва про їх державну метрологічну
повірку, а також відповідні приміщення, які забезпеченні засобами
охоронної та пожежної сигналізації); відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження відповідного виду господарської діяльності (крім
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння)вимогам нормативних документів щодо охорони праці та
охорони навколишнього середовища від забруднення; наявність фахівців з відповідною освітою і кваліфікацією; забезпечення схоронності дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, а також виробів, матеріалів, відходів і брухту, що
містять цінності, в місцях їх зберігання, використання,
експлуатації та транспортування (наявність спеціальних приміщень,
обладнаних сучасними технічними засобами охорони, наявність
відповідної тари для солей, кислот та інших сполук, що містять
дорогоцінні метали; документи, якими затверджені вимоги до
зберігання цінностей на робочих місцях та по завершенні робочих
змін; договори про матеріальну відповідальність з матеріально
відповідальними особами); 6.3.3. Наявність відповідних документів, а саме: ліцензії або довідки органу ліцензування про прийняття заяви
на переоформлення або заяви про видачу дубліката ліцензії; нормативно-правових актів, відповідних державних стандартів,
технічного та технологічного регламенту, схем руху дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів, норм
втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, внутрішньої
інструкції з виконання конкретного виду робіт; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або
фізичної особи - підприємця; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України; документів, що регулюють трудові відносини з фахівцями у
сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (штатний
розпис положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові
книжки, трудові договори); документів або їх копій, що засвідчують кваліфікацію фахівців
(для ліцензіатів, що здійснюють діяльність з виготовлення виробів
з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння); документів, що засвідчують право власності або користування
на приміщення для провадження діяльності; документів, що засвідчують право власності або користування
на матеріально-технічну базу; документів про створення філій та/або інших відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата; копій ліцензій, що підтверджують право філій та/або інших
відокремлених структурних підрозділів ліцензіата на провадження
певного виду господарської діяльності; 6.3.4. Наявність та використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння в місцях зберігання, використання,
експлуатації та транспортування; 6.3.5 Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,
відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи - підприємця; 6.3.6. Достовірність даних у документах, поданих ліцензіатом
для отримання ліцензії; 6.3.7. Своєчасність повідомлення: органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах,
що долучались до заяви про видачу ліцензії; органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому
зареєстровано ліцензіата, про зміну місцезнаходження,
організаційно-правової форми, найменування та форми власності; 6.3.8. Виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов; 6.3.9. Ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння в місцях їх зберігання, використання, експлуатації,
транспортування; 6.3.10. Дотримання порядку складання і подання звітності за
встановленими формами про операції з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням".
6. У главі 7:
6.1. Пункт 7.2 викласти в такій редакції: "7.2. У разі якщо під час перевірки виявлені порушення
ліцензійних умов (крім порушень, які є підставою для анулювання
ліцензії), орган контролю, який здійснював перевірку, не пізніше
десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання
ліцензіатом ліцензійних умов видає розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов у двох примірниках. Строк усунення порушень ліцензійних умов, який визначається
розпорядженням про усунення порушень ліцензійних умов, не може
бути більше 30 діб. Один примірник розпорядження вручається або надсилається
(листом з повідомленням про вручення) ліцензіату, другий
зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку";
6.2. Пункт 7.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки"; 6.3. Пункт 7.7 викласти в такій редакції: "7.7. Орган контролю складає акт про відмову ліцензіата в
проведенні перевірки у разі відмови ліцензіата у її проведенні або
недопуску комісії до приміщень ліцензіата, ознайомлення з
необхідними документами та спроб уникнення перевірки. Цей акт про
відмову ліцензіата в проведенні перевірки складається органом
контролю в двох примірниках. Керівник ліцензіата або його представник, ліцензіат (суб'єкт
підприємницької діяльності - фізична особа) зобов'язаний дати
органу контролю письмові пояснення стосовно зазначених підстав для
відмови у проведенні перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта про відмову
ліцензіата в проведенні перевірки"; у пункті 7.8 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту: "Під час розгляду органом ліцензування матеріалів перевірки
вивчаються питання стосовно дотримання вимог цього Порядку
( z0690-01 ) при проведенні перевірки, документи, що підтверджують
факти порушень, пояснення та зауваження ліцензіатів тощо, які
враховуються при прийнятті рішення щодо анулювання ліцензії". У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
10. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з виробництва дорогоцінних
металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного
каміння органогенного
утворення,
напівдорогоцінного каміння;
з виготовлення виробів
з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами
з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння;
зі збирання, первинної
обробки відходів і брухту
дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
( z0690-01 )

(Державний Герб України) _____________________________________________________
(найменування органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

про проведення _____________________ перевірки ліцензіата
(планова, позапланова)
від "___" ____________ 20__ року N ______
Видане голові комісії _______________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
та членам комісії: _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення _________________________ перевірки
(планова, позапланова)
ліцензіата _______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження ліцензіата)
у строк з "___" ________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _____ __________________________________________________________________
(назва, дата та номер розпорядчого документа органу контролю)
Підстава для здійснення перевірки: __________________________ __________________________________________________________________
(річний план проведення перевірок або підстава
для проведення позапланової перевірки)
Предмет перевірки: __________________________________________ __________________________________________________________________

Попередній захід: ___________________________________________ __________________________________________________________________
(N, дата акта попередньої планової або позапланової перевірки)
Керівник органу контролю ____________ _________________________ (його заступник) (підпис) (ініціали та прізвище)

Копію посвідчення _______________________________________________ отримав (підпис, прізвище та ініціали керівника
ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата
(фізичної особи - підприємця), або його
уповноваженого представника)".
Заступник директора Департаменту
ліцензування - начальник відділу
нормативно-правового забезпечення
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Т.В.Базанова
Заступник директора Департаменту
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами
і дорогоцінним камінням
та пробірного контролю - начальник
відділу з питань ліцензійної роботи
Міністерства фінансів України І.В.Кислицинвгору