Документ z0497-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - z0526-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2016  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 497/28627

Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків  принципу "витягнутої руки"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 399 від 30.03.2017}

{У заголовку та тексті Наказу слова «перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» замінено словами «перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

Відповідно до підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниК.М. Ляпіна


Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
10.03.2016  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 497/28627

ПОРЯДОК
проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

азва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

{У тексті Порядку слова «перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» замінено словами «перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»; слова «перевірка контрольованих операцій» в усіх відмінках та числах замінено словами «перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

І. Загальні положення

1. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (далі - перевірка дотримання принципу «витягнутої руки») є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

2. Перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу І Кодексу та цим Порядком.

3. Перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І та підпунктами 78.1.14-78.1.16 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу.

Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу, у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, та цим Порядком.

ункт 3 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

4. Перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» є документальною позаплановою перевіркою.

5. Тривалість перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» не повинна перевищувати 18 місяців.

6. Кожні шість місяців проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

II. Прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. За наявності підстав, визначених пунктом 3 розділу 1 цього Порядку, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення про проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки», яке оформлюється наказом.

ункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

2. Для прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу направляє до Державної фіскальної служби України інформаційне повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки.

{Абзац другий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

Погодження або мотивоване заперечення надається ДФС протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки».

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

Наказ про проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» видається контролюючим органом після отримання від ДФС відповідного погодження.

ункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

3. За рішенням ДФС до участі в перевірках дотримання принципу «витягнутої руки» можуть бути залучені посадові особи ДФС та/або інших територіальних органів.

{Абзац другий пункту 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

ІII. Отримання від платників податків документів для проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, пов’язані із предметом перевірки, протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки.

ункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

2. Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», повноту нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.

3. У разі ненадання документів посадовим особам контролюючого органу на усний запит в узгоджений строк платнику податків направляється письмовий запит в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу. Зазначені у письмовому запиті документи надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

ункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

ІV. Продовження строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) ДФС, яке оформлюється наказом, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

2. Для прийняття рішення про продовження строку перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, направляє до ДФС обґрунтовані пропозиції не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення терміну такої перевірки.

{Абзац другий пункту 2 розділу ІV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

ункт 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

3. На підставі отриманого наказу ДФС керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, видає наказ про продовження строку перевірки дотримання принципу «витягнутої руки».

Наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою її продовження.

ункт 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

4. У разі неприйняття керівником (заступником керівника) ДФС рішення щодо продовження строку перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» контролюючий орган, що проводить таку перевірку, інформується про це листом ДФС.

5. Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

V. Складення акта (довідки) про результати перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. Якщо за результатами перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до невірного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

ункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

2. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід’ємною частиною (додатком) акта перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу ІІ Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта про результати перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду.

Повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень до акта про результати перевірки надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня їх розгляду.

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок за результатами розгляду заперечень підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками (їх заступниками або уповноваженими особами), а також іншими посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, посадові особи якого проводили перевірку.

{Абзац сьомий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017}

Висновок за результатами розгляду заперечень у день його затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі реєстрації висновків контролюючого органу.

Зазначений висновок є невід’ємною частиною (додатком) матеріалів перевірки та зберігається в установленому законодавством порядку в контролюючому органі.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору