Документ z0497-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2013, підстава - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 61 від 10.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 серпня 2000 року
за N 497/4718
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій
бюджетних установ

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 63 ( z0430-01 ) від 26.04.2001
N 97 ( z0532-01 ) від 06.06.2001
N 143 ( z0777-01 ) від 10.08.2001
N 122 ( z0669-01 ) від 19.07.2001
N 90 ( z0504-02 ) від 27.05.2002
N 236 ( z0014-03 ) від 23.12.2002
N 181 ( z0882-03 ) від 15.09.2003
N 224 ( z1231-03 ) від 09.12.2003
N 28 ( z0288-05 ) від 14.02.2005 )

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) і завдань, покладених на
Державне казначейство України Указом Президента України від
27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України"
та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з
метою забезпечення єдності відображення однорідних за змістом
господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках
бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого
наказом Головного управління Державного казначейства України від
10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ (додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ довести до відома органів Державного казначейства України.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
довести до відома підвідомчих установ та організацій.
Голова О.І.Кірєєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
10.07.2000 N 61
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 14.02.2005 N 28
( z0288-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2000 року
за N 497/4718

ІНСТРУКЦІЯ
про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ

1. Ця Інструкція спрямована на забезпечення єдності
відображення однорідних за змістом господарських операцій на
відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку,
установлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, що затверджений наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) і
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183.
2. Інструкція роз'яснює основні господарські операції
бюджетних установ з надходження, збереження і використання
основних засобів та інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій з
розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ
відповідно до затверджених кошторисів.
3. При проведенні бухгалтерських записів бюджетними
установами застосовуються субрахунки (рахунки другого порядку),
установлені Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ ( z0890-99 ), виходячи із загальнодержавних та галузевих
потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Господарські
операції установ можуть відображатися за допомогою додаткових
субрахунків (рахунків третього, четвертого й ін. порядків), з
обов'язковим збереженням номерів субрахунків Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ (рахунків другого
порядку).
4. Кореспонденція субрахунків, що не наведена в цій
Інструкції, визначається установою, виходячи з норм даної
кореспонденції субрахунків та нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку бюджетних установ.

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст операції |Номери субрахунків| |з/п | |------------------| | | |за |за | | | |дебетом |кредитом | |----+----------------------------------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| |1. Облік необоротних активів | |----------------------------------------------------------------| |1.1 |Оприбуткування земельних ділянок, | | | | |будинків та споруд, машин і обладнання, | | | | |білизни, постільних речей, одягу, | | | | |взуття, транспортних засобів, | | | | |інструментів, виробничого (включаючи | | | | |пристрої) і господарського інвентарю, | | | | |робочих і продуктивних тварин, | | | | |малоцінних необоротних матеріальних | | | | |активів, матеріалів довготривалого | | | | |використання з науковою метою, книг, що | | | | |включаються до бібліотечного фонду, | | | | |програм для електронних обчислювальних | | | | |машин та інших необоротних активів | | | | |(вартість без податку на додану вартість| | | | |(далі - ПДВ) та сум без копійок): | | | | | що сплачені шляхом попередньої оплати |101-122 |364 | | | що сплачені після їх отримання |101-122 |675 | | | | | | | |Водночас проводиться другий запис | | | | |(сума без ПДВ): | | | | | при оплаті коштами загального фонду |801, 802|401 | | | при оплаті коштами спеціального фонду |811-813 |401 | | | | | | | |Сума ПДВ: | | | | | при оплаті коштами загального фонду |801, 802|364, 675 | | | при оплаті коштами спеціального фонду:| | | | | якщо ПДВ не включено до податкового |811-813 |364, 675 | | | кредиту | | | | | якщо ПДВ включено до податкового |641 |364, 675 | | | кредиту | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.2 |Списання сум копійок з придбаних |801, 802|364, 675 | | |необоротних активів |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.3 |Безоплатне отримання необоротних активів| | | | |(крім централізованого постачання | | | | |матеріальних цінностей та внутрішнього |101-122 |364 | | |переміщення в межах головного | | | | |розпорядника бюджетних коштів) | | | | |Водночас проводиться другий запис |812 |401, | | | | |131-133 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.4 |Безоплатне отримання необоротних активів| | | | |за операціями з централізованого |101-122 |401, | | |постачання матеріальних цінностей та | |131-133 | | |внутрішнього переміщення в межах | | | | |головного розпорядника бюджетних коштів | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.5 |Отримання необоротних активів | | | | |установою-замовником, придбаних за | | | | |операціями з централізованого | | | | |постачання, які проводяться за рахунок | | | | |власних надходжень спеціального фонду |104-122 |684 | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою | | | | |Водночас проводиться другий запис |811, 812|401 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.6 |Безоплатна передача необоротних активів |401, |101-122 | | |за операціями з централізованого |131-133 | | | |постачання матеріальних цінностей та | | | | |внутрішнього переміщення в межах | | | | |головного розпорядника бюджетних коштів | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.7 |Реалізація будинків, споруд |131, 401|103 | | | | | | | |На суму нарахованих коштів від |364, 675|711, | | |реалізації, що належать перерахуванню |811 |642 | | |до Державного бюджету України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.8 |Зміна вартості необоротних активів: | | | | |після проведення індексації, дооцінки |101-122 |401, | | | | |131-133 | | |уцінки |401, |101-122 | | | |131-133 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.9 |Списання необоротних активів, які стали |401, |103-122 | | |непридатними на підставі виправдних |131-133 | | | |документів, та у разі реалізації | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.10|Списання необоротних активів унаслідок |401, |104-122 | | |недостачі, установленої при |131-133 | | | |інвентаризації, тощо | | | | | | | | | |Водночас проводиться другий запис |363 |711 | | |на суму вартості відшкодування збитків, | | | | |яка віднесена на рахунок винних осіб | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.11|Списання недостач необоротних активів, |401, |104-122 | | |установлених при інвентаризації |131-133 | | | | | | | | |Водночас проводиться другий запис, |05 |- | | |коли винні особи не встановлені | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.12|Оприбуткування лишків необоротних |103-122,|711, | | |активів, виявлених під час |811 |401 | | |інвентаризації | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.13|Відображення сум за не введеними в |141-143 |402 | | |експлуатацію об'єктами капітального | | | | |будівництва | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.14|Прийняття в експлуатацію об'єктів |103-122 |401 | | |капітального будівництва на підставі | | | | |акта | | | | | | | | | |Водночас проводиться списання сум |402 |141-143 | | |за незавершеним капітальним будівництвом| | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |1.15|Нарахування суми зносу в останній |401 |131-133 | | |робочий день грудня | | | |----------------------------------------------------------------| |2. Облік запасів | |----------------------------------------------------------------| |2.1 |Оприбуткування виробничих запасів, | | | | |матеріалів і продуктів харчування, | | | | |у тому числі за операціями з | | | | |централізованого постачання | | | | |установою-закупником (вартість без ПДВ):| | | | | що сплачені шляхом попередньої оплати |201-218,|361, 362,| | | рахунку |231-239 |364 | | | що сплачені після їх отримання |201-218,|675 | | | |231-239 | | | |Сума ПДВ з виробничих запасів, |801, 802|361, 362,| | |матеріалів і продуктів харчування, | |364, 675 | | |придбаних за рахунок коштів загального | | | | |фонду | | | | |Сума ПДВ з виробничих запасів, | | | | |матеріалів і продуктів харчування, | | | | |придбаних за рахунок коштів спеціального| | | | |фонду: | | | | | якщо ПДВ не включено до податкового |811-813 |361, 362,| | | кредиту | |364, 675 | | | якщо ПДВ включено до податкового |641 |361, 362,| | | кредиту | |364, 675 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.2 |Отримані установою-замовником виробничі | | | | |запаси, матеріали, продукти харчування, |201-218,|683, 684 | | |медикаменти та інші запаси від |231-239 | | | |установи-закупника за операціями з | | | | |централізованого постачання | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.3 |Списання використаних виробничих |801, |201-218, | | |запасів, матеріалів і продуктів |802, |231-236, | | |харчування на підставі підтвердних |811-813 |238, 239 | | |документів, крім отриманих за операціями| | | | |з централізованого постачання | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.4 |Передані виробничі запаси, матеріали, | | | | |продукти харчування, медикаменти та інші|683, 684|201-218, | | |запаси, закуплені шляхом | |231-239 | | |централізованого постачання з балансу | | | | |установи-закупника на баланс | | | | |установи-замовника | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.5 |Списуються використані виробничі запаси,| | | | |матеріали, продукти харчування, |683, 684|201-218, | | |медикаменти та інші запаси | |231-239 | | |установою-замовником, придбані за | | | | |операціями з централізованого | | | | |постачання. Акти про списання | | | | |передаються установі-закупнику | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.6 |Згідно з отриманими актами від | | | | |установи-замовника на фактичні видатки |801, |683, 684 | | |відносяться суми використаних виробничих|802, 813| | | |запасів, матеріалів, продуктів | | | | |харчування, медикаментів та інших | | | | |запасів установою-закупником | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.7 |Отримання матеріалів і продуктів |231-236,|364 | | |харчування як гуманітарної допомоги |238, 239| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.8 |Оприбуткування лишків матеріалів і |231-236,|711 | | |продуктів харчування, виявлених при |238, 239| | | |інвентаризації | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.9 |Відображена вартість сум переоцінки | | | | |виробничих запасів, матеріалів і | | | | |продуктів харчування: | | | | |дооцінка |201-218,|441 | | | |231-236,| | | | |238, 239| | | |уцінка |441 |201-218, | | | | |231-236, | | | | |238, 239 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.10|Списання недостач виробничих запасів, |801, |201, | | |матеріалів та продуктів харчування у |802, |204, | | |межах установлених норм, а також |811-813,|205, | | |недостач і втрат від псування |431, |231-236, | | |матеріальних цінностей, віднесених на |432, |238, | | |рахунок установи (винних осіб не |683, |239 | | |встановлено), придбаних у поточному |684 | | | |році, у минулих роках, за розрахунками з| | | | |централізованого постачання | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.11|Списання виявлених недостач і втрат |801, |231-236, | | |виробничих запасів, матеріалів та |802, |238, 239 | | |продуктів харчування, придбаних у |811-813,| | | |поточному році, у минулих роках, за |431, | | | |розрахунками з централізованого |432, | | | |постачання |683, 684| | | |Водночас проводиться другий запис: | | | | | на суму вартості відшкодування |363 |711 | | | збитків, яка віднесена на рахунок | | | | | винних осіб | | | | | коли винних осіб не встановлено, |05 |- | | | справи знаходяться в слідчих органах | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.12|Оприбуткування малоцінних та | | | | |швидкозношуваних предметів | | | | |(вартість без ПДВ): | | | | | | | | | | що сплачені шляхом попередньої |221 |361, 362,| | | оплати | |364 | | | | | | | | що сплачені після їх отримання |221 |675 | | | | | | | |Водночас проводиться другий запис |801, 802|411 | | |(сума без ПДВ) |811-813 | | | | | | | | |Сума ПДВ з малоцінних та | | | | |швидкозношуваних предметів: | | | | | | | | | | придбаних за рахунок коштів |801, 802|361, 362,| | | загального фонду | |364, 675 | | | | | | | | придбаних за рахунок коштів | | | | | спеціального фонду: | | | | | | | | | | якщо ПДВ не включено до |811-813 |361, 362,| | | податкового кредиту | |364, 675 | | | | | | | | якщо ПДВ включено до |641 |361, 362,| | | податкового кредиту | |364, 675 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.13|Отримані установою-замовником малоцінні |221-222 |411 | | |та швидкозношувані предмети від | | | | |установи-закупника, придбані за | | | | |операціями з централізованого | | | | |постачання, які проводяться за рахунок | | | | |коштів загального фонду кошторису або за| | | | |рахунок інших надходжень спеціального | | | | |фонду кошторису, якщо установа-закупник | | | | |є бюджетною установою | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.14|Отримані установою-замовником малоцінні |221-222 |684 | | |та швидкозношувані предмети від | | | | |установи-закупника, придбані за | | | | |операціями з централізованого | | | | |постачання, які проводяться за рахунок | | | | |власних надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, якщо установа-закупник є | | | | |бюджетною установою | | | | |Водночас проводиться другий запис |811, 812|411 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.15|Оприбуткування малоцінних і |221 |364 | | |швидкозношуваних предметів, отриманих як| | | | |гуманітарна допомога | | | | |Водночас проводиться другий запис |812 |411 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.16|Видача зі складу в експлуатацію | | | | |малоцінних та швидкозношуваних | | | | |предметів: | | | | |вартість до 10 грн. включно |411 |221/1 | | |за одиницю (комплект) | | | | |вартість більше 10 грн. |221/2 |221/1 | | |за одиницю (комплект) | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.17|Оприбуткування лишків малоцінних та |221 |711 | | |швидкозношуваних предметів, виявлених |811 |411 | | |при інвентаризації | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.18|Реалізація лишків малоцінних та |411 |221 | | |швидкозношуваних предметів, що не | | | | |використовуються установою | | | | |На суму коштів від реалізації |364, 675|711 | | |проводиться запис | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.19|Списання малоцінних та швидкозношуваних |411 |221 | | |предметів, які стали непридатними | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.20|Оприбуткування сум вартості матеріалів, |231, |711 | | |отриманих від ліквідації та розбору |234, | | | |необоротних активів, малоцінних та |235, | | | |швидкозношуваних предметів, які залишені|238, | | | |для ремонту та інших потреб установи |239 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.21|Списання малоцінних та швидкозношуваних |411 |221 | | |предметів, установлених при | | | | |інвентаризації недостач і втрат | | | | |Водночас проводиться другий запис |363 |711 | | |на суму, яка віднесена на рахунок | | | | |винних осіб | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.22|Списання недостач малоцінних та |411 |221 | | |швидкозношуваних предметів, установлених| | | | |при інвентаризації | | | | |Водночас проводиться другий запис, |05 |- | | |коли винні особи не встановлені | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.23|Придбання тварин для відгодівлі: | | | | |за попередньою оплатою |212 |313, 323,| | | | |364 | | |за оплатою після отримання |212 |313, 323,| | |тварин | |675 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.24|Оприбуткування приросту і приплоду |211 |711, 822 | | |молодняку за плановою собівартістю | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.25|Списання за рахунок установи загиблого |711, 822|211, 212 | | |молодняку і тварин на відгодівлі | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |2.26|Оприбуткування м'ясних продуктів при |251 |211-218 | | |забої тварин за плановими цінами | | | |----------------------------------------------------------------| |3. Облік операцій з грошовими коштами | |----------------------------------------------------------------| |3.1 |Отримання асигнувань із загального | | | | |фонду: | | | | | установами, які утримуються за |311, 321|701 | | | рахунок коштів державного бюджету | | | | | | | | | | установами, які утримуються за |311, 321|702 | | | рахунок коштів місцевого бюджету | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.2 |Отримання асигнувань із спеціального |316, 326|713 | | |фонду (крім власних надходжень) | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.3 |Переведення коштів розпорядникам нижчого|701, |311, 312,| | |рівня |702, 713|316, 321,| | | | |322, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.4 |Списання з рахунків залишків коштів, |701, |311, 312,| | |виділених асигнувань, не витрачених у |702, 713|316, 321,| | |поточному році | |322, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.5 |Надходження на поточні, спеціальні |313, 323|364, 674 | | |реєстраційні рахунки установи сум, що | | | | |відносяться до плати за надані послуги, | | | | |оренду та реалізацію майна відповідно до| | | | |чинного законодавства України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.6 |Отримання спонсорських, благодійних |301, |712 | | |внесків та іншої гуманітарної допомоги |302, | | | |(в т.ч. надходження у натуральній формі)|314, | | | | |318, 324| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.7 |Витрачання спонсорських та благодійних |364, 675|314, 318,| | |внесків | |324 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.8 |Перерахування частини отриманих доходів |711, 712|313, 314,| | |відповідно до чинного законодавства | |318, 323,| | |України установі нижчого рівня | |324 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.9 |Перерахування сум постачальникам згідно | | | | |з пред'явленими рахунками за матеріальні| | | | |цінності та надані послуги, за | | | | |електричну енергію та комунальні | | | | |послуги, за замовлення транспорту на | | | | |доставку матеріалів і продуктів | | | | |харчування тощо: | | | | | у порядку планових платежів |361 |311, 313,| | | | |314, 316,| | | | |318, 319,| | | | |321, 323,| | | | |324, 326 | | | | | | | | шляхом попередньої оплати |364 |311, 313,| | | | |314, 316,| | | | |318, 319,| | | | |321, 323,| | | | |324, 326 | | | | | | | | після надходження матеріальних |675 |311, 313,| | | цінностей, отримання послуг | |314, 316,| | | | |318, 319,| | | | |321, 323,| | | | |324, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.10|Перерахування до Державного бюджету |641, 642|311, 313,| | |України податків та інших платежів | |321, 323 | | |відповідно до чинного законодавства | | | | |України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.11|Перераховані кошти установі-закупнику за|684 |313, 314,| | |матеріальні цінності за операціями з | |323, 324 | | |централізованого постачання, які | | | | |проводяться за рахунок власних | | | | |надходжень спеціального фонду кошторису,| | | | |коли установа-закупник є бюджетною | | | | |установою | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.12|Перераховані кошти для проведення |364, 675|313, 314,| | |операцій з централізованих закупівель | |323, 324 | | |матеріальних цінностей за власними | | | | |надходженнями установою-замовником | | | | |установі-закупнику, коли остання є | | | | |госпрозрахунковою установою | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.13|Послуги із замовлення транспорту на |801, |361, 364,| | |доставку матеріалів і продуктів |802, |675 | | |харчування, списані на фактичні видатки |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.14|Оприбуткування бланків суворої звітності|331 |311, 313,| | |(акредитиви, чекові книжки, талони на | |321, 323,| | |бензин, мазут, харчування, путівки в | |364, 675 | | |будинки відпочинку, санаторії, турбази, | | | | |повідомлення на поштові перекази, митні | | | | |марки, бланки трудових книжок та | | | | |вкладиші до них тощо), вартість бланків | | | | |(без ПДВ) | | | | |Водночас проводиться запис на |08 |- | | |позабалансовому рахунку 08 | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.15|Видача в підзвіт бланків суворої |362 |331 | | |звітності (талони на бензин, бланки | | | | |трудових книжок тощо) | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.16|Списання витрачених бланків суворої |801, |331, 362 | | |звітності на підставі акта |802, 811| | | |Водночас проводиться списання | | | | |з позабалансового рахунку |- |08 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.17|Отримання в касу готівки з поточних, |301, 302|311, 313,| | |реєстраційних, спеціальних реєстраційних| |314, 316,| | |рахунків за прибутковими касовими | |318, 319,| | |ордерами | |321, 323,| | | | |324, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.18|Видача готівки з каси за видатковими |362, |301 | | |касовими ордерами або іншими |652, | | | |документами, що їх замінюють |661, | | | | |662, | | | | |671, 672| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.19|Прийняття авансового звіту про витрачені|221, |362 | | |підзвітні суми |231-236,| | | | |238, | | | | |239, | | | | |331, | | | | |801, | | | | |802, | | | | |811-813,| | | | |823 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.20|Повернення підзвітною особою залишку |301, 302|362 | | |авансу в касу установи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.21|Віднесення на рахунок винних осіб |363 |301, 302 | | |виявлених недостач грошових коштів у | | | | |касі установи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.22|Надходження сум у касу, на поточні, |301, |363 | | |реєстраційні, спеціальні реєстраційні |302, | | | |рахунки установи на погашення недостач, |311, | | | |завданих збитків тощо |313, | | | | |321, 323| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.23|Надходження коштів за харчування |301, |301, 364 | | |працівників за місцем роботи, утримання |313, 323|674 | | |дітей в дитячих дошкільних закладах | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.24|Надходження в касу плати за телефонні |301 |364, 801,| | |переговори та інших коштів, які | |802, | | |відповідно до чинного законодавства | |811-813 | | |України відносяться на відшкодування | | | | |касових видатків | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.25|Зарахування сум на поточні, спеціальні |313, |301 | | |реєстраційні рахунки коштів, які |314, | | | |надійшли в касу установи |323, 324| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.26|Зарахування плати за телефонні |311, |301, 364 | | |переговори та інших коштів, які |321, | | | |відповідно до чинного законодавства |313, 323| | | |України відносяться на відшкодування | | | | |касових видатків | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.27|Зарахування коштів на депозитний рахунок|315, 325|672 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.28|Повернення коштів з депозитного рахунку |672 |315, 325 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.29|Надходження на поточний, спеціальний |313, 323|364, 675 | | |реєстраційний рахунки установи коштів, | | | | |отриманих від реалізації необоротних | | | | |активів (крім будівель і споруд) та | | | | |інших матеріальних цінностей (у т.ч. | | | | |списаних), за здані у вигляді брухту і | | | | |відходів чорні, кольорові метали, | | | | |дорогоцінні метали (у т.ч. відходів від | | | | |використання фотоматеріалів і | | | | |кіноплівки), дорогоцінне каміння у | | | | |розмірах, що згідно із законодавством | | | | |України залишаються у розпорядженні | | | | |установи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.30|Отримання асигнувань із загального фонду|341 |701, 702 | | |шляхом виданих векселів | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.31|Погашення векселем кредиторської |364, 675|341 | | |заборгованості за отримані матеріальні | | | | |цінності, виконані роботи та надані | | | | |послуги | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.32|Перерахування коштів установі банку для |364 |311, 313,| | |придбання іноземної валюти | |314, 316,| | | | |319, 321,| | | | |323, 324,| | | | |326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.33|Проведення розрахунків з установою банку| | | | |з придбання іноземної валюти: | | | | | зарахована іноземна валюта |318 |364 | | | | | | | | списана вартість послуги |801, 802|364 | | | за придбання валюти |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.34|Проведено розрахунок з Пенсійним фондом | | | | |за придбану іноземну валюту: | | | | | нарахований пенсійний збір |801, 802|651 | | | |811-813 | | | | | | | | | перерахований пенсійний збір |651 |311, | | | | |313, 314,| | | | |316, 319,| | | | |321, 323,| | | | |324, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.35|Повернуто установою банку невикористаний|311, |364 | | |залишок коштів, перерахований установою |313, | | | |для придбання іноземної валюти |314, | | | | |316, | | | | |319, | | | | |321, | | | | |323, | | | | |324, 326| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.36|Отримана в касу готівка в іноземній |302 |318 | | |валюті | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.37|Видано під звіт іноземну валюту |362 |302 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.38|Проведений розрахунок за підзвітну суму:| | | | | прийняття та затвердження звіту про |801, 802|362 | | | використаний аванс в іноземній валюті |811-813 | | | | (за курсом на день видачі авансу) | | | | | | | | | | повернення невикористаної частини |302 |362 | | | авансу в іноземній валюті | | | | | (за курсом на день видачі авансу) | | | | | | | | | | відшкодовані перевитрати понад |362 |302 | | | виданий аванс (за курсом на день | | | | | погашення заборгованості, але | | | | | не пізніше терміну, визначеного | | | | | для звітування за відрядження) | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.39|Нарахована курсова різниця на кошти на | | | | |валютному рахунку (щомісяця при зміні | | | | |курсу): | | | | | при збільшенні курсу |318 |442 | | | при зменшенні курсу |442 |318 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.40|Перерахована валюта для надання послуг, |364 |318 | | |виконання робіт тощо | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |3.41|Списано на фактичні видатки, отримані |801, |364 | | |послуги, виконані роботи (за курсом |802, | | | |перерахування авансу) |811-813 | | |----------------------------------------------------------------| |4. Власний капітал | |----------------------------------------------------------------| |4.1 |Списуються остаточними оборотами |701, 702|431 | | |отримані за поточний рік асигнування | | | | |загального фонду бюджету | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.2 |Списуються остаточними оборотами доходи |711 |432 | | |за коштами, отриманими як плата за | | | | |послуги (надходження, що отримані | | | | |установою згідно з кошторисом як плата | | | | |за послуги, що надаються бюджетними | | | | |установами згідно з функціональними | | | | |повноваженнями; кошти, що отримуються | | | | |бюджетними установами від господарської | | | | |та/або виробничої діяльності; плата за | | | | |оренду майна бюджетних установ; кошти, | | | | |що отримуються бюджетними установами від| | | | |реалізації майна), що згідно з | | | | |кошторисом відносяться до поточного | | | | |бюджетного року | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.3 |Списуються доходи за іншими джерелами |712 |432 | | |власних надходжень (надходження установи| | | | |для виконання окремих доручень, а також | | | | |гранти, дарунки, благодійні внески, | | | | |інвестиції, що згідно з чинним | | | | |законодавством України отримують | | | | |бюджетні установи) | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.4 |Списуються доходи за іншими |713 |432 | | |надходженнями спеціального фонду | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.5 |Списуються доходи, що отримані від |714 |432 | | |батьків за утримання дітей в дошкільних | | | | |закладах, за навчання у державних школах| | | | |естетичного виховання тощо | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.6 |Списуються доходи за коштами, отриманими|716 |432 | | |як плата за послуги, що отримані в | | | | |минулому бюджетному році, які були | | | | |використані в поточному році (плата за | | | | |навчання, перерахована за весь | | | | |навчальний рік, тощо), якщо установою | | | | |застосовувався у минулому році | | | | |субрахунок 716 "Доходи за витратами | | | | |майбутніх періодів" | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.7 |Списуються доходи від реалізації |721, |432 | | |продукції, виробів і виконаних робіт |722, 723| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.8 |Списуються видатки поточного року, |431 |801, 802 | | |проведені за рахунок коштів загального | | | | |фонду бюджету | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.9 |Списуються видатки поточного року, |432 |811, 812,| | |проведені за рахунок доходів | |813 | | |спеціального фонду бюджету: видатки за | | | | |коштами, отриманими як плата за послуги,| | | | |за іншими джерелами власних надходжень, | | | | |за іншими надходженнями спеціального | | | | |фонду | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.10|Списуються витрати (виробничих |432 |821, 822,| | |(навчальних) майстерень, підсобних | |823, 824,| | |(навчальних) сільських господарств, на | |825 | | |науково-дослідні роботи за договорами, | | | | |на виготовлення експериментальних | | | | |пристроїв, на заготівлю і переробку | | | | |матеріалів) за закінченими і зданими | | | | |роботами | | | | |Витрати за незакінченими або | | | | |закінченими, але не зданими роботами, | | | | |заключними оборотами за рік не | | | | |списуються | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.11|Списується вартість переоцінених запасів| | | | |та матеріалів: | | | | | дооцінка |441 |431, 432 | | | уцінка |431, 432|441 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.12|Списуються нараховані курсові різниці: | | | | | додатний результат |442 |431, 432 | | | від'ємний результат |431, 432|442 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.13|Списання сум дебіторської заборгованості|431, 432|363, 364 | | |після закінчення терміну позовної | | | | |давності | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.14|Списання сум кредиторської |364, 675|431, 432 | | |заборгованості, строк позовної давності | | | | |якої минув | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |4.15|Списання сум депонентської |671 |431, 432 | | |заборгованості, строк позовної давності | | | | |якої минув | | | |----------------------------------------------------------------| |5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з | |діяльністю установи | |----------------------------------------------------------------| |5.1 |Отримання довгострокового кредиту в |319 |501 | | |установі банку | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |5.2 |Відстрочення терміну погашення |501 |502 | | |довгострокового кредиту в установі | | | | |банку | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |5.3 |Перерахування з поточного рахунку на |501, 502|319 | | |погашення довгострокових кредитів | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |5.4 |Отримання короткострокового кредиту в |319 |601 | | |установі банку | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |5.5 |Відстрочення терміну погашення |601 |602 | | |короткострокового кредиту в установі | | | | |банку | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |5.6 |Відображення поточної заборгованості з |611 |501 | | |довгострокового кредиту в установі | | | | |банку | | | |----------------------------------------------------------------| |6. Розрахунки із заробітної плати | |----------------------------------------------------------------| |6.1 |Нарахування заробітної плати |801, |661 | | |працівникам, що перебувають і не |802, | | | |перебувають у штаті установ |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.2 |Нарахування стипендій |801, |662 | | | |802, 811| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.3 |Нарахована допомога у зв'язку з |652 |661 | | |тимчасовою непрацездатністю | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.4 |Утримання із заробітної плати та |661, 662|641, | | |стипендій податків та інших утримань | |651-654, | | | | |663-668 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.5 |Перерахування з поточних, |661, 662|311, 313,| | |реєстраційних, спеціальних |663, |314, 316,| | |реєстраційних рахунків за дорученням |664, |321, 323,| | |працівників: сум заробітної плати, |665, |324, 326 | | |стипендії, утримань із заробітної плати |666, | | | |за товари, продані в кредит; в установи |667, 668| | | |банків на вклади; за договорами | | | | |добровільного страхування; | | | | |профспілковим організаціям членських | | | | |профспілкових внесків та ін. | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.6 |Повернення на рахунки установи сум |311, |661, 662,| | |неотриманих коштів заробітної плати, |313, |668 | | |стипендії, аліментів тощо |314, | | | | |316, | | | | |321, | | | | |323, | | | | |324, 326| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.7 |Нарахування внесків до пенсійного фонду |801, |651 | | | |802, | | | | |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.8 |Нарахування внесків на державне |801, |652 | | |соціальне страхування |802, | | | | |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.9 |Нарахування внесків на обов'язкове |801, |653 | | |соціальне страхування на випадок |802, | | | |безробіття |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.10|Нарахування внесків з інших видів |801, |654 | | |страхування |802, | | | | |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.11|Перерахування сум внесків за |651, |311, 313,| | |розрахунками із страхування |652, |314, 316,| | | |653, 654|321, 323,| | | | |324, 326 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.12|Нарахування гонорару композиторам, |801, |669 | | |артистам, авторам за виконані ними |802, 811| | | |роботи за договорами й разовими | | | | |замовленнями | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.13|Утримання податків з гонорару |669 |641 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.14|Виплата заробітної плати, стипендій і |661, |301 | | |гонорарів з каси установи |662, 669| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.15|Віднесення на рахунок депонентів не |661, 662|671 | | |отриманих у строк заробітної плати та | | | | |стипендій | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.16|Виплата з каси установи сум, що |671 |301 | | |належать депонентам | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.17|Надходження на рахунок коштів на |328 |674 | | |виплату допомоги і компенсацій | | | | |громадянам, які постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.18|Нарахування допомоги і компенсацій, |674 |661 | | |виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою | | | | |праці, наданням додаткової відпустки | | | | |громадянам, які постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи, відповідно до| | | | |чинного законодавства України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.19|Отримання в касу установи коштів на |301 |328 | | |виплату допомоги і компенсацій | | | | |громадянам, які постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |6.20|Видача працівникам коштів на виплату |661 |301 | | |допомоги і компенсацій громадянам, які | | | | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи, або заробітної плати | | | | |відповідно до чинного законодавства | | | | |України | | | |----------------------------------------------------------------| |7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції | |----------------------------------------------------------------| |7.1 |Нарахування плати за послуги, надання |364, 674|711, 714 | | |яких пов'язане з виконанням основних | |741 | | |функцій та завдань бюджетної установи, | | | | |від господарської та/або виробничої | | | | |діяльності, визначені переліками | | | | |послуг, що можуть надаватись бюджетними | | | | |установами за плату, затвердженими | | | | |Кабінетом Міністрів України для | | | | |відповідної галузі | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.2 |Нарахування плати за оренду майна |364 |711 | | |бюджетної установи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.3 |Нарахування плати за комунальні послуги |364, 675|801, 802,| | |зданого в оренду приміщення, які | |811 | | |відповідно до чинного законодавства | | | | |України відносяться на відшкодування | | | | |касових видатків | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.4 |Нарахування коштів від реалізації |363, 364|711 | | |майна, відшкодування вартості форменого | | | | |одягу, завданих збитків тощо | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.5 |Нарахування податку на додану вартість |811 |641, 642 | | |та інших податків, що підлягають | | | | |перерахуванню до Державного бюджету | | | | |України відповідно до чинного | | | | |законодавства України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.6 |Надійшли кошти в іноземній валюті за |318 |711 | | |надані послуги | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.7 |Зараховані благодійні внески в |318 |712 | | |іноземній валюті | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.8 |Здійснення видатків за рахунок коштів, |811 |364, 675 | | |отриманих як плата за послуги (сума без | | | | |ПДВ) | | | | | | | | | | Сума ПДВ: | | | | | якщо ПДВ не включено до податкового |811 |364, 675 | | | кредиту | | | | | | | | | | якщо ПДВ включено до податкового |641 |364, 675 | | | кредиту | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.9 |Надходження від підприємств на |313, 323|633 | | |поточний, спеціальний реєстраційний | | | | |рахунки власних надходжень навчальних | | | | |закладів системи професійно-технічної | | | | |освіти за виконані учнями роботи в | | | | |період виробничого навчання | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.10|Пред'явлені рахунки замовникам за |633 |711, 721,| | |виконані для них роботи, надані | |741 | | |послуги, виготовлені вироби | | | | |учбово-виробничими майстернями | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.11|Повернення плати за утримання дітей в |674 |301 | | |дитячих дошкільних закладах | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.12|Надходження коштів для сплати іменних |314, 324|712 | | |стипендій | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.13|Нараховування стипендій за рахунок |812 |662 | | |отриманих коштів для сплати іменних | | | | |стипендій | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.14|Виплата іменних стипендій |662 |301, 314,| | | | |324 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.15|Списання видатків, проведених за кошти, |812 |364, 675 | | |що надійшли як гуманітарна допомога | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.16|Проведення видатків за коштами, що |813 |316, 326,| | |відносяться до інших надходжень | |364, 675 | | |спеціального фонду | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.17|Отримані кошти установою-закупником для |328 |684 | | |проведення централізованих закупівель | | | | |від установи-замовника за операціями з | | | | |централізованого постачання, які | | | | |проводяться за рахунок власних | | | | |надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.18|Оплачені рахунки установою-закупником |351, |328 | | |за централізоване придбання |364, 675| | | |матеріальних цінностей за операціями з | | | | |централізованого постачання, які | | | | |проводяться за рахунок власних | | | | |надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.19|Придбані матеріальні цінності |06 |- | | |установою-закупником за операціями з | | | | |централізованого постачання, які | | | | |проводяться за рахунок власних | | | | |надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою, до передачі | | | | |установам-замовникам обліковуються на | | | | |позабалансовому рахунку | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.20|Передані матеріальні цінності за |- |06 | | |операціями з централізованого | | | | |постачання, які проводяться за рахунок | | | | |власних надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою, списуються з | | | | |позабалансового рахунку | | | | |установи-закупника | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |7.21|Після отримання підтвердження |684 |351, 364,| | |установою-закупником від | |675 | | |установи-замовника факту отримання | | | | |матеріальних цінностей, придбаних за | | | | |операціями з централізованого | | | | |постачання, які проводяться за рахунок | | | | |власних надходжень спеціального фонду | | | | |кошторису, коли установа-закупник є | | | | |бюджетною установою, проводиться | | | | |закриття розрахунків | | | |----------------------------------------------------------------| |8. Облік операцій при виробництві продукції | |----------------------------------------------------------------| |8.1 |Оприбуткування готових виробів і |241, 251|821, 822 | | |продукції, переданих з виробництва на | | | | |склад | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.2 |Реалізація готових виробів і продукції |721, 722|241,251 | | |підсобних господарств | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.3 |Оприбуткування продукції підсобних |232, 239|241, 251 | | |господарств для потреб установи | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.4 |Видача зі складу матеріалів тривалого |118 |231 | | |використання науковими підрозділами для | | | | |виконання науково-дослідних робіт або | | | | |майстернями для реставрації та ремонту | | | | |виробів мистецтва, музейних цінностей і | | | | |пам'ятників архітектури | | | | |Водночас проводиться другий запис |801, |401 | | | |802, | | | | |811-813 | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.5 |Оприбуткування спеціального обладнання |203 |313, 323,| | |для виконання науково-дослідних робіт | |351, 364,| | |за господарськими договорами | |631-635, | | |(сума без ПДВ) | |675 | | |Сума ПДВ: | | | | | якщо ПДВ не включено до |823 |313, 323,| | | податкового кредиту | |351, 364,| | | | |631-635, | | | | |675 | | | якщо ПДВ включено до |641 |313, 323,| | | податкового кредиту | |351, 364,| | | | |631-635, | | | | |675 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.6 |Передача спеціального обладнання зі |823 |203 | | |складу в науковий підрозділ для | | | | |виконання робіт за господарськими | | | | |договорами | | | | |Водночас проводиться запис |02 |- | | |на позабалансовому рахунку 02 | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.7 |Оприбуткування за ціною можливого | | | | |використання спеціального обладнання, | | | | |яке не повернуто замовнику після | | | | |завершення теми і яке | | | | |використовується як: | | | | | основні засоби |104, 106|711, | | | |811 |131, 401 | | | малоцінні та швидкозношувані |221, |711, | | | предмети |811 |411 | | | | | | | | матеріали |231, |711 | | | |234 | | | | | | | | |Вартість цього обладнання списується з |- |02 | | |позабалансового рахунку 02 | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.8 |Передача матеріалів і продуктів |825 |231-236, | | |харчування в переробку | |238, 239 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.9 |Оприбуткування матеріалів, які надійшли |231-236,|825 | | |від заготівлі і переробки |238, 239| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.10|Оприбуткування малоцінних та |221 |825 | | |швидкозношуваних предметів, які | | | | |надійшли з переробки | | | | |Водночас проводиться другий запис |801, 811|411 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.11|Оприбуткування необоротних активів, |106, |825 | | |виготовлених господарським способом |109, | | | | |113, 114| | | |Водночас проводиться другий запис |801, 811|401 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.12|Надходження від замовників сум на |313, 323|634 | | |сплату рахунків за виконані | | | | |науково-дослідні роботи за договорами | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.13|Надходження авансів від замовників за |313, 323|351 | | |договорами на виконання | | | | |науково-дослідних робіт | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.14|Надходження коштів від реалізації |313, 323|241, 251,| | |виробів і продукції | |364, 721,| | | | |722, 741 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.15|Перерахування з поточного, |632 |311, 321 | | |реєстраційного рахунків організаціям за | | | | |виконані ними замовлення для | | | | |науково-дослідних і конструкторських | | | | |робіт за тематикою загального фонду | | | | |бюджету | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.16|Прийняття згідно з актом або іншими |104, 221|632 | | |документами виготовлених приладів і | | | | |виробів для науково-дослідних і | | | | |конструкторських робіт | | | | |Водночас проводиться другий запис |801, 802|401, 411 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.17|Перерахування з поточного, спеціального |635 |313, 323 | | |реєстраційного рахунків для обліку | | | | |коштів, отриманих як плата за послуги | | | | |спільним виконавцям, залученим для | | | | |виконання окремих науково-дослідних і | | | | |конструкторських робіт за договорами | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.18|Прийняття виконаних робіт від |823 |635 | | |співвиконавців | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.19|Залік авансів, одержаних від замовників |351 |634 | | |на науково-дослідні роботи за | | | | |договорами відповідно до чинного | | | | |законодавства України | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.20|Здача замовникам виконаних |634 |723 | | |науково-дослідних робіт за вартістю, що | | | | |передбачена в договорі | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.21|Оплата прямих видатків при виробництві |821-823 |301, 313,| | |продукції і при виконанні | |323, 362,| | |науково-дослідних і конструкторських | |635 | | |робіт за договорами | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.22|Видача зі складу матеріалів та |821-823 |201, 203,| | |спеціального обладнання на виробництво | |231, 234,| | |продукції і виконання науково-дослідних | |235, 238,| | |робіт за договорами | |239 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.23|Повернення на склад матеріалів, що не |201, |821-823 | | |були використані у виробництві |203, | | | | |231, | | | | |234, | | | | |235, | | | | |238, 239| | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.24|Оплата наданих послуг із заготівлі і |825 |301, 313,| | |переробки матеріалів | |323, 362,| | | | |364, 675 | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.25|Отримання від постачальників для |202, 204|631 | | |будівництва обладнання і будівельних | | | | |матеріалів | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.26|Передача підрядним організаціям |631 |202, 204 | | |обладнання і будівельних матеріалів на | | | | |капітальне будівництво | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.27|Оплата зі спеціального рахунку |631 |311, 313,| | |замовника сум підряднику за закінченими | |319, 321,| | |етапами будівельно-монтажних робіт з | |323 | | |капітального будівництва | | | |----+----------------------------------------+--------+---------| |8.28|Списання на підставі підтвердних |801, |631 | | |документів сум виконаних підрядником |802, 811| | | |будівельно-монтажних робіт | | | ------------------------------------------------------------------ ( Інструкція в редакції Наказу Державного казначейства N 28
( z0288-05 ) від 14.02.2005 )
Начальник управління методології по
виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечулінавгору