Документ z0496-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0597-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
21.06.2010 N 1851
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2010 р.
за N 496/17791
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 526 ( z0597-15 ) від 18.05.2015 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.03.2006 N 794

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.03.2006 N 794 ( z0510-06 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
03.05.2006 за N 510/12384 (зі змінами), такі зміни: абзаци перший - третій примітки 1 додатка 1 до наказу
замінити абзацом такого змісту: "1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу
(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з
1 січня - 555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень. Для працівників,
у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної
плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі
установлюються на рівні мінімальної заробітної плати". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівникам притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для
яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення
доплат, надбавок та премій.
3. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Толстоухову С.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
Міністр Р.С.Сафіуллін
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.В.Черкасов
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Генеральний директор Спілки
орендарів і підприємців України Любомир Шкорута
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовийвгору