Документ z0494-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.2018, підстава - z0745-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2017  № 165


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.
за № 494/30362

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 260 від 07.06.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року № 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня  2008 року за № 638/15329, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23.03.2017 № 165


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.
за № 494/30362

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1. Пункт 2.2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

“2.2. У разі надання військовослужбовцям відпусток (додаткових відпусток) без збереження грошового забезпечення (заробітної плати), що визначені Законом України “Про відпустки” або іншими законами України, за час перебування у цих відпустках (додаткових відпустках) грошове забезпечення не виплачується.”.

2. У розділі VII:

1) підпункт 7.3.5 пункту 7.3 викласти в такій редакції:

“7.3.5. Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку), які проходять військову службу за контрактом та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.”;

2) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

“7.4. Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку), які проходять строкову військову службу та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.”.

3. У розділі XIІ:

1) пункт 12.2 викласти в такій редакції:

“12.2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884.”;

2) пункти 12.4, 12.5 викласти в такій редакції:

“12.4. Членам сімей військовослужбовців, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовців до дня смерті (загибелі). Не отримані військовослужбовцем у рік смерті (загибелі) суми грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань виплачуються членам його сім’ї за їх зверненням.

12.5. Грошове забезпечення членам сім’ї військовослужбовця, який помер (загинув), виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі).”.

4. Підпункт 14.2.6 пункту 14.2 розділу XIV викласти в такій редакції:

“14.2.6. Тридцять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади у військових частинах А1594, А2245, - за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом (або наявності права на встановлення пільгового заліку вислуги років за минулий рік для призначення пенсії), передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених Міністром оборони України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах.”.

5. У розділі XXXI:

1) пункт 31.6 доповнити абзацами такого змісту:

“у разі відрахування з ад’юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або науково-дослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи) або недисциплінованість (за місяць, у якому було здійснено відрахування);

у разі неуспішного закінчення ад’юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або науково-дослідної установи (за місяць, у якому закінчилося навчання).”;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

“31.13. Ад’юнктам або докторантам, які успішно захистили дисертації до закінчення строку навчання в ад’юнктурі або підготовки в докторантурі, виконали індивідуальні навчальні плани (індивідуальні плани наукової роботи) і відраховуються з ад’юнктури або докторантури, виплачується премія в підвищеному розмірі (за місяць, у якому відбувався захист дисертації).

Розмір премії зазначеній категорії військовослужбовців установлюється за рішенням Міністра оборони України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.”.

6. У пункті 38.1 розділу XXXVIII цифри “16” замінити цифрами “18”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
С.Л. Винниквгору