Документ z0490-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2019  № 142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2019 р.
за № 490/33461

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» та Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України та Юридичному управлінню Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України І. Гаєвського.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України

Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Перший заступник Голови
Національного банку України

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

С. Кубів

Ю. Лавренюк


І. ЧеркаськийІ.В. Пашко


Т.З. Хромаєв


К. Рожкова


Г.В. Осовий


Д. Олійник


В.М. Хмільовський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08 квітня 2019 року № 142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2019 р.
за № 490/33461

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства фінансів України

1. Абзац одинадцятий пункту 4 розділу II Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 року за № 492/26937 (зі змінами), після слова «ідентифікації» доповнити словами «та верифікації».

2. У додатку до Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2015 року № 542, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194, літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити.

3. Унести до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 липня 2015 року № 662, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 973/27418, такі зміни:

у розділі IV:

абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

«5. Під час ідентифікації та верифікації суб’єкт вживає заходів щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних, передбачених статтею 9 Закону, та встановлює (підтверджує) відповідність особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Ідентифікація клієнта здійснюється шляхом отримання його ідентифікаційних даних на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є відкритою.

Верифікація клієнта здійснюється на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Уповноважений працівник суб’єкта в присутності особи, яка укладає договір про надання послуг (представника особи), знімає копії відповідних документів, на підставі яких здійснюється верифікація клієнта (особи), та договорів з клієнтом. Зазначені копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника суб’єкта та клієнта (особи), який укладає договір про надання послуг, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у суб’єкта в порядку, визначеному у Правилах.»;

пункт 14 після слова «ідентифікації» доповнити словами «та верифікації».

В.о. Директора департаменту
податкової політики


Л. Максименковгору