Документ z0490-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.09.2012, підстава - z1636-12

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.03.2012  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2012 р.
за № 490/20803

Про проведення перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей у 2012 році

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
№ 31 від 21.09.2012}

Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", доручення Президента України від 15.03.2012 "Щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя" та на виконання пункту 3 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 23 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Провести перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей, які отримують щомісячні страхові виплати станом на 01.03.2012 та яким перерахунок цих виплат здійснювався відповідно до частини другої статті 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" до 01.01.2006, в межах бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік.

{Пункт 1 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 31 від 21.09.2012 - застосовується з 1 вересня 2012 року}

1.1. При проведенні перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим застосувати коефіцієнти підвищення страхових виплат: у 2002 році - 1,352; у 2003 році - 1,21; у 2004 році - 1,228; у 2005 році - 1,275; у 2006 році - 1,367; у 2007 році - 1,292; у 2008 році - 1,125; у 2009 році - 1,063; у 2010 році - 1,0; у 2011 році - 1,102; у 2012 році - 1,176.

{Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 31 від 21.09.2012 - застосовується з 1 вересня 2012 року}

Щомісячна страхова виплата при проведенні перерахунку визначається з відкоригованої на вищезазначені коефіцієнти підвищення страхових виплат середньомісячної заробітної плати потерпілого відповідно до ступеня втрати його професійної працездатності.

При цьому відкоригована заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на дату проведення перерахунку. У такому разі розмір щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Сума перерахованого розміру щомісячної страхової виплати та пенсії по інвалідності не може перевищувати відкориговану заробітну плату.

1.2. Перерахунок щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право у разі втрати годувальника, здійснюється на коефіцієнти підвищення страхових виплат: у 2002 році - 1,352; у 2003 році - 1,21; у 2004 році - 1,228; у 2005 році - 1,275; у 2006 році - 1,367; у 2007 році - 1,292; у 2008 році - 1,125; у 2009 році - 1,063; у 2010 році - 1,0; у 2011 році - 1,102; у 2012 році - 1,176.

{Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 31 від 21.09.2012 - застосовується з 1 вересня 2012 року}

2. Для категорії осіб, яким здійснюється перерахунок щомісячних страхових виплат, передбачений пунктом 1 цієї постанови, не застосовуються коефіцієнти підвищення страхових виплат за 2002-2012 роки, зазначені у підпункті 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 та підпункті 6.4.2 пункту 6.4 глави 6 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за №715/13982.

3. Механізм перерахунку щомісячних страхових виплат, передбачений пунктом 1 цієї постанови, застосовується при подальших перерахунках щомісячних страхових виплат з 1 березня кожного наступного року.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 1 березня 2012 року.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
В.М. Коломієць


Г.В. ОсовийО. Мірошниченковгору