Документ z0490-01, поточна редакція — Редакція від 03.04.2004, підстава - z0356-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 229 від 23.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2001 р.
за N 490/5681

Про затвердження Інструкції про порядок надання,
використання та захисту кодів експедиторських
організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту
N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

З метою удосконалення проведення централізованих розрахунків
за транзитні перевезення вантажів залізничним транспортом України
та надані послуги, недопущення несанкціонованого використання
кодів експедиторів іншими клієнтами відповідно до ст. 4 Статуту
залізниць України ( 457-98-п ) та згідно з параграфом 2 ст. 15
Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( 998_011 )
(далі - СМГС) та пунктом 2.3 Угоди про порядок оформлення
перевізних документів, стягнення провізних платежів за перевезення
вантажів у міждержавному та міжнародному сполученнях
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надання, використання та
захисту кодів експедиторських організацій (далі - Інструкція), що
додається. 2. Укрзалізниці (Кірпа Г.М.) після державної реєстрації цього
наказу в Міністерстві юстиції України довести вимоги цієї
Інструкції до відома підпорядкованих підприємств та експедиторів,
які здійснюють транзитні перевезення вантажів залізницями України,
і взяти її до неухильного виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Погоджено:
Заступник Голови державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.М.Білоус

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
України
N 229 від 23.04.2001
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2001 р
за N 490/5681
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання, використання та захисту кодів
експедиторських організацій
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання, використання та
захисту кодів експедиторських організацій, які здійснюють
транзитні перевезення вантажів залізницями України. Інструкція
погоджена з Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва. 1.2. Кодування експедиторських організацій (далі -
експедитори) проводиться у зв'язку з проведенням централізованих
розрахунків за перевезення вантажів і надані послуги та
зазначенням у графі 20 перевізних документів коду платника, який
наданий експедитору, відповідно до параграфу 2 статті 15 Угоди про
міжнародне залізничне вантажне сполучення ( 998_011 ).
2. Надання коду експедитору
2.1. Після укладення між Укрзалізницею та експедиторською
організацією договору про перевезення вантажів залізницями України
Укрзалізниця визначає і надає експедитору єдиний цифровий код,
який проставляється при заповненні перевізних документів.
Структура коду визначається Укрзалізницею. Про надання коду Укрзалізниця письмово повідомляє
експедитора. 2.2. Інформація про наданий Укрзалізницею єдиний цифровий код
є конфіденційною, про що зазначається у договорі про перевезення
вантажів залізницями України. 2.3. Єдиний цифровий код діє в межах залізниць України,
термін дії - з часу його надання експедитору до припинення дії
договору про перевезення вантажів залізницями України.
3. Використання коду
3.1. Єдиний цифровий код експедитора використовується для
проведення централізованих розрахунків (включаючи складання
рахунків) за перевезення вантажів, для інформаційного
забезпечення, а також для ведення оперативного обліку щодо даних
експедитора на базі електронного обміну даними між підрозділами
залізниць. 3.2. Для забезпечення проведення централізованих розрахунків,
згідно з параграфом 2 статті 15 Угоди про міжнародне залізничне
вантажне сполучення ( 998_011 ), цей код зазначається у графі 20
перевізних документів СМГС ("Соглашение о международном
железнодорожном грузовом сообщении").
4. Порядок перевірки належності коду
до експедиторської організації
4.1. Для запобігання використанню сторонньою особою єдиного
цифрового коду експедитора та розрахунків за перевезення вантажів
і надані послуги за рахунок власника коду експедиторська
організація отримує необхідну інформацію для перевірки належності
їй коду, зазначеного в графі 20 перевізних документів СМГС
( 998_011 ). Відповідна інформація надається головним
інформаційно-обчислювальним центром Укрзалізниці, з яким
експедитор укладає договір про інформаційне обслуговування. 4.2. Для перевірки належності коду експедиторській
організації головний інформаційно-обчислювальний центр
Укрзалізниці після прибуття вантажу на вхідну прикордонну станцію
України передає експедитору, код якого вказано в графі 20
перевізних документів СМГС ( 998_011 ), інформацію, зміст якої
обумовлений у договорі. На підставі цієї інформації експедитор перевіряє
правомірність використання наданого йому коду в цьому перевезенні.
У разі виявлення використання коду сторонньою особою експедитор
негайно телефоном, з наступним підтвердженням у письмовій формі,
звертається до Укрзалізниці з вимогою про припинення руху вагонів
до з'ясування обставин, які призвели до несанкціонованого
використання коду. 4.3. Після отримання звернення експедитора Укрзалізниця
зупиняє рух указаних вагонів територією України, про що письмово
сповіщає експедиторську організацію, залізницю, станцію
відправлення та вантажовідправника. ( Пункт 4.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 4.4. Про прийняте рішення щодо подальшого транспортування
вантажу за призначенням експедиторська організація повідомляє
Укрзалізницю письмово (лист, телеграма, факс) не пізніше 4 діб з
моменту звернення до Укрзалізниці про затримку вагонів. Якщо
протягом цього часу повідомлення від експедитора не надійшло,
Укрзалізниця діє згідно з положеннями статті 21 СМГС. ( Пункт 4.4
в редакції Наказу Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004 ) 4.5. Збитки, яких зазнала залізниця внаслідок затримки
транзитних вантажів, відшкодовуються експедиторською організацією,
за зверненням якої ці вантажі були затримані. Експедиторська
організація згідно з чинним законодавством може стягнути суми
відшкодування зі сторони, винної у неправомірному використанні її
коду. ( Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
Перший заступник начальника
головного комерційного управління В.В.Чорнийвгору