Документ z0489-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
08 травня 2019 року № 1060

ВИСНОВОК
про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дитини, що потребує інклюзивного навчання
(Форма № 031/о)

Директор Департаменту
впровадження реформ


А. ГаврилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
08 травня 2019 року № 1060


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2019 р.
за № 489/33460

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання» (далі - Висновок).

2. Висновок заповнюється лікарями закладів охорони здоров’я (вторинна (спеціалізована) медична допомога).

3. У Висновку зазначаються:

1) у пунктах 1-3 - прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження та місце проживання;

2) у пункті 4  діагноз (за згодою батьків / законних представників дитини діагноз не зазначається, пункт не заповнюється з 01 січня 2020 року);

3) у пункті 5 - оцінка рівня функціонування дитини для потреб інклюзивного навчання згідно з додатком до Висновку;

4) у пункті 6 - стан здоров’я дитини згідно з МКФ-ДП;

5) у пункті 7 - рівень підтримки дитини відповідно до Критеріїв для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 травня 2019 року № 1060.

4. У кінці Висновку проставляються дата заповнення та підпис лікаря, який заповнив Висновок.

5. Висновок видається батькам / законним представникам дитини у письмовому або електронному вигляді з метою їх подальшого звернення до інклюзивно-ресурсного центру.

6. Строк зберігання Висновку - 15 років.

Директор Департаменту
впровадження реформ


А. Гаврилюквгору