Про затвердження Положення про Державний племінний реєстр
Мінагрополітики України, НААН; Наказ, Положення, Форма від 20.05.2002134/40
Документ z0488-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2012, підстава - z1117-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 134/40 від 20.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
10 червня 2002 р.
за N 488/6776
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 357/155 ( z1117-12 ) від 13.06.2012 }
Про затвердження Положення
про Державний племінний реєстр
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }

На виконання Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та відповідно до Указу Президента
України від 7 червня 2000 року N 772/2000 ( 772/2000 ) "Питання
Міністерства аграрної політики України" (із змінами, внесеними
згідно з указами Президента України від 30 жовтня 2001 року N 1021
( 1021/2001 ) та від 27 березня 2002 року N 304 ( 304/2002 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про Державний племінний реєстр, що
додається.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.), Державному
науково-виробничому концерну "Селекція" (Вишневський Л.В.): 2.1. Довести вищезазначене положення до відома суб'єктів
племінної справи у тваринництві. 2.2. До 1 вересня 2002 року розробити порядок і умови
користування даними Державного племінного реєстру. 2.3. До 1 жовтня 2002 року розробити програмне забезпечення
для ведення Державного племінного реєстру.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Департаменту фінансово-кредитної
та податкової політики (Зуб Г.І.), Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" розробити і затвердити кошториси витрат та
профінансувати в 2002 році за рахунок коштів Державного бюджету
України на виконання державної програми селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу розробку
програмного забезпечення, придбання комп'ютерної техніки та
ведення Державного племінного реєстру.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання у встановленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І. і віце-президента Української
академії аграрних наук Роїка М.В.
Міністр аграрної політики України С.Рижук
Президент Української
академії аграрних наук М.Зубець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України і
Української академії
аграрних наук
20.05.2002 N 134/40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2002 р.
за N 488/6776
Положення
про Державний племінний реєстр
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ).
1.2. Положення визначає правила та порядок проведення
державної реєстрації племінних стад у Державному племінному
реєстрі.
1.3. Поняття, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення: племінне стадо - група чистопородних або одержаних за
затвердженою програмою породного вдосконалення тварин однієї
породи, що мають племінну (генетичну) цінність і використовуються
в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних
програм селекції; свідоцтво - документ, що засвідчує дані про власника
племінного стада, факт і дату реєстрації племінного стада в
Державному племінному реєстрі.
1.4. Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у
тваринництві всіх форм власності, яким присвоєно відповідний
статус у встановленому порядку. Державна реєстрація племінних стад проводиться з метою: єдиного державного обліку племінних стад; створення бази даних про племінні стада для планування
племінної роботи з породами тварин; оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві,
пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві; організації системи маркетингу у тваринництві; сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; здійснення контролю за дотриманням законодавства про племінну
справу у тваринництві; визначення заходів щодо державної підтримки суб'єктів
племінної справи у тваринництві.
Розділ 2. Правила та порядок проведення
державної реєстрації племінних стад у
Державному племінному реєстрі
2.1. Державна реєстрація племінних стад проводиться шляхом
занесення відповідних даних про них до Державного племінного
реєстру.
2.2. Реєстрація племінного стада в Державному племінному
реєстрі здійснюється за результатами проведення державної
атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у
тваринництві.
2.3. Створення і ведення Державного племінного реєстру
здійснюється Міністерством аграрної політики України.
2.4. Створення і ведення Державного племінного реєстру
включає: розробку організаційних і методологічних принципів ведення
Державного племінного реєстру; забезпечення єдиного державного обліку племінних стад, що
підлягають реєстрації в Державному племінному реєстрі; накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів
племінної справи у тваринництві; контроль відповідності суб'єкта племінної справи у
тваринництві присвоєному статусу; присвоєння племінному стаду реєстраційного номера; видачу свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному
племінному реєстрі; формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних
про племінні стада, актуалізацію даних; розробку й удосконалення технології та програмних засобів
ведення Державного племінного реєстру; інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними
Державного племінного реєстру; підготовку до друку та щорічне видання Державного племінного
реєстру.
2.5. Інформаційний фонд Державного племінного реєстру
включає: дані анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві
(додаток 1); кількісні та якісні показники продуктивності стада і
виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у
тваринництві; реєстраційний номер племінного стада; дані про ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.6. Для реєстрації племінного стада в Державному племінному
реєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний термін
після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати
(надіслати) Міністерству аграрної політики України: анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві; кількісні та якісні показники продуктивності стада й
виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у
тваринництві за попередній рік за станом на 1 січня, погоджені в
районному відділенні статистики та Міністерстві агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим чи головних управліннях
сільського господарства і продовольства обласних державних
адміністрацій відповідно (додатки 2 - 11); довідку районної служби ветеринарної медицини про
ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.7. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, племінні стада
яких зареєстровані в Державному племінному реєстрі, повинні
подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики України
нижчезазначені документи. 2.7.1. Щорічно до 1 лютого: кількісні та якісні показники продуктивності стада й
виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у
тваринництві за попередній рік за станом на 1 січня, погоджені в
районному відділенні статистики та Міністерстві агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим чи головних управліннях
сільського господарства і продовольства обласних державних
адміністрацій відповідно (додатки 2 - 11); довідку районної служби ветеринарної медицини про
ветеринарно-санітарний стан господарства. 2.7.2. За півріччя до 10 липня: кількісні та якісні показники продуктивності стада й
виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у
тваринництві за півріччя за станом на 1 липня (додатки 12 - 16); довідку районної служби ветеринарної медицини про
ветеринарно-санітарний стан господарства. 2.7.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу: кількісні та якісні показники продуктивності стада й
виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у
тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 17 - 18); інформацію про корів з продуктивністю 8000 кг і вище, що
закінчили лактацію за звітний квартал (додаток 19).
2.8. У разі реєстрації племінного стада в Державному
племінному реєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і
видається свідоцтво про реєстрацію племінного стада в Державному
племінному реєстрі (додаток 20).
2.9. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної
політики України в місячний термін від дати надходження
документів, указаних у пункті 2.6 цього Положення, безпосередньо
суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі, якщо суб'єкт
племінної справи у тваринництві є власником декількох племінних
стад, свідоцтво видається на кожне племінне стадо.
2.10. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у
тваринництві відповідно до пунктів 2.6, 2.7 цього Положення,
зберігаються протягом трьох років. { Пункт 2.10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
2.11. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у
тваринництві, суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний
подати (надіслати) Міністерству аграрної політики України в
терміни, указані в пункті 2.6 цього Положення: анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами; заяву про зміну даних анкети.
2.12. Виключення племінного стада з Державного племінного
реєстру проводиться за умови: позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві
відповідного статусу за наслідками проведення державної
переатестації; ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний
статус. Свідоцтво про реєстрацію племінного стада в Державному
племінному реєстрі втрачає чинність з моменту підписання наказу
Міністерства аграрної політики України про позбавлення суб'єкта
племінної справи у тваринництві відповідного статусу. Про факт виключення племінного стада з Державного племінного
реєстру Міністерство аграрної політики України: в 7-денний термін письмово повідомляє суб'єкт племінної
справи у тваринництві; публікує повідомлення щодо втрати чинності свідоцтва про
реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі в
засобах масової інформації.
Розділ 3. Прикінцеві положення
3.1. Дані Державного племінного реєстру є доступними для
зацікавлених осіб. Міністерство аграрної політики України визначає порядок та
умови користування даними Державного племінного реєстру.
3.2. Відповідальність за достовірність даних для занесення
племінних стад до Державного племінного реєстру та своєчасність їх
подачі несуть суб'єкти племінної справи у тваринництві. У разі надання недостовірної інформації або неподання
документів, указаних у пунктах 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 цього
Положення, Міністерство аграрної політики України розглядає
питання щодо проведення переатестації суб'єкта племінної справи у
твариництві.
3.3. Роботи, пов'язані із створенням та веденням Державного
племінного реєстру, проводяться за рахунок коштів Державного
бюджету України.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Ю.Ф.Мельник
Додаток 1
до Положення про Державний
племінний реєстр

АНКЕТА
суб'єкта племінної справи у тваринництві

Відомості про суб'єкта племінної справи у тваринництві 1. Найменування: 1.1. Повне __________________________________________________
1.2. Скорочене ______________________________________________
2. Місцезнаходження _________________________________________
3. Місце здійснення діяльності ______________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса)
__________________________ тел.:____________ факс:________________
4. Повна назва органу державної реєстрації __________________ __________________________________________________________________
5. Ідентифікаційний код _____________________________________
6. Реєстраційний номер та дата державної реєстрації _________ __________________________________________________________________
7. Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) __ __________________________________________________________________
8. Державна частка майна __________ % 9. Участь в асоціаціях, об'єднаннях тощо з племінної справи у
тваринництві _____________________________________________________
(назва, в якій якості - засновник, член тощо)
10. Назва статусу та спеціалізація суб'єкта _________________ __________________________________________________________________
11. Дата присвоєння статусу, N наказу _______________________
12. N атестата, дата видачі _________________________________
13. Види діяльності та послуг з племінної справи у
тваринництві _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Дані про господарство Землекористування: Загальна земельна площа ____ га. Усього сільськогосподарських угідь _____ га, з них: ріллі _____ га; пасовищ _____га.
Керівник ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис _________________ "___"________ 20__ року
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 2
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з розведення
великої рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід станом на ______ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугаїв | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |корів | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |чистопородних і IV покоління | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць до 1 року | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць старше 1 року | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня жива маса корів, кг: | | | |після першого отелення | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |після другого отелення | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |після третього отелення і старше | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній надій від однієї корови за даними | | | |річного звіту, кг | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Пробонітовано корів та їх молочна продуктивність за | | | |305 днів останньої закінченої лактації, | | | |усього по стаду: | | | |голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |надій, кг | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний жир, кг | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний білок, кг | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |за I лактацію: | | | |голів | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |надій, кг | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний жир, кг | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний білок, кг | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |за II лактацію: | | | |голів | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |надій, кг | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний жир, кг | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний білок, кг | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |за III лактацію і старше: | | | |голів | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |надій, кг | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний жир, кг | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молочний білок, кг | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість корів з надоєм за 305 днів останньої | | | |закінченої лактації, голів: | | | |6001-7000 кг | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |7001-8000 кг | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |8001-9000 кг | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |9001-10000 кг | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |10001 кг і більше | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість корів з надоєм за 305 днів найвищої | | | |лактації, голів: | | | |6001-7000 кг | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |7001-8000 кг | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |8001-9000 кг | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |9001-10000 кг | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |10001 кг і більше | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса телиць у віці, кг: | | | |6 місяців | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |12 місяців | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |18 місяців | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса бугайців у віці, кг: | | | |6 місяців | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |12 місяців | 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Штучно осіменено: | | | |корів | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі бугаями-поліпшувачами: | | | |корів | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік телиць при першому осіменінні, днів | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса телиць при першому осіменінні, кг | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня тривалість сервіс-періоду, днів | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано телят, усього голів | 500 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від корів | 510 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід телят на 100 корів, голів | 520 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість нетелів, переведених в основне стадо, | | | |голів | 530 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 540 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 550 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них на племпідприємства | 560 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 570 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів | 580 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, | | | |усього голів | 590 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 600 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 610 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів | 620 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |бугаїв, голів | 630 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць, голів | 640 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів, голів | 650 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 660 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 670 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ембріонів, шт. | 680 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од. | 690 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку,| | | |корм.од. | 700 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано корів до Державної книги племінних тварин, | | | |усього голів | 710 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 720 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 730 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від молочного | | | |скотарства, тис.грн | 740 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінного молодняку | 750 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності молочного скотарства, % | 760 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 3
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з розведення
великої рогатої худоби м'ясних порід
станом на _______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугаїв | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |чистопородних | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |класу "еліта-рекорд" | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |класу "еліта" | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |атестованих і допущених до використання | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |оцінених за власною продуктивністю | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них з А-індексом 100 і більше | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |оцінених за якістю потомства | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |поліпшувачів | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нейтральних | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |корів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |чистопородних і IV покоління | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |бугайців | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |віком 6-12 місяців | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |віком 12-15 місяців | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних телиць | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |віком 6-12 місяців | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |віком 12-18 місяців | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |старше 18 місяців | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса телят при народженні, кг: | | | |бугайців | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса телиць при першому осіменінні, кг | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік телиць при першому осіменінні, днів | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г: | | | |на підсисанні | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |на вирощуванні | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня жива маса корів, кг: | | | |після першого отелення | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |після третього отелення і старше | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність телят на підсисанні, голів | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік відлучення телят, днів | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Молочність корів (за живою масою телят при | | | |відлученні в 210 днів), кг: | | | |за I отеленням | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |за III отеленням і старше | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Розтелилось корів, голів | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Уведено нетелів у стадо, голів | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано живих телят, усього голів | 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом | | | |100 і більше | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано мертвонароджених телят, голів | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Абортувало корів, голів | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід телят на 100 корів, голів | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Загинуло телят від народження до відлучення | | | |на 100 корів, голів | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Осіменено корів і телиць, усього голів | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі штучно | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Використано бугаїв-плідників, усього голів | 500 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |при штучному осіменінні | 510 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |при ручному паруванні | 520 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |при природному паруванні | 530 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Навантаження маток на плідника, голів: | | | |при штучному осіменінні | 540 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |при ручному паруванні | 550 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |при природному паруванні | 560 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Термін використання плідників, років, місяців | 570 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 580 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 590 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 600 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 610 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 620 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, | | | |усього голів | 630 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 640 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 650 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |бугаїв, голів | 660 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць, голів | 670 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів, голів | 680 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 690 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 700 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ембріонів, шт. | 710 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | | |усього голів | 720 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 730 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 740 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од. | 750 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Використано пасовищ м'ясною худобою, га | 760 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Тривалість випасу, днів | 770 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси | | | |молодняку, корм.од. | 780 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від м'ясного | | | |скотарства, тис.грн | 790 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінного молодняку | 800 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності м'ясного скотарства, % | 810 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 4
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства
станом на ____________________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я свиней на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |кнурів основних | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" та "еліта" | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свиноматок основних | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" та "еліта" | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кнурів, що перевіряються | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свиноматок, що перевіряються | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кнурців ремонтних старше 4 місяців | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок ремонтних старше 4 місяців | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Характеристика племінних тварин | |кнурів|свино-| | | | |маток | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |За розвитком | | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |у віці 12 місяців: | | | | |усього голів | 100 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |жива маса, кг | 110 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |довжина тулуба, см | 120 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |у віці 24 місяці (для свиноматок - після | | | | |1 опоросу): | | | | |усього голів | 130 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |жива маса, кг | 140 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |довжина тулуба, см | 150 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |За продуктивністю | | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |за власною продуктивністю: | | | | |усього голів | 160 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 170 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |товщина шпику на рівні 6-7 грудних | | | | |хребців, мм | 180 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |за відтворними якостями (для кнурів - за | | | | |спарованими свиноматками): | | | | |усього голів | 190 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |багатоплідність, голів | 200 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |маса гнізда при відлученні у віці _____ днів, кг | 210 | х | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |середня жива маса потомків у віці ______ днів, кг | 220 | | х | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |за відгодівельними та м'ясними якостями потомків: | | | | |усього голів | 230 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 240 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |витрати корму на 1 кг приросту, корм.од. | 250 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм | 260 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |довжина півтуші, см | 270 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |Розвиток ремонтного молодняку | |кнурці|свинки| |----------------------------------------------------+-----+------+------| |жива маса, кг: | | | | |у віці 4 місяці | 280 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |у віці 6 місяців | 290 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |у віці 9 місяців | 300 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |при першому паруванні | 310 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |довжина тулуба, см: | | | | |у віці 9 місяців | 320 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |при першому паруванні | 330 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 340 | | | |----------------------------------------------------+-----+------+------| |товщина шпику, мм | 350 | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено свиноматок, | | | |усього голів | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі штучно осіменено | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Опоросилося свиноматок, усього голів | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі свиноматок, які перевіряються | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано приплоду, усього голів | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від основних свиноматок | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано приплоду на 100 основних свиноматок, голів | 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість поросят при відлученні, голів | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |кнурців | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, голів: | | | |кнурців | 500 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок | 510 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |кнурів, голів | 520 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок, голів | 530 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 540 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | | |усього голів | 550 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 560 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 570 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Згодовано кормів на 1 голову за рік, ц корм.од. | 580 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, усього | 590 | | |корм.од. | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі концкормів | 600 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, | | | |усього тис.грн | 610 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінного молодняку | 620 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності свинарства, % | 630 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 5
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з розведення
овець (крім смушкових) станом на _________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я овець на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класів "еліта-рекорд" і "еліта" | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних баранів | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок селекційного ядра | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок старше 1 року | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Продуктивність овець | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни на структурну вівцю, кг: | | | |немитої | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни на острижену вівцю, кг: | | | |немитої | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Основні барани-плідники | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса, кг | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни, кг: | | | |немитої | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вівцематки | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса, кг | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни, кг: | | | |немитої | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вівцематки селекційного ядра | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса, кг | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни, кг: | | | |немитої | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Ремонтні барани | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса, кг | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни, кг: | | | |немитої | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Ремонтні ярки | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |усього, голів | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса, кг | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середній настриг вовни, кг: | | | |немитої | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, | | | |усього голів | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |спаровано | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них з баранами-поліпшувачами | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |штучно осіменено | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них баранами-поліпшувачами | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано ягнят, усього голів | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід ягнят на 100 маток, голів | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня жива маса ягнят при відлученні, кг | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів| 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них виявлено поліпшувачів | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Настрижено вовни, усього ц | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі нормальної, % | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід митого волокна, % | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано овець на м'ясо, | | | |усього голів | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі молодняку | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |середня жива маса однієї голови, кг | 500 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 510 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі баранів | 520 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 530 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 540 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 550 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 560 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, | | | |голів | 570 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, | | | |усього голів | 580 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 590 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 600 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |баранів, голів | 610 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |маточного поголів'я, голів | 620 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 630 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми баранів-поліпшувачів | 640 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | | |усього голів | 650 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 660 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 670 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм.од. | 680 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від реалізації продукції | | | |вівчарства, тис.грн | 690 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації: | | | |племінних тварин | 700 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вовни | 710 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранини | 720 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |овчин | 730 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності вівчарства, % | 740 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 6
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта з племінної справи
з розведення каракульських, сокільських овець
станом на _____________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я овець на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класів "еліта-рекорд" і "еліта" | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних баранів | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок і ярок старше 1 року | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням | | | |відповідно до спеціалізації господарства | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта" | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, | | | |усього голів | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |спаровано | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них з баранами-поліпшувачами | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |штучно осіменено | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них баранами-поліпшувачами | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано ягнят, усього голів | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |забито для одержання каракулю і смушків | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |залишено на вирощування | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі за забарвленням відповідно до | | | |спеціалізації господарства: | | | |ярок | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранів (валушків) на м'ясо | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід ягнят на 100 маток, голів | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано каракулю і смушків, усього шт. | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі першого сорту | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них жакетної групи | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід каракулю першого сорту за забарвленням | | | |відповідно до спеціалізації господарства, шт. | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід шкурок каракулю великого і середнього | | | |розмірів, шт. | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів| 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них виявлено поліпшувачів | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Настрижено вовни, ц | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на | | | |початок року, кг | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано овець на м'ясо, ц | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку на | | | |100 вівцематок, голів | 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, | | | |усього голів | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |баранів, голів | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |маточного поголів'я, голів | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми баранів-поліпшувачів | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | | |усього голів | 500 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 510 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 520 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм.од. | 530 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (- ) від реалізації продукції | | | |каракулівництва, тис.грн | 540 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації: | | | |племінних тварин | 550 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |каракулю і смушків | 560 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вовни | 570 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранини | 580 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності каракулівництва, % | 590 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 7
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи
у тваринництві з конярства станом на _____ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я коней на початок року, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |жеребців-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |конематок | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтного молодняку | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |чистопородних коней | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |жеребців-плідників | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |конематок | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |елітних коней | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |жеребців-плідників | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |конематок | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано лошат, голів | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід лошат на 100 конематок, голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку, усього голів | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі жеребців | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано на 100 конематок, голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації, | | | |усього голів | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |жеребців | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |жеребців, голів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил, голів | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | | |усього голів | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі з наявних | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них за звітний рік | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Витрати на утримання однієї голови, грн: | | | |основного поголів'я | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку у віці 1 року | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку у віці 2 років | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку у віці 3 років і старше | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від конярства, тис.грн | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінної продукції | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності конярства, % | 340 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 8
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві
з птахівництва станом на ____________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Вид птиці, порода, крос _____________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середнє поголів'я дорослої птиці на початок року, | | | |тис. голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня несучість однієї несучки в рік, шт. | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Коефіцієнт обороту стада | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Використання яєць на племінні цілі від валового | | | |виробництва, % | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вивід молодняку, % | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Збереженість (без вибракування), %: | | | |молодняку | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |дорослої птиці | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість селекційних гнізд у лінії, шт. * | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість молодняку від гніздової несучки (при | | | |лінійному розведенні), голів * | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної | | | |продуктивності від однієї гніздової несучки, | | | |голів * | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано на племінні цілі: | | | |яєць, тис.шт. | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |добового молодняку, тис. голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |підрощеного молодняку, тис. голів | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |яєць, тис.шт. | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |добового молодняку, тис. голів | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |підрощеного молодняку, тис. голів | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від птахівництва, тис.грн | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності птахівництва, % | 180 | | --------------------------------------------------------------------------
_______________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами.
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 9
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві
з хутрового звірівництва і кролівництва
станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода кролів, вид хутрових звірів __________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Чисельність кролів (звірів) на початок року, | | | |усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |самців основного стада | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок основного стада | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтного молодняку | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |самців | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |класу "еліта" | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |класу "еліта" | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку для реалізації | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |самців | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Селекційна група, усього голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |самців дорослих класу "еліта" | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самців молодих класу "еліта" | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок дорослих класу "еліта" | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок молодих класу "еліта" | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Користувальна частина стада, усього голів | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |самців дорослих класу "еліта" | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самців молодих класу "еліта" | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок дорослих класу "еліта" | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок молодих класу "еліта" | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Ремонтного молодняку в 3-4 - місячному віці | | | |класу "еліта", усього голів | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі I класу | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід молодняку від основної самки, голів: | | | |за окріл (щеніння) | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |за рік | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Жива маса ремонтного молодняку, кг: | | | |у 3-місячному віці (кролів) | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у 4-місячному віці (кролів) | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у 6-місячному віці (звірів) | 410 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних (генетичних) ресурсів, | | | |усього голів: | 420 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самців дорослих | 430 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок дорослих | 440 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку | 450 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів, | | | |усього голів: | 460 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самців дорослих | 470 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самок дорослих | 480 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |молодняку | 490 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від кролівництва | 500 | | |(звірівництва), тис. грн | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рентабельність кролівництва (звірівництва), % | 510 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 10
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської діяльності
суб'єкта племінної справи з рибництва
станом на ___________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Вид риби, порода ____________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність маточного поголів'я на початок року, | | | |усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |самок | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самців | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Розподіл плідників за класами, %: | | | |I клас | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |II клас | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |III клас | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Робоча плодючість самок, тис.шт. на самку | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній приріст маси тіла за сезон, кг: | | | |самки | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |самця | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Робоча плодючість самок, тис.шт. на одну голову: | | | |ікри | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |7-денних мальків | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість самців за якістю сперми, %: | | | |5 балів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |4 бали | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |3 бали | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Отримано цьоголітків, усього тис.шт. | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від однієї самки | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід цьоголітків, %: | | | |від личинок | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |від мальків | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінного ремонтного поголів'я, шт.: | | | |цьоголітки | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |дволітки | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |трилітки | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |_______ * | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня жива маса племінного ремонтного | | | |поголів'я, г: | | | |цьоголітків | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |дволітків | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |трилітків | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |________ * | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінної молоді, усього тис.шт. | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |цьоголітків | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |річняків | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтного молодняку | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Залишено ремонтного молодняку в господарстві на | | | |розширення маточного поголів'я, тис.шт. | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Витрачено кормів на одиницю приросту живої маси, | | | |одиниць: | | | |плідників | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтного молодняку | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від рибництва, | | | |усього тис.грн. | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінного поголів'я | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рентабельність рибництва, % | 360 | | --------------------------------------------------------------------------
_______________
* Для коропа - до 4-5 років;
для рослиноїдних - до 8 років;
для осетрових - від 4 до 14 років.
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 11
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності бджіл і виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з бджільництва
станом на ______________________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість основних бджолиних сімей на початок | | | |року, шт. | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Питома вага чистопородних сімей на пасіці, % | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість запасних маток на день атестації, шт. | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Валовий вихід меду на бджолину сім'ю за останній | | | |рік, кг | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Валовий вихід меду на бджолину сім'ю до | | | |середньорайонного показника, % | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Товарний вихід меду на бджолину сім'ю за звітний | | | |рік, кг | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в | | | |останній сезон, шт. | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість сімей класу "еліта" і I класу від | | | |загальної кількості на пасіці на початок року, % | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Було використано в останній сезон маткомісць для | | | |одержання племінних маток, шт. | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Отримано плідних маток від одного маткомісця | | | |протягом сезону, шт. | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вироблено всього плідних маток за сезон, шт. | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Досягнутий рівень умов утримання та годівлі | | | |бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість стільників з бджолами перед | | | |медозбором, шт.: | | | |на рамці 435 x 300 мм (стандартна) | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |на рамці 435 x 230 мм (багатокорпусна) | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Відхід бджіл за період зимівлі, % | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано, шт.: | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |племінних бджоломаток | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |племінних бджолопакетів | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |племінних бджолосімей | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збитки (-) від бджільництва, | | | |усього тис.грн | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від реалізації племінних бджолопакетів | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності бджільництва, % | 210 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 12
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства
станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я свиней на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |кнурів основних | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свиноматок основних | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кнурів, що перевіряються | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свиноматок, що перевіряються | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кнурців ремонтних старше 4 місяців | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок ремонтних старше 4 місяців | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено свиноматок, усього | | | |голів | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі штучно осіменено | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Опоросилося свиноматок, усього голів | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі свиноматок, які перевіряються | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано приплоду, усього голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від основних свиноматок | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |кнурців | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на | | | |звітну дату, голів: | | | |кнурців | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |кнурів, голів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |свинок, голів | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 240 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 13
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи
з розведення овець (крім смушкових)
станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я овець на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних баранів | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них вівцематок селекційного ядра | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них ярок старше 1 року | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній настриг вовни на структурну вівцю, кг: | | | |немитої | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній настриг вовни на острижену вівцю, кг: | | | |немитої | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у митому волокні | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, | | | |усього голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |спаровано | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них з баранами-поліпшувачами | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |штучно осіменено | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них баранами-поліпшувачами | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано ягнят, усього голів | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід ягнят на 100 маток, голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня жива маса ягнят при відлученні, кг | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Настрижено вовни, усього ц | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі баранів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, | | | |голів | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на звітну | | | |дату, усього голів | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |баранів, голів | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |маточного поголів'я, голів | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми баранів-поліпшувачів | 340 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 14
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта з племінної справи
з розведення каракульських, сокільських овець
станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я овець на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних баранів | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |вівцематок і ярок старше 1 року | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них вівцематок і ярок старше 1 року за | | | |забарвленням відповідно до спеціалізації | | | |господарства | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі класу "еліта" | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, | | | |усього голів | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |спаровано | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них з баранами-поліпшувачами | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |штучно осіменено | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них баранами-поліпшувачами | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано ягнят, усього голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |забито для одержання каракулю і смушків | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |залишено на вирощування | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі за забарвленням відповідно до | | | |спеціалізації господарства: | | | |ярок | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранів | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |баранів (валушків) на м'ясо | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід ягнят на 100 маток, голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано каракулю і смушків, усього шт. | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі першого сорту | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них жакетної групи | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід каракулю першого сорту за забарвленням | | | |відповідно до спеціалізації господарства, шт. | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід шкурок каракулю великого і середнього | | | |розмірів, шт. | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів| 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них виявлено поліпшувачів | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Настрижено вовни, ц | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної | | | |на початок року, кг | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта" | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, | | | |голів | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на звітну | | | |дату, усього голів | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |баранів | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ярок | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |баранів, голів | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |маточного поголів'я, голів | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми баранів-поліпшувачів | 400 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 15
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві
з конярства станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я коней на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |жеребців-плідників | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |конематок | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтного молодняку | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |чистопородних коней | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |жеребців-плідників | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |конематок | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано лошат, голів | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід лошат на 100 конематок, голів | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінного молодняку, усього голів | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі жеребців | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |класу "еліта" | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |I класу | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано на 100 конематок, голів | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на | | | |звітну дату, усього голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |жеребців | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |жеребців, голів | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кобил, голів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 230 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 16
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві
з птахівництва станом на ______________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Вид птиці, порода, крос _____________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середнє поголів'я дорослої птиці на звітну дату, | | | |тис. голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середня несучість однієї несучки за звітний | | | |період, шт. | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Коефіцієнт обороту стада | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Використання яєць на племінні цілі від валового | | | |виробництва, % | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вивід молодняку, % | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Збереженість (без вибракування), %: | | | |молодняку | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |дорослої птиці | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість селекційних гнізд у лінії, шт. * | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість молодняку від гніздової несучки (при | | | |лінійному розведенні), голів * | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної | | | |продуктивності від однієї гніздової несучки, голів *| 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано на племінні цілі: | | | |яєць, тис.шт. | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |добового молодняку, тис. голів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |підрощеного молодняку, тис. голів | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |яєць, тис.шт. | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |добового молодняку, тис. голів | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |підрощеного молодняку, тис. голів | 160 | | --------------------------------------------------------------------------
_______________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами.
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 17
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з розведення
великої рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід станом на _______ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугаїв | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |корів | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них чистопородних і IV покоління | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середній надій від однієї корови по стаду, кг | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Штучно осіменено: | | | |корів | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі бугаями-поліпшувачами: | | | |корів | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік телиць при першому осіменінні, днів | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано телят, усього голів | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від корів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід телят на 100 корів, голів | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них на племпідприємства | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на | | | |звітну дату, усього голів | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 210 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |бугаїв, голів | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць, голів | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів, голів | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ембріонів, шт. | 280 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 18
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської
діяльності суб'єкта племінної справи з розведення
великої рогатої худоби м'ясних порід
станом на _________________ р.

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Поголів'я на звітну дату, усього голів | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугаїв | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них: | | | |чистопородних | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |атестованих і допущених до використання | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |корів | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них чистопородних і IV покоління | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |бугайців віком: | | | |6-12 місяців | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |12-15 місяців | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ремонтних телиць віком: | | | |6-12 місяців | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |12-18 місяців | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |старше 18 місяців | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік телиць при першому осіменінні, днів | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність телят на підсисанні на звітну дату, голів | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Відлучено телят, голів | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вік відлучення телят, днів | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г: | | | |бугайців | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Розтелилось корів, голів | 180 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Уведено нетелів у стадо, голів | 190 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано живих телят, усього голів | 200 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з | 210 | | |А-індексом 100 і більше | | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Одержано мертвонароджених телят, голів | 220 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Абортувало корів, голів | 230 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід телят на 100 корів, голів | 240 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Загинуло телят від народження до відлучення | | | |на 100 корів, голів | 250 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Спаровано та осіменено корів і телиць, усього голів | 260 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі штучно | 270 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Реалізовано племінних тварин, усього голів | 280 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 290 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 300 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 310 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 320 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність племінних тварин для реалізації на | | | |звітну дату, усього голів | 330 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі: | | | |бугайців | 340 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць | 350 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | | |бугаїв, голів | 360 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |телиць, голів | 370 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |нетелів, голів | 380 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |сперми, доз | 390 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 400 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |ембріонів, шт. | 410 | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }
Додаток 19
до пунктів 2.6, 2.7.1
Положення про Державний
племінний реєстр
Інформація
про корів з продуктивністю 8000 кг і вище, що
закінчили лактацію за _______ квартал _____ р.
Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва) Ідентифікаційний код: _______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Кличка|Ідентифі-|Дата |Батько корови |Молочна продуктивність тварини, кг | |з/п|корови|каційний |народження|----------------+-----------------------------------------------| | | |номер | |кличка|ідентифі-|за найвищу лактацію |за останню закінчену | | | | | | |каційний | | лактацію | | | | | | |номер |-----------------------+-----------------------| | | | | | | |лак- |надій |% |% |лак- |надій |% |% | | | | | | | |тація|за 305|жиру|білку|тація|за 305|жиру|білку| | | | | | | | |днів | | | |днів | | | |---+------+---------+----------+------+---------+-----+------+----+-----+-----+------+----+-----| | 1 | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+----------+------+---------+-----+------+----+-----+-----+------+----+-----| | 2 | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+----------+------+---------+-----+------+----+-----+-----+------+----+-----| |...| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________ "___"_______ 20 ___ р.
(підпис, прізвище, ініціали)
МП

Додаток 20
до пунктів 2.6, 2.7.1
Положення про Державний
племінний реєстр
(Державний герб України)
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію племінного стада в Дежавному племінному реєстрі
__________________________________________________________________
(назва статусу та спеціалізація суб'єкта з племінної справи у __________________________________________________________________
тваринництві) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта з племінної справи у тваринництві, __________________________________________________________________
район, область, ідентифікаційний код) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У Державному племінному реєстрі присвоєно реєстраційний N ________
Дата реєстрації "___"______________ 200 _ р.
Міністр _______________________ "___" ____________ 20__ р.
МП
Серія N ________

Додаток 21
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської
діяльності племінних господарств
із шовківництва станом на ________________ р. *

Область: ____________________________________________________ Район: ______________________________________________________ Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода шовковичного шовкопряда ______________________________
-------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 20___ рік | |----------------------------------------------------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість яєць в одному грамі грени, шт. | 010 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Тривалість інкубації грени, діб | 020 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Масовий вихід гусені, діб | 030 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Вихід гусені із грени, % | 040 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кількість гусені в одному грамі, шт. | 050 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Тривалість вигодівлі, діб | 060 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Завивка коконів, діб | 070 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Життєздатність гусені, % | 080 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Загальний урожай коконів з одного грама гусені, кг | 090 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Наявність, %: | | | |глухарів | 100 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |кара-пачаха | 110 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Маса сортового кокона, г | 120 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Шовконовність живих коконів, % | 130 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Шпичасті кокони, % | 140 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Кокони з тонкими полюсами, % | 150 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Бездефектні кокони, % | 160 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Прибуток (+), збиток (-) від шовківництва, тис.грн | 170 | | |----------------------------------------------------+-----+-------------| |Рівень рентабельності, % | 180 | | --------------------------------------------------------------------------
_______________
* Надається щорічно (за попередній рік станом на 1 січня) до
1 лютого.
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації __________________________ (підпис, печатка)

{ Положення доповнено додатком 21 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 630/96 ( z0881-09 ) від 02.09.2009 }вгору