Документ z0485-00, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 08.08.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 788 від 26.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 серпня 2000 р.
vd20000726 vn788 за N 485/4706

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на
призначення тимчасового керуючого (адміністрації) для
управління енергопостачальником

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2000 N 1139 ( 1139-2000-п ) "Про
затвердження Порядку застосування санкцій за порушення
законодавства про електроенергетику", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на
призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління
енергопостачальником (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
Постанова НКРЕ
26.07.2000 N 788
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2000 р.
за N 485/4706
Положення
про порядок проведення конкурсу на призначення тимчасового
керуючого (адміністрації) для управління енергопостачальником
1. Це Положення, яке розроблене відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1139 ( 1139-2000-п )
"Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення
законодавства про електроенергетику", регулює порядок проведення
конкурсного відбору на призначення незалежного експерта або
юридичної особи для виконання функцій тимчасового керуючого
(керівника або працівника адміністрації). 2. Рішення про проведення конкурсу та про його умови
приймається на засіданні Національної комісії регулювання
електроенергетики (далі - НКРЕ) та оформляється відповідною
постановою. 3. Для проведення конкурсу наказом Голови НКРЕ утворюється
конкурсна комісія, затверджується її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається Член НКРЕ. 4. Постанова про проведення конкурсу на призначення
тимчасового керуючого (керівника або працівника адміністрації) та
умови конкурсу публікуються в офіційному друкованому органі не
пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсу. 5. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на
ім'я Голови НКРЕ заяву, до якої додаються: для фізичних осіб: копії документів про вищу економічну (юридичну) або технічну
освіту; копії документів, що підтверджують досвід роботи в галузі
електроенергетики; для юридичних осіб: копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена в
нотаріальному порядку); копії установчих документів (засвідчені в нотаріальному
порядку); фінансова звітність за останній рік діяльності; документи, які підтверджують проведення діяльності у сфері
електроенергетики не менше року (копія відповідної ліцензії НКРЕ,
рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України (Ради ОРЕ)
про прийняття до членів ОРЕ тощо). Заявниками не можуть бути: особа, яка виступає у відносинах з енергопостачальником як
акціонер (засновник); пов'язана з енергопостачальником особа; працівник енергопостачальника; фізичні особи, які мають судимість. До заяви необхідно додати пропозиції щодо виконання функцій
керуючого (тимчасової адміністрації) та план заходів щодо усунення
енергопостачальником порушень Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності. Прийняття заяви та документів починається з дня опублікування
постанови про проведення конкурсу й закінчується за тиждень до
дати проведення конкурсу. 6. За рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі
допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу та вимогам
цього Положення. Рішення конкурсної комісії про недопущення до конкурсу
надсилається заявникові і може бути оскаржене Голові НКРЕ протягом
3 днів з дня одержання відмови конкурсної комісії. 7. Учасникам конкурсу надається інформація про умови
виконання функцій тимчасового керуючого (керівника або працівника
тимчасової адміністрації). 8. Протягом 5 робочих днів після кінцевої дати подання заяв
на конкурс на підставі вивчення поданих документів та співбесід
конкурсна комісія приймає рішення стосовно кожного учасника
конкурсу шляхом голосування. 9. Учасників конкурсу завчасно (не пізніше ніж за 2 дні)
повідомляють про час і місце засідання конкурсної комісії. У разі потреби конкурсна комісія повідомляє учасника конкурсу
про особисту явку на засідання. 10. Рішення конкурсної комісії вважається правомочним, якщо
на засіданні присутні не менше 2/3 складу комісії. Рішення
конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів
конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Голосування
проводиться на закритому засіданні. 11. Якщо два або більше учасників конкурсу отримали рівну
кількість голосів або жоден з учасників конкурсу не отримав
більшості голосів, то за рішенням конкурсної комісії може бути
проведено повторне голосування. 12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної
комісії і подається Голові НКРЕ не пізніше ніж через день після
голосування. Кожен член конкурсної комісії може додати до
протоколу свою окрему думку. 13. У випадках, коли конкурсна комісія визначила переможця
конкурсу, вона передає відповідні матеріали та протокол рішення
комісії до НКРЕ. НКРЕ на своєму засіданні затверджує протокол конкурсної
комісії та приймає відповідну постанову. Усі матеріали, що
надійшли до конкурсної комісії, є конфіденційними і повинні
зберігатися в НКРЕ протягом трьох років.
Начальник фінансово-аналітичного
управління А.Юрчуквгору