Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України
Міноборони України; Наказ, Положення, Зразок [...] від 11.03.2013165
Документ z0484-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0878-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2013  № 165


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2013 р.
за № 484/23016

Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 345 від 20.07.2015
№ 705 від 09.12.2015
№ 378 від 13.07.2019}

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Встановити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України:

Подяка Міністерства оборони України;

Грамота Міністерства оборони України;

Почесна грамота Міністерства оборони України;

медаль "10 років сумлінної служби";

медаль "15 років сумлінної служби";

медаль "20 років сумлінної служби";

медаль "Ветеран служби";

медаль "За сприяння Збройним Силам України";

{Пункт 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

медаль "Захиснику України";

{Пункт 1 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

медаль "За розвиток військового співробітництва";

{Пункт 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

медаль "За зміцнення обороноздатності";

{Пункт 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

медаль "За поранення";

{Пункт 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}

нагрудний знак "За зразкову службу";

нагрудний знак "Знак пошани";

нагрудний знак "За військову доблесть".

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України;

Опис Подяки Міністерства оборони України;

Ескіз Подяки Міністерства оборони України;

Опис Грамоти Міністерства оборони України;

Ескіз Грамоти Міністерства оборони України;

Опис Почесної грамоти Міністерства оборони України;

Ескіз Почесної грамоти Міністерства оборони України;

Опис медалі "10 років сумлінної служби";

Ескіз медалі "10 років сумлінної служби";

Опис медалі "15 років сумлінної служби";

Ескіз медалі "15 років сумлінної служби";

Опис медалі "20 років сумлінної служби";

Ескіз медалі "20 років сумлінної служби";

Опис медалі "Ветеран служби";

Ескіз медалі "Ветеран служби";

Опис медалі "За сприяння Збройним Силам України";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Ескіз медалі "За сприяння Збройним Силам України";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Опис медалі "Захиснику України";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Ескіз медалі "Захиснику України";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Опис медалі "За розвиток військового співробітництва";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Ескіз медалі "За розвиток військового співробітництва";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Опис медалі "За зміцнення обороноздатності";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Ескіз медалі "За зміцнення обороноздатності";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

Опис медалі "За поранення";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}

Ескіз медалі "За поранення";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}

Опис нагрудного знака "За зразкову службу";

Ескіз нагрудного знака "За зразкову службу";

Опис нагрудного знака "Знак пошани";

Ескіз нагрудного знака "Знак пошани";

Опис нагрудного знака "За військову доблесть";

Ескіз нагрудного знака "За військову доблесть".

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України спільно з директором Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Планування та фінансування виготовлення відзнак, посвідчень та футлярів до них на наступний рік здійснюються структурними підрозділами Міністерства оборони України (Генерального штабу Збройних Сил України), на які покладено функції закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів для потреб Збройних Сил України за замовленням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, не пізніше 30 листопада поточного року.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Комісії державних нагород
та геральдики

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України
С. ЛьовочкінД.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2013 р.
за № 484/23016

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а також інших осіб заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України (далі – відзнаки).

{Пункт 1.1 глави I в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.2. Нагородження відзнаками проводиться з нагоди ювілеїв, державних свят та військових професійних свят та з інших підстав.

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.3. Відзнакою – Подяка Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за бездоганну службу (працю), старанність, розумну ініціативу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

{Абзац перший пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 2000 осіб.

1.4. Відзнакою – Грамота Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за високі особисті досягнення у службі (праці), зразкове виконання службових обов’язків та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1500 осіб.

1.5. Відзнакою – Почесна грамота Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, високі особисті досягнення у службовій діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, видатні заслуги перед Збройними Силами України, а також командири тих військових частин (підрозділів), які за підсумками навчального року оцінені на “відмінно”, зразкове виконання військового (службового) обов’язку та які вже були нагороджені Грамотою Міністерства оборони України, але не раніше ніж через рік після нагородження нею.

{Абзац перший пункту 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Особу може бути нагороджено Почесною грамотою один раз.

{Абзац другий пункту 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1000 осіб.

1.6. Відзнакою - нагрудний знак "За зразкову службу" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за зразкове виконання військового обов'язку, підтримання високої бойової готовності військ (сил), високу професійну майстерність, проявлену під час навчань, бойового чергування (чергування), інспекційних (контрольних) перевірок, самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби, та  які за підсумками навчального року оцінені на "відмінно".

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3 000 осіб.

{Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.7. Відзнакою – нагрудний знак “Знак пошани” – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю) та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

{Абзац перший пункту 1.7 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3 000 осіб.

{Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.8. Відзнакою - нагрудний знак "За військову доблесть" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які були вже нагороджені нагрудним знаком "За зразкову службу" або "Знак пошани".

Нагородження нагрудним знаком "За військову доблесть" здійснюється:

за особисті заслуги у професійній підготовці, підтриманні високої бойової готовності військ, частин, підрозділів протягом двох і більше років;

за освоєння нової бойової техніки за короткий час;

за мужність і відвагу, виявлені на навчаннях, маневрах, під час виконання своїх обов'язків при несенні служби та бойового чергування (чергування), а також під час виконання завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, при рятуванні людей та матеріальних цінностей;

за самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби;

за відмінні особисті показники у польовій, повітряній та морській виучці.

Особам, які нагороджені нагрудним знаком "За військову доблесть", надається право на першочергове зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1 500 осіб.

{Абзац дев'ятий пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.9. Нагородження відзнаками у вигляді нагрудних знаків проводиться за наявності у особи, яка подається до нагородження, відзнаки - Почесна грамота Міністерства оборони України і не раніше ніж через рік після нагородження нею, за винятком нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.

{Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.10. Особу, яку нагороджено нагрудним знаком, може бути представлено до наступного нагородження іншим нагрудним знаком не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком:

нагородження за мужність, самовідданість і відвагу, проявлені на навчаннях, маневрах, під час виконання своїх обов'язків при несенні служби та бойового чергування (чергування), а також під час виконання завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, при рятуванні людей та матеріальних цінностей;

нагородження за виконання завдань особливої важливості в інтересах України та Збройних Сил України;

нагородження Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства оборони України;

нагородження відзнаками, підставою для нагородження якими є вислуга років;

нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.

{Пункт 1.10 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

1.11. Відзнакою - медаль "10 років сумлінної служби" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 10 років у календарному обчисленні.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 4500 осіб.

1.12. Відзнакою - медаль "15 років сумлінної служби" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 15 років у календарному обчисленні.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 4500 осіб.

1.13. Відзнакою - медаль "20 років сумлінної служби" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 20 років у календарному обчисленні.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3000 осіб.

1.14. Відзнакою - медаль "Ветеран служби" - нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за високі показники у бойовій і професійній підготовці, зразкове виконання військового обов'язку і мають вислугу 25 і більше календарних років.

Особи, які раніше були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України - медалями "За сумлінну службу" I, II, III ступенів та "Ветеран військової служби", до нагородження медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" не подаються.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3500 осіб.

1.15. Відзнакою - медаль "За сприяння Збройним Силам України" - нагороджуються працівники Збройних Сил України та інші особи за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, плідну співпрацю з Міністерством оборони України та інші видатні заслуги перед Збройними Силами України.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1 500 осіб.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.15 згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

1.16. Відзнакою - медаль "Захиснику України" - нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за особисту мужність і героїзм, незламність духу, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадську та волонтерську діяльність, зразкове виконання військового (службового) обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, та інші видатні заслуги перед Збройними Силами України.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 20 000 осіб.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.16 згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

1.17. Відзнакою - медаль "За розвиток військового співробітництва" - нагороджуються особи старшого та вищого офіцерського складу, працівники Збройних Сил України, а також інші особи за вагомий внесок у справу розвитку співробітництва у військовій сфері, підтримання миру та дружніх відносин між збройними силами держав.

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 500 осіб.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.17 згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

1.18. Відзнакою - медаль "За зміцнення обороноздатності" - нагороджуються особи старшого та вищого офіцерського складу, а також інші особи за особистий внесок у справу зміцнення обороноздатності держави, підтримання високої бойової готовності військ (сил).

Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1 000 осіб.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.18 згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}

1.19. Відзнакою - медаль "За поранення" - нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також особи, звільнені в запас або у відставку із військової служби зі Збройних Сил України, за особисту мужність і героїзм, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового (службового) обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя, які отримали легке або важке поранення.

Особу може бути нагороджено медаллю один раз.

Під час нагородження вручається медаль та знак у вигляді стилізованого зображення лаврової гілки, що відповідає ступеню поранення.

Повторне нагородження медаллю не проводиться. У разі отримання повторного поранення особа нагороджується знаком у вигляді стилізованого зображення лаврової гілки, що відповідає ступеню поранення.

Допускається одночасне носіння не більше трьох стилізованих зображень лаврової гілки на стрічці медалі й тільки однієї - на планці медалі.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.19 згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}

1.20. Військовослужбовці, які мають не зняті дисциплінарні стягнення, до нагородження відзнаками не подаються.

1.21. Відзначення медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" здійснюється з нагоди Дня Збройних Сил України або при звільненні військовослужбовця з військової служби в запас (відставку) за наявності в нього відповідної вислуги років у календарному обчисленні.

1.22. Повторне нагородження однойменною відзнакою не проводиться, крім відзнак - Подяка Міністерства оборони України та Грамота Міністерства оборони України, але не раніше ніж через рік після останнього нагородження ними.

{Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

2.1. Визначення та висунення осіб до нагородження відзнаками здійснюється у військовому (трудовому) колективі, де вони проходять службу (працюють), з додержанням принципів прозорості, гласності та відкритості. При цьому визначається відповідна відзнака, забезпечуються виконання вимог цього Положення та послідовність і періодичність нагородження.

2.2. Кандидатури до нагородження відзнаками розглядаються на загальних зборах військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) за місцем військової служби (праці), на засіданнях атестаційних комісій військових частин (установ), трудового колективу, на військових радах.

2.3. Порушення клопотання про нагородження відзнаками підлеглих здійснюють командири (начальники) від командира полку (корабля 1 рангу), які мають рівні з ним права, та вищі, керівники установ, закладів, організацій, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири (начальники) окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира окремого батальйону (корабля 2 рангу).

Клопотання про нагородження військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) відзнаками здійснюється щодо підлеглих осіб безпосереднім командиром (начальником) перед відповідним прямим командиром (начальником).

Клопотання про нагородження відзнаками порушується через відповідні органи вищого рівня (за підпорядкованістю) перед посадовими особами, які мають право вносити Міністру оборони України подання до нагородження відзнаками.

2.4. Подання, зразок якого наведено у додатку 1 до цього Положення, вноситься Міністру оборони України через Департамент кадрової політики Міністерства оборони України щодо:

військовослужбовців і працівників Збройних Сил України - першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та іншими посадовими особами;

військовослужбовців, які представляються до нагородження медалями, - першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України, командувачами оперативних командувань, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до інших державних органів, установ, організацій із залишенням на військовій службі, - керівниками цих державних органів, установ, організацій;

інших осіб – за ініціативою державних органів, установ, підприємств, організацій, громадських об’єднань тощо – першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України.

{Пункт 2.4 глави II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

Подання до нагородження відзнаками військовослужбовців та працівників військової частини А0515 вноситься Міністру оборони України командиром цієї частини.

2.5. Подання до нагородження відзнаками надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніш як за місяць до відповідної дати або події.

Подання до нагородження медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" з нагоди Дня Збройних Сил України надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 жовтня поточного року у разі звільнення з військової служби в запас (відставку) одночасно із поданням до звільнення з військової служби.

2.6. До Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України із супровідним листом надсилаються:

у разі представлення до нагородження Подякою, Грамотою – подання;

{Абзац другий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 345 від 20.07.2015}

у разі представлення до нагородження Почесною грамотою - подання, інформація про службові досягнення (додаток 2);

у разі представлення до нагородження медалями - подання, у якому вказується вислуга років у календарному обчисленні, та два примірники складеного на підставі подання проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу), зразок якого наведено у додатку 3 до цього Положення, у паперовому вигляді та на електронному носії;

у разі представлення до нагородження медаллю "За поранення" - подання, у якому вказується ступінь важкості поранення, та копія медичного висновку про ступінь тяжкості травми;

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}

у разі представлення до нагородження нагрудним знаком - подання, нагородний лист (додаток 4) у двох примірниках, довідка про проходження служби (трудову діяльність), зразок якої наведено у додатку 5 до цього Положення (далі - нагородні документи).

2.7. У нагородному листі та інформації про службові досягнення зазначаються дані про особу, яка висувається до нагородження відзнакою, її видатні особисті заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, та результати щорічного (незалежного) оцінювання.

Нагородний лист та інформація про службові досягнення підписуються особою, яка порушила клопотання про нагородження, та завіряються гербовою печаткою військової частини (закладу, установи, організації).

2.8. Нагородні документи виконуються у друкованому вигляді, помарки та виправлення в них не допускаються.

Відповідальними за об'єктивність і достовірність відомостей, викладених у нагородних документах, є керівники, які їх підписали. З метою перевірки (уточнення) даних про особу Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України подається відповідний запит до кадрового органу військової частини (установи) щодо представлення завірених у встановленому порядку копій облікових документів.

2.9. У разі представлення нагородних документів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу (установи), який ці документи надіслав, із зазначенням причин повернення.

2.10. Рішення про нагородження відзнаками приймається Міністром оборони України.

2.11. Нагородження відзнаками у вигляді нагрудних знаків може бути проведено посмертно.

2.12. Нагородження відзнаками здійснюється наказами Міністра оборони України (по особовому складу). Проекти наказів Міністра оборони України про нагородження відзнаками готуються Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України та військовою частиною А0515.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Вручення відзнаки та посвідчення до неї проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується наказ Міністра оборони України.

3.2. Нагородженій особі вручаються відзнака та посвідчення до неї, якщо посвідчення передбачене положенням про відзнаки.

3.3. Відзнаку та посвідчення до неї нагородженому вручає Міністр оборони України або за його дорученням керівник, який порушував клопотання про нагородження, або прямий начальник нагородженого.

3.4. Після проведення церемонії вручення відзнак засоби масової інформації Міністерства оборони України та Збройних Сил України оприлюднюють інформацію про нагородження.

3.5. У разі якщо нагороджена особа через хворобу або іншу поважну причину не змогла з'явитися на вручення, відзнака та посвідчення до неї можуть бути вручені вдома, у лікарні тощо, де вона перебуває.

У разі смерті нагородженої особи, якій за життя відзнаку та посвідчення до неї не було вручено, відзнака та посвідчення до неї передаються через військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї нагородженого для зберігання як пам'ять.

У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців відзнака та посвідчення до неї підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

3.6. Вручення відзнак має бути проведено протягом двох місяців з дня підписання наказу про нагородження.

Організація і своєчасне вручення відзнаки та посвідчення до неї (крім випадків особистого вручення Міністром оборони України) покладаються на керівників, які вносили подання Міністру оборони України.

У разі неможливості вручення відзнаки у зазначений строк вона підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України із зазначенням причин невручення для прийняття рішення Міністром оборони України щодо її вручення нагородженому.

3.7. Про вручення нагородженому або сім'ї нагородженого відзнаки складається протокол вручення (передачі) заохочувальних відзнак Міністерства оборони України, зразок якого наведено у додатку 6 до цього Положення. Протокол підписується особою, яка вручала відзнаку, та скріплюється печаткою органу, що провів вручення.

Протокол надсилається до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніше ніж через 10 днів після вручення відзнаки.

3.8. У персональних облікових документах (особовій справі, трудовій книжці тощо) особи, яка була нагороджена відзнакою, кадровим органом (уповноваженою особою) військової частини (установи) робиться відповідний запис про нагородження.

IV. Порядок носіння та зберігання медалей і нагрудних знаків

4.1. Відомча відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох медалей носиться лише та, що була вручена останньою.

4.2. Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правового боку грудей і розміщуються нижче державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носяться не більше трьох таких знаків.

Нагрудні знаки, затверджені цим Положенням, носяться в такій послідовності: нагрудний знак "За військову доблесть", нагрудний знак "Знак пошани", нагрудний знак "За зразкову службу".

Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений відомчими відзнаками може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

4.3. Носіння відзнак, якими було нагороджено особу до затвердження цього Положення, дозволяється із урахуванням вимог пункту 4.1 та абзацу першого пункту 4.2 цього розділу.

4.4. У разі втрати відзнаки її дублікат не видається.

4.5. Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України та посвідчення до них зберігаються в окремій кімнаті Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

ПОДАННЯ


Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

ІНФОРМАЦІЯ
про службові досягнення


Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

НАКАЗ
Міністра оборони України
(по особовому складу)


Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до нагородження відзнакою Міністерства оборони України


Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

ДОВІДКА
про проходження служби (трудову діяльність)


Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

ПРОТОКОЛ
вручення (передачі) заохочувальних відзнак Міністерства оборони УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
Подяки Міністерства оборони України

Подяка виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4).

Лицьовий бік Подяки являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена орнаментом, обабіч якого паралельні лінії.

У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня - синього, нижня - жовтого кольору). Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ПОДЯКА" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Подякою. Літери та цифри напису - чорного кольору.

Зворотний бік Подяки являє собою площину білого кольору без зображень та написів.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
Подяки Міністерства оборони України

Масштаб 1:3

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
Грамоти Міністерства оборони України

Грамота виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм (формат А3), складеного в один згин.

Зовнішня сторона Грамоти являє собою площину з гранітним візерунком темно-синього кольору.

На лицьовому боці зовнішньої сторони Грамоти зображено малий Державний Герб України. Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ГРАМОТА" літерами жовтого кольору.

Ліва внутрішня частина Грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. Посередині площини розміщено зображення фасаду будівлі Міністерства оборони України жовтого кольору.

Права внутрішня частина Грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену такою самою рамкою, як і ліва частина. У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня - синього, нижня - жовтого кольору). Нижче розміщено напис "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Грамотою. Літери та цифри напису - чорного кольору.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
Грамоти Міністерства оборони України

Масштаб 1:4

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
Почесної грамоти Міністерства оборони України

Почесна грамота виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм (формат А3), складеного в один згин.

Зовнішня сторона Почесної грамоти являє собою площину з гранітним візерунком темно-синього кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору. Рамка утворена геометричним орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. В кутах рамки розетки.

На лицьовому боці зовнішньої сторони Почесної грамоти зображено малий Державний Герб України. Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" літерами жовтого кольору.

Ліва внутрішня частина Почесної грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена геометричним орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. Посередині площини розміщено зображення фасаду будівлі Міністерства оборони України жовтого кольору.

Права внутрішня частина Почесної грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену такою самою рамкою, як і ліва частина. У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня - синього, нижня - жовтого кольору). Нижче розміщено напис "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Почесною грамотою. Літери та цифри напису - чорного кольору.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
Почесної грамоти Міністерства оборони України

Масштаб 1:4

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
медалі "10 років сумлінної служби"

Медаль виготовляється з металу бронзового кольору і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "10 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою з металу бронзового кольору, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота - 2 мм, ширина - 30 мм, висота заокругленого виступу - 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 9 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 9 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ МЕДАЛІ
"10 років сумлінної служби"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
медалі "15 років сумлінної служби"

Медаль виготовляється з білого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Зображення лаврового вінка - жовтого металу. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "15 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою білого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота - 2 мм, ширина - 30 мм, висота заокругленого виступу - 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 11 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 11 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ МЕДАЛІ
"15 років сумлінної служби"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
медалі "20 років сумлінної служби"

Медаль виготовляється з жовтого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "20 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою жовтого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота - 2 мм, ширина - 30 мм, висота заокругленого виступу - 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 13 мм, жовтого - шириною 2 мм, блакитного - шириною 13 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
медалі "20 років сумлінної служби"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
медалі "Ветеран служби"

Медаль виготовляється з білого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено хрест, утворений чотирма щитами, накладений на схрещені мечі вістрями угору. У центрі хреста зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка жовтого металу. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. Хрест перевиває стрічка, покрита емаллю білого кольору, з написом "ВЕТЕРАН СЛУЖБИ". Зворотний бік медалі плоский з написом у два рядки: "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ".

Усі зображення і написи рельєфні. Медаль просічна.

Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою білого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота - 2 мм, ширина - 30 мм, висота заокругленого виступу - 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 9 мм, жовтого - шириною 10 мм, блакитного - шириною 9 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
медалі "Ветеран служби"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.12.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ЕСКІЗ
медалі "За сприяння Збройним Силам України"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Ескізом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ОПИС
медалі "За сприяння Збройним Силам України"

Заохочувальна відзнака Міністерства оборони України - медаль "За сприяння Збройним Силам України" (далі - медаль) виготовляється з білого металу і являє собою восьмикутну променясту зірку. У центрі зірки - прямий рівносторонній хрест з жовтого металу з розбіжними кінцями, покритий емаллю малинового кольору, у центрі якого на круглому медальйоні, покритому емаллю синього кольору, - Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Хрест накладено на дві лаврові гілки з жовтого металу.

Зворотний бік медалі плоский, з написом по колу "За сприяння Збройним Силам України".

Усі зображення і напис - рельєфні. Діаметр медалі - 38 мм.

За допомогою вушка з кільцем медаль з’єднується з прямокутною колодкою з білого металу, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі із шовку жовтого кольору з поздовжньою малиновою смужкою по центру. Ширина малинової смужки - 10 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Описом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ЕСКІЗ
медалі "Захиснику України"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Ескізом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ОПИС
медалі "Захиснику України"

Медаль кругла, латунна. На щиті зображено покровителя військовиків архангела Михаїла, який тримає у руках піднесений для освячення праведний меч. Щит накладено на два перехрещені вістрям догори мечі. У коло медалі вписаний чотирираменний хрест, оздоблений лавровими гірляндами, що формують контури козацького хреста.

Медаль має випуклий бортик.

Усі зображення рельєфні.

Діаметр медалі - 35 мм.

Зворотний бік медалі плоский, з рельєфним написом угорі півколом: "Захиснику України". Нижче трьома рядками напис гасла медалі: "За честь! За славу! За народ!".

За допомогою вушка медаль з’єднується з шовковою муаровою стрічкою, що поєднує вертикальні смужки синього (завширшки - 3 мм), жовтого (завширшки - 9 мм) та малинового (завширшки - 4 мм) кольорів у центрі. Довжина стрічки 42 мм, ширина - 28 мм. У верхній частині стрічка оздоблена металевою смужкою розміром 32х10 мм з накладкою. На смужку накладено знак Міністерства оборони України (розміром 12 мм), оповитий дубовим вінком (діаметром 21 мм).

Застібка для кріплення медалі до одягу розміщена на зворотному боці металевої смужки.

Планка медалі являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Описом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ЕСКІЗ
медалі "За розвиток військового співробітництва"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Ескізом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ОПИС
медалі "За розвиток військового співробітництва"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України - медаль "За розвиток військового співробітництва" (далі - медаль) виготовляється з жовтого металу і має форму багатопроменевої зірки з розбіжними променями, у центрі якої у круглому медальйоні розміщено емблему Збройних Сил України на тлі стилізованого зображення земної кулі. Медальйон обрамлено вінком з калинових, дубових, лаврових гілок і військових козацьких атрибутів. Вертикальні та горизонтальні промені зірки залито бордовою емаллю.

Розмір медалі - 50х50 мм.

Зворотний бік медалі - плоский, з написом "За розвиток військового співробітництва".

Усі зображення і написи рельєфні.

Стрічка медалі шовкова муарова бордового кольору з поздовжніми смужками синього, жовтого та блакитного, чорного, зеленого, бордового кольорів. Ширина синьої і жовтої смужок - по 3 мм кожна, блакитної, жовтої, чорної, зеленої та бордової - по 2 мм кожна.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Описом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ЕСКІЗ
медалі "За зміцнення обороноздатності"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Ескізом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
11.03.2013  № 165
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
09.12.2015 № 705)

ОПИС
медалі "За зміцнення обороноздатності"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України - медаль "За зміцнення обороноздатності" (далі - медаль) виготовляється з жовтого металу і має форму просічної круглої медалі діаметром 32 мм, обрамленої смугою, у якій розміщено зображення емблеми Збройних Сил України і контурне зображення території України. На смузі напис - "За зміцнення обороноздатності". Усі зображення і написи рельєфні.

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки є застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка відзнаки шовкова муарова жовтого кольору з поздовжніми смужками: двома бордового кольору у центрі і двома синіми з країв стрічки. Ширина смужок бордового кольору - по 5 мм кожна, синього - по 3 мм кожна.

Планка медалі являє собою прямокутну металеву пластинку розміром 12 мм завдовжки і 24 мм завширшки, обтягнуту стрічкою.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино

{Наказ доповнено Описом згідно з Наказом Міністерства оборони № 705 від 09.12.2015}


ОПИС
медалі "За поранення"

Відомча відзнака Міністерства оборони України - медаль "За поранення" має круглу форму діаметром 35 мм із рельєфно-зернистою поверхнею, обрамлена бортиком, виготовляється з патинованої бронзи.

На аверсі медалі у центрі - рельєфний Тризуб поверх скошених навхрест вістрям вгору двох мечів, які накладено на круглий терновий вінець.

Реверс відзнаки плаский із рельєфно-зернистою поверхнею. У центрі - напис у три рядки: "ЗА ЖЕРТВУ КРОВІ / В БОЯХ ЗА ВОЛЮ / УКРАЇНИ". Над написом - рельєфний напіввінок з лаврового листя. Під написом на рельєфній стрічці карбується номер відзнаки.

За допомогою вушка з кільцем медаль з'єднується зі стрічкою, протягнутою через кільце і складеною вдвоє із загнутими біля кільця кутами.

Стрічка медалі шовкова муарова з трьох поздовжніх смужок: чорної (завширшки 11 мм), пурпурової (13 мм) та чорної (11 мм).

Розмір стрічки медалі: довжина у складеному вигляді - 55 мм, ширина - 35 мм.

На звороті стрічки у верхній частині розташована металева прямокутна планка із двома застібками (цангами) для кріплення медалі до однострою (одягу).

На стрічці горизонтально кріпиться стилізована гілка лавра:

за важке поранення - зі срібла;

за легке поранення - з бронзи.

Розмір гілки: висота - 7 мм, ширина - 34 мм.

Планка медалі (для носіння на повсякденному однострої або цивільному одязі): прямокутна металева пластинка, обтягнута стрічкою, кольори якої тотожні стрічці медалі з відповідною гілкою (гілками) в мініатюрі.

Розмір планки: висота - 15 мм, ширина - 35 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яцино

{Наказ доповнено Описом згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}


ЕСКІЗ
медалі "За поранення"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яцино

{Наказ доповнено Ескізом згідно з Наказом Міністерства оборони № 378 від 13.07.2019}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
нагрудного знака "За зразкову службу"

Нагрудний знак має вигляд хреста з чотирьох пучків розбіжних променів різної довжини та форми білого металу. Посередині хреста розміщено малий Державний Герб України на тлі схрещених мечів вістрями угору, оточених дубово-калиновим вінком. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. У нижній частині вінка фігурна стрічка, покрита напівпрозорою емаллю малинового кольору, з написом: "ЗА ЗРАЗКОВУ СЛУЖБУ". Зображення мечів та вінка, пружок стрічки та літери напису - жовтого металу.

Усі зображення і напис рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: ширина - 28 мм, висота - 12 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: жовтого кольору шириною 7 мм, малинового - шириною 4 мм, жовтого - шириною 1 мм, синього - шириною 4 мм, жовтого - шириною 1 мм, малинового - шириною 4 мм, жовтого - шириною 7 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
нагрудного знака "За зразкову службу"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
нагрудного знака "Знак пошани"

Нагрудний знак має вигляд прямого рівностороннього хреста із розбіжними сторонами, покритими напівпрозорою емаллю малинового кольору, між якими пучки розбіжних променів білого металу. Пружки хреста - жовтого металу. Посередині хреста круглий медальйон жовтого металу, на якому нанесено зображення малого Державного Герба України на тлі розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. Медальйон має два пружки, простір між якими покрито емаллю білого кольору. У верхній частині медальйона напис між пружками: "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ", у нижній частині - дві лаврові гілки. Пружки хреста і медальйона, літери напису, лаврові гілки - жовтого металу.

Усі зображення і напис рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 41 х 41 мм.

Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: ширина - 28 мм, висота - 12 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: малинового кольору шириною 6 мм, білого - шириною 1 мм, синього - шириною 3 мм, жовтого - шириною 8 мм, синього - шириною 3 мм, білого - шириною 1 мм, малинового - шириною 6 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
нагрудного знака "Знак пошани"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ОПИС
нагрудного знака "За військову доблесть"

Нагрудний знак має вигляд хреста із розбіжними сторонами, покритими гарячою емаллю темно-червоного кольору, між якими розбіжні промені. Сторони хреста мають два пружки жовтого металу, простір між якими покритий гарячою емаллю білого кольору.

Посередині хреста вміщено круглий медальйон, покритий гарячою емаллю білого кольору, накладений на лаврово-дубовий вінок та вертикально розташований меч вістрям угору білого металу. На медальйоні напис у три рядки: "ЗА ВІЙСЬКОВУ ДОБЛЕСТЬ". Вище розміщено зображення малого Державного Герба України. Поле щита малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

Пружки хреста і медальйона, промені та літери напису - жовтого металу.

Усі зображення і напис рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: синього кольору шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм, темно-червоного - шириною 11 мм, синього - шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм, темно-червоного - шириною 11 мм, синього - шириною 2 мм, жовтого - шириною 2 мм.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.03.2013  № 165

ЕСКІЗ
нагрудного знака "За військову доблесть"

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюквгору