Документ z0483-99, поточна редакція — Редакція від 04.09.2015, підстава - z0911-15

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.1999  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 1999 р.
за № 483/3776

Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінкультури
№ 675 від 15.11.99
№ 275 від 05.06.2000
№ 616 від 14.12.2000 - Наказ  втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури № 27 від 19.01.2001}


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінкультури
№ 29 від 20.01.2001
№ 62 від 09.02.2001
Наказами Міністерства культури
№ 34 від 12.05.2011
№ 488 від 13.07.2015}

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 388 НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}

1. Затвердити Інструкцію з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}

2. Уважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию по ведению билетного хозяйства в театрально-зрелищных предприятиях системы Министерства культуры СССР", яка затверджена наказом Міністерства культури СРСР від 19.12.84 № 14-277-1 за погодженням з Міністерством фінансів СРСР.

3. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням культури і туризму обласних, Головному управлінню культури і мистецтв Київської, управлінню культури і туризму Севастопольської міських державних адміністрацій, театрально-видовищним підприємствам та культурно-освітнім закладам дотримуватися вимог, що викладені в Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури № 34 від 12.05.2011, 488 від 13.07.2015}

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

5. Інструкцію із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.01.2001 № 29, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.01.2001 за № 91/5282, ввести в дію з 1 березня 2001 року.

{Пункт 5 в редакції Наказів Мінкультури № 675 від 15.11.99, № 275 від 05.06.2000, № 616 від 14.12.2000 - втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури № 27 від 19.01.2001; в редакції Наказу Мункультури № 62 від 09.02.2001}

Міністр

Д.І. ОстапенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
07.07.1999  № 452
(у редакції наказу Міністерства
культури України
12.05.2011  № 34)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 1999 р.
за № 483/3776

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах та поширюється на всі театрально-видовищні підприємства (театри, цирки, філармонії, концертні організації, професійні творчі колективи, музичні колективи і ансамблі тощо) та культурно-освітні заклади (культурні центри, музеї, художні галереї (виставки), виставкові зали, історико-культурні заповідники, парки культури та відпочинку, клубні заклади, палаци і будинки культури, заклади освіти сфери культури, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри тощо) незалежно від підпорядкування, форм власності та організаційно-правових форм (далі - підприємства, організації, установи культури).

{Абзац перший пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

Цю Інструкцію можуть застосовувати суб'єкти господарювання, які проводять аналогічні заходи відповідно до своїх установчих документів, або фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою діяльність у сфері культури та проводять аналогічні заходи.

Інструкція не розповсюджується на підприємства, організації, установи культури, що застосовують реєстратори розрахункових операцій при наданні послуг. Застосування реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

абонемент – документ, що підтверджує право особи на відвідування кількох заходів підприємства, організації, установи культури із зазначенням строку дії або кількості заходів;

автоматизована система продажу квитків (далі - АСПК) – програмно-технічний комплекс, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій з продажу та резервування (бронювання) квитків на театрально-видовищні, культурно-просвітницькі, інші заходи організації дозвілля;

агент з реалізації квитків (реалізатор електронних квитків) – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює реалізацію квитків з використанням АСПК;

бланк квитка (абонемента) – друкована стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію щодо ціни, серії, номера квитка, назви заходу, місця, дати і часу його проведення, номерів ряду та глядацького місця;

випуск квитка – надсилання електронного зображення у формі електронного квитка або його нанесення на бланк квитка за допомогою пристрою друку, що відбувається безпосередньо перед продажем квитка або передачею його розповсюджувачу при застосуванні АСПК;

електронне зображення квитка – інформація, що формується в АСПК під час випуску квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення;

електронний квиток – упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована АСПК, що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на відвідування заходу;

замовник бланків квитків – підприємство, організація, установа культури, завданнями якого є проведення театрально-видовищних та культурно-освітніх заходів, що замовляє виготовлення бланків квитків (абонементів);

заходи – спектаклі, концерти, вистави, лекції, екскурсії, виставки, експозиції, інші видовищні чи культурно-просвітницькі заходи, що проводяться підприємствами, організаціями, установами культури, іншими юридичними особами, фізичними особами – підприємцями як організаторами заходів;

ідентифікатор електронного квитка – кодоване зображення (штрих-код, дот-код тощо), унікальне для кожного квитка, що формується АСПК;

квиткова книжка – друкарським способом надрукований і зшитий (зброшурований) комплект квитків (абонементів) або їх бланків;

квиткове господарство – сукупність операцій і документів, пов'язаних з рухом квитків (абонементів);

квиток – документ, що підтверджує право особи на одноразове відвідування заходу;

комплект електронних зображень квитків – упорядкований повний комплект електронних квитків на певний захід, сформований відповідно до схеми місць глядацької зали та затверджених цін на квитки (абонементи);

комплект квитків – сукупність квитків або їх бланків на кількість місць у глядацькій залі, що мають єдину серію, а також єдиний номер комплекту, присвоєний йому при виготовленні;

пристрій друку – пристрій друку (принтер, термопринтер, автомат продажу квитків тощо), за допомогою якого електронне зображення квитка може бути надруковане на бланку квитка або на папері;

продаж квитка (абонемента) – операція купівлі-продажу, що полягає у переданні споживачу квитка (абонемента) або електронного квитка та одержанні від споживача готівкових чи безготівкових коштів;

реквізити квитка (електронного квитка) – інформація, обов’язкова для квитків при їх випуску та продажу (ціна, серія, номер квитка, назва заходу, місце, дата і час його проведення, номери ряду та глядацького місця, ідентифікатор квитка);

розповсюджувач квитків – працівник, який працює за трудовим договором, або юридична особа, або фізична особа – підприємець, з якими укладено договір про розповсюдження квитків (електронних квитків) та які їх розповсюджують;

ціна квитка (абонемента) – вартість відвідування заходу (декількох заходів), затверджена наказом керівника підприємства, організації, установи культури, які є організаторами заходу, для окремого заходу або на тривалий час відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на квитку (абонементі) друкарським способом або спеціальним штампом у гривнях, або наноситься пристроєм друку, або зазначається у електронному зображенні квитка при застосуванні АСПК;

ціна придбання бланків квитків (абонементів) – вартість купівлі підприємствами, організаціями, установами культури бланків квитків (абонементів) за їх замовленням.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

1.3. Етапами веденням квиткового господарства є:

виготовлення бланків квитків (абонементів);

приймання замовником бланків квитків (абонементів);

підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх реалізація;

порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків;

знищення нереалізованих квитків (абонементів);

бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та звітність;

інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків;

контроль.

{Пункт 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

1.4. Бланки квитків (абонементів) для підприємств, організацій, установ культури друкуються за формами № КГ-1 та № КГ-2, наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції (далі - форми № КГ-1 та № КГ-2), крім підприємств, організацій, установ культури, що використовують АСПК.

{Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

1.5. Обов'язковою вимогою для всіх квитків (абонементів) є позначення друкарськими способами серії, номера як на центральній частині квитка (абонемента), так і на корінці квитка (абонемента), крім підприємств, організацій, установ культури, що використовують АСПК.

Серія квитка (абонемента) позначається двома літерами, наприклад АБ, АВ тощо. Серія та тираж визначаються підприємством, організацією, установою культури.

Номери квитків (абонементів) позначаються п'яти-, шестизначними цифрами, починаючи кожну серію з № 00001 або № 000001.

Ціна квитка (абонемента) проставляється друкарським способом великим шрифтом або спеціальним штампом на його корінці та на центральній частині квитка. Перештампування ціни квитка (абонемента) забороняється.

{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

II. Виготовлення бланків квитків (абонементів)

2.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються у друкарнях за замовленням підприємств, організацій, установ культури за наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції зразками.

Бланки квитків (абонементів) при застосуванні АСПК для підприємств, організацій, установ культури можуть бути виготовлені друкарським способом довільної форми та розміру, в тому числі на термопапері, пластику або іншому матеріалі, та можуть містити захисні елементи та графічні зображення (логотип, інформація рекламного характеру).

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

2.2. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися без зазначення одного або кількох реквізитів - змінюваної інформації, обов'язкової для квитків (абонементів) при реалізації, - ціни, назви заходів, дати їх проведення. Бланк квитка (абонемента) складається з корінця, центральної частини та контрольного купона.

2.3. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися як у вигляді комплектів (відповідно до кількості наявних місць у глядацькій залі), так і у вигляді квиткових книжок.

При виготовленні комплектів квитків на їх обкладинках та на кожному окремому квитку проставляється номер комплекту квитків.

При виготовленні бланків квитків (абонементів) у вигляді квиткових книжок за встановленими цінами в межах тиражу, встановленого для даної серії, на кожному квитку - на його корінці та на центральній частині - проставляються порядковий номер та ціна.

2.4. Організатори гастрольних заходів використовують квитки (абонементи), бланки яких виготовлені на замовлення підприємств, організацій, установ культури, у приміщенні яких відбувається захід, або на замовлення організатора гастрольних заходів за формами № КГ-1 та № КГ-2.

III. Приймання замовником бланків квитків (абонементів)

3.1. Приймання виготовлених у друкарнях бланків квитків (абонементів) проводиться замовником або представником замовника за довіреністю відповідно до укладених договорів, накладної.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

3.2. При прийманні бланків квитків (абонементів) перевіряються цілісність упаковки, відповідність кількості місць та ваги вантажу зазначеним у супровідних (транспортних) документах. За наявності пошкодженого пакунка або нестачі ваги проводиться перевірка вкладення (пакунка). У разі нестачі бланків квитків (абонементів) у присутності представника організації, що забезпечила доставку, складається акт довільної форми у двох примірниках, що підтверджує нестачу, один примірник якого передається друкарні для виявлення причин надходження неналежної кількості бланків квитків (абонементів) та прийняття відповідних заходів.

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

3.3. При прийманні бланків квитків (абонементів) у вигляді комплектів квитків та квиткових книжок проводиться повна перевірка наявності всіх комплектів та квиткових книжок, а також вибіркова перевірка кількості бланків квитків у комплекті. У пакунках з пошкодженою упаковкою перевірка проводиться шляхом повного перерахунку бланків квитків (абонементів), та складається акт довільної форми у двох примірниках, у якому зазначаються результати проведеної перевірки, один примірник якого передається друкарні.

{Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

3.4. За наявності претензії до друкарні, що виготовляє бланки квитків (абонементів), замовник додає до рекламації акт претензії до виробника бланків квитків (абонементів) за формою № КГ-4 (додаток 3), друкарський ярлик і талон із зазначенням номера та прізвища пакувальника, а за потреби - і забраковані бланки квитків (абонементів).

Акт претензії складається у двох примірниках комісією, створеною наказом керівника замовника у складі не менше трьох осіб, до числа яких входять працівники замовника та особа, якій доручено отримання бланків квитків згідно з пунктом 3.1 цього розділу. Один примірник акта передається друкарні, а другий зберігається у замовника.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

3.5. Облік бланків квитків (абонементів) здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

3.6. Документи про оприбуткування бланків квитків (абонементів) не пізніше наступного дня передаються до бухгалтерської служби або особі, на яку покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби (далі – бухгалтерська служба).

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

IV. Підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх реалізація

4.1. Отримання бланків квитків (абонементів) в особи, відповідальної за їх зберігання, для підготовки до реалізації проводиться особою, відповідальною за реалізацію квитків (абонементів).

Видача бланків квитків (абонементів) проводиться на вимогу-доручення на видачу бланків квитків (абонементів) за формою № КГ-5 (додаток 4) (далі - форма № КГ-5), підписану керівником та головним бухгалтером підприємства, організації, установи культури.

У формі № КГ-5 зазначаються: на який період (число, декада, місяць) або на який конкретний захід їх видано; якщо бланки квитків (абонементів) видаються комплектами або квитковими книжками - кількість комплектів квитків та їх номери цифрами та словами, кількість квиткових книжок та їх номери цифрами та словами; кількість абонементів та їх номери цифрами та словами; їх загальна ціна (за номіналом); ціна придбання бланків квитків (абонементів). Вносити до форми № КГ-5 будь-які виправлення не допускається.

Форма № КГ-5 виписується у трьох примірниках, один з яких передається до бухгалтерської служби, другий - залишається в особи, відповідальної за зберігання бланків квитків (абонементів), третій - у особи, яка їх отримала.

4.2. При підготовці до реалізації на певний захід квитків (абонементів) з друкарським позначенням ціни, номера ряду та місця на всіх квитках (абонементах), на центральній частині квитків (абонементів) та на їх корінцях, проставляються спеціальним штампом дата проведення заходу, його назва та початок заходу.

При підготовці до реалізації квитків (абонементів) без друкарського зазначення ціни особою, відповідальною за їх реалізацію, на кожному квитку (абонементі), на центральній частині квитків (абонементів) та на їх корінцях, проставляється спеціальним штампом ціна на відповідний захід.

При видачі квитків, квиткових книжок без друкарського позначення номера ряду та місця для реалізації на стаціонарних сценічних майданчиках розповсюджувачу квитків надається схема місць глядацької зали із зазначеними на ній цінами відповідно до розподілу місць. При реалізації кількома розповсюджувачами квитків особа, відповідальна за їх реалізацію, розподіляє відповідно до схеми, на якій позначена кількість місць у глядацькій залі, квитки, які підлягають реалізації кожним з розповсюджувачів квитків. Копія схеми місць глядацької зали з позначенням розподілу квитків між розповсюджувачами квитків з указаними цінами на квитки передається до бухгалтерської служби.

{Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

4.3. Підготовка до реалізації квитків на гастрольні заходи проводиться організатором гастрольних заходів згідно з цією Інструкцією.

4.4. Інформацію про підготовлені для реалізації квитки (абонементи) бухгалтерська служба підприємства, організації, установи культури вносить до журналу реєстрації комплектів квитків (абонементів) та квиткових книжок за формою № КГ-6 (додаток 5) (далі - форма № КГ-6) на підставі вимоги-доручення на видачу бланків квитків (абонементів) за формою № КГ-5.

Працівник бухгалтерської служби, який вносив до форми № КГ-6 інформацію про комплекти квитків (абонементів) та квиткові книжки, на титульному аркуші кожного комплекту квитків (абонементів) та квиткової книжки проставляє реєстраційний номер, дату, загальну ціну (за номіналом) відповідно до інформації, внесеної у форму № КГ-6, та ставить свій підпис.

4.5. Після чого зареєстровані квитки (абонементи) видаються для реалізації розповсюджувачам квитків за накладною на видачу квитків (абонементів) за формою № КГ-7 (додаток 6) (далі - форма № КГ-7).

{Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

Накладна за формою № КГ-7 виписується у трьох примірниках - один видається разом з квитками (абонементами) особі, яка їх одержує, другий - передається до бухгалтерської служби підприємства, організації, установи культури за реєстром, третій залишається у особи, відповідальної за реалізацію квитків (абонементів).

4.6. Категорично забороняється розшивати квиткові книжки та виривати з них сторінки. У разі пошкодження квиткових книжок складається акт про причину їх пошкодження. Пошкоджені книжки гасяться спеціальним штампом та зберігаються до знищення.

При вилученні квитків з квиткових книжок їх корінці залишаються в квиткових книжках, які при цьому не розшиваються.

4.7. Видача квитків (абонементів) розповсюджувачам квитків, що працюють за трудовим договором, проводиться тільки у разі укладення з ними договорів про повну матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.8. Реалізація квитків (абонементів) юридичним особам за безготівковим розрахунком проводиться за довіреностями та накладною через квиткових касирів або розповсюджувачів квитків.

{Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

4.9. Нереалізовані квитки, час перебування за якими обмежений тривалістю заходу, повертаються розповсюджувачами квитків особі, відповідальній за реалізацію квитків, у встановлений керівником час, але не пізніше ніж за 2 години до початку відповідного заходу, для їх реалізації через квиткову касу цього підприємства, організації, установи культури. Разом з нереалізованими квитками здаються також довіреності, отримані при реалізації квитків юридичним особам, у разі проведення розрахунків у безготівковій формі, та схема місць глядацької зали, що видана для реалізації квитків, з чітким зазначенням місць, на які реалізовано квитки.

Повернення таких квитків (абонементів) оформляється накладною на повернення невикористаних квитків (абонементів) за формою № КГ-8 (додаток 7) (далі - форма № КГ-8), яка виписується у трьох примірниках - один надається разом з повернутими квитками (абонементами) особі, яка одержує квитки (абонементи), другий - передається до бухгалтерської служби підприємства, організації, установи культури, третій залишається у особи, яка повертає нереалізовані квитки (абонементи).

У підприємствах, організаціях, установах культури, час відвідування яких необмежений, повернення залишку нереалізованих за день квитків не проводиться.

4.10. Нереалізовані абонементи повертаються особі, відповідальній за їх реалізацію, у встановлений керівником строк, але не пізніше ніж за сім днів до проведення першого заходу. На підставі повернутих абонементів особа, відповідальна за їх реалізацію, складає опис реалізованих та нереалізованих місць за абонементами за формою № КГ-9 (додаток 8) (далі - форма № КГ-9), виписує на вимогу квиткову книжку, погашає місця, що відповідають реалізованим за абонементами, спеціальним штампом, готує до реалізації квитки на місця, на які не було реалізовано абонементи, та видає їх за накладною розповсюджувачам квитків для реалізації.

4.11. Розповсюджувачі квитків, що працюють за трудовим договором, щоденно здають в касу підприємства, організації, установи культури або перераховують на його рахунок готівку, виручену за реалізацію квитків (абонементів).

Суб'єкти господарювання, з якими укладено договір про розповсюдження, здають в касу підприємства, організації, установи культури або перераховують на їх рахунки готівку, виручену за реалізацію квитків (абонементів), у строки, що зазначені в договорах.

Підприємства, організації, установи культури забезпечують здавання до банківських установ, органів казначейства України готівкової виручки від реалізації квитків (абонементів) згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

4.12. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) на кожний захід підприємства, організації, установи культури, час перебування в яких обмежений тривалістю заходу, складається за формою № КГ-10 (додаток 9) (далі - форма № КГ-10), касовий звіт про реалізацію квитків (абонементів) підприємства, організації, установи культури, час відвідування яких необмежений, у квиткового касира складається за формою № КГ-11 (додаток 10) (далі - форма № КГ-11). Звіти складаються на підставі даних за формами № КГ-6, № КГ-7, № КГ-8 та № КГ-9. У формі № КГ-10 різниця за підсумками між рядками "Видано" та "Повернуто" повинна відповідати підсумку за рядком "Реалізовано", у формі № КГ-11 арифметична сума між рядками "Залишок на початок дня" та "Отримано" за вирахуванням "Реалізовано" повинна відповідати підсумку за рядком "Залишок на кінець дня".

Форма № КГ-10 здається до бухгалтерської служби для перевірки та обробки не пізніше наступного дня після заходу, проведеного на стаціонарному сценічному майданчику. До цього звіту додаються всі нереалізовані квитки, погашені спеціальним штампом. Квитки гасяться квитковим касиром при складанні зведеного звіту.

У підприємствах, організаціях, установах культури, час відвідування яких необмежений, касові звіти здаються особі, відповідальній за реалізацію квитків, разом із виручкою від реалізації квитків (абонементів).

У підприємствах, організаціях, установах культури, що реалізують квитки (абонементи) через кількох квиткових касирів, звіти окремих квиткових касирів здаються старшому квитковому касиру, який складає зведений звіт за формою № КГ-10 і надає його до бухгалтерської служби разом зі звітами квиткових касирів. Працівник бухгалтерської служби підприємства, організації, установи культури ставить підпис у реєстрі зданих документів, який подається разом зі звітами квиткових касирів та нереалізованими квитками (абонементами). Звіти квиткових касирів є підставою для оприбуткування вирученої готівки.

4.13. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) проведеного гастрольного заходу за формою № КГ-10 подається не пізніше наступного дня після повернення з гастрольної поїздки.

V. Порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків

5.1. Квитки (абонементи) та їх бланки зберігаються окремо від інших матеріальних цінностей у спеціальному приміщенні, сейфі або металевій шафі (скрині) під замком та пломбою підприємства, організації, установи культури.

5.2. Спеціальні приміщення, сейфи, металеві шафи (скрині), в яких зберігаються квитки (абонементи) та їх бланки, після закінчення робочого дня замикаються, опечатуються та охороняються у встановленому порядку.

5.3. Керівники підприємств, організацій, установ культури забезпечують порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків, нагляд та контроль за роботою осіб, які забезпечують ведення квиткового господарства.

5.4. З особами, відповідальними за зберігання та/або реалізацію квитків (абонементів), укладається договір про повну матеріальну відповідальність у встановленому законодавством порядку.

{Розділ V доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

VI. Знищення нереалізованих квитків (абонементів)

6.1. При реалізації квитків (абонементів) з друкарським позначенням серії, номера квитка (абонемента), номера ряду, місця та ціни, а також з попереднім зазначенням на них дати проведення заходу та його назви, знищення нереалізованих, невикористаних та погашених спеціальним штампом квитків (абонементів) проводиться після закінчення строку, встановленого законодавством для зберігання первинних документів, або після проведення перевірки суб'єктом державного контролю в межах повноважень, встановлених законодавством.

6.2. Знищення нереалізованих, невикористаних та погашених квитків (абонементів) проводиться спеціально призначеною комісією за обов'язковою участю керівника підприємства, організації, установи культури або його заступника, головного бухгалтера, особи, відповідальної за зберігання та/або реалізацію квитків.

6.3. Акт про знищення нереалізованих квитків (абонементів) складається за формою № КГ-12 (додаток 11) (далі - форма № КГ-12) у двох примірниках, підписується усіма членами комісії. Один примірник акта зберігається у справах бухгалтерської служби підприємства, організації, установи культури, другий - у особи, відповідальної за зберігання та/або реалізацію квитків. Складені комісією акти за формою № КГ-12 відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.

6.4. Забороняється знищення нереалізованих квитків (абонементів) на заходи до їх завершення.

6.5. Корінці використаних квиткових книжок та комплектів квитків здаються в макулатуру або знищуються.

VII. Бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та звітність. Інвентаризація

7.1. Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ) здійснюють бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та доходів, одержаних від продажу квитків (абонементів), відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.

{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

7.2. Бюджетні установи бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та доходів, одержаних від продажу квитків (абонементів), здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.

{Пункт 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

7.3. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків проводиться відповідно до нормативно-правових актів з питань інвентаризації активів та зобов’язань.

{Пункт 7.3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}

7.4. Інвентаризація бланків квитків (абонементів) проводиться на складі підприємства, організації, установи культури не менше одного разу на рік, інвентаризація квитків (абонементів) у матеріально відповідальних осіб (у квиткових касирів тощо) - один раз на місяць.

При зміні матеріально відповідальних осіб інвентаризація проводиться в день приймання-передавання справ.

Достовірність звітних даних розповсюджувачів квитків може перевірятися шляхом проведення раптових інвентаризацій.

7.5. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків проводиться у присутності матеріально відповідальних осіб та оформляється відповідним актом.

Виявлені надлишки квитків (абонементів) оприбутковуються з наступним установленням причини їх виникнення, а нестачі квитків (абонементів) відносяться на рахунок винних осіб. Розрахунок розміру збитку визначається відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116.

VIII. Контроль

8.1. Керівник підприємства, організації, установи культури, а на гастролях - організатор гастрольних заходів, забезпечують контроль за належним пропусканням відвідувачів (глядачів, слухачів) тільки з квитками (абонементами), дійсними на даний захід, та порядок реалізації квитків (абонементів).

8.2. З цією метою керівник підприємства, організації, установи культури періодично організовує перевірку відповідності кількості відвідувачів (глядачів, слухачів) у залі кількості реалізованих квитків (абонементів) на даний захід.

Результати перевірки оформляються актом довільної форми.

Контролерам забороняється забирати у відвідувачів (глядачів, слухачів) квитки (абонементи). Контролером відривається лише контрольний купон, квиток (абонемент) залишається у відвідувача (глядача, слухача).

8.3. При виявленні випадків невідповідності пред'явлених відвідувачами (глядачами, слухачами) квитків (абонементів) для даних підприємств, організацій, установ культури, у залі яких проводиться захід, керівник вживає заходів для термінового з'ясування причин появи таких квитків (абонементів) та складає акт довільної форми, а у випадках, передбачених законодавством, звертається до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України.

ІХ. Особливості ведення квиткового господарства при використанні автоматизованої системи продажу квитків

9.1. Етапами ведення квиткового господарства при використанні АСПК є:

затвердження репертуару на визначений період або прийняття рішення про проведення культурно-мистецького заходу та внесення зазначеної інформації до бази даних АСПК;

початок продажу квитків;

звітність про продаж квитків, їх облік та порядок повернення;

здійснення контролю.

9.2. Підставою для початку продажу квитків є затвердження репертуару на визначений період або прийняття рішення про проведення заходів, що оформлюється наказом або іншим розпорядчим документом підприємства, організації, установи культури.

До початку продажу квитків через АСПК у базі даних системи формується комплект електронних зображень квитків, що включає квитки на всі глядацькі місця, де проводиться захід.

Після внесення інформації про захід до АСПК розпочинається продаж квитків у визначений в наказі або іншому розпорядчому документі період.

Кожний квиток повинен мати унікальний ідентифікатор квитка. При поверненні електронного квитка та при подальшому його продажу останній має новий, відмінний від попереднього унікальний ідентифікатор квитка.

За необхідності зміни вартості квитків підприємствами, організаціями, установами культури видається відповідний наказ (інший розпорядчий документ) та проводиться облік нереалізованих квитків, що оформлюється відповідним актом, після чого вносяться зміни до АСПК в частині зазначення нової вартості квитка.

9.3. Відповідальна за ведення квиткового господарства особа подає до бухгалтерської служби зведений звіт про реалізацію квитків за формою № КГ-10 (додаток 9), отриманий за допомогою АСПК.

У разі застосування АСПК по завершенні робочої зміни квитковий касир за допомогою АСПК формує щоденний касовий звіт про продані квитки за формою № КГ-13 (додаток 12) та передає його до бухгалтерської служби.

Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ), що використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, одержаних від продажу квитків, здійснюють відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.

Бюджетні установи, що використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, одержаних від продажу квитків, здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.

9.4. Під час контролю на вході до глядацької зали, концертного майданчика чи іншого приміщення, де проводиться захід, повинна здійснюватися ідентифікація квитків контролерами.

Контроль на вході до приміщення, де проводиться захід, здійснюється виключно за унікальним ідентифікатором квитка.

АСПК забезпечує право проходу за одним квитком лише один раз.

Ідентифікація кожного квитка фіксується та зберігається в АСПК.

Пред’явлення квитка, що вже був ідентифікований та збережений в АСПК або який не розпізнається АСПК, не дає права на відвідування заходу.

9.5. Підприємства, організації, установи культури при застосуванні АСПК здійснюють свою діяльність в частині організації обігу електронних квитків та їх зберігання з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

9.6. Фінансування витрат, пов’язаних із запровадженням АСПК підприємствами, організаціями, установами культури, здійснюється за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторисів бюджетних установ, доходів підприємств, отриманих від власної господарської діяльності, недержавних коштів, залучених у суб’єктів господарювання, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Закупівля програмного забезпечення, ліцензія на використання якого передбачає виплату винагороди правовласнику (роялті тощо) у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, не допускається.

{Інструкцію доповнено новим розділом IX згідно з Наказом Міністерства культури  № 488 від 13.07.2015}

Х. Повернення квитків

У разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення).

{Інструкцію доповнено новим розділом X згідно з Наказом Міністерства культури  № 488 від 13.07.2015}

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 1
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-1

______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________

ЗРАЗКИ
бланків квитків на відвідування заходів

1. Для стаціонарних сценічних майданчиків (виготовлені з позначенням номера ряду, місця)

Корінець
Категорія
місця
Ряд 00
Місце 00
Ціна 00
Серія ОН
№ 000000

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний академічний
драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА
м. Київ-1, пл. І.Франка, 3,
тел. 279-59-91
Категорія ____ Ряд ____00 Місце _____00

місця

Серія ОН № 000000
Ціна                              00 грн.

Контроль

2. Для стаціонарних сценічних майданчиків, гастрольних заходів (виготовлені без позначення номера ряду та місця)

Корінець
Категорія
місця
Ряд
Місце
Ціна 00
Серія ОН
№ 000000

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний академічний
драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА
м. Київ-1, пл. І.Франка, 3,
тел. 279-59-91
Категорія ____ Ряд _____ Місце ______

місця

Серія ОН № 000000
Ціна                          00 грн.

Контроль

3. Для підприємств, організацій, установ культури, час відвідування яких необмежений (виготовлені з позначенням ціни)

Корінець
Категорія
Ціна 00
Серія АБ
№ 000000

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний музей Тараса Шевченка
Літературно-меморіальний будинок-музей
Тараса Шевченка
м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а,
тел. 278-35-11
Категорія _________________________
Серія АБ № 000000
Ціна                      00 грн.

Контроль

4. Для підприємств, організацій, установ культури, час відвідування яких необмежений (виготовлені без позначення ціни)

Корінець
Категорія
Ціна 00
Серія АБ
№ 000000

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний музей Тараса Шевченка
Літературно-меморіальний будинок-музей
Тараса Шевченка
м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а,
тел. 278-35-11
Категорія__________________________
Серія АБ № 000000
Ціна _____________________ грн.

Контроль

Розміри бланків квитків з корінцем та контролем від 133 х 50 мм до 158 х 55 мм, у т.ч. корінець від 41 х 50 мм до 41 х 55 мм та контроль з 12 х 50 мм до 12 х 55 мм.

Правила користування квитком, розміщення логотипів спонсорів можуть позначатись на зворотному боці за домовленістю замовника з виробником бланків квитків.

{Додаток 1 і в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 2
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-2

______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________

ЗРАЗОК
бланка абонемента на відвідування заходів

Національна філармонія

Міністерство культури України
Національна філармонія

1
КОНЦЕРТ

КОРІНЕЦЬ
57
АБОНЕМЕНТА
Державний квартет

Володимирський узвіз, 2
тел. 269-12-54
57
АБОНЕМЕНТ
Державний квартет 5 концертів

2
КОНЦЕРТ

Категорія місця
Ряд ________ Місце ______
Ціна                     00 грн.
Серія МН            № 000000
Сезон 20__ - 20__ рр.
Адреса власника абонемента,
контактний телефон ______
________________________
Прізвище, ім'я, по батькові
________________________
________________________

3
КОНЦЕРТ

Категорія місця
Ряд __________ Місце _________
Ціна                          00 грн.

4
КОНЦЕРТ

При втраті
не відновлюється
Серія МН              № 000000
Сезон 20__ - 20__ рр.

5
КОНЦЕРТ

Розміри бланків абонементів з корінцем та відривними талонами 185 х 128 мм, у т.ч. корінець 77 х 128 мм, відривні талони 27 х 128 мм.

Правила користування абонементами можуть позначатись на зворотному боці за домовленістю замовника з виробником бланків абонементів.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 3
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-4

АКТ
претензії до виробника бланків квитків (абонементів)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 4
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-5

______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________

ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
на видачу бланків квитків (абонементів) № ___

Кому ________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, ініціали, прізвище)
на захід ________________________ на період ___________________________ 20__ року.
                                                (назва)                                                                       (число, декада, місяць)
Квитки (абонементи) __________________________________________________________
                                                                                                                   (серія, номер)

Відомості про бланки квитків (абонементів)

Одиниця виміру

Цифрами

Словами

1

2

3

4

1. Кількість комплектів та їх номери

штук2. Серії комплектів

серії3. Кількість квиткових книжок та їх номери

штук4. Кількість квитків у книжках усього та їх номери

штук5. Загальна ціна бланків квитків (абонементів) (за номіналом)

грн.6. Ціна придбання бланків квитків (абонементів)

грн.Керівник підприємства, організації, установи
___________________________________________________________________________
                                                                         (посада, підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _________________________________________________________
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
Видав _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав ___________________________________________________________________
                                                                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 5
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-6

______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________

ЖУРНАЛ
реєстрації комплектів квитків (абонементів) та квиткових книжок

Реєстраційний номер комплекту

Серія та номер квитка (абонемента)

Номери квиткових книжок

Дата заходу

Вечірній, денний, цільовий

Назва заходу

Вартість комплекту квитків (абонементів)

Куди (кому) передано комплект

Розписка в отриманні комплекту

Примітка

кількість квитків

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

При реєстрації квитків (абонементів), виготовлених у вигляді квиткових книжок за набором цін, графи 4, 5, 6 не заповнюються.

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 6
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-7

______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________

НАКЛАДНА
на видачу квитків (абонементів) № ___
"___" ________ 20__ року

Видав _______________________________________________________________________
                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)
Одержав _____________________________________________________________________
                                                                                       (посада, ініціали, прізвище)


Дата заходу ___________________________
                                  (число, місяць, рік)

Захід ________________________________, початок заходу __________________________
                                              (назва)                                                                                                          (година)
Квитки (абонементи) ____________________
                                                 (серія, номер)

Квитки (абонементи)

Кількість квитків (абонементів)

Ціна квитка (абонемента), грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

Усього кількість ___________________________________________________________
                                                                                                                     (словами)
Усього на суму __________________________________________________________ грн.
                                                                                                                    (словами)

Видав

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Одержав

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 7
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах
(пункт 4.9)


Форма № КГ-8

НАКЛАДНА
на повернення невикористаних квитків (абонементів)

{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства культури № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015}Додаток 8
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-9

_____________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________

ОПИС
реалізованих та нереалізованих місць за абонементами № _____
"___" ________ 20__ року

Абонемент ________________________
                      (серія, номер)

Найменування місць

Усього до реалізації за абонементами

Реалізовано за абонементами

Не реалізовано за абонементами

номери місць

кільк.

сума, грн.

номери місць

кільк.

сума, грн.

номери місць

кільк.

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Партер 1 ряд


2

Партер 2 ряд


3

Партер 3 ряд


4

Партер 4 ряд


...

..........


20

Партер 20 ряд


21

Амфітеатр 1 ряд


...

..........


30

Амфітеатр 10 ряд


Підпис відповідальної особи ___________________________________________________
                                                                                                              (посада, ініціали, прізвище)

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 9
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах
(пункт 4.12)


Форма № КГ-10

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про реалізацію квитків (абонементів)

{Додаток 9 в редакції Наказів Міністерства культури № 34 від 12.05.2011, № 488 від 13.07.2015}Додаток 10
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально- видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-11

_______________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________

Затверджую
Загальний валовий збір в сумі
__________________________________
                    (сума цифрами та словами)
Керівник __________________________
                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

КАСОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію квитків (абонементів) підприємства, організації, установи культури, час відвідування яких необмежений, у квиткового касира
____________________________ № ____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Ціна

Залишок на початок дня

Отримано

Реалізовано

Залишок на кінець дня

за готівку

за безготівковим рахунком

квиток (абонемент)

серія

з №

кількість

сума, грн.

з №

кількість

сума, грн.

з №

кількість

сума, грн.

з №

кількість

сума, грн.

з №

кількість

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Усього
Квитковий касир _____________________________________________________________
                                                                                          (посада, підпис, ініціали, прізвище)

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}Додаток 11
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах


Форма № КГ-12

АКТ
про знищення нереалізованих квитків (абонементів)

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства культури № 34 від 12.05.2011}


Додаток 12
до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх
закладах
(пункт 9.3)


Форма № КГ-13

КАСОВИЙ ЗВІТ ЩОДЕННИЙ

{Інструкцію доповнено новим Додатком 12 згідно з Наказом Міністерства культури № 488 від 13.07.2015}вгору