Документ z0482-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2016, підстава - z0039-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
05.05.2009 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 482/16498
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1598 ( z0039-16 ) від 21.12.2015 }
Про затвердження Правил щодо забезпечення
пожежної безпеки об'єктів рухомого
(мобільного) зв'язку та безпроводового доступу

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508
( 508-94-п ), та з метою удосконалення нормативно-правового
забезпечення у сфері пожежної безпеки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила щодо забезпечення пожежної безпеки
об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу,
що додаються.
2. Державному департаменту пожежної безпеки (Улинець Е.М.) та
Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О.М.) подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому
порядку.
3. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати вивчення Правил щодо забезпечення пожежної безпеки
об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу
особовим складом підпорядкованих підрозділів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова В.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення.
Міністр В.Шандра

ПОГОДЖЕНО:
Міністр транспорту та зв'язку
України Й.Вінський
Заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України В.А.Негода
В.о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
05.05.2009 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 482/16498

ПРАВИЛА
щодо забезпечення пожежної безпеки
об'єктів рухомого (мобільного)
зв'язку та безпроводового доступу

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила поширюються на проектування, монтаж,
експлуатацію об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу.
1.2. Ці Правила обов'язкові до виконання усіма суб'єктами
господарювання незалежно від форм власності, які надають послуги
рухомого (мобільного) та безпроводового зв'язку, здійснюють
будівництво зазначених об'єктів, виконують роботи та надають
послуги протипожежного призначення і визначають вимоги щодо
забезпечення пожежної безпеки вказаних об'єктів.
1.3. До об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу належать - ретранслятори базових станцій,
регенераційні пункти, що не обслуговуються, дизель-генераторні
установки, які забезпечують безперебійну роботу базових станцій та
регенераційних пунктів, що не обслуговуються, центри комутації
мобільного зв'язку (BSC/MSС).
1.4. Об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу за способом розміщення поділяються на такі типи: окремо
розташовані, прибудовані, надбудовані, вбудовані. Прибудовані об'єкти - примикають із зовнішнього боку до
існуючих будівель та/або споруд. Надбудовані об'єкти - розміщуються на покрівлях будівель. Вбудовані об'єкти - розміщуються в будівлях у спеціально
відведених приміщеннях.
II. Терміни та визначення,
що використовуються у цих Правилах
У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому
значенні: центр комутації мобільного зв'язку (BSC/MSС) - складний
будівельний об'єкт у складі: комутаційного обладнання для
підключення мережі радіодоступу до телефонної мережі загального
користування, обладнання додаткових послуг (сервісів), будівлі для
його розміщення (апаратного та додаткових приміщень, що пов'язані
з обслуговуванням технологічного обладнання), увідної лінії
зв'язку, пристроїв електропостачання та електроживильної
установки; ретранслятор базової станції (базова станція) - будівельний
об'єкт у складі: обладнання мережі радіодоступу, будівлі та/або
приміщення для його розміщення (апаратного чи додаткових
приміщень, що пов'язані з роботою та обслуговуванням
технологічного обладнання), увідної лінії зв'язку, пристроїв
електропостачання та електроживильної установки, антенно-фідерних
пристроїв; регенераційний пункт, що не обслуговується, - частина об'єкта
з найменуванням дільниці систем передачі чи окремий будівельний
об'єкт у складі лінійного обладнання систем передачі, будівлі для
його розміщення (апаратного приміщення), пристроїв
електропостачання та електроживильної установки; автоматична система пожежогасіння - система пожежогасіння,
яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщування про
пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини; автоматична система пожежогасіння автономної дії - система
пожежогасіння, що автоматично виконує функції з виявлення та
гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел електропостачання і
систем управління; технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та
лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж
(абзац сорок п'ятий статті 1 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) (далі - Закон)); рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б
одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів
закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний
ідентифікаційний номер мобільної станції (абзац тридцять четвертий
статті 1 Закону) ( 1280-15 ); безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі
(безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням
радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із
споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального
ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення
телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного
центру (абзац шостий статті 1 Закону) ( 1280-15 ).
III. Проектування. Загальні вимоги
3.1. Відповідно до статті 10 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) для будівництва об'єктів рухомого
(мобільного) зв'язку та безпроводового доступу розробляється
проектна документація, у тому числі і на монтаж систем пожежної
автоматики, яка повинна пройти експертизу щодо пожежної безпеки.
Проект на монтаж систем пожежної автоматики розробляється на
підставі затверджених типових проектних рішень як у складі проекту
для об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу, так і окремо.
3.2. Типові проекти на будівництво об'єктів рухомого
(мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, а також на монтаж
пожежної автоматики цих об'єктів повинні проходити експертизу щодо
пожежної безпеки в центральному органі Державного пожежного
нагляду - Держпожбезпеки.
3.3. Проектно-кошторисна документація на будівництво об'єктів
рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу за
конкретною адресою, в тому числі і на монтаж пожежної автоматики,
повинна проходити експертизу, зокрема щодо пожежної безпеки в
органах Державного пожежного нагляду.
3.4. У разі якщо до затвердженої проектно-кошторисної
документації вносяться будь-які зміни та доповнення, вона підлягає
повторній експертизі, у тому числі і з пожежної безпеки.
3.5. Забороняється будівництво об'єктів рухомого (мобільного)
зв'язку та безпроводового доступу, а також монтаж пожежної
автоматики без отримання позитивного експертного висновку щодо
пожежної безпеки по проектно-кошторисній документації.
IV. Вимоги щодо розміщення об'єктів
рухомого (мобільного) зв'язку
та безпроводового доступу
4.1. Протипожежні відстані від окремо розташованих об'єктів
рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу до
існуючих будівель та споруд, у тому числі до інженерних мереж,
комунікацій, приймаються відповідно до вимог діючих в Україні
будівельних норм і правил.
4.2. Забороняється розміщення об'єктів рухомого (мобільного)
зв'язку та безпроводового доступу над мережами газопроводів та під
лініями електричних мереж.
4.3. При розміщенні об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу на покрівлі будівель на відстані 4 м від їх
огороджувальних конструкцій ділянки стін, складові елементи
покрівель, карнизів, звисів даху повинні бути виконані з негорючих
матеріалів.
4.4. Вбудовані об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу, які розміщені в приміщеннях з різними
технологічними процесами та/або категоріями виробництв, повинні
відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками
1-го типу та перекриттям 3-го типу. Дверні прорізи заповнюються
протипожежними дверима відповідно до табл. 1, табл. 2
ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва".
4.5. Забороняється встановлення будь-яких технічних засобів
телекомунікацій безпосередньо на шляхах евакуації з будівель та
приміщень, а також у місцях з масовим перебуванням людей.
V. Протипожежний захист
5.1. Системи пожежної автоматики, якими обладнуються
приміщення об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу, повинні мати сертифікат відповідності
державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інший сертифікат,
визнаний в Україні в установленому порядку.
5.2. За видом вогнегасної речовини системи пожежогасіння
можуть бути газові та аерозольні.
5.3. Об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу, що прибудовані, надбудовані та вбудовані, повинні
обладнуватися автоматичними системами пожежогасіння. У разі встановлення таких об'єктів у будівлях автоматичних
телефонних станцій допускається обладнання їх установками
автоматичного протипожежного захисту відповідно до галузевих норм
з пожежної безпеки.
5.4. Окремо розташовані об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку
та безпроводового доступу повинні обладнуватися пожежною
сигналізацією та автоматичною системою пожежогасіння автономної
дії або автоматичною системою пожежогасіння.
5.5. У разі застосування систем газового або аерозольного
пожежогасіння передбачається резервний об'єм вогнегасної речовини
відповідно до вимог пункту 7.12 ДСТУ 4490:2005 "Пожежна техніка.
Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування,
монтування та експлуатування. Технічні вимоги" та пунктів 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5 розділу 1.3 ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання
будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд". Заміна балонів з вогнегасним газом та генераторів
вогнегасного аерозолю, що спрацювали, здійснюється упродовж
24 годин. Заміна проводиться організацією, яка здійснює технічне
обслуговування цих систем.
5.6. Пожежна автоматика та автоматичні системи пожежогасіння
автономної дії повинні технічно обслуговуватись. Технічне
обслуговування здійснюється організацією, яка має ліцензію на
провадження цього виду господарської діяльності. Періодичність та
перелік робіт, що виконуються, встановлюються технологічними
регламентами.
5.7. Експлуатаційною організацією забезпечується можливість
оперативного інформування організації, яка здійснює технічне
обслуговування, про всі спрацювання пожежної автоматики на
об'єктах рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу.
5.8. Сигнали про спрацювання пожежної автоматики об'єктів
рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, що
вбудовані (прибудовані), надбудовані, виводяться на пульти
пожежного спостерігання. У разі надходження сповіщення про пожежу від пожежної
автоматики цих об'єктів на пульт пожежного спостерігання пультова
організація терміново повідомляє про це експлуатуючу організацію,
яка у свою чергу повинна забезпечити безперешкодний доступ до них
аварійно-рятувальних підрозділів МНС.
5.9. Електротехнічні пристрої об'єктів рухомого (мобільного)
зв'язку та безпроводового доступу повинні відповідати Правилам
улаштування електроустановок та іншим чинним нормативним актам.
5.10. Прокладання кабелів (шлейфів) через огороджувальні
конструкції проводиться у тонкостінних металевих трубах з
подальшим заповненням отворів негорючим матеріалом. Межа
вогнестійкості кабельних проходок має бути не нижчою від межі
вогнестійкості протипожежних перешкод.
5.11. Живлення протипожежного обладнання
(приймально-контрольні прилади та лінії подачі імпульсу на
спрацювання установки пожежогасіння) виконується кабелем з межею
вогнестійкості не менше 90 хвилин, який має сертифікат
відповідності системи УкрСЕПРО.
5.12. Об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу повинні забезпечуватися вогнегасниками. Розрахунок
кількості вогнегасників визначається згідно з додатком 2 Правил
пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС від
19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - Правила
пожежної безпеки в Україні), Типовими нормами належності
вогнегасників, затвердженими наказом МНС від 02.04.2004 N 151
( z0554-04 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за N 554/9153.
5.13. Первинні засоби пожежогасіння повинні технічно
обслуговуватись організацією, яка має ліцензію на даний вид
господарської діяльності.
5.14. Об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу повинні мати виносну індикацію про спрацювання
автоматичної системи пожежогасіння. Індикація від автоматичних систем пожежогасіння надбудованих
і вбудованих (прибудованих) об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку
та безпроводового доступу може виводитись у місця розміщення
чергового персоналу об'єкта, в межах якого вони розташовані.
5.15. Об'єкти рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового
доступу обладнуються пристроями для захисту від розрядів блискавки
згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання
будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і
споруд".
5.16. Автоматичне відключення системи кондиціювання при
пожежі від пожежної автоматики слід передбачати для систем, які
працюють з використанням зовнішнього повітря.
VI. Організаційні заходи
6.1. Для кожного об'єкта рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу опрацьовується інструкція про заходи
пожежної безпеки. Інструкції вивчаються під час проведення
протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного
мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішуються на
видних місцях.
6.2. Керівництвом операторів рухомого (мобільного) зв'язку та
безпроводового доступу визначаються обов'язки посадових осіб щодо
забезпечення пожежної безпеки на зазначених об'єктах,
призначаються відповідальні за пожежну безпеку цих об'єктів, а
також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного
захисту.
6.3. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання
та експлуатації засобів протипожежного захисту повинні
відображатися у функціональних обов'язках або посадових
інструкціях відповідальної особи.
6.4. Протипожежний режим на об'єктах рухомого (мобільного)
зв'язку та безпроводового доступу та прилеглій території
підтримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в
Україні ( z1410-04 ).
6.5. Забороняється експлуатація об'єктів рухомого
(мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, які не введені в
експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку.
Начальник Держпожбезпеки Е.М.Улинецьвгору