Документ z0481-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 481/28611

Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою здійснення Міністерством фінансів України нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниІ.Черкаський


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
26.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 481/28611

КРИТЕРІЇ,
за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

1. Ці Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - Критерії), розроблено відповідно до вимог пунктів 1 і 3 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) з метою формування планів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (далі - Мінфін).

2. Терміни в цих Критеріях вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Дія цих Критеріїв поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінфіном, а саме:

суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронні (віртуальні) казино;

суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

аудиторів, аудиторські фірми, під час проведення аудиту та наданні послуг з бухгалтерського обліку;

суб’єктів господарювання (фізичних осіб - підприємців), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб’єкти).

4. Ризики суб’єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:

строк здійснення суб’єктами своєї діяльності;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб’єкта).

5. За результатами оцінювання суб’єктів встановлюється низький, середній або високий ризик:

1) до суб’єктів з низьким ризиком належать такі, що відповідають усім нижченаведеним критеріям:

здійснення суб’єктами своєї діяльності понад п’ять років;

відсутність протягом останніх трьох років фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

відсутність відокремлених підрозділів (філій);

2) до суб’єктів з високим ризиком належать такі, що відповідають нижченаведеним критеріям:

здійснення суб’єктами своєї діяльності менше ніж три роки;

протягом останнього року встановлено два і більше порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявні більше ніж три відокремлені підрозділи (філії).

6. До суб’єктів із середнім ризиком належать такі, яких не можна віднести ні до низького, ні до високого рівня ризику.

7. Суб’єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на три роки.

Суб’єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.

Суб’єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору