Документ z0481-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2015  № 404


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 481/26926

Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241, такі зміни:

у главі 2:

у пункті 2.1 слова та цифри «не перевищує 50» замінити словами та цифрами «становить не менше 60», цифри «30» замінити словами та цифрами «не менше 40»;

у пункті 2.4 слова «з урахуванням індексу зростання цін» виключити;

у пункті 2.6 слова «батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,» виключити;

доповнити главу новим пунктом 2.11 такого змісту:

«2.11. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2002 року за № 112/6400.».

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Дерев’янка О.В.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


Н.Е. ЯреськоО. Мірошниченковгору