Документ z0481-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2015, підстава - z0246-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
N 97 від 23.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2001 р.
за N 481/5672
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 194 ( z0246-15 ) від 23.02.2015 }
Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру

Відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру" ( 1809-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення підготовки населення на
підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що
додається. 2. Начальнику науково-технічного управління Попудрібку В.О.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції. 3. Начальнику управління діловодства Дяченко Г.П. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання начальникам цивільної оборони Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади для практичного
використання в роботі. 4. Директору Державного підприємства "Агентство
Чорнобильінформ" Покутному П.Г. опублікувати Порядок здійснення
підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях
до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у журналі "Надзвичайна ситуація", газеті
"Вісник Чорнобиля" та видати окремою брошурою. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Марченка Г.Б.
Міністр В.В.Дурдинець

Затверджено
Наказ Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
23.04.2001 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2001 р.
за N 481/5672
Порядок
здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах
та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
1. Загальні положення 1.1. Порядок здійснення підготовки населення на
підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі -
Порядок) розроблено відповідно до статей 33, 34 Закону України
"Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ). 1.2. Порядок визначає структуру організації та основні форми
і методи підготовки населення, що мають на меті створення в
державі умов безперервності, єдності і поступовості з
обов'язкового вивчення громадянами України основних способів
захисту і дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного
характеру (далі - надзвичайні ситуації). 1.3. Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях
здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від форм власності і господарювання та представляє собою
сукупність взаємодійних: навчально-організаційних заходів з підготовки керівного
складу Цивільної оборони, органів управління та навчання населення
до дій у надзвичайних ситуаціях, що застосовуються у системі
підготовки та навчання Цивільної оборони України; функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту та
цільових тематичних семінарів різного рівня і спрямованості з
підготовки і перепідготовки посадових осіб органів виконавчої
влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру та керівного складу і фахівців
аварійно-рятувальних служб України; методик для навчання всіх категорій населення з питань
надання першої медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних
ситуацій, що розроблюються Міністерством охорони здоров'я України
за погодженням з МНС; установлених видів навчально-виховної роботи та чинних форм
державного контролю за результатами навчання з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності населення у системі освіти; інструктажів та навчання для працівників підприємств, установ
та організацій щодо надання першої допомоги потерпілим, з правил
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж,
стихійного лиха, що проводяться у системі навчання з питань
охорони праці.
2. Підготовка і перепідготовка керівного складу підприємств,
установ і організацій Підготовка і перепідготовка керівного складу підприємств,
установ і організацій у сфері цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного
реагування на них (далі - сфера цивільного захисту) проводиться в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі -
Інститут), на курсах цивільної оборони, а також під час проведення
навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за
планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації
і ліквідації аварій (катастроф). Проходження навчання у сфері цивільного захисту здійснюється
з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати. 2.1. Підготовка слухачів в Інституті державного управління у
сфері цивільного захисту та на курсах цивільної оборони
здійснюється за планами комплектування Інституту та курсів
цивільної оборони, які затверджуються розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також за угодами з юридичними і фізичними
особами. Навчальний процес в Інституті та на курсах цивільної оборони
організовується і проводиться згідно з нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки, Статуту та Положення про
територіальні курси цивільної оборони. 2.2. Термін підготовки і перепідготовки визначається
функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту,
але не перевищує двох тижнів. Функціональні програми навчання розробляються Інститутом з
урахуванням базової підготовки слухачів за нормативними
дисциплінами (спецкурсами) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна
оборона", яку вони отримали в системі вищої освіти, та
затверджуються МНС. На підставі функціональної програми курси цивільної оборони
розробляють робочі функціональні програми навчання, які
погоджуються спеціально уповноваженими органами у справах
цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій місцевих
органів виконавчої влади та затверджуються начальниками цивільної
оборони відповідного рівня. 2.3. Курси цивільної оборони можуть розпочинати діяльність з
підготовки і перепідготовки у сфері цивільного захисту лише після
перевірки Інститутом їх програмно-методичного забезпечення,
документів, що засвідчують додаткову підготовку викладачів у сфері
цивільного захисту та за наявності навчальної
матеріально-технічної бази. 2.4. Підготовка і перепідготовка за функціональною програмою
навчання у сфері цивільного захисту закінчується складанням заліку
або виконанням спеціальної учбової вправи. Особи, які успішно
пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту,
отримують посвідчення про підготовку і перепідготовку за
функціональною програмою навчання у сфері цивільного захисту
встановленого зразка. 2.5. Контроль за дотриманням курсами цивільної оборони
державних вимог з підготовки і перепідготовки керівників і
фахівців у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом
інспектування (перевірки) за відповідними рішеннями їх засновників
та за планами Інституту. 2.6. Навчально-методичні збори представляють собою форму
підвищення рівня загальної, спеціальної та методичної підготовки
керівного складу підприємств, установ і організацій у галузі
цивільного захисту. Навчально-методичні збори керівного складу Цивільної оборони
України з підбиття підсумків за минулий рік та визначення завдань
на наступний рік проводяться щорічно тривалістю один день за
планами та під керівництвом відповідних начальників Цивільної
оборони, служб цивільної оборони керівниками евакуаційних органів
та з ліквідації надзвичайної ситуації на загальнодержавному,
регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях.
3. Підготовка населення, яке зайняте у сферах виробництва та
обслуговування Вивчення працівниками основних способів захисту і дій у
надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру
здійснюється на підприємствах, в установах і організаціях за
спеціальними програмами підготовки населення, які затверджуються
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також
при прийнятті на роботу і при подальшій роботі у формі
інструктажів з питань охорони праці згідно з Типовим положенням
про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету
по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 N 27
( z0248-99 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.04.99 за N 248/3541. 3.1. Для забезпечення належного проведення занять за
тематикою спеціальних програм підготовки населення на
підприємствах, в установах і організаціях наказом (розпорядженням)
керівника всі працівники розподіляються за навчальними групами,
які утворюються у структурних підрозділах підприємств, установ,
організацій та створених ними невоєнізованих формувань цивільної
оборони та аварійно-рятувальних служб. Керівники навчальних груп призначаються цим самим наказом
(розпорядженням) керівника об'єкта господарської діяльності та
проходять обов'язкове попереднє навчання і набувають методичних
навичок у проведенні занять на курсах цивільної оборони. Додатково до наказу керівника розроблюються перелік керівного
складу та посадових осіб, які підлягають навчанню у мережі курсів
цивільної оборони, а також навчанню за галузевими планами в новому
навчальному році, та графіки проведення занять у навчальних групах
та навчань, тренувань з відпрацювання планів ліквідації аварійних
ситуацій (катастроф). 3.2. Підготовка в навчальних групах працівників, які ввійшли
до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони, визначається
програмою спеціальної підготовки невоєнізованих
пошуково-рятувальних формувань до дій у надзвичайних ситуаціях.
Заняття проводяться керівниками груп - командирами формувань
цивільної оборони під керівництвом штатних працівників з питань
надзвичайних ситуацій та начальників служб цивільної оборони. До
проведення занять з надання першої медичної допомоги залучаються
медичні працівники об'єкта господарської діяльності. Начальницький склад і фахівці невоєнізованих формувань, які
залучаються для проведення робіт з дегазації, дезактивації
територій та організовують і проводять хіміко-дозиметричний
контроль, додатково проходять навчання на курсах з питань
цивільної оборони. 3.3. Підготовка інженерно-технічних та інших працівників
підприємств, установ і організацій із шкідливими та небезпечними
умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварій у складі
об'єктових аварійно-рятувальних служб здійснюється щорічно і
складається із загальної, спеціальної підготовки та навчальних
тренувань. Загальна підготовка оперативного складу служби проводиться на
курсах цивільної оборони. До проведення занять залучаються фахівці
протипожежної служби цивільної оборони, державної служби медицини
катастроф та працівники груп швидкого реагування центрів
практичної психології і соціальної роботи. Спеціальна підготовка проводиться на навчально-тренувальній
базі державних чи комунальних аварійно-рятувальних служб, що
обслуговують ці об'єкти господарської діяльності, або за угодою на
навчально-матеріальній базі військових частин сил цивільної
оборони. Програми спеціальної підготовки розробляються на потенційно
небезпечних підприємствах, об'єктах з урахуванням конкретних
виробничих умов і відповідних їм чинних нормативно-правових актів
у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування
на них та затверджуються їх керівниками. Протягом року на потенційно небезпечних підприємствах і
об'єктах проводяться навчально-тренувальні заняття з усім
працюючим персоналом з практичного відпрацювання дій за можливими
аварійними ситуаціями, що передбачені планами локалізації і
ліквідації аварій (катастроф). Графіки проведення навчально-тренувальних занять узгоджуються
з місцевими органами управління з питань охорони праці та з питань
надзвичайних ситуацій. 3.4. Підготовка в навчальних групах працівників підприємств,
установ, організацій та закладів освіти, які не ввійшли до складу
формувань цивільної оборони та аварійно-рятувальних служб,
визначається програмою загальної підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях, якою передбачається вивчення основних
способів дій під час оповіщення та отримання інформації, укриття в
захисних спорудах, проведення евакуації, медичного, біологічного,
радіаційного та хімічного захисту, ужиття заходів щодо
забезпечення безпеки об'єктів економіки і життєдіяльності
населення з урахуванням ризику виникнення техногенних катастроф та
стихійного лиха. Заняття проводяться керівниками груп з числа
інженерно-технічних робітників та інших підготовлених осіб. З
окремих тем до проведення занять залучаються члени об'єктових
комісій з евакуації та з питань надзвичайних ситуацій. При
проведенні занять повинен ураховуватись вид діяльності та
відповідальність кожного працівника відповідно до планів
реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації
аварій (катастроф). Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо
дій у надзвичайних ситуаціях здійснюються на практичних заняттях у
ході проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань.
4. Підготовка студентів, курсантів, учнів та вихованців
закладів освіти При розробці державних стандартів освіти з кожного освітнього
та освітньо-кваліфікаційного рівня обов'язково передбачається
мінімум змісту питань з підготовки населення до дій при виникненні
надзвичайних ситуацій. Державні органи управління освітою організовують підготовку
студентів та навчально-виховну роботу з дітьми й учнівською
молоддю відповідно до функціональної освітньої підсистеми
"Навчання з питань безпеки життєдіяльності" єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
природного та техногенного характеру. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з основ
цивільної оборони та безпеки життєдіяльності населення
визначаються навчальними планами і програмами, які затверджуються
Міністерством освіти і науки України за погодженням з
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 4.1. Підготовка студентів вищих навчальних закладів освіти
I-IV рівнів акредитації здійснюється згідно зі спеціальними
програмами нормативних навчальних дисциплін "Цивільна оборона",
"Безпека життєдіяльності". Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних
навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільна оборона"
не може зменшуватися при розробці та перегляді
освітньо-професійних програм без погодження з Міністерством
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Дипломні проекти і роботи випускників вищих закладів освіти
повинні містити розділи з питань цивільної оборони та безпеки
життєдіяльності. 4.2. Підготовка учнів професійно-технічних та середніх
закладів освіти до дій при виникненні надзвичайних ситуацій
здійснюється за програмою основ безпеки життєдіяльності та,
починаючи з передвипускного класу, за відповідним розділом
програми допризовної підготовки - цивільна оборона, що повинно
передбачатися навчальними планами і програмами
професійно-технічних та середніх закладів освіти. Вивчення учнями професійно-технічних та середніх закладів
освіти питань основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони
щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням Дня
цивільної оборони. Облік виконання планів підготовки та здійснення практичних
заходів Дня цивільної оборони ведеться в журналі виконання
педагогічного навантаження відповідно до встановлених вимог. Організувальним центром методичної роботи з педагогічними
працівниками з основ безпеки життєдіяльності є методичні кабінети
базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту,
на базі яких створюються міжшкільні методичні об'єднання. 4.3. Позашкільна освіта з формування здорового способу життя
та вирішення проблем особистої і колективної безпеки, виховання в
дітях та підлітках громадянської відповідальності, гуманістичних
якостей, набуття ними навичок і досвіду із самозахисту і
рятування, взаємодії з аварійно-рятувальними службами, а також
задоволення потреб молодого покоління у професійному
самовизначенні та підготовка її до служби в державних професійних
аварійно-рятувальних та спеціалізованих формуваннях МНС
здійснюється в клубах юних рятівників, осередках громадських
військово-патріотичних об'єднань, центрах туризму, палацах,
будинках дітей та юнацтва, та в позашкільних закладах інших типів
відповідно до їх статутів. 4.4. Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку
повинна забезпечити мінімально достатній та необхідний рівень
компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому
середовищі та установлення в них елементарних, доступних віку норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях. Для поліпшення якості організаційної, практичної і
навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки,
захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у
дошкільних закладах щорічно проводиться Тиждень безпеки дитини. Облік проведення навчання з питань особистої безпеки та норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях ведеться відповідно до вимог,
установлених Міністерством освіти і науки.
5. Практична підготовка та відпрацювання дій за планами
реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і
ліквідації аварій (катастроф) під час підготовки та проведення
спеціальних комплексних об'єктових навчань, тренувань Комплексні об'єктові навчання та тренування являють собою
завершальний етап з підготовки працівників підприємств, установ і
організацій до вирішення завдань з цивільної оборони, запобігання,
реагування і ліквідації аварій на виробництві, захисту персоналу і
населення від надзвичайних ситуацій, які визначають загальну
виучку і готовність керівництва, органів управління, формувань та
працівників підприємств, установ і організацій до дій у
надзвичайних ситуаціях. 5.1 Комплексні об'єктові навчання проводяться один раз на три
роки тривалістю до двох діб на всіх об'єктах господарювання, що
мають категорійність з цивільної оборони, виробляють або
використовують у виробництві радіаційно-, пожежо- і
вибухонебезпечні речовини та сильнодійні отруйні речовини, на
підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм
власності та підпорядкування, з чисельністю робітників та
службовців 300 і більше осіб, у медичних лікувально-профілактичних
установах з чисельністю 600 ліжок і більше. Керівником навчання є
начальник цивільної оборони об'єкта. 5.2. Тактико-спеціальні навчання невоєнізованих
пошуково-рятувальних формувань проводяться один раз на три роки
під час проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань
тривалістю від 4 до 8 годин. Керівником тренування є відповідний
начальник штабу, служби цивільної оборони або командир цього
формування. 5.3. Комплексні об'єктові тренування проводяться один раз на
три роки тривалістю до однієї доби на підприємствах, в установах
та організаціях незалежно від форм власності, з чисельністю
працюючих до 300 осіб, на сільськогосподарських підприємствах
незалежно від форм власності та від чисельності працюючих, у
медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600
ліжок, а також у закладах вищої освіти. У закладах
професійно-технічної, середньої та дошкільної освіти тренування
проводяться щороку під час Дня цивільної оборони та Тижня безпеки
дитини. Керівником тренування є начальник цивільної оборони
підприємства, установи, організації, навчального закладу.
Тренування можуть проводитися у складі груп об'єктів за
територіально-виробничим принципом під керівництвом начальника
цивільної оборони управління, об'єднання та інших організацій за
єдиним планом. 5.4. Штабні об'єктові тренування є формою практичної
підготовки персоналу підприємств, установ і організацій, які за
планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) входять до
складу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та очолюють
об'єктові невоєнізовані формування й аварійно-рятувальні служби. У
ході тренувань удосконалюється підготовка особового складу штабів
за посадами, які вони займають, та відпрацьовуються питання
злагодження штабів у цілому щодо забезпечення сталого управління
діями у надзвичайних ситуаціях. Тренування, крім років, коли на об'єктах проводяться
комплексні об'єктові навчання і тренування, проводяться щороку.
Керівником тренування є призначений керівником підприємства,
установи, організації один з керівників об'єкта відповідно до
затвердженого розподілу обов'язків. Залежно від мети тренування та його масштабів для
відпрацювання взаємодії за планами реагування на надзвичайні
ситуації районної державної адміністрації, виконавчого органу
міської ради за рішенням відповідного уповноваженого керівника з
ліквідації надзвичайної ситуації до штабних об'єктових тренувань
можуть залучатися оперативні групи міських, районних служб
цивільної оборони, евакуаційні органи та керівний склад
комунальних і громадських аварійно-рятувальних служб, які
обслуговують об'єкт. 5.5. Положення про організацію та проведення комплексних
об'єктових навчань, тренувань з питань захисту та дій у
надзвичайних ситуаціях, тактико-спеціальних навчань з
невоєнізованими пошуково-рятувальними формуваннями та штабних
об'єктових тренувань затверджуються Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. 5.6. За заявою керівника комплексного об'єктового навчання
для надання методичної допомоги з питань підготовки навчання та
здійснення під час його проведення посередницьких функцій при
групі управління (штабі керівництва) навчанням рішенням начальника
курсів цивільної оборони за підприємством, установою і
організацією закріплюються працівники курсів. Посадові особи, які плануються на призначення керівниками
групи управління комплексним об'єктовим навчанням, тренуванням,
проходять попередню підготовку на курсах з питань цивільної
оборони.
6. Просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань
серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях Просвітницько-інформаційна робота з населенням щодо питань
захисту і дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за місцем
проживання у мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих
органів самоврядування, а також шляхом самостійного вивчення
посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного
матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- і
радіопередач. Навчально-консультаційні пункти повинні містити інформацію
про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання
населення, та методи реагування на неї, рекомендації щодо дій
населення при виникненні можливих надзвичайних ситуацій,
користування засобами захисту та надання першої медичної допомоги
(само- та взаємодопомоги) постраждалим. Через навчально-консультаційні пункти та локальні системи
оповіщення керівники потенційно небезпечних підприємств та
об'єктів надають постійну та оперативну інформацію населенню, яке
проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи і
способи забезпечення безпеки при аваріях. Методичне керівництво роботою навчально-консультаційних
пунктів здійснюється курсами цивільної оборони. Пропаганда знань з цивільного захисту серед населення та
розвиток його громадської свідомості щодо власної та колективної
безпеки організовується начальниками цивільної оборони всіх рівнів
за сприяння профспілкових, громадських організацій, товариств,
засобів масової інформації через проведення представницьких
заходів (Дня рятівника, виставок, змагань, оглядів-конкурсів
тощо), розповсюдження друкованих матеріалів, створення відео- та
електронної програмної продукції. На підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних
закладах для надання допомоги персоналу об'єктів в отриманні
відомостей щодо конкретних дій у надзвичайних ситуаціях щодо
місцевих умов і особливостей виробничої діяльності обладнуються
інформаційно-довідкові куточки.
7. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування відповідно до
своїх повноважень здійснюють підготовку населення до дій у
надзвичайних ситуаціях шляхом: вироблення напрямів розвитку та вдосконалення відповідно до
законодавчих актів нормативно-правової бази для забезпечення
функціонування системи підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях; розробки та запровадження вимог щодо підготовки і навчання
населення до дій у надзвичайних ситуаціях та оцінки якості
навчально-методичного забезпечення щодо їх реалізації; підготовки та доведення до підлеглих ланок цивільної оборони
щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення
з питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій; збереження та оптимізації мережі курсів цивільної оборони,
зміцнення їх навчальної та матеріально-технічної бази; створення умов для безперервного вдосконалення функціональної
та фахової підготовки педагогічних та науково-педагогічних
працівників закладів освіти у сфері цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності населення; створення дійової системи профорієнтаційної роботи та відбору
здібної молоді для навчання і проходження служби в державних
професійних аварійно-рятувальних та спеціалізованих формуваннях
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
8. Забезпечення заходів щодо підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях 8.1. Науково та організаційно-методичне забезпечення
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного
та природного характеру здійснюється: на загальнодержавному рівні - Інститутом державного
управління у сфері цивільного захисту, який є головним навчальним
закладом у системі підготовки і перепідготовки керівних кадрів і
фахівців та навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях;
комісіями з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України; дорадчою Науково-методичною радою "Безпека життя і
діяльності людини" при Науково-методичній раді з питань освіти
Міністерства освіти і науки України; науково-методичним кабінетом
"Безпека життя і діяльності людини" при Міністерстві освіти і
науки України; в Автономній Республіці Крим, областях, у м. Севастополі -
курсами цивільної оборони, які діють за принципом подвійного
підпорядкування Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту та відповідним органам управління у справах цивільної
оборони; науково-методичними радами вищих навчальних закладів з
питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності та основ
медичних знань. З метою ефективного науково-методичного забезпечення
функціонування освітньої підсистеми "Навчання з питань безпеки
життєдіяльності" Міністерством освіти і науки України визначаються
базові (за спеціальностями) кафедри і предметні (циклові) комісії
з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності населення
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. 8.2. Фінансування заходів щодо підготовки населення до дій
при виникненні надзвичайних ситуацій та видання спеціальної
літератури, наочних матеріалів, відео- та програмної продукції,
включаючи витрати на утримання курсів цивільної оборони,
здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Підприємства, установи та організації несуть матеріальні та
фінансові витрати, пов'язані з практичною підготовкою виробничого
персоналу до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, у порядку
та обсягах, передбачених чинним законодавством.
Начальник відділу підготовки
керівного складу та навчання населення С.І.Осипенковгору