Документ z0479-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2017, підстава - z1680-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
07.05.2009 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 479/16495
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 2044 ( z1680-16 ) від 09.12.2016 }
Про організацію виконання окремих
положень Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік"

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) в частині здійснення контролю за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету за кодом класифікації доходів
бюджету 14060200 "Плата за видачу ліцензій та сертифікатів"
Н А К А З У Ю:
1. Покласти на представництва Держкомпідприємництва в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - представництва):
1.1. Контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету
( 835-17 ) за кодом класифікації доходів бюджету 14060200 "Плата
за видачу ліцензій та сертифікатів";
1.2. Обов'язки з оформлення суб'єктам господарювання (у разі
їх звернення) подання на повернення помилково або надмірно
перерахованих коштів до бюджету ( 835-17 ) за кодом класифікації
доходів бюджету 14060200 "Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів".
2. Затвердити Порядок оформлення суб'єктам господарювання
подання на повернення помилково або надмірно перерахованих коштів
до бюджету за кодом класифікації доходів бюджету ( 835-17 )
14060200 "Плата за видачу ліцензій та сертифікатів", що додається.
3. Затвердити форму звіту представництв щодо надходження
платежів до відповідних бюджетів ( 835-17 ) за кодом класифікації
доходів бюджету 14060200 "Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів", що додається.
4. Представництвам:
4.1. Подати заяви до органів Державного казначейства України
для надання виписок з бюджетних рахунків за кодом класифікації
доходів бюджету ( 835-17 ) 14060200 "Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів";
4.2. Щомісячно, у термін до 10 числа наступного за звітним
періоду, надавати до Департаменту ліцензування (О.Б.Іванченко)
звіт на паперових та електронних носіях щодо надходження платежів
до відповідних бюджетів за кодом класифікації доходів бюджету
14060200 "Плата за видачу ліцензій та сертифікатів".
5. Департаменту ліцензування (О.Б.Іванченко) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
6. Департаменту стратегічного планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Т.В.Жерибор) довести цей
наказ до відома представництв.
7. Скасувати наказ Держкомпідприємництва від 09.02.2009 N 23
"Про організацію виконання окремих положень Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомпідприємництва С.І.Третьякова.
9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
Голова О.В.Кужель

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомпідприємництва
07.05.2009 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 479/16495

ПОРЯДОК
оформлення суб'єктам господарювання подання
на повернення помилково або надмірно
перерахованих коштів до бюджету за кодом
класифікації доходів бюджету 14060200 "Плата
за видачу ліцензій та сертифікатів"

1. Подання на повернення суб'єктам господарювання помилково
або надмірно перерахованих коштів до бюджету ( 835-17 ) за кодом
класифікації доходів бюджету 14060200 "Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів" (далі - подання) оформлюється представництвами
Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - представництва).
2. Для отримання подання суб'єкт господарювання надає до
представництва такі документи: заяву на повернення помилково або надмірно перерахованих
коштів (додаток 1); оригінал або копію розрахункового документа, яким
підтверджується перерахування коштів.
3. Представництва на підставі розгляду документів, зазначених
у пункті 2 Порядку, та виписок з бюджетних рахунків за кодом
класифікації доходів бюджету ( 835-17 ) 14060200 "Плата за видачу
ліцензій та сертифікатів" оформлюють подання на повернення
помилково або надмірно перерахованих коштів (додаток 2) до органів
Державного казначейства України. Подання підписується керівником
представництва (його заступником), де зазначається число і дата,
та засвідчується печаткою. За платежами, що належать місцевим бюджетам, подання
представництв мають бути погоджені з відповідними місцевими
фінансовими органами.
4. Інформація про повернення помилково або надмірно
перерахованих коштів реєструється представництвами в Журналі
обліку документів на повернення помилково або надмірно
перерахованих коштів (додаток 3).
Директор Департаменту
ліцензування О.Б.Іванченко

Додаток 1
до Порядку оформлення
суб'єктам господарювання
подання на повернення
помилково або надмірно
перерахованих коштів
до бюджету за кодом
класифікації доходів
бюджету 14060200 "Плата
за видачу ліцензій
та сертифікатів"
Представництво Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
(в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві
та Севастополі)

ЗАЯВА
на повернення помилково
або надмірно перерахованих коштів

Заявник _____________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання - для
юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли
виданий, місце проживання) - для фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи)
_________________________________________________________________
(назва платника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності))
просить повернути помилково або надмірно сплачені кошти _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету)
у сумі __________________________________________________________
(сума платежу, що підлягає поверненню)
на підставі _____________________________________________________
(дата та номер розрахункового документа, який підтверджує
перерахування коштів до відповідного бюджету)
Додатки до заяви на _____ арк.
_________________ __________ _______________________ (посада заявника) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___"____________ 20__ року М.П.

Додаток 2
до Порядку оформлення
суб'єктам господарювання
подання на повернення
помилково або надмірно
перерахованих коштів
до бюджету за кодом
класифікації доходів
бюджету 14060200 "Плата
за видачу ліцензій
та сертифікатів"
Головне управління
(управління) Державного
казначейства України

ПОДАННЯ
на повернення помилково або надмірно
перерахованих коштів

Представництво Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва (в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі) на підставі ________ _________________________________________________________________
(обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету)
просить повернути помилково або надмірно перераховані кошти
_________________________________________________________________
(назва платника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності))
у сумі _________________________________________________________,
(сума платежу, що підлягає поверненню, цифрами та словами)
які перераховані до бюджету _____________________________________
(дата та номер розрахункового документа, який підтверджує
перерахування коштів до відповідного бюджету)
__________ __________ _________________________ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___"____________ 20__ року М.П.

Додаток 3
до Порядку оформлення
суб'єктам господарювання
подання на повернення
помилково або надмірно
перерахованих коштів
до бюджету за кодом
класифікації доходів
бюджету 14060200 "Плата
за видачу ліцензій
та сертифікатів"

ЖУРНАЛ
обліку документів на повернення помилково
або надмірно перерахованих коштів

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Дата |Призначення|Номер та дата |Примітка| |з/п| суб'єкта | та/або | платежу | подання | | | |господарювання | номер | |представництва| | | |- для юридичної| заяви | | | | | | особи або | | | | | | |прізвище, ім'я | | | | | | |та по батькові | | | | | | |- для фізичної | | | | | | | особи - | | | | | | | суб'єкта | | | | | | |підприємницької| | | | | | | діяльності | | | | | |---+---------------+--------+-----------+--------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомпідприємництва
07.05.2009 N 88

ФОРМА
звіту представництв щодо надходження платежів
до відповідних бюджетів за кодом класифікації
доходів бюджету 14060200 "Плата за видачу
ліцензій та сертифікатів"

------------------------------------------------------------------ | Показники | Номери бюджетних рахунків | | |--------------------------------------------| | | 3111... | 3141... |Усього| | |(Державний бюджет) |(місцевий бюджет)| | |-------------------+-------------------+-----------------+------| |Сума надходжень, | | | | |тис.грн: | | | | |- за місяць | | | | |- з початку року | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ліцензування
Держкомпідприємництва О.Б.Іванченковгору