Документ z0479-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава - z0431-15

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2008  № 126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2008 р.
за № 479/15170

Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 59 від 24.03.2015}

На виконання статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2004 за № 1556/10155, з метою забезпечення впровадження науково обґрунтованого нормування технологічного використання води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями та стимулювання раціонального використання питної води в житловому фонді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - Методика), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Рудий В.П.) разом з Юридичним відділом (Крилова І.І.) подати Методику на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.М. Козленка.

Міністр

О.Ю. Кучеренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони навколишнього
природного середовища України

Голова Державного комітету України
по водному господарству

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
І. Макаренко


В.А. СташукК.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
14.05.2008  № 126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2008 р.
за № 479/15170

МЕТОДИКА
розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{У тексті Методики слова «необлічені витрати», «комерційні втрати» у всіх відмінках замінено відповідно словами «необліковані витрати», «втрати» у відповідних відмінках; слово «ЖЕП» замінено словом «Виконавець» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена з метою забезпечення раціонального використання питної води на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі - ІТНВПВ) виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - Виконавець).

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

1.2. Методика застосовується під час розроблення ІТНВПВ усіма Виконавцями.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

1.3. Методика встановлює єдиний порядок розрахунку ІТНВПВ на утримання 1 м-2 загальної площі житла згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, та Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

1.4. Методика розрахована для визначення ІТНВПВ у Виконавців, які обслуговують жилі будинки, що обладнані будинковими засобами обліку води, так і без таких.

II. Визначення основних термінів та скорочень

Внутрішньобудинкова система водопостачання - усі трубопроводи, запірна та водорозбірна арматура на них, санітарно-технічні прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання води, які знаходяться в межах будинку, споруди та системи протипожежного захисту.

Витрата води - кількість води, що протікає через живий переріз трубопроводу за одиницю часу.

Витоки води - витікання води через нещільність або пошкодження трубопроводів, їх з'єднань, сальників і запірних органів водопровідної арматури під дією тиску води.

ІТНВПВ Виконавця - максимально допустимі обсяги витрат води на утримання 1 м-2 загальної площі житла у відповідного Виконавця протягом року, які включають усі види нормативних витрат води при обслуговуванні будинків, споруда та прибудинкової території.

{Абзац четвертий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Необліковані витрати води - витрати води, не облічені засобами обліку споживачів через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик засобів обліку у процесі експлуатації, та втрати під час реалізації води за показаннями квартирних засобів обліку.

Втрати води - обсяги води, забрані з внутрішньобудинкових систем водопостачання і не враховані квартирними засобами обліку з різних причин (несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку, порушення термінів їх повірки, недозволений розбір води за межами квартир тощо).

Стояк - вертикально розташований трубопровід внутрішньобудинкової розподільчої мережі водопостачання або водовідведення.

ЦГВ - централізована система гарячого водопостачання.

III. Розрахунок індивідуальних технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

3.1. ІТНВПВ на утримання 1 м-2 загальної площі житла протягом року включають:

- технологічні витрати води (на спорожнення внутрішньобудинкових трубопроводів для ремонтних робіт, промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення, будинкових водоочисних установок, наповнення внутрішніх систем опалення після випробувань під час підготовки систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період, на миття сміттєкамер та сміттєзбірників, прибирання місць загального користування, випробування систем протипожежного водопроводу, промивання дворових туалетів та використання води на допоміжних об'єктах - майстернях, на утримання транспортних засобів та прибиральної техніки тощо);

- необліковані витрати води (через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води та втрати);

- витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників Виконавця;

- витрати води на утримання прибудинкової території (на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій, наповнення водою декоративних басейнів, забезпечення роботи питних фонтанчиків та підготовка поверхні ковзанок).

3.2. Технологічний норматив використання питної води Виконавця визначається за формулою

де

Qтехн.

-

нормативні технологічні витрати води, м-3;


Qн.о.

-

норматив необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах, м-3;


Qг.п.

-

витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників Виконавця;


Qутр.

-

витрати води на утримання прибудинкових територій, м-3;


F

-

загальна площа квартир усіх будинків, що обслуговуються даним житлово-експлуатаційним підприємством, м-2.

Технологічні витрати питної води Виконавця розраховують за формулою

де

Q1

-

витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту, м-3;


Q2

-

витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення, а також на наповнення внутрішньобудинкової системи опалення під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, м-3;


Q3

-

витрати води на промивання будинкових водоочисних установок, м-3;


Q4

-

витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників, м-3;


Q5

-

витрати води на прибирання місць загального користування, м-3;


Q6

-

витрати води на промивання дворових туалетів, м-3;


Q7

-

витрати води на допоміжних об'єктах, м-3;


Q8

-

витрати води на випробовування систем протипожежного водопроводу.

3.2.1. Витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту визначають за формулою

де

n

-

кількість стояків холодного та гарячого водопостачання у Виконавця, шт.;


N

-

середня кількість спорожнень внутрішньобудинкової системи водопостачання на рік (приймається за фактичною кількістю спорожнень за попередній рік, але не більше 50), шт.;


1,25

-

коефіцієнт, який враховує ємність внутрішньоквартирних трубопроводів;


dсер.

-

середній діаметр стояків, м;


Н

-

середня висота стояків, м.

3.2.2. Витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення, а також на наповнення та промивання внутрішньобудинкової системи опалення під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період визначають за формулою

де

Vхгв

-

ємність трубопроводів і баків систем холодного та гарячого водопостачання, м-3


Vоп.

-

ємність внутрішньобудинкових систем опалення, м-3
(Промивання проводиться триразовим заповненням і спорожненням систем).

3.2.3. Витрати води на промивання будинкових водоочисних установок визначають за формулою

Q3 = q × n,

де

q

-

витрати води на одне промивання установки, м-3;


n

-

нормативна кількість промивань на рік за регламентами утримання або паспортами установок.

3.2.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників Q4 визначають за формулою

де

Nк, Nзб.

-

кількість сміттєкамер та сміттєзбірників у Виконавця;


0,05 і 0,02

-

витрати води на одну операцію, м-3;


Кк і Кзб.

-

кількість відповідних операцій за рік згідно зі встановленою рішенням органу місцевого самоврядування періодичністю надання послуг.

{Підпункт 3.2.4 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

3.2.5. Витрати води на прибирання місць загального користування розраховують за формулою

де

0,5

-

норма витрати води на одне прибирання згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року № 603, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 151/24928 (далі - Норми часу), л/м-2;


Fмзк.

-

загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у будинках Виконавця, м-2;

24-річна кількість операцій згідно з додатком 2 Норм часу.

{Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

3.2.6. Витрати води на промивання дворових туалетів розраховують за формулою:

Q6 = 50 × 0,01 × N дв.т.,

де

50

-

кількість тижнів у році;


0,01

-

витрати води на промивання одного дворового туалету згідно з Нормами часу, м-3;


Nдв.т.

-

кількість дворових туалетів у Виконавця.

{Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

3.2.7. Витрати води на допоміжних об'єктах Q7 враховують за показами приладів обліку, а в разі їх відсутності за експлуатаційними даними за останні три роки за формою табл. 1.

Таблиця 1

Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах Виконавця

№ з/п

Найменування технологічних витрат води, обладнання

Кількість одиниць обладнання

Витрати води на операцію, м-3

Загальна кількість операцій за рік, шт.

Витрати води, м-3/рік

Примітки

{Підпункт 3.2.7 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015

3.2.8. Норматив витрат води на випробовування систем протипожежного водопроводу розраховується за формулою

Q8 = 2 × 0,2 × N п.к.,

де

N п.к.

-

кількість пожежних кранів у будинках житлово-експлуатаційного підприємства, шт.;


2

-

нормативна кількість випробувань за рік;


0,2

-

витрати води на випробування одного пожежного крана, м-3.

Норматив необлікованих витрат у внутрішньобудинкових системах визначають за формулою

{Абзац шостий підпункту 3.2.8 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Q н.о. = W1 + W2,

де

W1

-

недооблік води квартирними засобами обліку, м-3;


W2

-

втрати води, м-3.

Ця формула може застосовуватися для визначення нормативу необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах при формуванні тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

{Підпункт 3.2.8 пункту 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

3.2.9. Норматив необлікованих витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку обчислюють за формулою

W1 = 365 × 22 × Nкв. × qі × p,

де

22

-

кількість годин, протягом яких споживачі не користуються водою, при умові, що всі водорозбірні пристрої закриті;


Nкв.

-

кількість квартирних засобів обліку води Виконавця, шт.;


qі

-

мінімальні витрати води, що обліковуються квартирним засобом обліку води і-того типу за паспортними даними, м-3/годину;


р

-

нормативна частка водорозбірної арматури, яка має витоки, менші за qі (рекомендується приймати не більше 0,2).

3.2.10. Норматив необлікованих витрат води, пов'язаний з втратами води W2, приймають на рівні 10% кількості води, реалізованої за показами квартирних засобів обліку води за останній рік.

Витрати води на господарсько-питні потреби працівників Виконавця визначають відповідно до норм додатка А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво, ураховуючи кількість працівників та душових кабін (сіток), за формулою

{Абзац другий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Qг-п. = 252 ×ітп × 0,015 + Кроб. × 0,025) + 365 Кс × 0,5,

{Абзац третій підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

де

252

-

кількість робочих днів у році;


Кітп та Кроб.

-

кількість інженерно-технічних працівників та робітників у Виконавця, осіб;


0,015 та 0,025
{Абзац шостий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства № 59 від 24.03.2015}

-

норма використання питної води одним інженерно-технічним працівником та робітником на добу, м-3;


365

-

річна кількість змін, після яких робітники користуються душами;


Кс

-

кількість душових кабін (сіток) у Виконавця, шт.;


0,5

-

норма використання питної води на одну душову кабіну (сітку) у зміну, м-3.

Витрати води на утримання прибудинкової території визначають за формулою

Qутр. = Qпол. + Qд.б. + Qп.ф. + Qковз.,

де

Qпол.

-

витрати води на поливання зелених насаджень та твердих покриттів, м-3;


Qд.б.

-

витрати води на наповнення водою декоративних басейнів, м-3;


Qп.ф.

-

витрати води на забезпечення роботи питних фонтанчиків, м-3;


Qковз.

-

витрати води на підготовку поверхні ковзанок, м-3.

Витрати води на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій визначають відповідно до норм таблиці 3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування за формулою

{Абзац шістнадцятий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Qпол. = 120 × (0,005 × Fз.н. + 0,0005 × Fт.п.),

де

120

-

кількість днів поливання;


0,005 і 0,0005

-

норматив на поливання 1 м-2 зелених насаджень та 1 м-2 твердих покриттів відповідно, м-3/добу;


Fз.н. і Fт.п.

-

площа зелених насаджень і твердих покриттів, м-2.

Витрати води на утримання декоративних басейнів, питних фонтанчиків та ковзанок,за умови їх наявності на прибудинковій території Виконавця, визначають за такими нормативами:

- на наповнення декоративних басейнів

Qд.б. = 3 × Vдб.,

де

3

-

кількість наповнень басейнів на рік, шт.;


Vд.б.

-

об'єм басейнів, м-3;

- на роботу питних фонтанчиків Qп.ф. визначається за показами приладів обліку,

{Абзац двадцять шостий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Абзац двадцять сьомий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Абзац двадцять восьмий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Абзац двадцять дев'ятий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Абзац тридцятий підпункту 3.2.10 пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

- на підготовку поверхні ковзанок

Qковз. = 3 × 0,05 × Fковз.,

де

3

-

кількість заливань ковзанок на рік, шт.;


Fковз.

-

площа поверхні ковзанок на території Виконавця, м-2;


0,05

-

шар льоду на поверхні ковзанки, м.

{Підпункт 3.2.10 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

IV. Порядок оформлення, узгодження та затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

4.1. Розроблення проекту ІТНВПВ Виконавця повинно забезпечуватися Виконавцями.

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Кількість ІТНВПВ, розроблених Виконавцем для житлових будинків і прибудинкової території, залежить від кількості та особливості житлових будинків, площі прибудинкової території.

4.2. Розроблений проект ІТНВПВ Виконавця оформляється згідно з додатками 1 і 2 до цієї Методики. Форма титульного аркуша індивідуальних технологічних нормативів використання питної води наведена в додатку 1, характеристика житлового фонду, який обслуговує житлово-експлуатаційне підприємство, - у додатку 2, приклад розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (9-поверховий 100-квартирний житловий будинок) - у додатку 3.

4.3. Проект ІТНВПВ Виконавця погоджується та затверджується згідно з Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 № 205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.2004 за № 1556/10155.

4.4. Підставою для перегляду чинних ІТНВПВ Виконавця можуть бути:

- зміни в чинному законодавстві;

- зміни в кількості житлових будинків і площі прибудинкової території, оснащенні будинків та квартир засобами обліку споживання води.

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарстваВ.П. РудийДодаток 1
до Методики розроблення
технологічних нормативів
використання питної води
житлово-експлуатаційними
підприємствами й організаціями

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарстваВ.П. Рудий


Додаток 2
до Методики розроблення
технологічних нормативів
використання питної води
житлово-експлуатаційними
підприємствами й організаціями

ХАРАКТЕРИСТИКА
житлового фонду, який обслуговує житлово-експлуатаційне підприємство

1. Кількість житлових будинків _____ шт., їх середній вік __ років, кількість квартир _____ шт.

2. Загальна площа квартир _____ м-2; площа сходових кліток і вестибюлів _____ м-2, площа підвалів _______ м-2.

3. Кількість мешканців ______ осіб.

4. Кількість засобів обліку води: будинкових ____ шт.; квартирних ____ шт.

5. Кількість _____ шт. та діаметр _____ мм стояків холодного водопостачання; кількість _____ шт. та діаметр _____ мм стояків гарячого водопостачання.

6. Кількість ______ шт. та діаметр ____ мм стояків системи опалення, кількість ____ шт. та ємність _____ м-3 системи опалення.

7. Кількість пожежних кранів у будинках _____ шт.

8. Кількість сміттєкамер _____ шт., сміттєзбірників _____ шт.

9. Наявність будинкових водоочисних установок ____________ шт. та регламент їх експлуатації ______________________________________________________.

10. Кількість дворових туалетів _______ шт.

11. Площа прибудинкової території:

зелених насаджень _________ м-2, твердих покриттів __________ м-2.

12. Кількість _____ шт. та об'єм декоративних басейнів _______ м-3.

13. Кількість ____ шт. питних фонтанчиків.

14. Кількість ____ шт. та площа поверхні ковзанок ______ м-2.

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

Таблиця

№ з/п

Складові технологічних нормативів використання води (ІТНВПВ)

Розрахунковий норматив

Примітки

тис. м-3/рік

м-3-2 на рік

1

2

3

4

5

1

Технологічні витрати води
1.1

Спорожнення внутрішньобудинкових трубопроводів для проведення ремонтних робітВода скидається у міську каналізацію

1.2

Промивання внутрішньобудинкових систем водопостачання та заповнення систем опаленняТе саме

1.3

Промивання будинкових водоочисних установокТе саме

1.4

Миття сміттєкамер та сміттєзбірниківТе саме

1.5

Вологе прибирання місць загального користуванняВода не потрапляє до міської каналізації

1.6

Промивання дворових туалетівВода не потрапляє до міської каналізації (у разі відсутності підключення)

1.7

Використання води на допоміжних об'єктахВода скидається у міську каналізацію

1.8

Випробування систем протипожежного водопроводуВода не потрапляє до міської каналізації

2

Необліковані витрати води
2.1

Недооблік квартирних засобів обліку водиВода скидається у міську каналізацію

2.2

втратиВода скидається у міську каналізацію

3

Витрати води на господарсько-питні потреби працівниківВода скидається у міську каналізацію

4

Витрати води на утримання прибудинкової території
4.1

Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територійВода не потрапляє до міської каналізації

4.2

Наповнення декоративних басейнівВода скидається у міську каналізацію

4.3

Робота питних фонтанчиківВода скидається у міську каналізацію

4.4

Підготовка поверхні ковзанокВода не потрапляє до міської каналізації


ВСЬОГО:
Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води в міську каналізацію - ______ м-3-2

Технологічні нормативи розроблені:

___________________
               (посада(и))

___________
(підпис(и))

____________________
(прізвище та ініціали)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 59 від 24.03.2015}

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарстваВ.П. Рудий


Додаток 3
до Методики розроблення
технологічних нормативів
використання питної води
житлово-експлуатаційними
підприємствами й організаціями

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
(9-поверховий 100-квартирний житловий будинок)

Характеристика житлового фонду

1. Кількість житлових будинків, які обслуговуються Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, - 1 шт., строк експлуатації будинку - 50 років, кількість квартир - 100 шт.

2. Загальна площа квартир - 6000 м-2; площа сходових кліток і вестибюлів - 300 м-2, площа підвалів - 300 м-2.

3. Кількість мешканців на дату складення ІТНВПВ Виконавця - 250 осіб, у тому числі 125 осіб розраховуються за воду за показами квартирних засобів обліку води.

4. Кількість засобів обліку води будинкових - 2; квартирних - 100.

5. Кількість (24) та діаметр (25 мм) стояків водопостачання.

6. Кількість пожежних кранів у будинках: відсутні.

7. Кількість сміттєкамер - 3 шт., сміттєзбірників - 2 шт.

8. Наявність будинкових водоочисних установок та регламент їх експлуатації: відсутні.

9. Кількість дворових туалетів: відсутні.

10. Площа прибудинкової території: зелених насаджень - 300 м-2, твердих покриттів - 300 м-2.

Розрахунок індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

1. Технологічні витрати води Виконавця

Qтехн. = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 =
= 19,9 + 4,2 + 0 + 3,72 + 7,2 + 0 + 0 + 0 = 35,0 м-3,

де

Q1

-

витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту, м-3;


Q2

-

витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем водопостачання, м-3;


Q3

-

витрати води на промивання будинкових водоочисних установок, м-3 (відсутні);


Q4

-

витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників, м-3;


Q5

-

витрати води на прибирання місць загального користування, м-3;


Q6

-

витрати води на промивання дворових туалетів, м-3 (відсутні);


Q7

-

витрати води на допоміжних об’єктах, м-3 (відсутні);


Q8

-

витрати води на випробування систем протипожежного водопроводу, м-3 (відсутні).

1.1. Витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту

де

n

-

кількість стояків водопостачання (4 х 2 х 3 = 24 шт.);


N

-

середня кількість спорожнень внутрішньобудинкових систем водопостачання на рік (приймається за фактичною кількістю спорожнень за попередній рік, 50 шт.);


1,25

-

коефіцієнт, який враховує ємність внутрішньоквартирних трубопроводів;


dсер

-

середній діаметр стояків, 0,025 м;


H

-

середня висота стояків, 3 × 9 = 27 м.

1.2. Витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання

Q2 = 3 (Vхв + Vоп) = 3 × (0,4 + 1,0) = 4,2 м 3,

де

Vхв

-

ємність трубопроводів і баків систем холодного та гарячого водопостачання (промивання проводиться 3-разовим заповненням і спорожненням систем), м-3;


Vоп

-

ємність системи опалення, 1,0 м-3.

1.3. Витрати води на промивання будинкових водоочисних установок - за регламентами їх утримання

Q3 = q × n,

де

q

-

витрати води на одне промивання установки, м-3;


n

-

нормативна кількість промивань на рік, шт.

Установки немає: Q3 = 0.

1.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників визначають за формулою

Q4 = Кк × 0,05 × Nк + Кзб. × 0,02 × Nзб. = 12 × 0,05 × 3+48 × 0,02 × 2 = 3,72 м-3,

де

Nк, Nзб.

-

кількість сміттєкамер (3 шт.) та сміттєзбірників (2 шт.) у Виконавця;


0,05 і 0,02

-

витрати води на одну операцію, м-3;


Кк і Кзб.

-

кількість відповідних операцій за рік (12 і 48) згідно зі встановленою рішенням органу місцевого самоврядування у тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій періодичністю надання послуг.

1.5. Витрати води на прибирання місць загального користування розраховують за формулою

Q5 = (24 × 0,5 × Fмзк.) / 1000 = (24 × 0,5 × 600) / 1000 = 7,2 м-3,

де

0,5

-

норма витрати води на одне прибирання згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року № 603, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 151/24928 (далі - Норми часу), л/м-2;


Fмзк.

-

загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у будинках Виконавця, 600 м-2;

24-річна кількість операцій згідно з додатком 2 до Норм часу.

1.6. Витрати води на промивання дворових туалетів: відсутні.

Q6 = 0.

1.7. Витрати води на допоміжних об’єктах: відсутні.

Q7 = 0.

1.8. Норматив необлікованих витрат води на випробування системи протипожежного водопроводу розраховується за формулою

Q8 = 2 × 0,2 × Nп.к. = 0,

де

Nп.к.

-

кількість пожежних кранів у будинку (Nп.к. = 0).

2. Норматив необлікованих витрат у внутрішньобудинкових системах визначають за формулою

Wнв = W1 + W2 = 2409,0 + 912,5 = 3321,5 м-3/рік,

де

W1

-

недооблік квартирних засобів обліку води, м-3;


W2

-

втрати води, м-3.

2.1. Норматив необлікованих витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води обчислюють за формулою

W1 = 365 × 22 × Nкв. × qі × p = 365 × 22 × 100 × 0,015 × 0,2 = 2409,0 м-3,

де

22

-

кількість годин, у які споживачі не користуються водою (усі водорозбірні пристрої закриті);


Nкв.

-

кількість квартирних засобів обліку у Виконавця, шт.;


qі

-

мінімальні витрати води, що обліковуються квартирним засобом обліку i-го типу за паспортними даними, м-3/год.;


p

-

нормативна частка водорозбірної арматури, яка має витоки, менші за qі (приймається 0,2).

2.2. Норматив необлікованих витрат води, пов’язаний з втратами води W2, приймають на рівні 10 % від кількості води, реалізованої за показами квартирних засобів обліку води за останній рік

W2 = 0,1 × 125 × 0,2 × 365 = 912,5 м-3,

де

125

-

кількість осіб, що розраховуються за спожиту воду за показами квартирних засобів обліку води;


0,2 м-3

-

добове водокористування за показами квартирних засобів обліку води;


365

-

число діб у році.

3. Витрати води на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій визначають відповідно до норм таблиці 3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» за формулою

Qпол. = 120 × (0,005 × Fз.н. + 0,0005 × Fт.п.) =
120 × (0,005 × 300 + 0,0005 × 300) = 198,0 м-3,

де

120

-

кількість днів поливання;


0,005 і 0,0005

-

норматив на поливання 1 кв. м зелених насаджень та 1 кв. м твердих покриттів відповідно, м-3/добу;


Fз.н. і Fт.п.

-

площа зелених насаджень - 300 м-2 і твердих покриттів - 300 м-2.

Технологічний норматив використання питної води для даного будинку визначається за формулою

де

Qтехн.

-

нормативні технологічні витрати води, 35,0 м-3;


Qн.о.

-

норматив необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах, 3321,5 м-3;


Qг.п.

-

витрати води на господарсько-питні потреби працівників Виконавця відсутні;


Qутр. = Qпол.

-

витрати води на поливання зелених насаджень і твердих покриттів прибудинкових територій, 198,0 м-3;


F

-

загальна площа квартир, що обслуговуються даним Виконавцем, 6000 м-2.

Загальне за рік використання питної води щодо даного будинку:

365 × 250 × 0,3 = 27375,0 м-3,

де

0,3м-3/добу на одну особу

-

норма водокористування, установлена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Частка ІТНВПВ Виконавця від загального споживання води:

3554,5 / 27375,0 = 0,13 або 13,0 %.

Кожного місяця від показу будинкового засобу обліку води віднімається ІТНВПВ Виконавця у розмірі 3554,5 / 12 = 296,2 м-3 води. Ця вода оплачується Виконавцем за статтею "Вода на обслуговування будинку" кошторису утримання будинку та прибудинкової території.

Мешканці, які мають квартирні засоби обліку води, платять за спожиту воду за показами своїх квартирних засобів обліку води, а ті громадяни, що не мають квартирних засобів обліку води, - за показами будинкових засобів обліку води, з яких кожного місяця вилучаються по 296,2 м-3 води та сумарні витрати води за показами квартирних засобів обліку води.

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

Таблиця

№ з/п

Складові технологічних нормативів використання води (ІТНВПВ)

Розрахунковий норматив

Примітки (у систему централізованого водовідведення потрапляє м-3-2 на рік)

м-3/рік

м-3-2
на рік

1

2

3

4

5

1

Технологічні витрати води:

35,0

0,0058

0,0046

1.1

Ремонтні роботи на внутрішньобудинкових трубопроводах

19,9

0,0033

0,0033

1.2

Промивання внутрішньо-будинкових систем

4,2

0,0007

0,0007

1.3

Промивання будинкових водоочисних установок

0

0

0

1.4

Миття сміттєкамер та сміттєзбірників

3,72

0,0006

0,0006

1.5

Вологе прибирання місць загального користування

7,2

0,0012

Не потрапляє

1.6

Промивання дворових туалетів

0

0

0

1.7

Використання води на допоміжних об’єктах

0

0

0

1.8

Випробування систем протипожежного водопроводу

0

0

0

2

Необліковані витрати води

3321,5

0,554

0,554

2.1

Недооблік квартирних засобів обліку води

2409,0

0,402

0,402

2.2

Втрати води

912,5

0,152

0,152

3

Витрати води на господарсько-питні потреби працівників

0

0

0

4

Витрати води на утримання прибудинкової території

198,0

0,033

Не потрапляє

4.1

Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкової території

198,0

0,033

Не потрапляє

4.2

Наповнення декоративних басейнів

0

0

Не потрапляє

4.3

Робота питних фонтанчиків

0

0

Не потрапляє

4.4

Підготовка поверхні ковзанок

0

0

Не потрапляє

УСЬОГО:

3554,5

0,59

0,56

Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води у систему централізованого водовідведення - 3349,3 / 6000 = 0,56 м-3-2.

Технологічні нормативи розроблені:

________________________
                      (посада(и))

__________________
(підпис(и))

________________________
(прізвище(а) та ініціали)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 59 від 24.03.2015}

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарстваВ.П. Рудийвгору