Про затвердження Змін до Правил сертифікації експлуатантів
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Форма типового документа, Перелік [...] від 14.06.2010352
Документ z0478-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2010
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.01.2020, підстава - z1109-18. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2010 N 352
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 478/17773

Про затвердження Змін до Правил
сертифікації експлуатантів

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), пункту 4 Положення про Державну авіаційну
адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.11.2006 N 1526 ( 1526-2006-п ), та з метою приведення
організації і порядку сертифікації експлуатантів у відповідність
із Стандартами та Рекомендованою практикою Міжнародної організації
цивільної авіації, урахування вимог поправки N 32 від 20.11.2008
до додатка 6 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію
( 995_038, 995_655 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил сертифікації експлуатантів,
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684 ( z1545-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за
N 1545/11825 (зі змінами), що додаються.
2. Державній авіаційній адміністрації:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома всіх підприємств та
організацій, зареєстрованих на території України, які здійснюють
комерційну експлуатацію повітряних суден.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації
Колісника А.А.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
14.06.2010 N 352
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 478/17773

ЗМІНИ
до Правил сертифікації експлуатантів
( z1545-05 )

1. У главі 2: пункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції: "2.1. У цих Правилах вживаються такі терміни та визначення: Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС
використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у
таких галузях, як сільське господарство, фотографування,
топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та
патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння
лісових пожеж та інше. Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі
Державіаадміністрації, що визначає Сертифікат експлуатанта
недійсним через певні причини, після чого відновлення Сертифіката
експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при
отриманні Сертифіката вперше. Вертикальне ешелонування - інтервал, який встановлюється між
ПС у вертикальній площині для запобігання зіткненню. Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою власник
Сертифіката за власним бажанням відмовляється від діяльності,
зазначеної в Сертифікаті. Виробник - організація, що несе відповідальність за
виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного
виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій
конструкції. Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) -
урядовий орган державного управління у складі Міністерства
транспорту та зв'язку України. Експлуатаційні специфікації - юридичний документ, що є
невід'ємною частиною Сертифіката експлуатанта, в якому обумовлено
права та обмеження щодо діяльності експлуатанта. Експлуатаційні
специфікації використовуються для доповнення загальних положень
Сертифіката експлуатанта і не є чинними окремо від нього
(експлуатаційні специфікації, на відміну від СЕП, обов'язково
додаються до Сертифіката експлуатанта під час його видачі
). Забезпечення якості - усі заплановані систематичні дії,
потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція
чи послуга відповідатиме встановленим вимогам до якості. Заява про припинення виконання польотів - офіційна процедура,
за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість виконання
польотів через певні причини. Відновлення дії Сертифіката
експлуатанта проводиться після здійснення додаткового
інспектування. Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення
заявника у відповідній формі до Державіаадміністрації щодо
одержання чи продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення
змін до спеціальних експлуатаційних положень. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку на
проведення сертифікації. Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна станція
організації з технічного обслуговування, яка розташована за межами
країни реєстрації даної організації. Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що дає змогу ПС
виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії
радіомаякових навігаційних засобів чи в межах, визначених
можливостями автономних засобів або їх комбінацій. Інспектор - висококваліфікований працівник
Державіаадміністрації, якому надані відповідні повноваження з
перевірки діяльності експлуатанта і який має відповідне
посвідчення Державіаадміністрації. Категорія II ICAO (CAT II) - точне заходження на посадку та
посадка за приладами з відносною висотою прийняття рішення менше
60 м (200 футів), але не менше 30 м (100 футів) та при дальності
видимості на ЗПС не менше 350 м. Категорія IIIA ICAO (CAT IIIA) - точне заходження на посадку
та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30 м
(100 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200 м. Категорія IIIB ICAO (CAT IIIB) - точне заходження на посадку
та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15 м (50
футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200 м, але не менше
50 м. Категорія IIIC ICAO (CAT IIIC) - точне заходження на посадку
та посадка за приладами без обмеження відносної висоти прийняття
рішення та дальності видимості на злітно-посадковій смузі (ЗПС). Керівництво з виконання польотів - документ, який
розробляється експлуатантом та містить інформацію стосовно
політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання
персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів. Керівництво з регулювання технічного обслуговування -
документ, який розробляється експлуатантом та є інструктивним
матеріалом для персоналу, який займається технічним
обслуговуванням. Комісія - постійно діюча комісія Державіаадміністрації, що
призначається головою Державіаадміністрації, яка готує рішення про
видачу або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його
на затвердження голові Державіаадміністрації. Комп'ютерна інформаційно-аналітична система
Державіаадміністрації - локальна комп'ютерна мережа, установлена в
підрозділах Державіаадміністрації, яка містить інформацію про
експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та
інше. Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ
організації з технічного обслуговування, створений поза місцем
дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох
місяців. Необхідні навігаційні характеристики (RNP) - показник
точності дотримання навігаційних характеристик, необхідний для
виконання польотів у межах установленого повітряного простору. Нормативний документ - документ, який містить норми, правила,
загальні принципи, процедури чи характеристики, що стосуються
різних видів діяльності або їхніх результатів. Організація з технічного обслуговування - організація, що
зареєстрована в установленому порядку, одним із основних напрямів
діяльності якої є технічне обслуговування авіаційної техніки і яка
має Сертифікат на право виконання відповідних видів робіт.
Організацією з технічного обслуговування можуть виступати як
самостійні підприємства, так і експлуатанти та аеропорти. Оренда ПС - засноване на договорі строкове платне
користування ПС, потрібне орендареві для здійснення
підприємницької та іншої діяльності. Основний перелік мінімального обладнання (MMEL) - перелік,
який складається розробником для конкретного типу ПС, що
затверджується державою розробника і визначає компоненти
обладнання, несправність одного або кількох з яких не перешкоджає
початку польоту. В основному переліку мінімального обладнання
можуть бути надані особливі експлуатаційні умови, обмеження або
правила. Перелік мінімального обладнання (MEL) - перелік, що
передбачає експлуатацію ПС у певних умовах при відмові конкретного
компонента обладнання, що складається експлуатантом відповідно до
основного переліку мінімального обладнання для даного типу ПС або
більш жорстких вимог. Польоти підвищеної дальності (ETOPS) - польоти на літаках з
двома двигунами за маршрутами, де час польоту на рекомендованій
швидкості в разі відмови одного двигуна до найближчого запасного
аеродрому, придатного для посадки, перевищує 60 хвилин. Припинення дії Сертифіката - офіційна процедура
Державіаадміністрації, яка фіксує тимчасове припинення дії
Сертифіката з правом відновлення його дії після усунення
недоліків, що призвели до припинення. Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який видається
згідно з цими Правилами та свідчить про те, що експлуатант
відповідає вимогам Повітряного кодексу України ( 3167-12 ),
вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної організації
цивільної авіації. Сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про
відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної придатності і
дає право на льотну експлуатацію ПС згідно з установленими
обмеженнями. Сертифікат фахівця цивільної авіації - юридичний документ, що
встановлює особу власника Сертифіката, визначає її право на
здійснення професійної діяльності в галузі цивільної авіації та
підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти, навичок та
відповідного стану здоров'я. Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура щодо перевірки
здатності експлуатанта забезпечити відповідність установленим
вимогам із забезпечення безпеки авіації. Система управління надійністю авіаційної техніки (далі -
АТ) - сукупність взаємопов'язаних програм, заходів, нормативів,
методів і засобів, що спрямовані на зберігання льотної придатності
ПС та підвищення надійності виробів АТ, які здійснюються
підприємствами та організаціями на основі нормування їхньої
діяльності комплексом процедур. Система якості - сукупність організаційної структури
визначених експлуатантом норм відповідальності, повноважень та
процедур експлуатанта, а також процесів та ресурсів, які
забезпечують здійснення керівництва якістю та відповідність її
встановленим вимогам. Спеціальне експлуатаційне положення (СЕП) - юридичний
документ, де обумовлені права та обмеження, який долучається до
Сертифіката експлуатанта. СЕП використовуються для доповнення
загальних положень сертифіката і не є чинними окремо без
Сертифіката експлуатанта. Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або
еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація
або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо,
так і в сукупності. Установлені вимоги - положення, викладені в рекомендаціях,
інструкціях, керівництвах, нормах льотної придатності та інших
нормативних документах, що регулюють експлуатацію цивільних ПС,
рівень професійної підготовки авіаційного персоналу,
фінансово-економічну спроможність, розробку, будівництво та
експлуатацію авіаційної техніки, аеропортів і цивільних
аеродромів, а також у правилах польотів, перевезень пасажирів,
багажу, вантажу, пошти, використання авіації для виконання
авіаційних робіт. Якість - сукупність характеристик продукції або послуги, що
стосуються її здатності задовольнити встановлені і передбачувані
потреби.
2.2. У цих Правилах вживаються такі скорочення: АБ - авіаційна безпека. АД - авіаційний двигун. АМС(Ц) - аеродромна метеорологічна станція (цивільна). АНВ - акт незаконного втручання. АТ - авіаційна техніка. АТБ - авіаційно-технічна база. АФТН - мережа авіаційного наземного зв'язку. БП - безпека польотів. ВПО - відомча пожежна охорона. ҐЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга. ДПН - державний пожежний нагляд. ЕД - експлуатаційна документація. ЗОК - засоби об'єктивного контролю. ЗПС - злітно-посадкова смуга. ІАС - інженерно-авіаційна служба. КІАС - комп'ютерна інформаційно-аналітична система. КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації типу ПС. КТО - керівництво з технічного обслуговування типу ПС. МПЛ - міжнародні повітряні лінії. ОЛР - організація льотної роботи. ОПР - організація повітряного руху. ПАРЗП - пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення
польотів. ПРЗП - пошуково-рятувальне забезпечення польотів. ПС - повітряне судно. РТЗ - радіотехнічне забезпечення. САІ - служба аеронавігаційної інформації. СЕП - спеціальні експлуатаційні положення до Сертифіката
експлуатанта. ТО - технічне обслуговування. УПР - управління повітряним рухом. ЦА - цивільна авіація. ACN - класифікаційний номер ПС. B-RNAV - базова зональна навігація. CAT II - категорія II ICAO. CAT IIIA - категорія IIIA ICAO. CAT IIIB - категорія IIIB ICAO. CAT IIIC - категорія IIIC ICAO. DH - відносна висота прийняття рішення. LVTO - зліт в умовах зниженої видимості. MEL - перелік мінімального обладнання. MMEL - основний перелік мінімального обладнання. MNPS - вимоги до мінімальних навігаційних характеристик. PBN - навігація, що базується на характеристиках. PCN - класифікаційний номер покриття злітно-посадкової смуги. RNAV - зональна навігація. RNP - вимоги до навігаційних характеристик. RVR - дальність видимості на ЗПС. RVSM - скорочений мінімум вертикального ешелонування".
2. У главі 3: абзаци третій, шостий та одинадцятий викласти в такій
редакції: "б) додаток 6 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ) (ICAO)"; "ґ) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації від 21.02.2006 N 137 ( z0245-06 ) "Про
застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог
JAR-OPS 1 "Комерційні авіаційні перевезення (Літаки)",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.03.2006 за
N 245/12119"; "з) Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з
цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 13.12.2005 N 943 ( z1588-05 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868 (далі -
Правила розслідування)".
3. У главі 4: у пункті 4.1: підпункт 4.1.8 після слів "Сертифіката експлуатанта"
доповнити словами "експлуатаційних специфікацій"; підпункт 4.1.10 після слів "наведених у" доповнити словами
"експлуатаційних специфікаціях та"; підпункт 4.1.17 після слів "Сертифіката експлуатанта"
доповнити словами "експлуатаційних специфікацій"; підпункт 4.1.18 після слів "а копії" доповнити словами
"експлуатаційних специфікацій та"; підпункт 4.1.19 після слів "Сертифіката експлуатанта"
доповнити словами "експлуатаційних специфікацій".
4. У главі 5: абзац одинадцятий пункту 5.1 після слів "Сертифіката
експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій"; у пункті 5.2: у підпункті 5.2.1.2 слово "нотаріально" замінити словами
"належним чином"; підпункт 5.2.1.3 після слів "та зміни" доповнити словами
"експлуатаційних специфікацій і"; у пункті 5.5: підпункти 5.5.2 та 5.5.3 викласти в такій редакції: "5.5.2. Голова Державіаадміністрації підписує Сертифікат
експлуатанта (додаток 4 до цих Правил), експлуатаційні
специфікації (додаток 5 до цих Правил) ( za478-10 ) та СЕП
(додатки 7 - 10 до цих Правил). 5.5.3. Спеціальні експлуатаційні положення складаються з
таких частин: Частина A - Підготовка авіаційного персоналу (додаток 7
( za478-10 ) до цих Правил); Частина E - Виконання перегінних польотів (додаток 8
( za478-10 ) до цих Правил); Частина G - Виконання демонстраційних польотів (додаток 9
( za478-10 ) до цих Правил); Частина F - Обмін повітряними суднами (додаток 10
( za478-10 ) до цих Правил)"; у підпункті 5.5.4: в абзаці першому слова "та міжнародних польотів (тільки в
межах СНД)" виключити; в абзаці другому слова "(за межі СНД)" виключити; підпункт 5.5.6 після слів "до Сертифіката" доповнити словами
"експлуатаційних специфікаціях та"; підпункт 5.5.8 після слів "сам Сертифікат" доповнити словами
"експлуатаційні специфікації та"; пункт 5.7 викласти в такій редакції: "5.7. Унесення змін до експлуатаційних специфікацій та
спеціальних експлуатаційних положень 5.7.1. Для зміни експлуатаційних специфікацій та будь-яких
СЕП експлуатант повинен подати до Державіаадміністрації заявку на
зміну експлуатаційних специфікацій (додаток 6 до цих Правил), СЕП
Сертифіката експлуатанта (додатки 11 - 13 ( za478-10 ) до цих
Правил) та документи, що передбачені переліком доказової
документації, який наведено в заявці. У разі відсутності повного комплекту документів згідно з
підпунктом 5.7.1 цих Правил та довідки про сплату держзборів
заявка до розгляду не приймається. 5.7.2. Якщо експлуатаційні специфікації змінюються внаслідок
передання ПС в оренду за наявності договору оренди, то
експлуатант, крім інформації, зазначеної в додатку 6 ( za478-10 )
до цих Правил, подає також заявку на виключення ПС із
експлуатаційних специфікацій Сертифіката орендодавця та оригінали
цих специфікацій. Змінені експлуатаційні специфікації оформлюються
орендарю та орендодавцю одночасно. ПС можуть зазначатися тільки в експлуатаційних специфікаціях
одного експлуатанта. 5.7.3. Заявка на зміну експлуатаційних специфікацій та СЕП
розглядається протягом десяти робочих днів з дня її одержання.
Якщо відомості, що включені до заявки, не відповідають вимогам цих
Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк
розгляду заявки може бути продовжено до десяти робочих днів після
одержання недостатніх відомостей або проведення перевірок. 5.7.4. Державіаадміністрація визначає необхідність проведення
попередньої інспекції на предмет зміни експлуатаційних
специфікацій та/або СЕП. У разі подання заявки на отримання дозволу на виконання
міжнародних польотів або експлуатацію чи ТО ПС вищого класу, ніж
експлуатується або виконується експлуатантом, проведення інспекції
є обов'язковим. 5.7.5. Після закінчення перевірки й оформлення всіх потрібних
документів та документів за результатами сертифікаційної перевірки
особа, якій надано відповідні повноваження, приймає рішення про
внесення змін до експлуатаційних специфікацій та/або СЕП і
підписує їх"; у пункті 5.8: у підпункті 5.8.1: підпункт "г" після слів "Сертифікат експлуатанта" доповнити
словами "експлуатаційні специфікації"; в підпункті "ґ" цифри "4.3.3.1" замінити цифрами "4.1.15"; підпункт 5.8.2.2 після слів "Сертифікат експлуатанта"
доповнити словами "експлуатаційні специфікації".
5. У главі 6: підпункт 6.1.19 пункту 6.1 викласти в такій редакції: "6.1.19. Експлуатант повинен розробити програму контролю за
роботою бортових реєстраторів відповідно до вимог Правил
інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів
повітряних суден цивільної авіації України, затверджених наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2009 N 295
( z0293-09, za293-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 02.04.2009 за N 293/16309, з урахуванням типів ПС,
структури експлуатанта, інструментальної бази і кваліфікації
спеціалістів з автоматизованого контролю польотів"; у пункті 6.3: підпункти 6.3.1.1 - 6.3.1.3 викласти в такій редакції: "6.3.1.1. Експлуатант повинен забезпечити льотну придатність
ПС і справність експлуатаційного та аварійного обладнання шляхом: а) виконання оглядів перед вильотом; б) усунення будь-яких дефектів, які впливають на безпечну
експлуатацію відповідно до схваленого стандарту, враховуючи
Перелік мінімального обладнання (MEL) та Перелік відхилень
конфігурації (CDL), якщо ці документи передбачені для типу ПС, що
експлуатується; в) виконання всього обсягу ТО відповідно до схваленої
програми ТО ПС експлуатанта, зазначеної у підпункті 6.3.5 цих
Правил; г) аналізу ефективності схваленої програми ТО ПС
експлуатанта; ґ) виконання будь-яких експлуатаційних директив, директив
льотної придатності та будь-яких інших вимог щодо підтримання
льотної придатності, визначених Державіаадміністрацією як
обов'язкові; д) виконання модифікацій та ремонтів відповідно до схваленого
стандарту; е) отримання та оцінки застосування всієї інформації щодо
необов'язкових модифікацій. 6.3.1.2. Експлуатант повинен гарантувати чинність сертифіката
льотної придатності для кожного повітряного судна в частині: а) виконання вимог підпункту 6.3.1.1 цих Правил; б) будь-якого терміну дії, зазначеного в сертифікаті льотної
придатності; в) будь-якого іншого положення щодо вимог технічного
обслуговування, зазначеного в сертифікаті льотної придатності. 6.3.1.3. Вимоги, визначені в підпункті 6.3.1.1 цих Правил,
мають виконуватися відповідно до процедур, прийнятних для
Державіаадміністрації"; підпункт 6.3.1.4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 6.3.1.5
та 6.3.1.6 уважати відповідно підпунктами 6.3.1.4 та 6.3.1.5; підпункт 6.3.1.4 викласти в такій редакції: "6.3.1.4. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем
дислокації основної виробничої бази, то експлуатант протягом трьох
місяців має забезпечити наявність в аеропорту базування лінійної
станції технічного обслуговування (а в разі базування за
кордоном - зовнішньої станції ТО), що схвалена
Державіаадміністрацією. ТО ПС поза базами, дозволеними
сертифікатом організації з ТО (а в разі виконання ТО за
договором - базами, зазначеними в Сертифікаті організації з ТО, з
якою укладено договір), виконується у встановленому порядку"; у підпункті 6.3.1.6 цифри та літери "6.3.1.1 "б" - 6.3.1.1
"ґ" замінити літерами, словом та цифрами "б", "в", "ґ" та "д"
підпункту 6.3.1.1"; підпункт 6.3.3.1 викласти в такій редакції: "6.3.3.1. Для належного виконання робіт з ТО система якості
експлуатанта повинна виконувати такі функції: а) безперервний контроль за виконанням вимог підпунктів
6.3.1.1 - 6.3.1.5 цих Правил відповідно до процедур, прийнятних
для Державіаадміністрації; б) безперервний контроль за виконанням усього ТО за договором
відповідно до умов договору; в) безперервний контроль за відповідністю експлуатанта
вимогам цих Правил у частині, що стосується ТО"; підпункт 6.3.3.2 виключити; підпункт "в" підпункту 6.3.4.1 викласти в такій редакції: "в) засвідчує, яким чином виконуватимуться роботи,
передбачені Сертифікатом організації з ТО, та роботи з ТО, які
здійснюються на договірних засадах сторонніми організаціями, а
також як дотримуватимуться відповідні вимоги до ТО"; підпункт 6.3.4.2 виключити. У зв'язку з цим підпункти
6.3.4.3 - 6.3.4.5 уважати відповідно підпунктами 6.3.4.2 -
6.3.4.4; підпункт 6.3.4.3 викласти в такій редакції: "6.3.4.3. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва,
наведені в додатках 15 та 16 до цих Правил"; підпункт 6.3.5 викласти в такій редакції: "6.3.5. Програма ТО ПС експлуатанта 6.3.5.1. Експлуатант має забезпечити обслуговування ПС згідно
з Програмою ТО ПС експлуатанта, яка повинна містити детальну
інформацію, включаючи інтервали щодо всього обсягу ТО, що
вимагається до виконання, та включати програму надійності та/або
програму моніторингу стану систем ПС, компонентів та силових
установок, у разі якщо такі програми буде визначено
Державіаадміністрацією як необхідні. 6.3.5.2. Схвалену програму ТО ПС експлуатанта слід періодично
переглядати та вносити до неї за потреби необхідні зміни.
Перегляди мають гарантувати актуальність програми ТО з огляду на
досвід експлуатації та врахування нових та/або змінених інструкцій
з ТО, опублікованих держателем сертифіката типу. 6.3.5.3. Програма ТО ПС експлуатанта повинна відображати
застосовні обов'язкові нормативні вимоги, на які посилаються
документи, видані держателем сертифіката типу, щоб відповідати
вимогам пункту JAR-21.61 Спільних Авіаційних Вимог JAR-21, що
застосовуються в цивільній авіації України відповідно до наказу
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 15.02.2006 N 119 ( z0214-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.03.2006 за N 214/12088. 6.3.5.4. Програма ТО ПС експлуатанта та всі наступні зміни до
неї повинні бути схвалені країною реєстрації ПС. 6.3.5.5. Під час розроблення та впровадження програми ТО
повинні враховуватися аспекти людського фактора (інструктивний
матеріал, що стосується аспектів людського фактора, міститься в
Керівництві з навчання у сфері людського фактора (Doc 9683 ICAO)). 6.3.5.6. Прийнятні методи визначення відповідності вимогам
підпункту 6.3.5 цих Правил та процедуру схвалення програми ТО ПС
експлуатанта встановлює Державіаадміністрація"; в абзаці другому підпункту 6.5.11 пункту 6.5 слова, літери та
цифру "СЕП (частина "B" або "B-1")" замінити словами
"експлуатаційних специфікацій"; у підпункті 6.6.8 пункту 6.6 слова, літери та цифру "СЕП
(частина "B" або "B-1")" замінити словами "експлуатаційних
специфікацій"; абзаци другий та дванадцятий пункту 6.8 викласти в такій
редакції: "а) авіаційні події та інциденти - згідно з Правилами
розслідування ( z1588-05 )"; "з) зміни договорів, на підставі яких видано Сертифікат
експлуатанта, видано/змінено експлуатаційні специфікації або
спеціальні експлуатаційні положення".
6. У главі 8: у пункті 8.1: у підпункті 8.1.1 слово, літеру та цифру "СЕП (частина
"B-1")" замінити словами "експлуатаційні специфікації"; доповнити пункт підпунктом 8.1.8 такого змісту: "8.1.8. Завірена копія підписаної угоди про розподіл
відповідальності за безпеку польотів та підтримання льотної
придатності повинна постійно зберігатися на борту ПС, зазначеного
в цій угоді"; у підпункті 8.2.2 пункту 8.2 скорочення "СЕП" замінити
словами "експлуатаційні специфікації"; у пункті 8.3: назву пункту 8.3 викласти в такій редакції: "8.3. Оренда ПС, які зареєстровані в Україні експлуатантами
інших держав"; підпункт 8.3.7 викласти в такій редакції: "8.3.7. До початку експлуатації ПС слід укласти угоду між
Державіаадміністрацією та авіаційною адміністрацією держави
експлуатанта ПС про відповідальність за забезпечення безпеки
польотів та підтримання льотної придатності"; доповнити пункт підпунктом 8.3.8 такого змісту: "8.3.8. До початку експлуатації ПС Державіаадміністрація
повинна провести оцінку можливостей авіаційної адміністрації
держави експлуатанта виконувати функції та завдання згідно з
угодою, зазначеною у підпункті 8.3.7 цих Правил"; підпункт 8.5.2 пункту 8.5 викласти в такій редакції: "8.5.2. У разі передачі ПС в оренду за наявності договору
оренди ПС виключається відділом сертифікації експлуатантів з
експлуатаційних специфікацій Сертифіката орендодавця та одночасно
включається до експлуатаційних специфікацій орендаря в порядку,
визначеному пунктом 5.7 цих Правил".
7. У тексті Правил ( z1545-05 ) слово "Державіаслужба" в усіх
відмінках замінити словом "Державіаадміністрація" у відповідному
відмінку.
8. Додатки до Правил ( z1545-05 ) викласти у новій редакції
(додаються).
Заступник голови
Державної авіаційної
адміністрації О.В.Овчинников

Додаток 1
до Правил сертифікації
експлуатантів
Голові Державіаадміністрації
____________________________
01135, м. Київ,
пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА
на отримання (продовження терміну дії)
Сертифіката експлуатанта

1. Відомості про заявника
1.1. Зареєстроване найменування заявника українською мовою _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.2. Зареєстроване найменування заявника англійською мовою _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3. Комерційне найменування українською мовою (якщо воно
відрізняється від зареєстрованого) _________________________________________________________________
1.4. Комерційне найменування англійською мовою (якщо воно
відрізняється від зареєстрованого) _________________________________________________________________
1.5. Номер Сертифіката експлуатанта _________________________________________________________________
Дата видачі (дата останнього продовження терміну дії) Сертифіката
експлуатанта _____________________________________________________
1.6. Місцезнаходження _______________________________________ _________________________________________________________________
1.7. Поштова адреса _________________________________________ _________________________________________________________________
1.8. Код ICAO _______________________________________________
1.9. Код IATA _______________________________________________
1.10. Телеграфна адреса АФТН ________________________________
1.11. Телекс/телетайп _______________________________________
1.12. Телефон/факс __________________________________________
1.13. Адреса електронної пошти (e-mail) _____________________
1.14. Аеродроми базування ___________________ ___________________
2. Причина подання заявки ___________________________________
(отримання/ продовження терміну
дії Сертифіката експлуатанта)
3. Дані про організацію діяльності заявника організаційна структура (може бути викладено в додатку);
найменування та місцезнаходження структурних підрозділів: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
прізвища та юридичні адреси осіб, які мають право підпису
фінансових документів: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
відомості про представництва заявника (може бути викладено в
додатку);
інші відомості.
4. Відомості про льотну діяльність
4.1. Екіпажі Відомості про кожного із членів льотних екіпажів додаються.
4.1.1. Екіпажі підтримують рівень професійної підготовки в
___________________________ за договором від _____________ N ____.
(найменування навчальної організації) 4.1.2. Медичне (передпольотне та інше) забезпечення польотів
виконується _________________________________________ за договором
(найменування організації) від _____________________________ N _______.
4.2. Управління повітряним рухом у районі аеродрому базування
здійснюється службою за договором з ______________________________
(найменування організації)
від ____________________ N _________.
4.3. Екіпажі заявника для підготовки та виконання польотів у
межах України та за її межами забезпечуються: аеронавігаційною документацією за договором з ____________________
(найменування організації)
від ________________ N ________;
метеоінформацією-АМСЦ ___ розряду аеропорту ______________________
за договором від _________ N ____.
4.4. Керівний персонал заявника
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Посада |Прізвище, |Номер і| Освіта | Спеціальна |Сертифікати,| Робота | Курси з | |з/п|керівника| ім'я, по | дата | (навчальний | освіта | дипломи, | на | підвищення | | | |батькові, |наказу | заклад, | (навчальний | свідоцтва |керівних|кваліфікації| | | | дата | про |спеціальність,| заклад, |спеціаліста |посадах | | | | | народ- |призна-| дата |спеціальність,|(навчальний | (місце | | | | | ження, | чення | закінчення) | дата | заклад, |роботи, | | | | |контактний| на | | закінчення) | спеціаль- |займана | | | | | телефон |посаду | | |ність, дата |посада, | | | | | | | | |закінчення) | період | | | | | | | | | |роботи) | | |---+---------+----------+-------+--------------+--------------+------------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+----------+-------+--------------+--------------+------------+--------+------------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5. Дані про повітряні судна
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Тип| Держа- |Держава | N , | Види |Допуск до|Спеціальні|Спеціальні|Макси-| Макси- | |з/п|ПС |вний та |реєстра-|термін |польотів| вико- |обмеження*|дозволи** |мальна| мальне | | | |реєстра-| ції, | дії | | нання | | |злітна| комер- | | | | ційний | номер |Серти- | |міжнарод-| | | маса | ційне | | | | знаки, |реєстра-|фіката | | них | | | (кг) | заванта- | | | | завод- |ційного |льотної| |польотів | | | | ження | | | | ський |посвід- |придат | |(польоти | | | |(пасажиро-| | | | номер | чення |-ності | | з | | | |місткість)| | | | | | | |викорис- | | | | | | | | | | | | танням | | | | | | | | | | | | сітки | | | | | | | | | | | | частот | | | | | | | | | | | |8,33 кГц)| | | | | |---+---+--------+--------+-------+--------+---------+----------+----------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---+--------+--------+-------+--------+---------+----------+----------+------+----------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
(підпис посадової особи)
М.П. Дата
-------------- * У графі 8 застосовуються такі позначення: D1 - за правилами візуального польоту тільки вдень; D2 - за правилами візуального польоту тільки вдень та вночі; D3 - інші обмеження, які встановлюються
Державіаадміністрацією. ** У графі 9 застосовуються такі позначення: а) експлуатація ПС в умовах зниженої видимості: E1 - CATII (вказати RVR в метрах, DH у футах); E2 - CATIIIA (вказати RVR в метрах, DH у футах); E3 - CATIIIB (вказати RVR в метрах, DH у футах); E4 - CATIIIC; б) інші дозволи: E5 - LVTO (вказати RVR в метрах); E6 - MNPS (вказати райони польотів за специфікацією ICAO); E7 - ETOPS (вказати тип двигунів/дистанцію в милях/пороговий
час); E8 - RNAV (вказати значення RNAV); E9 - RVSM; E10 - RNP; E11 - небезпечні вантажі; E12 - польоти вертольотів на віддалі від берегової смуги.
Дані про повітряні судна, що перебувають на балансі заявника
Таблиця 1.1
---------------------------------------------------------------------------- | N |Тип ПС|Державний та | Держава |Стан ПС|Балансова|Місцезнаходження| |з/п| |реєстраційний| реєстрації, | |вартість | ПС | | | | знаки, | номер | | ПС | | | | | серійний |реєстраційного| | | | | | | номер | посвідчення | | | | |---+------+-------------+--------------+-------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------+-------------+--------------+-------+---------+----------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Орендовані повітряні судна
Таблиця 1.2
------------------------------------------------------------------ | N |Тип ПС | Державний та |Орендодавець | Договір | |з/п | |реєстраційний | |----------------------| | | |знаки, | |номер |дата|термін дії| | | |серійний | | | | | | | |номер | | | | | |----+-------+--------------+-------------+------+----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------+--------------+-------------+------+----+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
________________________
(підпис посадової особи)
М.П. Дата
4.6. Дані про організацію виконання ТО ПС
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | N | Типи ПС, | Найменування організацій, які виконують | |з/п | АД, ДСУ |-----------------------------------------------| | | |оперативні |періодичні | поточний |капітальний| | | | види ТО | види ТО | ремонт | ремонт | |----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У разі якщо організація виконує роботи для заявника за
договором, слід (крім найменування організації) зазначити дату та
номер договору. 2. Якщо договір є субпідрядним, то слід вказати назву
субпідрядника, дату та номер договору.
________________________
(підпис посадової особи)
М.П. Дата
Забезпечення нормативно-технічною та експлуатаційною
документацією здійснюється ____________________________________ за
(найменування організації, підприємства)
договором від _________ N _____.
5. Категорії та умови передбачуваних польотів
5.1. Види польотів (непотрібне закреслити): пасажирські - А1; вантажні - А2; медична допомога - А3; авіаційні роботи - А4.
5.2. Регулярність польотів, що передбачаються: регулярні (із зазначенням маршрутів); нерегулярні.
5.3. Регіони польотів: у межах України; міжнародні польоти (за межами України із зазначенням
регіонів/країн).
6. Організація перевезення в аеропортах Здійснюється відповідно до вимог законодавства України та
нормативних документів, які регламентують організацію перевезення
пасажирів, багажу та вантажу за договором з ______________________
(найменування аеропорту)
від ____________ N ______.
7. Митний, паспортний та санітарний контроль Митний, паспортний та санітарний контроль здійснюється в
аеропорту __________________________________________ відповідно до
(найменування аеропорту) нормативних документів зазначених служб та Державіаадміністрації.
Пункти митного, паспортного та санітарного контролю працюють
згідно з регламентом роботи аеропорту за погодженням зі службами,
які виконують зазначені контрольні функції.
8. Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення Здійснюється службою пошуково-рятувального забезпечення
польотів. Викладено в документі про організацію пошукового та
аварійно-рятувального забезпечення польотів в авіапідприємстві.
9. Заходи щодо запобігання актам незаконного втручання Розроблені на основі законодавства та міжвідомчих актів, які
діють в Україні, здійснюються персоналом та відповідними службами
аеропортів _______________________________________________________
(найменування аеропортів) за договорами від ______________ N _____.
Об'єкти, обладнання, приміщення та персонал служби
підготовлені відповідно до нормативних документів і правил
Управління авіаційної безпеки Державіаадміністрації.
10. Заявник має достатньо коштів для: придбання та утримання в технічно справному стані всіх ПС,
потрібних технічних засобів та обладнання; виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним
персоналом; забезпечення здійснення повітряних перевезень та/або
авіаційних робіт на початковому етапі; підтримання кваліфікації авіаційного персоналу згідно з
установленими вимогами.
11. Забезпечення страхування Згідно з чинним законодавством України застраховані: ПС,
члени екіпажу ПС та інший авіаційний персонал; відповідальність за
шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, третім особам
(копії договорів страхування та полісів (сертифікатів) додаються).
12. Інші відомості, які заявник хоче повідомити додатково _________________________________________________________________
13. Бажана дата початку експлуатації ________________________
14. Заявник гарантує виконання всіх зазначених вище заходів
для забезпечення безпеки авіації.
15. Заявник зобов'язується:
15.1. Не здійснювати діяльності, крім зазначеної в
Сертифікаті експлуатанта та в доданих до нього спеціальних
експлуатаційних положеннях, без сертифікації змін до Сертифіката
експлуатанта та погодження їх з Державіаадміністрацією.
15.2. Надавати право та забезпечувати умови інспекторам
органів державного регулювання цивільної авіації країни реєстрації
ПС та країни реєстрації експлуатанта для контролю організації,
забезпечення та виконання польотів, додержання вимог, правил та
норм експлуатації ПС, контролю стану ПС.
15.3. Фінансувати здійснення діяльності із сертифікації,
інспектування, розслідування АП та інцидентів, а також підготовку
інспектора(ів) Державіаадміністрації для експлуатації даного типу
ПС на вимогу.
15.4. Протягом не більше ніж семи днів інформувати
Державіаадміністрацію про зміни доказової документації, поданої в
заявці на отримання Сертифіката експлуатанта.
16. До заявки додаються: документи згідно з додатком _________.
Я, _________________________________________________________,
(повна назва посади керівника експлуатанта,
який подає заявку на сертифікацію) засвідчую, що вказана в цій заявці та доданих до неї документах
інформація є точною і правильною.
_____________________
(підпис заявника)
М.П. Дата

Додаток 2
до Правил сертифікації
експлуатантів

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки
на сертифікацію експлуатанта

------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | | Засновницькі документи | |---+------------------------------------------------------------| |1. |Заявка. | |---+------------------------------------------------------------| |2. |Копія Статуту (нотаріально завірена). | |---+------------------------------------------------------------| |3. |Копія засновницького договору (нотаріально завірена). | |---+------------------------------------------------------------| |4. |Копія свідоцтва про реєстрацію (нотаріально завірена). | |---+------------------------------------------------------------| |5. |Копія свідоцтва України на знак для товарів і послуг (за | | |наявності). | |---+------------------------------------------------------------| |6. |Організаційна структура експлуатанта. | |---+------------------------------------------------------------| |7. |Бізнес-план з копіями договорів. | |---+------------------------------------------------------------| | | Документи з ОЛР | |---+------------------------------------------------------------| |8. |Керівництво з виконання польотів. | |---+------------------------------------------------------------| |9. |Програма із забезпечення безпеки польотів та запобігання | | |авіаційним подіям. | |---+------------------------------------------------------------| |10.|Аналіз стану безпеки польотів у міжсертифікаційний період (у| | |разі продовження строку чинності сертифіката). | |---+------------------------------------------------------------| | | Документи з ТО | |---+------------------------------------------------------------| |11.|Копія сертифіката організації з ТО або зареєстрованої заявки| | |на отримання (продовження терміну дії) сертифіката | | |організації з ТО. | |---+------------------------------------------------------------| |12.|Акти приймання-передання ПС (оригінал(и) або нотаріально | | |завірені копії). | |---+------------------------------------------------------------| |13.|Копії сертифікатів льотної придатності ПС або зареєстрованих| | |заявок на отримання сертифікатів льотної придатності ПС. | |---+------------------------------------------------------------| |14.|Копії реєстраційних посвідчень ПС або сповіщень про надання | | |державного і реєстраційного знаків ПС. | |---+------------------------------------------------------------| |15.|Керівництво з регулювання ТО. | |---+------------------------------------------------------------| |16.|Програма з ТО ПС експлуатанта. | |---+------------------------------------------------------------| |17.|Технічний журнал ПС. | |---+------------------------------------------------------------| |18.|Договори з ТО. | |---+------------------------------------------------------------| | | Загальні документи | |---+------------------------------------------------------------| |19.|Копія сертифіката базового аеродрому або еквівалентного | | |документа. | |---+------------------------------------------------------------| |20.|Організація пошукового та аварійно-рятувального забезпечення| | |польотів. | |---+------------------------------------------------------------| |21.|Зразки документів з перевезення. | |---+------------------------------------------------------------| | | Документи з АБ | |---+------------------------------------------------------------| |22.|Програма забезпечення АБ. | |---+------------------------------------------------------------| |23.|Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію | | |АБ. | |---+------------------------------------------------------------| |24.|Сертифікат про підготовку з АБ відповідальної особи. | |---+------------------------------------------------------------| |25.|Посадова інструкція відповідальної особи. | |---+------------------------------------------------------------| |26.|Договір з аеродромом (аеропортом) базування про забезпечення| | |АБ (за потреби). | |---+------------------------------------------------------------| |27.|Програма контролю якості з АБ. | |---+------------------------------------------------------------| | | Копії договорів | |---+------------------------------------------------------------| |28.|Договір про оренду ПС (нотаріально завірена копія). | |---+------------------------------------------------------------| |29.|Договір про надання послуг з метеорологічного забезпечення. | |---+------------------------------------------------------------| |30.|Договір про надання місць стоянок ПС. | |---+------------------------------------------------------------| |31.|Договір з Украерорухом на ОПР. | |---+------------------------------------------------------------| |32.|Договір на забезпечення документами аеронавігаційної | | |інформації. | |---+------------------------------------------------------------| |33.|Договір на виконання робіт з професійної підготовки | | |авіаційних фахівців. | |---+------------------------------------------------------------| |34.|Договір обов'язкового страхування членів екіпажу ПС та | | |іншого авіаційного персоналу, договір обов'язкового | | |страхування ПС та копії відповідних страхових полісів | | |(сертифікатів). | |---+------------------------------------------------------------| |35.|Договір обов'язкового страхування відповідальності | | |експлуатанта ПС за шкоду, заподіяну третім особам, та | | |відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну| | |пасажирам, багажу, пошті, вантажу, і копія відповідного | | |страхового полісу (сертифіката). | |---+------------------------------------------------------------| |36.|Договір про ПРЗП. | |---+------------------------------------------------------------| |37.|Договір на розшифрування ЗОК. | |---+------------------------------------------------------------| |38.|Інші договори (за потреби). | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Правил сертифікації
експлуатантів

ВИМОГИ
до оформлення матеріалів на одержання
Сертифіката експлуатанта

1. Документи комплектуються у розділи відповідно до переліку
документів, що додаються до заявки на сертифікацію експлуатанта,
брошуруються у папку розміром не більше ніж 29 х 32,8 см. До теки
з документами додається тека-швидкозшивач.
2. Сторінки кожного розділу нумеруються. Кількість сторінок
кожного документа, а також загальна кількість сторінок указуються
у переліку, що додається до заявки.
3. Документація затверджується та підписується уповноваженими
на це посадовими особами, їх заступниками або особами, які
виконують їхні обов'язки. До кожного підпису вказуються посада та
прізвище особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи
з позначками "/", "за" та без прізвища і посади осіб, які
підписалися, до розгляду не приймаються.
4. Документи з підчистками, рукописними або машинописними
виправленнями, не завіреними підписом та печаткою, до розгляду не
приймаються.
5. Підпис керівника організації, відповідального за поданий
документ, скріплюється печаткою зазначеної організації.
6. Копії договорів (з додатками) прошнуровуються та
завіряються підписом і печаткою заявника.

Додаток 4
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 5
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 6
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 7
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 8
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 9
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 10
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 11
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 12
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 13
до Правил сертифікації
експлуатантів

( za478-10 )

Додаток 14
до Правил сертифікації
експлуатантів

ПРОЦЕДУРИ,
що підлягають включенню до Керівництва з виконання польотів:
1. Загальні положення
1.1. Організаційна структура.
1.2. Перелік льотної діяльності.
1.3. Перелік керівних нормативних документів, на підставі
яких здійснюється льотна діяльність.
1.4. Права й обов'язки командно-льотного складу.
2. Керівництво з експлуатації ПС
2.1. Керівництво з льотної експлуатації (КЛЕ) типу ПС з
чинними змінами та доповненнями.
2.2. Керівництво з технічної експлуатації (КЕ) типу ПС з
чинними змінами та доповненнями.
2.3. Перелік припустимих відмов та несправностей.
3. Екіпаж
3.1. Рівень професійної підготовки.
3.2. Тренажерна підготовка.
3.3. Допуск до польотів після перерви.
4. Льотно-методична робота.
4.1. Попередня підготовка.
4.2. Передпольотна підготовка.
4.3. ОЛР під час виконання міжнародних польотів.
4.4. ОЛР під час виконання польотів на гірські аеродроми.
4.5. Інструкція щодо взаємодії членів екіпажу типу ПС.
4.6. Організація планування польотів.
4.7. Управління та контроль за рухом ПС.
5. Пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення.
6. Запобігання актам незаконного втручання.

Додаток 15
до Правил сертифікації
експлуатантів

КЕРІВНИЦТВО
з регулювання технічного
обслуговування для експлуатанта,
що також має схвалення відповідно
до Правил сертифікації організацій
з технічного обслуговування авіаційної техніки
( z0547-98 )

Наведений нижче перелік не є вичерпним, однак містить
інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві
з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.
Частина 0 - Загальна організація 0.1. Корпоративне зобов'язання експлуатанта 0.2. Загальна інформація: короткий опис організації; відносини з іншими організаціями; склад парку ПС - тип експлуатації; місцезнаходження лінійних станцій 0.3. Персонал з регулювання ТО: відповідальний керівник; призначена посадова особа; координація щодо ТО; обов'язки і відповідальність; організаційна(і) структура(и); людські ресурси та політика щодо підготовки 0.4. Процедура повідомлення Державіаадміністрації про зміни
щодо домовленостей з
ТО/місцезнаходження/персоналу/діяльності/схвалення 0.5. Процедури внесення змін до Керівництва
Частина 1* - Управління
Частина 2* - Процедури технічного обслуговування
Частина L2* - Додаткові процедури лінійного технічного
обслуговування
Частина 3* - Процедури системи якості Кваліфікація персоналу з ТО експлуатанта, не охопленого
Правилами сертифікації організацій з ТО АТ ( z0547-98 ). Процедури системи якості, зазначені в Додатку 16 (Частина 2 -
Система якості), повинні бути враховані.
Частина 4* Договірні експлуатанти
Частина 5* Додатки (Зразки документів)
Частина 6 - Процедури технічного обслуговування експлуатанта
6.1. Використання технічного бортового журналу ПС і
застосування MEL
6.2. Програма ТО ПС - розроблення і внесення змін
6.3. Записи щодо нальоту та ТО, відповідальність, зберігання,
доступ
6.4. Виконання і контроль директив льотної придатності
6.5. Аналіз ефективності програми ТО
6.6. Політика щодо виконання необов'язкових модифікацій
6.7. Стандарти щодо виконання головних модифікацій
6.8. Звіти про дефекти: аналіз; зв'язок з виробниками і регуляторними органами; політика щодо відкладених дефектів
6.9. Інженерна діяльність
6.10. Програми надійності: планер; силова установка; компоненти
6.11. Огляд перед вильотом: підготовка ПС до польоту; субпідрядні функції з наземного обслуговування; надійність кріплення під час завантаження вантажу і багажу; контроль заправки, кількість/якість; контроль забруднення снігом, льодом, пилом та піском
відповідно до схваленого стандарту
6.12. Зважування повітряного судна
6.13. Процедура проведення обльотів**
6.14. Зразки документів, бирок та форм, що використовуються.
-------------- * Ці Частини складають Керівництво з регулювання технічного
обслуговування, схвалене згідно з Правилами сертифікації
організацій з ТО АТ ( z0547-98 ). ** Може бути висвітлено в Частині 2 - Процедури технічного
обслуговування ( z0547-98 ).

Додаток 16
до Правил сертифікації
експлуатантів

КЕРІВНИЦТВО
з регулювання технічного
обслуговування експлуатанта,
що не має схвалення відповідно до Правил
сертифікації організацій з технічного
обслуговування авіаційної техніки
( z0547-98 )

Наведений нижче перелік не є вичерпним, однак містить
інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві
з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.
Частина 0 - Загальна організація (Наведено в додатку 15)
Частина 1 - Процедури з технічного обслуговування
експлуатанта (Наведено в додатку 15, Частині 6 - Процедури технічного
обслуговування експлуатанта)
Частина 2 - Система якості
2.1. Політика з якості щодо ТО, план та процедури аудитів
2.2. Моніторинг діяльності з регулювання ТО
2.3. Моніторинг ефективності програми ТО
2.4. Моніторинг виконання всього обсягу ТО відповідною
схваленою згідно з правилами сертифікації організацій з ТО АТ
( z0547-98 ) організацією: ПС; двигунів; компонентів
2.5. Моніторинг виконання всього обсягу договірного ТО
відповідно до договору, включаючи субпідрядників, яких залучає
підрядник з ТО
2.6. Персонал з якості
Частина 3 - Договірне ТО
3.1. Процедура вибору підрядника з ТО
3.2. Детальний перелік підрядників з ТО
3.3. Важливі технічні процедури, визначені в договорі
(договорах) з ТОвгору