Документ z0478-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.07.2007, підстава - z0836-07

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2004 N 574
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2004 р.
за N 478/9077
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 895 ( z0836-07 ) від 06.06.2007 }
Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 05.10.2001 N 1809

З метою приведення у відповідність до вимог Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про порядок погодження планів
санації господарських товариств та державних підприємств, щодо
яких прийнято рішення про приватизацію, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 05.10.2001 N 1809 ( z0897-01 )
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.2001 за
N 897/6088, а саме: - у пункті 1.1: слова "постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000
N 1554 ( 1554-2000-п )" замінити словами "постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п )"; - у пункті 2.2: слово "схвалений" замінити словом "розглянутий"; - у пункті 2.3: слово "експертна" замінити словом "незалежна"; - у підпунктах 2.4.7.1 і 2.4.7.2: слова "декілька років" замінити словами "три роки"; - у пункті 3.3: виключити слова "експертна оцінка майна
підприємства-боржника, яке передбачається реалізувати в процесі
санації"; - пункт 4.1 після слова "Комісії" доповнити словами "по
запобіганню банкрутству господарських товариств, у статутних
фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних
підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію,
створеної відповідно до наказу Фонду державного майна України від
21.08.2001 N 1521 (далі - Комісія)"; - розділ 5 виключити.
2. Директору Департаменту з питань управління корпоративними
правами держави у відкритих акціонерних товариствах А.Гудзю в
установленому порядку подати зазначені зміни на реєстрацію до
Міністерства юстиції України. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Голови Фонду Є.Григоренка.
Голова Фонду М.Чечетоввгору