Документ z0477-95, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 116 від 26.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1995 р.
за N 477/1013
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх
морських вод України та внесення змін і доповнень
до наказу від 18.05.95 р. N 37

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 389 ( z0767-09 ) від 20.07.2009 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня
1995 року N 484 ( 484-95-п ) "Про затвердження такс для обчислення
розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із
суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і
внутрішніх морських вод України", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок обчислення розміру
відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення
із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і
внутрішніх морських вод України ( z0478-95 ). { Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки N 37 ( z0162-95 ) від 18.05.95, до
якого вносились зміни } 2. Внести зміни і доповнення до Методики
розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне
використання водних ресурсів, затвердженої наказом Мінекобезпеки
України від 18 травня 1995 року N 37 ( z0162-95 ), що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Васильченка.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
від 26 жовтня 1995 року N 116

{ Зміни і доповнення фактично втратили чинність у зв'язку з
втратою чинності Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки N 37 ( z0162-95 ) від
18.05.95, до якого вносились зміни }
Зміни і доповнення
до Методики розрахунку розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок порушення
законодавства про охорону та раціональне
використання водних ресурсів ( z0162-95 )

1. Пункт 3.1.9 доповнити абзацом такого змісту: "Всі види продовольчих, побутових і експлуатаційних відходів
(за винятком свіжої риби та її залишків), що утворюють в процесі
нормальної експлуатації судна" (із Міжнародної конвенції щодо
запобігання забрудненню із суден 1973 року ( 896_009 ) з
поправками 1978 року - MARPOL - 73/78). 2. У пункті 5.2.1: після слів "морських вод" вставити слова "(за винятком
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України)". Далі за
текстом. 3. Абзац перший пункту 5.2.4: після слів "транспортних засобів" вставити слова "(за
винятком скидів із суден, кораблів та інших плавучих засобів в
територіальні і внутрішні морські води України)". Далі за текстом. 4. У пункті 5.2.6: після слова "сміттям" вставити слова "(за винятком
забруднення сміттям територіальних і внутрішніх морських вод
України із суден, кораблів та інших плавучих засобів)". Далі за
текстом. 5. Розділ 5 доповнити п.5.2.11. "5.2.11. Пункти 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 та 5.2.10 не стосуються
суден, кораблів та інших плавучих засобів, що забруднюють
територіальні і внутрішні морські води України". 6. Із додатку 5 вилучити приклади 4 і 5. Приклади 5 і 7 вважати відповідно прикладами 4 і 5.вгору