Типове положення про будинок нічного перебування
Мінпраці України; Положення, Форма типового документа від 14.02.200631
Документ z0475-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2015, підстава - z0444-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
14.02.2006 N 31
( z0474-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2006 р.
за N 475/12349

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про будинок нічного перебування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007
Наказами Міністерства соціальної політики
N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }

{ У тексті та додатку 1 слова "бездомних громадян" у всіх
відмінках замінено словами "бездомних осіб" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
{ У тексті Типового положення слова "Міністерство праці та
соціальної політики України" у всіх відмінках замінено
словами "Міністерство соціальної політики України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }

1. Загальні положення
1.1. Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) є
закладом соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч)
бездомних осіб, (далі - клієнти). { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
1.2. Нічліжний будинок утворюється місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними
особами відповідно до потреб регіону. { Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
1.3. Нічліжний будинок реорганізовується та ліквідовується
його засновниками.
1.4. Нічліжний будинок може бути: юридичною особою, яка має печатку, штамп зі своїм
найменуванням, бланки, самостійний баланс, реєстраційні рахунки; структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро,
відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.
{ Абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011, в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
1.5. Нічліжний будинок підпорядковується засновнику в
порядку, передбаченому законодавством.
1.6. У своїй діяльності нічліжний будинок керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства соціальної політики України, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.7. Нічліжний будинок утворюється у разі наявності
необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які
відповідають чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам
пожежної безпеки. Умови розташування, харчування, побутового, медичного
обслуговування клієнтів та утримання приміщень нічліжного будинку
регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для
підприємств громадського харчування, гуртожитків та лікувальних
закладів.
2. Мета та завдання будинку
нічного перебування
2.1. Метою діяльності нічліжного будинку є зменшення
кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх
ночівлі та надання інших видів послуг.
2.2. Для досягнення зазначеної мети нічліжний будинок: 2.2.1. Надає соціальну послугу "надання притулку" (надання
ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення
твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям,
харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних
заходів, дотримання особистої гігієни; надання інформації з питань
соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної
правової допомоги; представництво інтересів тощо). { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від
01.04.2015 }
2.2.2. Забезпечує клієнтів (за рішенням засновників) під час
надання ліжко-місця: - комплектом постільної білизни; - одягом, взуттям; - разовим харчуванням; - послугами перукаря; - послугами майстрів щодо лагодження одягу та взуття; - першою медичною допомогою; - тощо. 2.2.3. Проводить рекламно-пропагандистську роботу серед
населення щодо існуючої мережі закладів соціального захисту
бездомних осіб. 2.2.4. Взаємодіє із заінтересованими місцевими органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, державними і
недержавними установами та закладами, громадськими організаціями в
частині забезпечення послугами бездомних осіб. 2.2.5. Взаємодіє з центрами обліку бездомних осіб у частині
інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні
соціальних послуг. { Пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом 2.2.5 згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
3. Умови прийняття та відрахування
з будинку нічного перебування
3.1. Нічліжний будинок надає послуги бездомним особам,
які досягли 18 років, та на законних підставах проживали і після
втрати прав на житлові приміщення проживають на території України
на підставі їх звернення та документів, що посвідчують особу (за
наявності). Приймання до нічліжного будинку попереднього медичного
обстеження не потребує. У разі звернення до нічліжного будинку безпритульних дітей
вони в супроводі працівників нічліжного будинку направляються до
притулків для дітей служб у справах дітей за територіальним
принципом розташування. У разі, якщо до нічліжного будинку
звернулися бездомні особи з дітьми, діти направляються до
притулків для дітей служби у справах дітей лише за згодою батьків.
{ Абзац 3 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 207
( z0509-07 ) від 04.05.2007 } У разі звернення до нічліжного будинку інвалідів, громадян
похилого віку заклад взаємодіє зі структурними підрозділами з
питань соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих
комітетів відповідних рад щодо направлення даних осіб до установ
соціального обслуговування. { Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 } { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
3.2. Протипоказаннями для прийняття до нічліжного будинку є
стан гострого алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також
наявні ознаки гострого захворювання.
3.3. Обсяг наданих клієнту послуг залежить від його
індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють
реінтеграції.
3.4. Припинення надання послуг нічліжного будинку
здійснюється у разі: відмови клієнта від отримання соціальної послуги "надання
притулку"; закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги
"надання притулку"; зміни місця проживання/перебування клієнта; направлення клієнта до стаціонарної інтернатної установи або
закладу, інших закладів або установ постійного перебування; порушення клієнтом правил внутрішнього розпорядку (за
рішенням керівника закладу); смерті клієнта. { Пункт 3.4 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
4. Організація роботи будинку
нічного перебування
4.1. Для забезпечення комплексного підходу до надання
соціальних послуг бездомним особами та для відновлення
цілісності особистості нічліжний будинок співпрацює з іншими
закладами соціального захисту для бездомних осіб та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, громадськими, благодійними,
релігійними організаціями тощо.
4.2. У нічліжному будинку облаштовуються: - чергова частина; - адміністративне приміщення; - спальні для чоловіків і жінок; - душова, пральня, дезкамера; - медичний ізолятор; - буфет (їдальня) за умови харчування клієнтів; - камера схову для особистих речей.
4.3. За рішенням засновників при нічліжному будинку можуть
функціонувати: - перукарня; - майстерня з лагодження одягу та взуття; - банк одягу та взуття (гуманітарна допомога); - інші дільниці.
4.4. При зверненні клієнтів працівники нічліжного будинку: - заповнюють анкету первинного тестування (додаток 1) за
згодою клієнта та ознайомлюють їх під підпис з умовами перебування
у нічліжному будинку; - визначають ліжко-місце для ночівлі клієнта; - направляють клієнта з метою його подальшої реінтеграції до
медичних закладів для проведення медичного обстеження, у разі
відсутності посвідчення про облік - до Центру обліку бездомних
осіб.
4.5. Режим роботи нічліжного будинку залежить від пори року,
особливостей регіону тощо і затверджується засновником.
4.6. При зверненні бездомної особи соціальний
працівник реєструє його, заповнюючи журнал звернень. У разі
необхідності приймає речі на збереження. Фахівець із соціальної роботи провадить первинне тестування,
відповідну роз'яснювальну роботу, визначає ліжко-місце громадянина
для ночівлі тощо. Медична сестра здійснює первинний медичний огляд, видає
направлення до медичних закладів (за згодою) за територіальним
розташуванням нічліжного будинку для проходження медичного
обстеження. У разі необхідності надає первинну медичну допомогу.
4.7. Нічліжний будинок інформує Центр обліку бездомних
осіб про новоприбулих клієнтів, які не мають посвідчення про
облік.
{ Пункт 4.8 розділу 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
4.8. Документація, що ведеться працівниками нічліжного
будинку: - журнал звернень, де зазначаються прізвище, ім'я, по
батькові клієнта, вік, стать, види соціальних послуг, що надані; - анкета первинного тестування;
- журнал збереження особистих речей; - журнал приймання-здавання чергувань. Інші види документації заповнюються в залежності від видів
послуг, що надає нічліжний будинок.
4.9. Соціальні послуги в нічліжному будинку можуть
надаватись клієнтам як на платній, так і на безоплатній основі
відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ). Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно
на розвиток та утримання нічліжного будинку.
5. Фінансова і виробничо-господарська
діяльність будинку нічного перебування
5.1. Нічліжний будинок фінансується та утримується за
рахунок: - коштів засновників; - коштів, що виділяються із місцевих бюджетів на соціальний
захист населення; - благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; - інших надходжень, не заборонених законодавством України.
5.2. Фінансово-господарська діяльність нічліжного будинку
здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного
розпису, що затверджуються засновником. Примірні штатні нормативи
будинку нічного перебування на 30 осіб додаються (додаток 2). Кошти нічліжного будинку використовуються виключно для
здійснення його функцій та оплати праці працівників. Посадові оклади, умови оплати праці, тривалість робочого часу
та відпусток працівників нічліжного будинку встановлюються
відповідно до діючого законодавства. Посади, не передбачені цим Положенням, та їх чисельність
уводяться залежно від конкретних умов діяльності нічліжного
будинку за рішенням засновників у межах фонду оплати праці.
5.3. У разі потреби нічліжний будинок може залучати до роботи
фахівців на підставі трудових угод. Розмір винагороди визначається
за домовленістю сторін. До діяльності нічліжного будинку можуть залучатися клієнти,
громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та
волонтери відповідно до діючого законодавства на громадських
засадах.
5.4. Майном нічліжного будинку є: - майно, передане засновником; - майно, передане в користування юридичними і фізичними
особами на добровільних засадах.
6. Керівництво будинком нічного перебування
6.1. Нічліжний будинок очолює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади засновником закладу.
6.2. Директор нічліжного будинку: - здійснює керівництво діяльністю закладу; - несе персональну відповідальність за виконання покладених
на нічліжний будинок завдань; - визначає ступінь відповідальності інших працівників
закладу; - представляє нічліжний будинок в установах, підприємствах і
організаціях, укладає договори; - у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання
добору кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників,
уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни
чи невиконання функціональних обов'язків накладає адміністративні
стягнення; - уносить пропозиції засновникам щодо структури, штатного
розпису, кошторису витрат нічліжного будинку в межах граничної
чисельності та нормативно-правових актів з цих питань; - розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого
кошторису; - дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання
працівників з питань охорони праці; - відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного
обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її
в установлені терміни відповідним органам.
7. Контроль за діяльністю будинку
нічного перебування
7.1. Контроль за діяльністю нічліжного будинку здійснюють
засновники закладу, структурні підрозділи з питань соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. { Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
7.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності нічліжного будинку провадиться засновниками та іншими
спеціально вповноваженими органами відповідно до чинного
законодавства України.
7.3. Нічліжний будинок готує і подає звіт про свою діяльність
один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності
N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для
бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264
( z0954-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами). { Розділ 7 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 1
до пункту 4.4. Типового
положення про будинок
нічного перебування

АНКЕТА
первинного тестування

1. Прізвище _________________________________________________
2. Ім'я _____________________________________________________
3. По батькові ______________________________________________
4. Чи змінював прізвище, ім'я, по батькові (коли, де та з
якої причини) ____________________________________________________
5. Число, місяць, рік народження ____________________________
6. Місце народження _________________________________________
7. Останнє постійне місце проживання (реєстрації) ___________ __________________________________________________________________
8. Стать (чол., жін.) _______________________________________
9. Громадянство _____________________________________________
10. Коли, з якої країни прибув(ла) в Україну ________________ __________________________________________________________________
11. Документ, що засвідчує особу (N, серія, виданий) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Документи та довідки, що є в наявності (N, серія,
виданий) _________________________________________________________
13. Чи є потреба у відновленні документів (яких) ____________ __________________________________________________________________
14. Місце видачі втраченого паспорта (N, серія паспорта) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
15. Наявність коштів на відновлення документів та оформлення
реєстрації _______________________________________________________
16. Освіта (загальна, спеціальна, вища) _____________________
17. Професія, фах ___________________________________________
18. Останнє місце роботи (коли звільнений, причина
звільнення) ______________________________________________________
19. Джерело доходів на даний час ____________________________
20. Сімейний стан ___________________________________________
21. Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька (дата і рік
народження, місце проживання) ____________________________________ __________________________________________________________________
22. Прізвище, ім'я, по батькові дітей (дата і рік народження,
місце проживання) ________________________________________________
23. Чи позбавлений батьківських прав (ким, коли) ____________ __________________________________________________________________
24. Наявність інших родичів, їх місце проживання ____________ __________________________________________________________________
25. Відомості про осіб, з якими на даний час підтримуються
близькі стосунки _________________________________________________ __________________________________________________________________
26. Що призвело до втрати житла _____________________________ __________________________________________________________________
27. Місце проживання (нічлігу) на даний час _________________
28. Термін перебування на вулиці ____________________________
29. Який вид допомоги потребує ______________________________
30. Чи має бажання змінити своє становище ___________________
31. Які дії було вжито для зміни свого становища ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
32. Чи притягувався до кримінальної відповідальності (ким,
коли, за що, стаття КК) __________________________________________
33. Коли, на якій підставі звільнений _______________________
34. Довідка про звільнення (N, дата, ким видана) ____________ __________________________________________________________________
35. Де і коли став на адміністративний облік як особа,
звільнена з місць позбавлення волі _______________________________
36. Чи звертався раніше по допомогу до закладів соціального
захисту для бездомних осіб _______________________________________
Підпис працівника, який заповнював анкету _______________________
(ПІБ підпис)
"_______________"______________________ р.
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 2
до пункту 5.2 Типового
положення про будинок
нічного перебування

ПРИМІРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
будинку нічного перебування на 30 осіб (*)

------------------------------------------------------------------ |Посада |Кількість одиниць| Примітки | |-----------------------+-----------------+----------------------| |1. Директор | 1 | | |-----------------------+-----------------+----------------------| |2. Заступник директора | 1 |При 100 і більше | |з господарських питань | |ліжко-місцях | |-----------------------+-----------------+----------------------| |3. Бухгалтер | |Кількість штатних | | | |одиниць бухгалтера | | | |визначається на основі| | | |Міжгалузевих | | | |нормативів чисельності| | | |працівників | | | |бухгалтерського обліку| | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |26.09.2003 N 269 | | | |( v0269203-03 ) | |-----------------------+-----------------+----------------------| |4. Соціальний працівник| 3 | | |-----------------------+-----------------+----------------------| |5. Сестра медична | 3 | | |-----------------------+-----------------+----------------------| |6. Фахівець із | 2 |На групу 30 осіб | |соціальної роботи | | | |-----------------------+-----------------+----------------------| |7. Черговий з режиму | 4 |З урахуванням змінної | | | |роботи (1 доба/3 доби)| |-----------------------+-----------------+----------------------| |8. Сестра-господиня | 1 | | |-----------------------+-----------------+----------------------| |9. Дезінфектор | 1 |Уводиться за наявності| | | |дезінфекційної камери | |-----------------------+-----------------+----------------------| |10. Кухар | 1 |Уводиться за наявності| | | |їдальні | |-----------------------+-----------------+----------------------| |11. Мийник посуду | 1 |Уводиться за наявності| | | |їдальні | |-----------------------+-----------------+----------------------| |12. Машиніст із прання | 1 |Уводиться за умови | |та ремонту спецодягу | |надання комплекту | | | |постільної білизни | |-----------------------+-----------------+----------------------| |13. Водій | 1 |1. Уводиться при | |автотранспортних | |потребі та за | |засобів | |наявності на балансі | | | |автотранспортного | | | |засобу. | | | |2. Кількість штатних | | | |одиниць водія | | | |автотранспортних | | | |засобів розраховується| | | |із розрахунку одна | | | |штатна одиниця на | | | |1 автотранспортний | | | |засіб | | | |(1 автотранспортний | | | |засіб на 150 осіб, що | | | |обслуговуються) | |-----------------------+-----------------+----------------------| |14. Прибиральник | 1 |1. Уводиться при | |службових приміщень | |потребі. | | | |2. Кількість штатних | | | |одиниць прибиральників| | | |службових приміщень | | | |визначається на основі| | | |Міжгалузевих норм | | | |чисельності робітників| | | |що обслуговують | | | |громадські будівлі | | | |(будівлі управлінь, | | | |конструкторські і | | | |проектні організації),| | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |11.05.2004 N 105 | | | |( v0105203-04 ) | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Інші посади та їх кількість уводяться в залежності від
конкретних умов обслуговування за рішенням засновників.
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Сулімавгору