Документ z0474-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0011890-18

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.03.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2013 р.
за № 474/23006

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування № 11 від 19.07.2018}

Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та з метою здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перерахування з 01 березня 2013 року щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27 квітня 2007 року № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982 (із змінами), такі зміни:

1.1.У пункті 1.3 глави 1 слова та цифри «Порядком встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.95 № 212, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.03.96 за № 136/1161(із змінами)» замінити словами та цифрами «Порядком встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 2012 року № 420, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1387/21699».

1.2. У пункті 1.18 глави 1 слово «індексацію» виключити.

1.3. Абзац другий підпункту 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 і абзац третій підпункту 6.4.2 пункту 6.4 глави 6 доповнити словами і цифрами «у 2013 році - 1,149».

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Голова Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки УкраїниС.О. Рибак


В. Коломієць


О. Хохотвавгору