Документ z0474-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1590-12

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.05.2009 N 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 474/16490

Про внесення змін до окремих нормативно-правових
актів Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою визначення окремих
умов регулювання діяльності філій іноземних банків в Україні
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі
змінами), що додаються;
{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }
Зміни до Положення про планування та порядок проведення
інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 17.07.2001 N 276 ( z0703-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за
N 703/5894 (зі змінами), що додаються ( z0476-09 ).
2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків України для керівництва та використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора - директора Дирекції з банківського
регулювання та нагляду В.В.Пасічника, департаменти безвиїзного
банківського нагляду (В.І.Мазепа), реорганізації та припинення
діяльності банків (К.Є.Раєвський), інспектування банків
(С.В.Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного
банку України.
В.о. Голови В.Л.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.05.2009 N 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2009 р.
за N 474/16490

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні
( z0841-01 )

1. Доповнити розділ IX після глави 2 новою главою 3 такого
змісту: "Глава 3. Вимоги до діяльності філії іноземного банку
3.1. Філія іноземного банку має виконувати такі нормативи: адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності; співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів; ліквідності; кредитного ризику; інвестування.
3.2. Розрахунок економічних нормативів і дотримання їх
значення здійснюється з урахуванням порядку, установленого цією
Інструкцією. Під час розрахунку економічних нормативів розмір приписного
капіталу прирівнюється до розміру статутного капіталу банків
України". У зв'язку з цим глави 3 та 4 уважати відповідно главами 4 та
5.
Заступник директора Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Л.Н.Бердійвгору