Документ z0473-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.09.2007, підстава - z1040-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 117 від 08.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 липня 1998 р.
vd980408 vn117 за N 473/2913
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 628 ( z1040-07 ) від 23.07.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
на залізничному транспорті України

З метою забезпечення своєчасного та якісного розслідування
нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному
транспорті України, належного їх обліку і аналізу для розробки
заходів з усунення подібних випадків та відповідно до вимог п.3
Положення про розслідування та облік нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.97 N 421 ( 421-97-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному
транспорті України (надалі - Інструкція, додається).
2. Першому заступнику Генерального директора Державної
адміністрації залізничного транспорту України Федюшину Ю.М.: 2.1. Зареєструвати цю Інструкцію в установленому порядку в
Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести до відома підприємств, установ та організацій
залізничного транспорту зазначену Інструкцію та забезпечити її
виконання.
3. Не застосовувати на території України Інструкцію про
порядок службового розслідування і обліку на залізничному
транспорті нещасних випадків з людьми, не пов'язаних з
виробництвом, ЦУО/4260, затверджену Міністерством шляхів
сполучення СРСР 31 грудня 1984 р. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра транспорту України - Генерального директора
Укрзалізниці Слободяна А.В. та начальника Головного управління
безпеки руху та охорони праці Мінтрансу Давидова Л.М.
Міністр В.Череп
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 08.04.98 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 1998 р.
за N 473/2913
Інструкція
про порядок розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру на залізничному транспорті України
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті
України (далі - Інструкція), розроблена згідно з пунктом 3
Положення про розслідування та облік нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.97 N 421 ( 421-97-п ), визначає
порядок службового розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру (не пов'язаних з трудовими відносинами) із
не причетними до роботи залізничного транспорту громадянами, в
тому числі з пасажирами, а також із залізничниками, що не
перебувають на роботі, і встановлює обов'язки посадових осіб
підприємств (структурних підрозділів), відділків, управлінь
залізниць, метрополітенів та інших об'єднань залізничного
транспорту України, а також головних управлінь і управлінь
Укрзалізниці з організації роботи щодо запобігання нещасним
випадкам. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого
характеру, які трапилися з пасажирами в метрополітенах,
проводяться згідно з Інструкцією про порядок службового
розслідування, обліку та дій обслуговуючого персоналу у разі
настання нещасних випадків з пасажирами в метрополітені, яка
розробляється згідно з вимогами цієї Інструкції і урахуванням
особливостей роботи метрополітенів. 1.2. Службовому розслідуванню у відповідності з даною
Інструкцією підлягають нещасні випадки, що сталися на залізниці в
результаті наїзду рухомого складу або падіння з нього, затиснення
між автозчепами, ураження електричним струмом, а також отримання
травми за інших обставин у зв'язку з пересуванням рухомого складу
або впливом залізничних облаштувань. 1.3. Нещасні випадки з громадянами, що сталися в результаті
катастроф, аварій, зіткнення поїздів з іншими транспортними
засобами, а також у результаті пожеж на залізничному транспорті,
розслідуються та оформлюються в порядку, що визначений
нормативними актами Державної адміністрації залізничного
транспорту України. На підставі матеріалів розслідування пожеж або катастроф,
аварій, зіткнень поїздів з іншими транспортними засобами,
внаслідок яких сталися нещасні випадки невиробничого характеру,
складаються акти, передбачені даною Інструкцією, за такими типами
випадків: - у разі пожежі - власником підприємства або уповноваженим
ним органом, з яким потерпілий перебував у трудових відносинах; - у разі катастрофи, аварії, зіткнення поїзда з іншими
транспортними засобами - відділками залізниці (державними
підприємствами з перевезень вантажів і пасажирів, регіональними
представництвами залізниці) або іншим органом, на який буде
покладено цей обов'язок за результатами розслідування за місцем
пригоди. 1.4. Нещасні випадки, що відбулися на залізницях з
працівниками, які супроводжують вантажі, працівниками поштових
вагонів та іншими особами, які виконують (виконували) роботу на
залізничному транспорті за завданням керівників своїх підприємств,
організацій або установ, розслідуються у відповідності до
Положення про розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.06.98 N 923 ( 923-98-п ). Якщо нещасний випадок стався з працівником з іншої держави,
який тимчасово перебував і виконував роботу на залізницях
України, то розслідування, оформлення і облік його провадяться у
відповідності до Угоди про порядок розслідування нещасних випадків
на виробництві, що сталися з працівниками під час перебування їх
поза державою проживання, від 09.12.94 1.5. Усі нещасні випадки, передбачені даною Інструкцією,
розслідуються в тісній взаємодії з лінійними органами Міністерства
внутрішніх справ на транспорті.
2. Розслідування нещасних випадків невиробничого
характеру
2.1. При наїзді рухомого складу на людей на території станції
чи на перегоні, при виявленні мертвої або пораненої людини на
колії чи в смузі відводу кожний працівник залізничного транспорту
зобов'язаний: - надати першу допомогу потерпілому, повідомити в медичний
пункт або викликати швидку допомогу, а в разі неможливості це
зробити, - вжити заходів для зупинення поїзда з метою відправлення
потерпілого в найближчий медичний пункт; - не змінювати положення виявленого мертвого тіла, якщо воно
не може бути зачеплене рухомим складом. У протилежному разі тіло
загиблого слід перенести, попередньо зазначивши його положення, по
змозі не змінюючи пози, на узбіччя колії. Затримувати у таких
випадках рух поїзда до прибуття відповідальних посадових осіб для
розслідування забороняється; - негайно сповістити про те, що сталося, чергового на
найближчій станції, дорожнього майстра або бригадира колії, свого
безпосереднього начальника; - локомотивна бригада і начальник пасажирського поїзда, крім
того, зобов'язані доповісти письмово начальникові підприємства за
підлеглістю. 2.2. У разі наїзду швидкісного поїзда, що прямує зі швидкістю
понад 140 км/год, на людей, а також у разі виявлення потерпілої
людини на колії чи в смузі відводу машиніст, не зупиняючи поїзда,
повинен негайно повідомити про це каналами поїзного радіозв'язку
черговому найближчої станції або поїзному диспетчеру. Черговий на станції (поїзний диспетчер), отримавши
повідомлення про нещасний випадок від локомотивної бригади
швидкісного поїзда, вживає заходів щодо надання допомоги
потерпілому, використовуючи з цією метою зустрічні або попутні
нешвидкісні поїзди. 2.3. Черговий на станції, бригадир колії, черговий депо,
диспетчер структурного підрозділу після отримання повідомлення про
нещасний випадок негайно повідомляє про це начальника структурного
підрозділу (станції, дистанції, депо тощо), на території якого
стався нещасний випадок, а також чергового на відділку залізниці
(підприємстві з перевезень вантажів і пасажирів, регіональному
представництві). Черговий на відділку залізниці (підприємстві з перевезень
вантажів і пасажирів, регіональному представництві), отримавши
повідомлення про груповий чи смертельний випадок, негайно
повідомляє про це: - начальникові відділка (підприємства з перевезень вантажів і
пасажирів, регіонального представництва), черговому
оперативно-розпорядчого відділу Управління залізниці; - відділу внутрішніх справ на транспорті; - транспортній прокуратурі. Начальник підприємства (структурного підрозділу), на
території якого стався груповий або смертельний випадок, негайно
повідомляє про це: - начальникові відповідної служби; - оперативно-розпорядчому відділу управління залізниці, який
про кожний смертельний чи груповий випадок повідомляє до
оперативно-розпорядчого відділу Головного управління перевезень. 2.4. Виявлені на перегоні трупи прибирають працівники
дистанції колії, а на території станції чи іншого підприємства -
працівники цих підприємств.
2.5. Розслідування поодиноких нещасних випадків проводиться: - на території станції - комісією, яку призначає та очолює
начальник станції; - на території іншого структурного підрозділу (локомотивне чи
вагонне депо тощо) - комісією цього структурного підрозділу під
головуванням його начальника; - на перегоні - комісією відповідної дистанції колії під
головуванням начальника дистанції колії; - в поїзді - комісією, яку очолює начальник структурного
підрозділу, до складу якого входить бригада провідників. Первинне
розслідування проводить начальник поїзда. 2.5.1. До складу комісії повинно входити не менше 3-х осіб. 2.5.2. Розслідування поодиноких випадків невиробничого
характеру проводиться протягом п'яти діб.
2.6. Службове розслідування групового нещасного випадку (дві
та більше особи, які постраждали) проводиться з виїздом на місце
комісією, яку очолює начальник відділку залізниці (державного
підприємства з перевезень вантажів і пасажирів, регіонального
представництва залізниці), або іншою відповідною посадовою особою
(залежно від структури залізниці). До складу комісії в цьому випадку повинні входити: - керівник структурного підрозділу; - спеціаліст з охорони праці відділка залізниці (підприємства
з перевезень вантажів і пасажирів); - ревізор з безпеки руху поїздів (у разі настання нещасного
випадку внаслідок наїзду рухомого складу); - спеціаліст відомчого енергонагляду за електробезпекою (у
випадках ураження електрострумом); - представник загону воєнізованої охорони (у разі нещасного
випадку на території станції). Комісія призначається наказом (розпорядженням) начальника
(заступника начальника) залізниці. За рішенням голови комісії для участі у розслідуванні можуть
бути запрошені представники інших організацій (страхових компаній,
профспілок, лікувально-профілактичних установ, учбових та інших
закладів). Комісія призначається не пізніше наступного дня після
одержання повідомлення про нещасний випадок. Розслідування проводиться протягом 10-ти діб. 2.7. В результаті розслідування нещасного випадку,
передбаченого цією Інструкцією, на кожного потерпілого, який
втратив працездатність на один день і більше, складається Акт
службового розслідування обставин нещасного випадку невиробничого
характеру на залізничному транспорті України за формою НТЗ
(додаток 1). Акт службового розслідування обставин нещасного
випадку невиробничого характеру видається за запитом потерпілому
або зацікавленій особі, яка репрезентує його інтереси.
Правоохоронним органам, страховим компаніям та іншим причетним
організаціям видаються копії актів. 2.8. Акт складається у 4-х примірниках, підписується всіма
членами комісії, участь яких в розслідуванні передбачена пп.2.5,
2.6 цієї Інструкції, і у тридобовий термін після закінчення
розслідування надсилається: - начальникові відділка залізниці (підприємства з перевезень
вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці); - начальникові служби, у господарстві якої буде братися на
господарчий облік даний нещасний випадок; - транспортному прокуророві (за його запитом); - один примірник акта з усіма матеріалами розслідування
лишається в справі підприємства, керівник якого очолював комісію
із розслідування. 2.9. Після з'ясування обставин і причин нещасного випадку,
але не пізніше ніж через 24 години від моменту одержання
повідомлення про нещасний випадок, особа, яка проводить
розслідування (голова комісії), направляє телеграфне повідомлення: - начальникові відділка залізниці (підприємства з перевезень
вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці) - у
разі настання смертельного випадку; - начальникові відповідної служби управління залізниці - у
разі настання групового та смертельного випадку; - начальникові служби охорони праці залізниці - у разі
групового чи смертельного випадку; - начальникові управління охорони та організації праці
Укрзалізниці - у разі настання групового чи смертельного випадку; - відділу внутрішніх справ на транспорті - з такою
почерговістю подання даних: дата, час і місце події, прізвище, ім'я, по батькові та вік потерпілого (потерпілих), місце роботи та посада, що її займає потерпілий, обставини, причини та наслідки нещасного випадку. 2.10. Кожний нещасний випадок, за результатами службового
розслідування, має бути розглянутий на оперативній нараді: - керівником підприємства (структурного підрозділу), на
території якого стався поодинокий нещасний випадок,- у 3-денний
термін після закінчення розслідування; - начальником відділка залізниці (підприємства з перевезень
вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці),
начальником галузевої служби - в 5-денний термін після закінчення
розслідування - кожний груповий нещасний випадок; - начальником (заступником начальника) залізниці, начальником
Головного управління (управління) Укрзалізниці - у 10-денний
термін після закінчення розслідування - кожний груповий нещасний
випадок з двома і більше загиблими. 2.11. За матеріалами розслідування нещасного випадку і
рішенням оперативної наради, у разі необхідності, видається наказ,
яким затверджуються додаткові заходи щодо попередження
травматизму, винні особи притягаються до відповідальності
відповідно до чинного законодавства. Відповідальність за розробку і вжиття заходів з попередження
нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному
транспорті покладається на керівників структурних підрозділів
(підприємств), відділків залізниць (підприємств з перевезень
вантажів і пасажирів, регіональних представництв); керівників
галузевих служб залізниць; начальників головних управлінь та
управлінь Укрзалізниці. 2.12. У разі настання смертельних випадків, які мають ознаки
скоєння злочину, самогубства, а також при травмуванні невідомої
особи або виявленні невпізнаного трупа, якщо обставин та причин
смерті не встановлено, матеріали службового розслідування у
добовий термін передаються до органів внутрішніх справ на
транспорті. Після отримання письмового висновку органів внутрішніх справ
про встановлення особи потерпілого, у разі відсутності ознак
злочину або самогубства, такі нещасні випадки оформлюються і
розглядаються у терміни, що встановлені пп.2.5, 2.6 цієї
Інструкції, беруться на облік відповідним підрозділом Укрзалізниці
в місяці, коли мав місце нещасний випадок.
3. Облік і аналіз нещасних випадків невиробничого
характеру
3.1. Структурні підрозділи Укрзалізниці (станції, депо,
дистанції тощо) провадять облік нещасних випадків невиробничого
характеру, що сталися на їхній території, а також на об'єктах чи
територіях, на яких вони відповідають за безпечну життєдіяльність
людей. Кожний нещасний випадок реєструється в журналі обліку
нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному
транспорті України (додаток 2). 3.2. Відділки залізниць (підприємства з перевезень вантажів і
пасажирів, регіональні представництва) провадять реєстрацію та
облік групових і смертельних нещасних випадків невиробничого
характеру, що відбулися на об'єктах структурних підрозділів, які
входять до сфери їх управління. 3.3. Галузеві служби та самостійні відділи управлінь
залізниць, Головні управління та управління Укрзалізниці,
Укрзалізпрому, Укрпромзалізтрансу, Укрзалізпостачу провадять облік
групових і смертельних нещасних випадків невиробничого характеру,
що відбулися в їхньому господарстві. 3.4. Управління залізниць, Укрзалізниця проводять облік
нещасних випадків невиробничого характеру (смертельних випадків)
відповідно по залізниці та по залізничному транспорту України в
цілому. 3.5. Випадки наїзду рухомого складу на людей, залежно від
місця, в якому вони сталися, обліковуються у таких організаціях: - на територіях станцій (за винятком пасажирських) - у
господарстві перевезень; - на територіях пасажирських станцій та у місцях, вказаних у
Положенні про обов'язкове страхування пасажирів - у пасажирському
господарстві; - на перегонах і на ділянках, обладнаних диспетчерською
сигналізацією,- у колійному господарстві; Якщо нещасний випадок стався у межах пасажирської платформи,
що приписана до однієї з станцій, включаючи і пішохідні помости
біля цих платформ, то облік його провадиться у службі, що її
визнано відповідальною на підставі матеріалів службового
розслідування. Наїзди на переїздах, що охороняються, які сталися у межах
станцій, бере на облік служба, працівник якої чергував на
переїзді, якщо розслідуванням не встановлена відповідальність
працівників інших служб. 3.6. Облік, аналіз нещасних випадків невиробничого характеру,
підготовка і своєчасне подання звітів, складання плану заходів
щодо попередження невиробничого травматизму і контроль за їх
виконанням покладаються: - у відділках залізниць (підприємствах з перевезення вантажів
і пасажирів, в регіональних представництвах) - на спеціально
призначеного працівника, підлеглого безпосередньо першому
керівникові; - у галузевих службах і самостійних відділах управлінь
залізниць - на одного з працівників служби; - в управліннях залізниць - на спеціально призначеного
працівника, підлеглого безпосередньо начальникові служби охорони
праці; - в головних управліннях і управліннях Укрзалізниці, в
Укрпромзалізтрансі, Укрзалізпромі - на спеціально призначеного
працівника; - в Укрзалізниці - на працівника Управління охорони та
організації праці.
4. Звіт про нещасні випадки
4.1. Структурні підрозділи (підприємства) 1-го числа кожного
місяця, наступного за звітним, подають оперативну інформацію про
ті нещасні випадки невиробничого характеру, на які складено акти
за формою НТЗ, відділку залізниці (підприємству з перевезень
вантажів і пасажирів, регіональному представництву залізниці),
галузевій службі. Відділок залізниці (підприємство з перевезень вантажів і
пасажирів, регіональне представництво залізниці) не пізніше 3-го
числа кожного місяця, наступного за звітним, подає оперативну
інформацію до служби з питань охорони праці залізниці. Галузеві служби та самостійні відділи управління залізниці не
пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним, подають
оперативну інформацію про нещасні випадки до служби охорони праці
залізниці та до відповідних головних управлінь, управління
Укрзалізниці. Управління залізниць, головні управління та управління
Укрзалізниці, Укрзалізпром, Укрпромзалізтранс та інші об'єднання і
підприємства Укрзалізниці подають оперативну інформацію щомісячно
5-го числа в управління охорони та організації праці Укрзалізниці. Управління залізниць щоквартально звіряють з відповідними
органами внутрішніх справ на транспорті дані про кількість
нещасних випадків. 4.2. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру на
залізничному транспорті України (додаток 3) надсилається на адреси
органів, визначених п.4.1 цієї Інструкції, в такі терміни:
- щоквартально - не пізніше 10 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом; - по підсумках за рік - не пізніше 15 січня.
Укрзалізниця у встановлені терміни подає звіт про нещасні
випадки невиробничого характеру до Міністерства транспорту України
щоквартально, за півріччя та за рік; до Державного комітету статистики України за рік.
5. Нормативи участі посадових осіб у роботі з
питань попередження нещасних випадків
невиробничого характеру
5.1. Начальники відділків залізниць (підприємств з
перевезення вантажів і пасажирів, регіональних представництв
залізниці), інших об'єднань і підприємств (структурних
підрозділів) залізничного транспорту з метою запобігання нещасним
випадкам зобов'язані: - систематично проводити роботу щодо запобігання нещасним
випадкам з громадянами, забезпечуючи виконання рішень органів
виконавчої влади з цих питань; - забезпечувати виконання планів з обладнання залізничних
переїздів засобами автоматики та електроосвітлення; - спільно з органами внутрішніх справ на транспорті та
Державтоінспекцією вживати заходів з дотримання правил безпеки на
залізничному транспорті, а також з підтримання громадського
порядку на станціях, платформах і в поїздах; - вживати заходів з упорядкування руху перехожих, запобігаючи
доступові сторонніх осіб на залізничні колії та інші об'єкти
підвищеної небезпеки; - систематично організовувати проведення роз'яснювальної
роботи серед пасажирів і населення щодо запобігання нещасним
випадкам, використовуючи для цього наочну агітацію, пресу, радіо,
телебачення, лекції, бесіди та інші форми пропагування; - вживати заходів з підвищення пильності чергового персоналу,
домагатися підвищення дисципліни водіїв автотранспорту та
пішоходів під час проїзду та проходу через залізничні переїзди; - забезпечувати утримання в постійній справності помостів
пішохідних мостів і переходів, тунелів, пасажирських платформ та
парканів, що огороджують об'єкти залізничного транспорту, а також
інших споруд і облаштувань, що підвищують безпеку громадян; - проводити організаційно-технічні заходи з запобігання
нещасним випадкам з громадянами на залізничному транспорті в
тісній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади; - у процесі комісійних оглядів господарств - проводити в
обов'язковому порядку перевірку вжиття заходів з попередження
нещасних випадків з громадянами на об'єктах залізничного
транспорту. 5.2. Начальники залізниць забезпечують: - своєчасне розслідування та облік нещасних випадків
невиробничого травматизму; - розробку і контроль за вжиттям заходів щодо попередження
нещасних випадків галузевими службами та відділами, а також
відділками (підприємствами з перевезень вантажів і пасажирів,
регіональними представництвами залізниці); - періодичний розгляд ситуації з невиробничим травматизмом із
заслуховуванням звітів начальників служб, відділків, підприємств
(структурних підрозділів). 5.3. Начальники головних управлінь та управлінь Укрзалізниці
забезпечують розробку заходів щодо попередження нещасних випадків
невиробничого характеру в своїх господарствах, організовують
систематичний контроль за їх виконанням. 5.4. Головний ревізор Головного управління з безпеки руху
поїздів та автотранспорту Укрзалізниці (залізниці) та його апарат
на місцях забезпечують контроль за вжиттям заходів щодо підвищення
безпеки руху транспортних засобів на залізничних переїздах,
домагаючись підвищення їх ефективності; періодично перевіряють
стан технічних засобів, призначених для забезпечення безпеки людей
на переїздах, здійснюють постійний нагляд за безпечністю
експлуатації автомобільного транспорту Укрзалізниці. 5.5. Начальник Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці
забезпечує дотримання встановленого режиму перебування сторонніх
осіб і залізничників на об'єктах і територіях залізничного
транспорту, що охороняються воєнізованою охороною Укрзалізниці. 5.6. Начальник Управління охорони та організації праці
Укрзалізниці організовує облік та аналіз нещасних випадків
невиробничого характеру на залізничному транспорті України,
узагальнення заходів, вжитих залізницями, головними управліннями і
управліннями, з попередження нещасних випадків невиробничого
травматизму, та забезпечує контроль за їх виконанням, періодично
інформує про стан цієї роботи керівництво Укрзалізниці, залізниць,
відділків залізниць, підприємств з перевезень вантажів і
пасажирів, регіональних представництв залізниці та об'єднань
залізничного транспорту.
Додаток 1
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру на залізничному
транспорті України
Форма НТЗ
Затверджую _______________________________________
(керівник організації) ___________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ________________ _______________
М.П.
Акт N ___
службового розслідування обставин нещасного випадку
невиробничого характеру на залізничному транспорті України
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, залізниці чи іншого підрозділу
Укрзалізниці) Складений "___" ___________________ 19__ р. __________________________________________________________________
(посади і прізвища осіб, які проводили розслідування) __________________________________________________________________
Розслідуванням встановлено:
1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік та дата
народження _______________________________________________________ 2. Домашня адреса ___________________________________________ 3. Місце роботи _____________________________________________ 4. Нещасний випадок стався "___" ________ 19__ р. о ____ год. ______ хв.
5. Місце, де стався нещасний випадок ________________________ 6. Стислий опис обставин нещасного випадку __________________ __________________________________________________________________
7. Причини нещасного випадку ________________________________ 8. Стан констатовано в ______________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва лікувально-профілактичного закладу, яким встановлено
діагноз, із зазначенням часу _____________________________________ 199_ р. о _____ год. ___ хв.
встановлення діагнозу - дата, година) 9. Встановлений діагноз _____________________________________ 10. Причетні до нещасного випадку працівники (локомотивної
бригади, станцій, служб), їхні прізвища, імена та по батькові,
посади) __________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Погодні умови в момент настання нещасного випадку _______ __________________________________________________________________
12. Чи були в момент нещасного випадку (в нічний час)
включені сигнальні та освітлювальні вогні поїзда, пасажирської
посадкової платформи, паркових колій і т.ін. _____________________ __________________________________________________________________
13. Ким і яких вживалося заходів з попередження нещасного
випадку, чи подавались сигнали і т.ін. ___________________________ 14. Коли (година, хвилина) та яку надано першу медичну
допомогу _________________________________________________________ 15. Наслідок нещасного випадку ______________________________
(смертельний, тяжкі поранення) 16. Куди і коли (година, хвилина) відправлений потерпілий ___ __________________________________________________________________
17. Висновок комісії, яка проводила розслідування: __________ __________________________________________________________________
(вказуються прізвища, ініціали осіб (у тому числі - потерпілого), __________________________________________________________________
чиї дії призвели до нещасного випадку, визначається зміст __________________________________________________________________
порушення законодавчих, нормативних актів) 18. Заходи, яких необхідно вжити для усунення причин подібних
випадків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Термін виконання| Виконавець |Відмітка про виконання ————————————+————————————————+—————————————+—————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова комісії ________________________ ____________
(прізвище, посада) (підпис)
Члени комісії ________________________ ____________
(прізвище, посада) (підпис)
Додаток 2
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру на залізничному
транспорті України
Форма
журналу обліку нещасних випадків невиробничого характеру на
залізничному транспорті України
Журнал
обліку нещасних випадків невиробничого характеру на
залізничному транспорті України
Залізниця (об'єднання) ________________
Відділок (ДП) _________________________
Підприємство __________________________
Почато _________________
Закінчено ______________
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,| Рік |Домашня ад-|Дата і |Місце, де|Обста-|Причи-|Наймену- |Діаг-|Дата п/п|ім'я та |народж.|реса потер-|час нещ.|стався |вини |ни не-|вання лі-|ноз |скла- |по бать- | |пілого |випадку |нещасний |нещас-|щасно-|кувальної| |дання |кові по- | | | |випадок |ного |го ви-|установи,| |акта |терпілого| | | | |випад-|падку |що вста- | |форми | | | | | |ку | |новила | |НТЗ | | | | | | | |діагноз | | ———+—————————+———————+———————————+————————+—————————+——————+——————+—————————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ———+—————————+———————+———————————+————————+—————————+——————+——————+—————————+—————+————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 3
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру на залізничному
транспорті України
Відомча статистична звітність —————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Форми|Органі-|Терито-|Галу-| |Форми|Міністер-|Вищестоящої| КС доку-|зації -|рії за |зі за| |влас-|ства (ві-|організації| мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ| |ності|домства) |за ЗКПО | за |ча за | | | |за |МДО кон- | | ЗКУД |ЗКПО | | | |СКФВ |церну, | | | | | | | |асоціа- | | | | | | | |ції за | | | | | | | |СПОДУ | | —————+———————+———————+—————+————+—————+—————————+———————————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому надсилається _____________ Затверджено наказом Міністерства
(найменування транспорту України від 08.04.98 _______________________________ N 117
та адреса одержувача) Погоджено Держкомстатом України
Міністерство (відомство),
комітет _______________________ Поштова - квартальна, річна
МДО, концерн, асоціація _______ _______________________________ Подається:
Підприємство, установа, 1. Своїй вищого рівня
організація ___________________ організації, в сфері відання
Адреса ________________________ якої вони перебувають (у разі
Форма власності _______________ її відсутності - обласній та
районній (міській)
держадміністрації),-
щоквартально - не пізніше
10 числа місяця, наступного за
звітним кварталом;
за підсумками за рік - не
пізніше 15 січня.
2. Держкомстату - за рік.
Звіт
про нещасні випадки невиробничого характеру на залізничному
транспорті України за ___________________________ 199_ р.
(квартал, рік) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування | Кількість потерпілих від нещасних випадків |Нещасні випадки, взяті на облік у службах п/п| підрозділів |————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————————————— | |Всьо-|Із |Залізнични- |Дітей до |Які трапились|Які трапились|Служба |Служба|Пасажирсь-|Локомо-| Інші | |го |них |ків |16 р. |на станціях |на перегонах |руху (Д)|колії |ка служба |тивна | | | |сме-|————————————+————————————+—————————————+—————————————| |(П) |(Л) |служба | | | |рте-|Всьо-|Із них|Всьо-|Із них|Всього|Із них|Всього|Із них| | | |(Т) | | | |ль- |го |смер- |го |смер- | |смер- | |смер- | | | | | | | |них | |тель- | |тель- | |тель- | |тель- | | | | | | | | | |них | |них | |них | |них | | | | | ———+———————————————————+—————+————+—————+——————+—————+——————+——————+——————+——————+——————+————————+——————+——————————+———————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Залізниці:
1 Донецька
2 Львівська
3 Одеська
4 Придніпровська
5 Південно-Західна
6 Південна
Разом:
Об'єднання:
7 Укрзалізпром
8 Укрпромзалізтранс
9 Метро-Київ 10 Метро-Харків
11 Метро-Дніпропетров- ськ 12 Інші
Разом:
Всього: ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник Управління (структурного підрозділу, відділку
залізниці, галузевої служби, залізниці)вгору