Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2016  № 238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 473/28603

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 938 від 27.06.2018}

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (зі змінами), з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві України "Міжнародний дитячий центр "Артек" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 154 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 554/20867.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниН. ЯреськоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної політики
України
10.03.2016  № 238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 473/28603

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1. Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (далі - ДПУ "МДЦ "Артек") є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

3. У ДПУ "МДЦ "Артек" організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

4. До ДПУ "МДЦ "Артек" направляються діти віком:

від 8 до 16 років включно - у період з кінця вересня до середини травня;

від 7 до 17 років включно - у період із середини травня до кінця вересня.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти пільгових категорій).

6. Путівки до ДПУ "МДЦ "Артек", придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики квотою.

7. Квота путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики.

II. Порядок розподілу путівок до ДПУ "МДЦ "Артек"

1. Розподіл путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" затверджує Мінсоцполітики у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в адміністративно-територіальних одиницях та загальної чисельності таких дітей в Україні за даними Державної служби статистики України з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори зі структурними підрозділами з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

2. Розподіл путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" між структурними підрозділами на відповідну оздоровчу зміну затверджується наказом Мінсоцполітики.

3. Направляють дітей пільгових категорій до ДПУ "МДЦ "Артек" структурні підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам, які розподіляють їх між районами та містами обласного значення відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку у цих районах і містах та загальної чисельності таких дітей у відповідній області, м. Києві.

5. Керівники структурних підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладаються обов’язки щодо відбору та направлення дітей до ДПУ "МДЦ "Артек", відповідно до вимог цього Положення.

6. Структурні підрозділи здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДПУ "МДЦ "Артек"

1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до ДПУ "МДЦ "Артек" за дорученням.

2. Структурні підрозділи надають путівки:

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством);

2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям із багатодітних сімей;

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дитячим творчим колективам і спортивним командам - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, діти-інваліди.

4. Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з меншою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

У разі належності до двох або більше пільгових категорій дитина може отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ.

5. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

6. Відповідні підрозділи районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять відбір дітей, розглядають документи, зазначені в пунктах 2-5 розділу IV цього Положення (далі - документи), вносять пропозиції щодо направлення дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості до структурних підрозділів, яким вони підзвітні, та складають списки дітей, які направляються до ДПУ "МДЦ "Артек", за формою, встановленою згідно з додатком 1 до цього Положення.

Документи мають зберігатися у відповідних підрозділах районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування протягом трьох років.

7. Різниця вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни в касу або на розрахунковий рахунок структурних підрозділів, які перераховують зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державного казначейства України, для подальшого проведення ним розрахунків із ДПУ "МДЦ "Артек".

Мінсоцполітики перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДПУ "МДЦ "Артек" на підставі акта приймання-передавання наданих послуг.

8. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДПУ "МДЦ "Артек", формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, яких направляють до ДПУ "МДЦ "Артек" від адміністративно-територіальної одиниці.

9. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів на підставі розпорядчого документа та засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу і печаткою (за наявності).

10. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом керівника структурного підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач).

11. Безпосередньо дітям, їхнім батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

12. У разі неможливості використання путівки на зазначену оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в п’ятиденний строк у письмовій формі інформують Мінсоцполітики із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними).

13. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики.

Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Положення, вважається виданою не за призначенням.

14. Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої без видання відповідного розпорядчого документа Мінсоцполітики забороняється.

IV. Документи, необхідні для отримання путівки до ДПУ "МДЦ "Артек"

1. Необхідні для отримання путівок документи подають до відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей, органів місцевого самоврядування батьки (особи, які їх замінюють).

2. Для отримання безоплатних путівок подають такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батька/матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 "Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника";

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДПУ "МДЦ "Артек";

5) для дітей із багатодітних сімей, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством:

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

копії довідок про доходи членів сім’ї.

3. Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей із багатодітних сімей:

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері;

3) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років, з перекладом українською мовою;

4) для талановитих та обдарованих дітей - переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

5) для дитячих творчих колективів, спортивних команд - переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного рівня (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років, з перекладом українською мовою;

6) для дитячих творчих колективів, спортивних команд - переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання всеукраїнського рівня (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

4. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

2) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

3) для дитячих творчих колективів або спортивних команд - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання обласного рівня (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

5. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія документа, що посвідчує особу;

форма первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

2) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського, районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

3) для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міського, районного рівнів (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

4) для відмінників навчання:

копія документа, що посвідчує особу;

копія табеля за останній навчальний рік;

5) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія документа, що посвідчує особу;

клопотання керівного органу громадської організації.

6. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини та згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних ДПУ "МДЦ "Артек" і використання їх за необхідності відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", згоду на проведення в ДПУ "МДЦ "Артек" необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

V. Проїзд груп дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" та їх прийом

1. Діти доправляються до ДПУ "МДЦ "Артек" організованими групами.

З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" керівники структурних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" та у зворотному напрямку, із розрахунку один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують дітей, обов’язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передання їм дітей працівниками ДПУ "МДЦ "Артек" при від’їзді.

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, направлених на оздоровлення до ДПУ "МДЦ "Артек", відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у ДПУ "МДЦ "Артек".

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжувач перед відправкою дітей проводять інструктаж з дітьми та особами, які їх супроводжують.

3. Діти, направлені до ДПУ "МДЦ "Артек", повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (з жовтня до квітня - тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

4. Проїзд груп дітей та супроводжувачів здійснюється за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до ДПУ "МДЦ "Артек" та у зворотному напрямку.

5. ДПУ "МДЦ "Артек" приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

6. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДПУ "МДЦ "Артек" про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію - за 5 днів до від’їзду з ДПУ "МДЦ "Артек".

ДПУ "МДЦ "Артек" забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДПУ "МДЦ "Артек" під час приїзду та від’їзду дітей. Прийом дітей проводиться безпосередньо в ДПУ "МДЦ "Артек".

7. Прибувши до ДПУ "МДЦ "Артек", старший супроводжувач повинен надати особі, призначеній відповідно до наказу ДПУ "МДЦ "Артек" відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки.

8. ДПУ "МДЦ "Артек" забезпечує проживання супроводжувачів на базі ДПУ "МДЦ "Артек". Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДПУ "МДЦ "Артек" не пізніше ніж за добу до від’їзду дітей та зареєструватись у відповідальної за прийом та відправлення дітей особи.

9. ДПУ "МДЦ "Артек" після заїзду дітей в 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДПУ "МДЦ "Артек" без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДПУ "МДЦ "Артек" не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за проведення заїзду на зміну в ДПУ "МДЦ "Артек", та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Мінсоцполітики.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики.

11. У разі захворювання дитини ДПУ "МДЦ "Артек" обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та зі структурними підрозділами.

VI. Порядок проведення тематичних змін у ДПУ "МДЦ "Артек"

1. План-графік розподілу путівок на оздоровлення і тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики.

2. На кожну тематичну зміну ДПУ "МДЦ "Артек" розробляє та подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики положення про проведення тематичної зміни.

У положенні про проведення тематичної зміни зазначаються її мета, завдання, строки проведення, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни, фінансове забезпечення.

3. До проведення тематичної зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени, почесні гості (за їхньою згодою).

Проживання, харчування, транспортне забезпечення зазначених осіб здійснюються за їх рахунок.

4. Вартість проведення кожної тематичної зміни погоджується Мінсоцполітики.

VII. Звітність про використання путівок і контроль за дотриманням вимог цього Положення

1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають до Мінсоцполітики звіт про використання путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" за формою, встановленою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 10 січня наступного за звітним року подають до Мінсоцполітики річний звіт про використання путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" за формою, встановленою згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки або часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики на придбання путівок до ДПУ "МДЦ "Артек", та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор
Департаменту оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування
І. Хохленков


Додаток 1
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України
"Міжнародний дитячий центр "Артек"
за рахунок бюджетних коштів
(пункт 6 розділу III)

СПИСОК
дітей, які направляються до ДПУ "МДЦ "Артек"
на ________ зміну
з ____________ до ____________ 20____ року
______________________________________________
(область, місто, район)

№ з/п

Номер путівки

Вид путівки

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце навчання, клас

Місце проживання, телефон

П.І.Б. батьків (або осіб, які їх замінюють)

Примітка


Заступник голови районної, районної
у місті Києві державної адміністрації
або органу місцевого
самоврядування
М.П.
_____________
(підпис)
____________________
(П.І.Б.)


Додаток 2
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України
"Міжнародний дитячий центр "Артек"
за рахунок бюджетних коштів
(пункт 1 розділу VII)

ЗВІТ
про використання путівок до ДПУ "МДЦ "Артек"
______________________________________________
(область, місто, район)
на ________ зміну з ____________ до ______________ року

№ з/п

Інформація про використання путівок

Усього путівок

У тому числі

безоплатні

з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх замінюють) чи інших джерел, не заборонених законодавством

20 %

30 %

50 %

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

Одержано путівок за звітний період2

Видано путівок за звітний період3

Повернуто бланків4

Із загальної кількості путівок видано:дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуваннядітям-інвалідамдітям із багатодітних сімейдітям із малозабезпечених сімейдітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастрофдітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язківдітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операціїдітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протестудітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особидітям, які перебувають на диспансерному обліку

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад

дитячим творчим колективам та спортивним командам

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій

відмінникам навчання

Керівник

______________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б)

М.П.
Додаток 3
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України
"Міжнародний дитячий центр "Артек"
за рахунок бюджетних коштів
(пункт 2 розділу VII)

РІЧНИЙ ЗВІТ
про використання путівок до ДПУ "МДЦ "Артек"
________________________________________ за 20__ рік
(область, місто, район)

Зміни в ДПУ "МДЦ "Артек"

Усього путівок

Безоплатні

Путівки, які фінансуються з бюджету

кількість

сума за фактично видані путівки, грн

кількість

сума за фактично видані путівки, грн

на 80 %

на 70 %

на 50 %

кількість

сума за фактично видані путівки, грн

кількість

сума за фактично видані путівки, грн

кількість

сума за фактично видані путівки, грн

одержано

фактично видано

одер жано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

Усього за рік
у тому числі:
1 зміна
2 зміна
Перераховано коштів батьків
Керівник

______________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б)

М.П.
Публікації документа