Документ z0473-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2015  № 606/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2015 р.
за № 473/26918

Про внесення змін до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до статті 37 Закону України «Про нотаріат», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 4.38 після слів «діяльності державних» слово «і» замінити знаком «,»; після слів «приватних нотаріусів» доповнити словами «та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи)»; після слів «дотримання нотаріусами» доповнити словами «, уповноваженими особами»;

2) доповнити пункт після підпункту 4.40 новим підпунктом 4.41 такого змісту:

«4.41 здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи;».

У зв’язку з цим підпункти 4.41-4.85 вважати відповідно підпунктами 4.42-4.86;

3) доповнити пункт після підпункту 4.42 новим підпунктом 4.43 такого змісту:

«4.43 організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав;».

У зв’язку з цим підпункти 4.43-4.86 вважати відповідно підпунктами 4.44-4.87;

4) доповнити пункт після підпункту 4.47 новим підпунктом 4.48 такого змісту:

«4.48 контролює своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;».

У зв’язку з цим підпункти 4.48-4.87 вважати відповідно підпунктами 4.49-4.88;

5) підпункт 4.49 після слів «для нотаріусів» доповнити словами «та уповноважених осіб»; після слів «надання нотаріусам» доповнити словами «та уповноваженим особам».

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренковгору