Документ z0472-98, поточна редакція — Прийняття від 07.07.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 22.07.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 271 від 07.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 липня 1998 р.
vd980707 vn271 за N 472/2912

Про впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства

З метою виконання міжнародних зобов'язань України, що
випливають з Конвенції про охорону людського життя на морі -
СОЛАС-74 ( 995_251 ), вимог Міжнародної морської організації (ІМО)
стосовно впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час
лиха і для забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ), що
стосуються усіх установ і підприємств, незалежно від форм
власності, що здійснюють судноплавну діяльність, згідно з
обов'язками, що їх покладено на Мінтранс України Кодексом
торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ), а також з функціями з
забезпечення безпеки мореплавства, визначеними у Положеннях про
Мінтранс України і Державний департамент морського і річкового
транспорту України (Укрморрічфлот), Н А К А З У Ю:
1. З урахуванням територіального розташування об'єктів
рятувально-координаційних центрів (РКЦ) і перспектив розвитку
мережі дуже коротких хвиль (ДКХ) і проміжних хвиль (ПХ)
радіостанцій морської рухомої служби України, що забезпечують
радіослужби у ГМЗЛБ, затвердити наступні етапи впровадження
комплексної регіональної підсистеми: - 1 етап - будівництво радіостанцій для забезпечення
морського району А1 у північно-західному районі Чорного моря з
розташуванням РКЦ у м.Одесі; - 2 етап - уведення в дію підцентрів РКЦ у м.Ялті і
м.Маріуполі. Будівництво радіостанцій для забезпечення морських
районів А1 і А2 у Автономній Республіці Крим; - 3 етап - будівництво додаткових станцій району А1, що
охоплюють Каркинітську затоку і деякі ділянки українського
узбережжя Азовського моря, з подальшим розгалуженням мережі
радіостанцій із цифровим вибірковим викликом (ЦВВ). 2. Призначити Державне підприємство морських телекомунікацій
України (ДП "МОРКОМ") провідною установою з питань організації
впровадження і подальшої експлуатації ГМЗЛБ. Установити, що до компетенції ДП "МОРКОМ" входять: - організація проектування берегових об'єктів ГМЗЛБ, а також
експлуатації та забезпечення підтримки робочого стану системи; - підготовка відповідних документів у стосунках з ІМО з
усього кола питань стосовно ГМЗЛБ та взаємодія з подібними
організаціями інших держав; - визначення переліку схвалених типів суднового устаткування
ГМЗЛБ; - контроль за проектуванням, будівництвом, експлуатацією
об'єктів ГМЗЛБ, підготовка проектів необхідних міжвідомчих,
міждержавних і міжнародних документів; - організація проведення сертифікації і подальший контроль за
рівнем технічної експлуатації учбово-тренувальних центрів ГМЗЛБ; - організаційно-методичне керівництво комісією Укрморрічфлоту
з перевірки знань та навиків суднових фахівців з роботи на
устаткуванні ГМЗЛБ. Надання зазначених послуг ДП "МОРКОМ" здійснюється на
договірних засадах.
3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Укрморрічфлоту) (Севрюков В.В.): 3.1. Створення мережі РКЦ і берегових радіостанцій морської
рухомої служби супроводити впровадженням відомчої мережі
берегового зв'язку, що охоплює морські порти України та інші
підприємства зацікавлених галузей. Завершення створення такої
системи з достатніми потужностями віднести на наступні етапи
розвитку. 3.2. З метою підтримання робочого стану берегової системи
використовувати її в звичайний час як систему для забезпечення
потреб суден у загальному зв'язку, з комутацією каналів "судно -
берегова радіостанція - береговий абонент" і "береговий абонент -
берегова радіостанція - судно". 3.3. У місячний термін укласти угоду з ДП "МОРКОМ" з розробки
технічних вимог для побудови в Україні регіональної морської
системи ГМЗЛБ, інтегрованої у світову, а також з надання послуг і
контролю за виконанням угод Мінтрансу, Укрморрічфлоту з
науково-дослідними, проектними установами,
організаціями - власниками засобів берегового радіозв'язку,
навігаційної та метеорологічної інформації, які виконують роботи
зі створення і функціонування ГМЗЛБ. 3.4. Забезпечувати своєчасне інформування ІМО щодо виконання
відповідних вимог з питань впровадження ГМЗЛБ. 3.5. У місячний термін із залученням зацікавлених сторін
визначити перелік схвалених типів устаткування, сумісність засобів
зв'язку морських суден, авіації і кораблів ВМФ при рятувальних
операціях, визначити робочі мови.
4. Фінансування проектних робіт, будівництво об'єктів
здійснювати за рахунок коштів інноваційного фонду, спрямованих на
створення ГМЗЛБ, інших джерел, а також за рахунок тих коштів
портів, які повинні спрямовуватись на виконання зобов'язань
України з забезпечення безпеки мореплавства у територіальних
водах, дольове фінансування зацікавлених підприємств галузі,
кредитів банків, внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 5. Начальникам портів, керівникам судноплавних компаній,
інших зацікавлених установ - в обов'язковому порядку погоджувати з
ДП "МОРКОМ" проекти, структуру та типи обладнання зв'язку, які
плануються для встановлення на березі і використовують цифровий
вибірковий виклик. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - Голову державного департаменту морського і річкового
транспорту України Севрюкова В.В.
Перший заступник Міністра Л.М.Костюченковгору